Gabapentin "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gabapentin "Orion" 600 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 600 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Gabapentin "Orion" 600 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57980
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Gabapentin Orion 600 mg filmovertrukne tabletter

Gabapentin Orion 800 mg filmovertrukne tabletter

Gabapentin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Gabapentin Orion

Sådan skal du tage Gabapentin Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Gabapentin Orion tilhører en gruppe medicin, der bruges til behandling af epilepsi og langvarige

smerter, som skyldes skader på nerverne (perifere neuropatiske smerter).

Det aktive stof i Gabapentin Orion er gabapentin.

Gabapentin Orion bruges til at behandle:

Visse former for epilepsi (anfald, der i starten er begrænset til visse dele af hjernen, med eller

uden spredning til andre dele af hjernen). Din læge vil udskrive Gabapentin Orion til behandling

af din epilepsi, hvis din nuværende behandling ikke kan kontrollere din tilstand. Du bør tage

Gabapentin Orion sammen med din nuværende behandling, medmindre lægen har fortalt dig

noget andet. Gabapentin Orion kan også bruges alene til at behandle voksne og børn over 12 år.

Langvarige smerter, som skyldes beskadigede nerver (perifere neuropatiske smerter). Flere

forskellige sygdomme kan være årsag til disse perifere neuropatiske smerter (opstår

hovedsageligt i arme og eller ben), f.eks. diabetes eller helvedesild. Smerterne kan beskrives

som en varm, brændende, dunkende, jagende, skærende, skarp, krampagtig, smertende,

snurrende, følelsesløs, prikkende og stikkende fornemmelse.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Gabapentin Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Gabapentin Orion:

hvis du er allergisk over for gabapentin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Gabapentin Orion

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Gabapentin Orion:

hvis du har nyreproblemer. Lægen vil muligvis give dig en anden doseringsvejledning

hvis du er i behandling med hæmodialyse (fjerner skadelige stoffer fra blodet pga. nyresvigt).

Fortæl det til lægen, hvis du får muskelsmerter og/eller muskelsvaghed

hvis du får vedvarende mavesmerter, kvalme og opkastning. Kontakt straks lægen, da dette kan

være symptomer på akut betændelse i bugspytkirtlen.

hvis du har nerve- eller luftvejssygdomme eller er over 65 år, vil lægen muligvis foreskrive en

anden doseringsplan til dig.

Der er set tilfælde af misbrug og afhængighed af gabapentin efter markedsføring. Fortæl lægen, hvis

du har eller har haft et medicin- eller stofmisbrug eller er afhængig.

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel gabapentin,

har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får

sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge.

Vigtig information om mulig alvorlig reaktion

En lille andel personer, der tager Gabapentin Orion, får allergiske reaktioner eller muligvis alvorlige

hudreaktioner, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis de ikke bliver behandlet. Du skal

være opmærksom på følgende symptomer, mens du tager Gabapentin Orion.

Læs beskrivelsen af disse symptomer i punkt 4

under ”Kontakt straks lægen hvis du får nogle af

følgende symptomer, efter du har taget denne medicin, da disse kan være alvorlige”.

Muskelsvaghed, muskelømhed eller muskelsmerter kan, især hvis du samtidig er utilpas eller får høj

temperatur, skyldes en unormal nedbrydning af musklerne, som kan være livstruende og medføre

nyreproblemer. Du kan også få misfarvning af urinen og ændring i blodprøveresultaterne (især øget

serum-kreatininfosfokinase). Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af disse tegn eller symptomer.

Brug af anden medicin sammen med Gabapentin Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Fortæl især din læge (eller på apoteket), hvis du tager eller for nylig har taget medicin mod

kramper, søvnforstyrrelser, depression, angst eller andre problemer med nervesystemet eller psykiske

problemer.

Medicin, der indeholder opioider f.eks. morphin

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får medicin, der indeholder opioider (f.eks. morphin). Opioider

kan forstærke virkningen af Gabapentin Orion. Derudover kan kombinationen af Gabapentin Orion og

opioider give symptomer som træthed og/eller nedsat vejrtrækning.

Medicin mod for meget mavesyre

Hvis du tager Gabapentin Orion og medicin mod for meget mavesyre, der indeholder aluminium og

magnesium, på samme tid, vil optagelsen af Gabapentin Orion fra maven nedsættes. Derfor bør

medicin mod for meget mavesyre tages mindst 2 timer før Gabapentin Orion.

Gabapentin Orion

forventes ikke at påvirke virkningen af anden medicin mod epilepsi eller virkningen af p-piller

kan påvirke prøveresultaterne ved laboratorietest. Hvis du skal have taget en urinprøve, skal du

fortælle lægen eller sundhedspersonalet, hvilken medicin du tager

Brug af Gabapentin Orion sammen med mad

Gabapentin Orion kan tages sammen med eller uden mad.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Gabapentin Orion under graviditet, medmindre lægen har givet dig en anden besked.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention.

Der er ikke udført studier vedrørende brugen af gabapentin under graviditet. Anden medicin mod

epilepsi har vist en øget risiko for skader på fosteret, især hvis der tages mere end én type medicin på

samme tid. Derfor skal du, hvis det er muligt, kun tage ét middel mod krampeanfald under graviditet,

og kun efter aftale med lægen.

Kontakt straks lægen, hvis du bliver gravid, har mistanke om, at du er gravid eller ønsker at blive

gravid, mens du tager Gabapentin Orion. Du må ikke pludselig stoppe med at tage denne medicin. Ved

for hurtigt ophør af behandlingen kan der opstå gennembrudsanfald, der kan være farlige for både mor

og barn.

Amning

Gabapentin, som er det aktive stof i Gabapentin Orion, går over i modermælken. Virkningen på det

ammede barn kendes ikke. Du bør ikke amme, hvis du tager Gabapentin Orion.

Frugtbarhed

Dyrestudier har ikke vist nogen virkning på frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med rød advarselstrekant. Det betyder, at Gabapentin Orion kan give

bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Gabapentin Orion kan forårsage svimmelhed, døsighed og træthed. Du må ikke føre motorkøretøj,

betjene farlige maskiner eller foretage andre potentielt farlige aktiviteter, før du ved, hvordan denne

medicin påvirker din evne til at udføre disse aktiviteter.

3.

Sådan skal du tage Gabapentin Orion

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Din læge vil fastsætte, hvilken dosis der passer til dig.

Epilepsi, den sædvanlige dosis er

Voksne og unge

Tag det antal tabletter, som lægen har ordineret. Din dosis vil gradvist blive øget efter aftale med

lægen. Startdosis er normalt 300-900 mg dagligt. Derefter vil dosis øges trinvis op til højst 3.600 mg

dagligt, hvilket din læge vil vejlede dig om. Dosis skal fordeles på 3 doser dagligt: 1 dosis om

morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis om aftenen.

Børn på 6 år og derover

Lægen vil fastsætte dit barns dosis på baggrund af barnets vægt. Behandlingen vil starte med en lav

startdosis, som gradvist vil blive øget over en periode på cirka 3 dage. Den normale dosis til kontrol af

epilepsi er 25-35 mg/kg dagligt. Denne dosis skal fordeles på i alt 3 doser dagligt: 1 dosis om

morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis om aftenen.

Gabapentin Orion bør ikke anvendes til børn under 6 år.

Perifere neuropatiske smerter, den sædvanlige dosis er

Voksne

Tag det antal tabletter, som lægen har ordineret. Din dosis vil gradvist blive øget efter aftale med

lægen. Startdosis er normalt 300-900 mg dagligt. Derefter vil dosis øges trinvis op til højst 3.600 mg

daglig, hvilket din læge vil vejlede dig om. Dosis skal fordeles på 3 doser dagligt: 1 dosis om

morgenen, 1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis om aftenen.

Hvis du har nyreproblemer eller er i hæmodialyse

Din læge kan give dig en anden doseringsvejledning og/eller dosis, hvis du har nyreproblemer eller er i

hæmodialyse.

Hvis du er ældre (over 65 år)

, skal du tage den normale dosis af Gabapentin Orion, medmindre du

har nyreproblemer. Din læge kan give en anden doseringsvejledning og/eller dosis, hvis du har

nyreproblemer.

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Gabapentin Orion er for stærk eller for svag, skal du tale med

lægen eller apoteket så hurtigt som muligt.

Brugsanvisning

Gabapentin Orion er til anvendelse gennem munden. Synk altid tabletterne/de halve tabletter (må ikke

tygges) med rigeligt vand. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Du skal fortsætte med at tage Gabapentin Orion, indtil din læge beder dig om at stoppe.

Hvis du har taget for mange Gabapentin Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Gabapentin Orion, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Da gabapentin kan

gøre dig døsig, anbefales det, at du får en anden til at køre dig til lægen eller på hospitalet, eller at du

ringer efter en ambulance. Symptomer på en overdosis er svimmelhed, dobbeltsyn, sløret tale,

bevidsthedstab, døsighed og let diarré. Tag de tabletter, som er tilbage, samt emballagen med, så

hospitalet let kan se, hvilken medicin du har taget.

Hvis du har glemt at tage Gabapentin Orion

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den så snart, du kommer i tanker om det, medmindre

det er tid til næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Gabapentin Orion

Du må ikke holde op med at tage Gabapentin Orion, medmindre din læge har bedt dig om det. Hvis

behandlingen skal stoppes, skal det ske gradvist over mindst 1 uge. Hvis du pludseligt stopper med at

tage Gabapentin Orion, eller hvis du stopper tidligere, end lægen har anvist, er der en øget risiko for

krampeanfald.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen

, hvis du får nogle af følgende symptomer, efter du har taget denne medicin, da

disse kan være alvorlige:

Alvorlige hudreaktioner, som kræver øjeblikkelig lægehjælp, f.eks. hævelse af læber og ansigt,

hududslæt og rødmen og/eller hårtab (dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion)

Vedvarende mavesmerter, kvalme og opkastning, da det kan være symptomer på akut

betændelse i bugspytkirtlen

Gabapentin Orion kan give alvorlige eller livstruende allergiske reaktioner, som kan påvirke din

hud eller andre dele af kroppen, f.eks. lever eller blodceller. Du kan måske få udslæt, hvis du får

denne type reaktion. Du skal muligvis på hospitalet eller stoppe behandlingen med Gabapentin

Orion.

Kontakt straks lægen, hvis du får nogen af følgende symptomer

Hududslæt

Nældefeber

Feber

Hævede kirtler, som ikke forsvinder

Hævelse af læber og tunge

Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene

Usædvanlige blå mærker eller blødning

Udtalt træthed eller svaghed

Pludselige muskelsmerter

Hyppige infektioner.

Anafylaksi (alvorlig, potentielt livstruende allergisk reaktion, herunder åndedrætsbesvær,

hævelse af læber, svælg og tunge og nedsat blodtryk, der kræver omgående behandling)

Vejrtrækningsproblemer, som – hvis de er alvorlige – kan kræve hurtig intensiv behandling, for

at du stadig kan trække vejret normalt.

Disse symptomer kan være de første tegn på en allergisk reaktion. Lægen bør undersøge dig og

bestemme, om du stadig skal behandles med Gabapentin Orion.

Hvis du er i behandling med hæmodialyse, skal du straks fortælle det til lægen, hvis du får

muskelsmerter og/eller muskelsvaghed

Andre bivirkninger er:

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer)

Virusinfektion

Søvnighed, svimmelhed, koordinationsbesvær

Træthed, feber.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

Lungebetændelse, luftvejsinfektion, urinvejsinfektion, mellemørebetændelse eller andre

infektioner

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) pga. forandringer i blodet (for få hvide

blodlegemer)

Appetitløshed, øget appetit

Truende adfærd, forvirring, humørsvingninger, depression, angst, nervøsitet, vanskelighed ved

at tænke

Kramper, ufrivillige bevægelser, taleproblemer, hukommelsestab, rysten, søvnløshed,

hovedpine, følsom hud, nedsat følelse ved berøring (følelsesløshed), koordinationsforstyrrelser,

rykvise, ufrivillige øjenbevægelser, forstærkede, nedsatte eller fraværende reflekser

Sløret syn, dobbeltsyn

Fornemmelse af at det drejer rundt

Højt blodtryk, rødmen eller varmefornemmelse, som skyldes udvidelse af blodkar i huden

Åndedrætsbesvær, bronkitis, ondt i halsen, hoste, tørre næseslimhinder

Opkastning, kvalme, tandproblemer, tandkødsbetændelse, diarré, mavesmerter,

fordøjelsesbesvær, forstoppelse, tørhed i mund eller hals, luftafgang fra tarmen

Hævelse af ansigt, blå mærker, udslæt, kløe, bumser

Ledsmerter, muskelsmerter, rygsmerter, muskeltrækninger

Rejsningsproblemer (impotens)

Hævede ben og arme, gangbesvær, svaghed, smerter, utilpashed, influenzalignende symptomer

Nedsat antal hvide blodlegemer, vægtstigning

Skader ved uheld, knoglebrud, hudafskrabning.

Derudover er der set truende adfærd og rykvise bevægelser i kliniske studier hos børn.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Rastløs uro (en tilstand af kronisk rastløshed og ufrivillige, formålsløse bevægelser)

Allergiske reaktioner, f.eks. nældefeber

Forhøjet blodsukker (ses oftest hos personer med sukkersyge)

Langsomme bevægelser, mental svækkelse

Hjertebanken

Hævelser, der kan omfatte ansigt, krop, arme og ben

Faldulykker

Unormale blodprøveresultater, der kan være tegn på leverproblemer.

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

Lavt blodsukker (ses oftest hos personer med sukkersyge)

Bevidsthedstab

Vejrtrækningsbesvær, overfladisk vejrtrækning (respirationsdepression).

Bivirkninger, der er set efter markedsføring

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader)

Nedsat indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi)

Hallucinationer

Problemer med unormale bevægelser, f.eks. vridende, rykvise bevægelser og stivhed

Susen for ørerne

Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot), leverbetændelse

En gruppe af bivirkninger, hvor symptomer som hævede lymfekirtler (isolerede små hævede

knuder under huden), feber, udslæt og betændelse i leveren optræder samtidig

Nedbrydning af muskelfibre (rhabdomyolyse)

Akut nyresvigt, ufrivillig vandladning

Forstørret brystvæv, udvikling af bryster hos mænd, problemer med seksualfunktionen herunder

manglende evne til at opnå orgasme, forsinket sædafgang

Bivirkninger, der skyldes pludseligt ophør af behandlingen med gabapentin (angst, søvnløshed,

kvalme, smerter, svedtendens), brystsmerter

Ændringer i blodprøveresultater (øget serum-kreatininfosfokinase).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Gabapentin Orion indeholder

Aktivt stof: gabapentin. 1 filmovertrukket tablet indeholder 600 mg eller 800 mg gabapentin.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, copovidon, majsstivelse, crospovidon,

magnesiumstearat.

Filmovertræk: talcum, hydroxypropylcellulose.

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukket tablet (tablet)

Hvid, hvælvet, ellipseformet, filmovertrukket tablet med prægning på den ene side og delekærv på

begge sider.

600 mg: "D" er præget på den ene side af delekærven og "24" på den anden side. Størrelsen af

tabletten er 17,4 x 9,1 mm.

800 mg: "D" er præget på den ene side af delekærven og "25" på den anden side. Størrelsen af

tabletten er 19,2 x 10,0 mm.

Pakningsstørrelser

Blisterpakning med 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 og 500 tabletter.

Plastbeholder med 20 og 500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2017

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5377 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2268/II/26

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Active substance: Toremifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3857 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - New authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety