Gabapentin "2care4"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Gabapentin "2care4" 800 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 800 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Gabapentin "2care4" 800 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49912
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Gabapentin 2care4 600 mg filmovertrukne tabletter

Gabapentin 2care4 800 mg filmovertrukne tabletter

Gabapentin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Gabapentin 2care4

3. Sådan skal du tage Gabapentin 2care4

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Gabapentin 2care4 tilhører den gruppe medicin,

der bruges til behandling af epilepsi og langvarige

smerter, som skyldes skader på nerverne (perifere

neuropatiske smerter).

Det aktive stof i Gabapentin 2care4 er gabapentin.

Gabapentin 2care4 bruges til at behandle:

– Visse former for epilepsi (anfald, der i starten er

begrænset til visse dele af hjernen, med eller uden

spredning til andre dele af hjernen). Din læge vil

give dig Gabapentin 2care4 til behandling af din

epilepsi, hvis din nuværende behandling ikke kan

kontrollere din tilstand. Du bør tage Gabapentin

2care4 sammen med din nuværende behandling,

medmindre din læge har sagt noget andet.

Gabapentin 2care4 kan også bruges alene til at

behandle voksne og børn over 12 år.

– Langvarige smerter, som skyldes beskadigede

nerver (perifere neuropatiske smerter). Flere

forskellige sygdomme kan være årsag til disse

perifere neuropatiske smerter (opstår hoved­

sageligt i arme og/eller ben), f.eks. diabetes eller

helvedesild. Smerterne kan beskrives som en varm,

brændende, dunkende, jagende, skærende, skarp,

krampagtig, smertende, snurrende, følelsesløs,

prikkende og stikkende fornemmelse.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Gabapentin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Gabapentin 2care4

– hvis du er allergisk over for gabapentin eller et

af de øvrige indholdsstoffer i Gabapentin 2care4

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Gabapentin 2care4:

– hvis du har nyreproblemer kan lægen give dig en

anden doseringsvejledning.

– hvis du er i behandling med hæmodialyse (fjerner

skadelige stoffer fra blodet pga. nyresvigt). Fortæl

det til lægen, hvis du får muskelsmerter og/eller

muskelsvaghed.

– hvis du får vedvarende mavesmerter, kvalme og

opkastning. Kontakt straks lægen, da dette kan

være symptomer på akut betændelse i

bygspytskirtlen.

Der er set tilfælde af misbrug og afhængighed af

Gabapentin 2care4 efter markedsføring. Fortæl

lægen, hvis du har eller har haft et medicin­ eller

stofmisbrug eller er afhængig.

Gabapentin 2care4 bør anvendes med forsigtighed

ved personer med blandede anfaldslidelser og ældre

patienter over 65 år.

En lille andel af de personer, der bliver behandlet

med epilepsimedicin, som for eksempel Gabapentin

2care4, har haft selvmordstanker eller tanker om at

gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får

sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge.

Behandling med gabapentin har været forbundet med

svimmelhed og døsighed, som kunne øge risikoen for

faldultykker. Der er reporteret tilfælde af forvirring,

bevidsthedstab samt nedsat mental funktion efter

markedsføringen af Gabapentin 2care4, derfor bør

patienter udvise forsigtighed indtil de er bekendt

med den potentielle effekt af medicinen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol,

at du er i behandling med Gabapentin 2care4. Det

kan påvirke prøveresultaterne.

Vigtig information om mulig alvorlig allergisk

reaktion

En lille andel personer der tager Gabapentin 2care4

får allergiske reaktioner eller muligvis alvorlige

hudreaktioner, som kan udvikle sig til mere alvorlige

problemer, hvis de ikke bliver behandlet. Du skal

være opmærksom på følgende symptomer, mens du

tager Gabapentin 2care4.

Læs beskrivelsen af disse symptomer i afsnit 4 i

indlægssedlen under ”Kontakt straks lægen hvis du

får nogle af følgende symptomer, efter du har taget

denne medicin, da disse kan være alvorlige”.

Muskelsvaghed, muskelømhed eller muskelsmerter

kan, især hvis du samtidig er utilpas eller får høj

temperatur, skyldes en unormal nedbrydning af

musklerne, som kan være livstruende og medføre

nyreproblemer. Du kan også få misfarvning af urinen,

og ændring i blodprøveresultaterne (især øget

serum­kreatininfosfokinase). Kontakt skraks lægen,

hvis du får nogle af disse tegn eller symptomer.

Brug af anden medicin sammen med Gabapentin

2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort for nylig.

Medicin der indeholder opioider f.eks. morfin

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvid du får

medicin, der indeholder opioider (f.eks. morfin).

Opioider kan forstærke virkningen af Gabapentin

2care4. Derudover kan kombinationen af Gabapentin

2care4 sammen med opioder give symptomer som

træthed og/eller nedsat vejrtrækning.

Medicin mod for meget mavesyre

Hvis du tager Gabapentin 2care4 og medicin mod

for meget mavesyre, der indeholder aluminium

og magnesium på samme tid, vil optagelsen af

Gabapentin 2care4 fra maven nedsættes. Derfor bør

medicin mod for meget mavesyre tages mindst 2

timer før Gabapentin 2care4.

Gabapentin 2care4

– forventes ikke at påvirke virkningen af

anden medicin mod epilepsi eller virkningen af

prævention (p­piller).

Brug af Gabapentin 2care4 sammen med mad og

drikke

Gabapentin 2care 4 kan tages sammen med mad eller

05­2017

P098435­5

uden mad.

Gabapentin 2care4 skal indtages med 1 glas vand.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Gabapentin 2care4 under gravi­

diteten, medmindre lægen har givet dig en anden

besked. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du

bruge sikker prævention.

Der er ikke udført forsøg vedrørende brugen af

Gabapentin 2care4 under graviditeten. Anden

medicin mod epilepsi har vist en øget risiko for

skader på fosteret, især hvis der tages mere end en

type medicin på samme tid. Derfor skal du, hvis det

er muligt kun tage et middel mod kramper under

graviditeten, og kun efter aftale med lægen.

Kontakt straks lægen, hvis du bliver gravid, hvis du

har en formodning om, at du er gravid, eller ønsker

at blive gravid, mens du tager Gabapentin 2care4.

Du må ikke pludseligt stoppe med at tage denne

medicin. Ved for hurtigt ophør af behandlingen kan

der opstå et gennembrudsanfald, der kan være farligt

for både mor og barn.

Amning

Gabapentin, der er det aktive stof i Gabapentin

2care4, går over i modermælken. Virkningen på det

ammede barn kendes ikke. Du bør ikke amme, hvis du

tager Gabapentin 2care4.

Frugtbarhed

Dyreforsøg har ikke vist nogen effekt på frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Det betyder, at Gabapentin 2care4 kan give

bivirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken. Gabapentin

2care4 kan give bivirkninger i form af svimmelhed,

døsighed og træthed. Du må ikke køre bil, betjene

farlige maskiner eller foretage andre muligt farlige

aktiviteter, før du ved, hvordan denne medicin

påvirker din evne til at udføre disse aktiviteter.

3. Sådan skal du tage Gabapentin 2care4

Tag altid Gabapentin 2care4 nøjagtigt efter lægens

eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Din læge vil fastsætte, hvilken dosis, der passer til

dig.

Epilepsi

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og unge på 12 år og derover:

Tag det antal tabletter, som lægen har ordineret.

Din dosis vil gradvist bliver øget.

Startdosis er normalt 300­900 mg dagligt. Derefter

vil dosis øges op til højst 3600 mg dagligt, hvilket

din læge vil vejlede dig om. Dosis skal fordeles på

3 doser dagligt: 1 dosis om morgenen, 1 dosis om

eftermiddagen og 1 dosis om aftenen.

Børn på 6 år og derover:

Lægen vil fastsætte dit barns dosis på baggrund af

barnets vægt. Behandlingen vil starte med en lav

startdosis, som gradvist vil blive øget over en periode

på cirka 3 dage. Den normale dosis til kontrol af

epilepsi er 25­35 mg per kg dagligt. Denne dosis skal

fordeles på 3 doser dagligt: 1 dosis om morgenen,

1 dosis om eftermiddagen og 1 dosis om aftenen.

Brug til børn under 6 år

Gabapentin 2care4 bør ikke anvendes til børn under

6 år.

Perifere neuropatiske smerter

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

Startdosis er normalt 300­900 mg dagligt. Derefter

vil dosis øges op til højst 3600 mg dagligt, hvilket

din læge vil vejlede dig om. Dosis skal fordeles på

3 doser dagligt: 1 dosis om morgenen, 1 dosis om

eftermiddagen og 1 dosis om aftenen.

Brug til børn og unge

Gabapentin 2care4 må normalt ikke anvendes mod

perifære neuropatiske smerter hos børn og unge

under 18 år.

Hvis du har nyreproblemer eller er i hæmodialyse

Din læge kan have givet dig en anden

doseringsvejledning og/eller dosis, hvis du har

nyreproblemer eller er i hæmodialyse.

Hvis du er ældre (over 65), skal du tage den

normale dosis af Gabapentin 2care4, medmindre du

har nyreproblemer. Din læge kan give dig en anden

doseringsvejledning og/eller dosis, hvis du har

nyreproblemer.

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Gabapentin

2care4 er for stærk eller for svag, skal du tale med

lægen eller apoteket så hurtigt som muligt.

Brugsanvisning

Oral anvendelse. Gabapentin 2care4 kan indtages med

eller uden føde, og skal synkes hele med

tilstrækkeligt med væske (f.eks. 1 glas vand).

Du skal fortsætte med at tage Gabapentin 2care4,

indtil din læge beder dig om at stoppe.

Hvis du har taget for meget Gabapentin 2care4

Højere doser, end de der er anbefalet, kan give

flere bivirkninger, bl.a. bevidstløshed, svimmelhed,

dobbeltsyn, sløret tale, søvnighed og diarré. Kontakt

straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Gabapentin 2care4, end der står

i denne information, eller mere end lægen har

forskrevet. Tag de tabletter, som er tilbage, samt

emballagen med, så hosiptalet let kan se, hvilken

medicin du har taget.

Hvis du har glemt at tage Gabapentin 2care4

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den

straks, du kommer i tanke om det, hvis ikke det er

tid til næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis,

som erstatning for den glemte.

Hvis du holder op med at tage Gabapentin 2care4

Du må ikke stopppe med at tage Gabapentin 2care4,

medmindre din læge har bedt dig om det. Hvis

behandlingen skal stoppes, skal det ske gradvist over

mindst 1 uge. Hvis du pludseligt stopper med at tage

Gabapentin 2care4, eller hvis du stopper før lægen

har anvist, er der en øget risiko for anfald.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af

følgende symptomer, efter du har taget denne

medicin, da disse kan være alvorlige:

– Alvorlige hudreaktioner som kræver øjeblikkelig

lægehjælp, f.eks. hævelse af læber og ansigt,

hududslæt og rødmen og/eller hårtab (dette kan

være symptomer på en alvorlig

overfølsomhedsreaktion).

– Vedvarende mavesmerter, kvalme og opkastning,

da dette kan være symptomer på akut betændelse

i bugspytkirtlen.

– Gabapentin 2care4 kan give alvorlige eller

livstruende allergiske reaktioner, som kan påvirke

din hud eller andre dele af kroppen, f.eks. lever

eller blodceller. Du kan måske få udslæt, hvis

du får denne type reaktion. Du skal muligvis

på hospitalet eller stoppe behandlingen med

Gabapentin 2care4. Kontakt straks lægen, hvis du

får en af følgende symptomer:

– Hududslæt.

– Nældefeber.

– Feber.

– Hævede kirtler som ikke forsvinder.

– Hævelse af læber og tunge.

– Gulfarvning af huden eller det hvide i dine øjne.

– Usædvanlig blå mærker eller blødning.

– Stærk træthed eller svaghed.

– Uventet muskelsmerte.

– Hyppige infektioner.

Disse symptomer kan være det første tegn på en

allergisk reaktion. Lægen bør undersøge dig, og

bestemme om du stadig skal behandles med

Gabapentin 2care4.

– Hvis du er i behandling med hæmodialyse, skal du

straks fortælle det til lægen, hvis du får

muskelsmerter og/eller muskelsvaghed.

Andre bivirkninger er:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos flere end 1 ud af 10 patienter)

– Virusinfektion

– Søvnighed, svimmelhed, usikre bevægelser

– Træthed, feber.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 10 patienter)

– Lungebetændelse, luftvejsinfektion,

urinvejsinfektion, mellemørebetændelse eller andre

infektioner

– Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) pga. forandringer i blodet (for få

hvide blodlegmer)

– Appetitløshed, øget appetit

– Truende adfærd, forvirring, humørsvingninger,

depression, angst, nervøsitet, vanskelighed ved

at tænke

– Kramper, ufrivillige bevægelser, taleproblemer,

hukommelsestab, rysten, søvnløshed, hovedpine,

følsom hud, nedsat følelse ved berøring

(følelsesløshed), koordinationsforstyrrelser,

rykvise, ufrivillige øjenbetændelser, forstærkede,

nedsatte eller fraværende reflekser

– Nedsat syn, dobbeltsyn

– Fornemmelse af at det drejer rundt

– For højt blodtryk, rødmen eller varmefornemmelse

– Åndenød/åndedrætsbesvær, bronkitis, ondt i

halsen, hoste, snue

– Opkastning, kvalme, tandproblemer,

tandkøds

betændelse, diarre, mavesmerter,

fordøjelsesbesvær, forstoppelse, tørhed i mund

eller hals, luftafgang fra tarmen

– Hævelse af ansigt, blå mærker, udslæt, kløe,

bumser

– Ledsmerter, muskelsmerter, rygsmerter,

muskeltrækninger

– Rejsningsproblemer (impotens)

– Hævede ben og arme, gangbesvær, svaghed,

smerter, utilpashed, influenzalignende symptomer

– Nedsat antal hvide blodlegmer (ses ved

laboratorieprøver), vægtøgning

– Hændelige uheld, knoglebrud, hudafskrabning.

Derudover er der set truende adfærd og rykvise bevæ­

gelser i kliniske forsøg hos børn.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 patienter)

– Allergiske reaktioner, f.eks. nældefeber

– Langsomme bevægelser

– Hjertebanken

– Hævelse af ansigt, krop, arme og ben

– Unormale blodprøveresultater, der kan være tegn

på leverproblemer

– Fald

– Mental svækkelse

– Fald

– Stigning i blodsukker (er oftest observeret hos

patienter med diabetes).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1

ud af 1000 patienter)

– Bevidsthedstab

– Fald i blodsukker (er oftes observeret hos patienter

med diabetes).

Bivirkninger, der er set efter markedsføring

– Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.

forandringer i blodet (for få blodplader)

– Hallucinationer

– Problemer med unormale bevægelser, f.eks.

vridende, rykvise bevægelser og stivhed.

– Susen for ørene (tinnitus)

– En gruppe af bivirkninger hvor symptomerne som

hævede lymfekirtler (isolerede små hævede knuder

under huden), feber, udslæt og betændelse i

leveren optræder samtidig

– Gulfarvning af huden og øjnene (gulsot),

leverbetændelse

– Akut nyresvigt, inkontinens

– Forstørrelse af brystvæv, udvikling af bryster hos

mænd

– Bivirkninger, der skyldes pludseligt ophør af

behandlingen med gabapentin (angst, søvnforstyr­

relser, kvalme, smerter, svedtendens), brystsmerter

– Nedbrydning af muskelfibre (rabdomyolyse)

– Ændringer i blodprøveresultater (øget

serum­kreatininfosfokinase)

– Problemer med seksual funktionen herunder

manglende evne til at opnå orgasme, forsinket

sædafgang

– Svingende blodsukkerniveau hos diabetikere

– Nedsat natriumindhold i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Gabapentin 2care4 utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Brug ikke Gabapentin 2care4 efter den udløbsdato,

der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Gabapentin 2care4 indeholder:

­ Aktivt stof: gabapentin.

Hver tablet indeholder henholdsvis 600 mg og

800 mg gabapentin.

­ Øvrige indholdsstoffer: poloxamer 407 (ethylenoxid

og propylenoxid); copovidon; majsstivelse;

magnesiumstearat.

Filmovertræk: Opadry White YS­1­18111

(hydroxypropylcellulose, talcum).

Poleringsmiddel: Candelilla voks.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Gabapentin 2care4 600 mg filmovertrukne tabletter

er hvide, ellipseformede filmovertrukne tabletter med

delekærv på begge sider. De er præget ”NT” og ”16”

på den ene side.

Gabapentin 2care4 800 mg filmovertrukne tabletter

er hvide, ellipseformede filmovertrukne tabletter med

delekærv på begge sider. De er præget ”NT” og ”26”

på den ene side.

Pakningsstørrelser

Gabapentin 2care4 600 mg og 800 mg fås i

pakningsstørrelser á 100 filmovertrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V

Gabapentin 2care4 filmovertrukne tabletter svarer til

Neurontin

filmovertrukne tabletter.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

maj 2017.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

18-4-2018

GABAPENTIN Capsule [St Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Capsule [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

GABAPENTIN Capsule [Marlex Pharmaceuticals Inc]

GABAPENTIN Capsule [Marlex Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

GABAPENTIN Tablet [Marlex Pharmaceuticals Inc]

GABAPENTIN Tablet [Marlex Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

GABAPENTIN Capsule [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

GABAPENTIN Capsule [ACETRIS HEALTH, LLC]

GABAPENTIN Capsule [ACETRIS HEALTH, LLC]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

Gabapentin vs. Baclofen

Gabapentin vs. Baclofen

Title: Gabapentin vs. BaclofenCategory: MedicationsCreated: 3/22/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/22/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

Gabapentin vs. Tramadol

Gabapentin vs. Tramadol

Title: Gabapentin vs. TramadolCategory: MedicationsCreated: 3/22/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/22/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-3-2018

Gabapentin vs. Xanax

Gabapentin vs. Xanax

Title: Gabapentin vs. XanaxCategory: MedicationsCreated: 3/22/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/22/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

15-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Megalith Pharmaceuticals Inc]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Megalith Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

GABAPENTIN Capsule [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

Lamictal vs. Neurontin

Lamictal vs. Neurontin

Lamictal (lamotrigine) and Neurontin (gabapentin) are anticonvulsants (anti-seizure drugs) used alone or in combination with other anti-seizure medications for treating certain types of seizures. Neurontin is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

26-2-2018

GABAPENTIN Capsule [McKesson Corporation]

GABAPENTIN Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [BluePoint Laboratories]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

GABAPENTIN Capsule [AvPAK]

GABAPENTIN Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

GABAPENTIN Capsule [Cardinal Health]

GABAPENTIN Capsule [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

GABAPENTIN Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

GABAPENTIN Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

GABAPENTIN Capsule [Amneal Pharmaceuticals LLC]

GABAPENTIN Capsule [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

GABAPENTIN Capsule [NorthStar RxLLC]

GABAPENTIN Capsule [NorthStar RxLLC]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Solco Healthcare U.S., LLC]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Solco Healthcare U.S., LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Ascend Laboratories, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Ascend Laboratories, LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

GABAPENTIN Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

GABAPENTIN Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Neurontin vs. Norco

Neurontin vs. Norco

Neurontin (gabapentin) and Norco (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) are used to treat pain.

US - RxList

20-12-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Exelan Pharmaceuticals Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Exelan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Neurontin vs. Gabapentin

Neurontin vs. Gabapentin

Neurontin (gabapentin) is an anti-epileptic medication used to treat seizures. Neurontin (gabapentin) is used alone or in combination with other medications to treat seizures caused by epilepsy in adults and children who are at least 12 years old. Neurontin (gabapentin) is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

18-12-2017

Neurontin vs. Gralise

Neurontin vs. Gralise

Neurontin and Gralise are both forms of the medication antiepileptic drug (AED) gabapentin and are used to treat postherpetic neuralgia, nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

18-12-2017

Neurontin vs. Horizant

Neurontin vs. Horizant

Neurontin (gabapentin) and Horizant (gabapentin enacarbil) are both forms of the antiepileptic (anticonvulsant) drug gabapentin and are used to treat nerve pain.

US - RxList

18-12-2017

Neurontin vs. Xanax

Neurontin vs. Xanax

Neurontin (gabapentin) is an anti-epileptic medication used to treat seizures. Neurontin is used alone or in combination with other medications to treat seizures caused by epilepsy in adults and children who are at least 12 years old. Neurontin is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster). Xanax (alprazolam) is a benzodiazepine used as an anti-anxiety medication prescribed to treat panic attacks and anxiety disorders.

US - RxList

6-12-2017

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

GABAPENTIN Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

GABAPENTIN Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Cipla USA Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

GABAPENTIN Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

GABAPENTIN Tablet [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

GABAPENTIN Tablet [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

GABAPENTIN Tablet [A-S Medication Solutions]

GABAPENTIN Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

GABAPENTIN Capsule [MARKSANS PHARMA LIMITED]

GABAPENTIN Capsule [MARKSANS PHARMA LIMITED]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

GABAPENTIN Capsule [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Capsule [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

10-11-2017

Neurontin vs. Zarontin

Neurontin vs. Zarontin

Zarontin (ethosuximide) and Neurontin (gabapentin) are anti-epileptic medications, also anticonvulsants, used alone or in combination with other medications to treat absence seizures (also called "petit mal" seizures) in adults and children. A difference is Neurontin is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

8-11-2017

GRALISE (Gabapentin) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

GRALISE (Gabapentin) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

GABAPENTIN Capsule [Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.]

GABAPENTIN Capsule [Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

GABAPENTIN Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

GABAPENTIN Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

GABAPENTIN Capsule [A-S Medication Solutions]

GABAPENTIN Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

GABAPENTIN Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

HORIZANT (Gabapentin Enacarbil) Tablet, Extended Release [Arbor Pharmaceuticals]

HORIZANT (Gabapentin Enacarbil) Tablet, Extended Release [Arbor Pharmaceuticals]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

Neurontin vs. Tramadol

Neurontin vs. Tramadol

Neurontin (gabapentin) and tramadol are used to treat different types of pain.

US - RxList

18-10-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

Neurontin vs. Cymbalta

Neurontin vs. Cymbalta

Neurontin (gabapentin) and Cymbalta (duloxetine) are both used to treat nerve pain.

US - RxList

17-10-2017

Neurontin vs. Lyrica

Neurontin vs. Lyrica

Neurontin (gabapentin) and Lyrica (pregabalin) are anti-epileptic medications used to treat seizures and nerve pain.

US - RxList

12-10-2017

GABAPENTIN Capsule [Proficient Rx LP]

GABAPENTIN Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

GABAPENTIN Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

GABAPENTIN Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed