Fusidinsyre/betamethasonvalerat "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fusidinsyre/betamethasonvalerat "Mylan" 20+1 mg/g creme
 • Dosering:
 • 20+1 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fusidinsyre/betamethasonvalerat "Mylan" 20+1 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53215
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan 20 mg/g + 1 mg/g creme

(fusidinsyre og betamethasonvalerat)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan

Sådan skal du bruge Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan indeholder to forskellige typer medicin. Den ene medicin

hedder fusidinsyre. Det er en type antibiotika. Den anden medicin hedder betamethason. Det er en

type kortikosteroid (steroid). Disse to typer medicin virker på samme tid på forskellige måder.

Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan virker ved at:

Antibiotikummet dræber bakterier, der forårsager infektioner.

Kortikosteroidet dæmper hævelser, rødme og kløe på huden.

Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan anvendes til behandling af:

Hudsygdomme med betændelse (eksem eller dermatitis) og også infektion forårsaget af

bakterier.

Du skal stoppe med at anvende cremen og kontakte lægen, hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan

Brug ikke Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan:

Hvis du er allergisk over for fusidinsyre eller betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).

Til behandling af inficeret dermatitis hos spædbørn under 1 år.

Til behandling af akne.

Til behandling af hudsygdommen akne rosacea (rødme og betændelse på huden hen over næsen

og kinderne). Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Til behandling af hudsygdommen perioral dermatitis (rødt, bumset udslæt omkring munden

eller hage).

Til behandling af hudsygdomme, der udelukkende er forårsaget af bakterier, f.eks. bylder og

filipenser.

Til behandling af hudsygdomme, der er forårsaget af tuberkulose (TB) eller syfilis.

Til behandling af hudsygdomme, der er forårsaget af en virus, f.eks. forkølelsessår eller

skoldkopper.

Til behandling af hudsygdomme, der skyldes svamp, f.eks. fodsvamp eller mere generelle

infektioner, der skyldes svamp, f.eks. svampeinfektion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan.

Du må ikke bruge cremen på dig selv eller et barn i mere end 2 uger. Det skal forhindre, at

bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika og at steroidet giver bivirkninger.

Du skal være særligt forsigtig, hvis du skal bruge denne medicin i nærheden af øjnene eller dit

barns øjne. Hvis cremen kommer i øjnene, kan den forårsage forhøjet tryk i øjet, hvilket kan

medføre synstab (grøn stær).

Hvis du bruger cremen i lang tid eller i store mængder, kan det øge risikoen for at få

bivirkninger. Din hud kan også blive mere følsom over for medicinen.

Du må ikke bruge denne medicin i længere tid i ansigtet.

Du må ikke bruge Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan på åbne sår eller sarte områder som

f.eks. næsebor, ører, læber eller kønsdele, medmindre du har fået det at vide af din læge.

Du må ikke bruge Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan på steder hvor huden er tynd, på sår

på huden, på beskadigede blodårer eller på akne, medmindre du har fået det at vide af din læge.

Dine binyrer kan holde op med at virke som de skal. Tegn på dette er træthed, nedtrykthed og

angst. Dette forsvinder, hvis du stopper med at tage Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan.

Kontakt lægen, hvis du får sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug af anden medicin sammen med Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid. Du må ikke bruge

Fusidinsyre/Bethamethasonvalerat Mylan, hvis du er gravid, medmindre lægen har bedt dig

om det.

Du må gerne bruge Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan, hvis du ammer, men du må ikke

smøre det på brystet, da dit barn kan risikere at indtage det.

Fortæl det til lægen, hvis du bliver gravid, mens du bruger denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan vil påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner i

meget lille grad. Tal med lægen, hvis du får bivirkninger, der kan påvirke din evne til at køre bil eller

betjene maskiner.

Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan

indeholder cetostearylalkohol og chlorcresol

Cetostearylalkohol. Kan forårsage lokal hudreaktion (f.eks. kontaktdermatitis (eksem)).

Chlorcresol. Kan give en allergisk reaktion.

Spørg lægen, hvis du er bekymret over et eller flere af indholdsstofferne i denne medicin.

3.

Sådan skal du bruge Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Sådan skal du påføre Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan

Denne medicin må kun anvendes på din eller dit barns hud. Du må ikke sluge cremen eller bruge den

indvortes.

Tag hætten af. Kontroller at forseglingen er ubrudt, før du bruger cremen første gang. Tryk spidsen af

hætten gennem forseglingen på tuben.

Vask altid hænder, før du bruger Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan. Påfør et tyndt lag på de(t)

berørte område(r) på huden. Hvis du skal påføre det i ansigtet, skal du passe på ikke at få det i øjnene.

Medmindre du bruger cremen til behandling af dine hænder, skal du vaske hænder efter brug af

Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan.

Hvis du ved et uheld får medicinen i øjet, skal du straks skylle det med koldt vand. Brug herefter et

øjenbad, hvis du har et. Det vil muligvis svie i øjet. Hvis du begynder at få problemer med synet eller

hvis dit øje er ømt, skal du straks kontakte lægen.

Så meget Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan skal du bruge

Din læge vil fortælle dig, hvor meget Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan du skal bruge.

Den sædvanlige behandlingstid er op til 2 uger. Spørg lægen, før du bruger medicinen i mere end 2

uger.

Du bør kunne se bedring på huden efter bare få dages brug af cremen. Hvis der ikke er sket nogen

bedring efter 7 dage, skal du stoppe med at bruge cremen og kontakte lægen. Normalt vil du skulle

bruge cremen 2 gange dagligt. Brug den om morgenen og om aftenen. Det kan være en hjælp til at

huske at bruge cremen, at du bruger den samtidig med at du gør en anden ting, du gør regelmæssigt,

f.eks. børster tænder.

Hvis lægen har fortalt dig, at du skal dække huden til med forbinding eller gazebind, er det ikke

sikkert, at du skal bruge cremen så ofte. En ble på et barn kan fungere som en forbinding. Følg lægens

anvisninger.

Voksne og børn

Lægen anviser den dosis, der passer til dig eller dit barn. Hvis lægen har fortalt dig, hvor meget creme

du skal bruge, skal du følge denne anvisning. Hvis lægen ikke har fortalt dig, hvor meget du skal

bruge, kan du se i nedenstående skema, hvor meget du skal bruge.

Du kan bruge pegefingeren til at beregne, hvor meget Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan du skal

bruge. Tryk cremen ud langs din finger fra fingerspidsen til det første fingerled. Det kaldes en

fingerspidsenhed.

Det normale antal fingerspidsenheder, du skal bruge forskellige steder på kroppen er angivet i

skemaet. Det gør ikke noget, hvis du skal bruge lidt mere eller lidt mindre creme. Hvis du skal påføre

cremen på et barn, skal du stadig bruge en voksenfinger, når du skal afmåle en fingerspidsenhed.

VOKSNE

Påføringssted

Sædvanligt antal fingerspidsenheder

Ansigt og hals

Bagsiden af kroppen

Forsiden af kroppen

Arm (uden hånden)

Hånd (begge sider)

Ben (uden foden)

BØRN FRA 1-10 ÅR:

Sædvanligt antal fingerspidsenheder

Påføringssted

Børn i alderen 1-2

år

Børn i alderen 3-5

år

Børn i alderen 6-10

år

Ansigt og hals

Arm og hånd

Ben og fod

Forsiden af kroppen

Bagsiden af kroppen

inklusive balder

Hvis du har brugt for meget

Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fusidinsyre/Betamethasonvalerat

Mylan end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler

dig utilpas. Du bliver måske nødt til at holde op med at bruge Fusidinsyre/Betamethasonvalerat

Mylan.

Hvis du har glemt at bruge Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan

Hvis du har glemt at bruge cremen, skal du bruge den så snart du kommer i tanke om det. Brug

herefter cremen igen på det planlagte tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en

glemt dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du har brug for øjeblikkelig lægehjælp, hvis du får et eller flere af disse symptomer. Du har

muligvis en allergisk reaktion:

Hvis du får svært ved at trække vejret

Hvis du får hævelser i ansigtet, på øjenlåg, læber, tunge eller halsen

Hvis du får alvorligt udslæt på huden

Andre mulige bivirkninger:

Alle de bivirkninger, der er anført i nedenstående, er mulige, hvis medicinen anvendes i lang

tid, i store mængder eller i hudfolder (f.eks. armhuler eller under brysterne).

Disse bivirkninger er mest sandsynlige hos babyer og børn. De er også mest sandsynlige, hvis

huden er dækket med forbinding, gazebind eller en ble.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Kløende udslæt og betændelsestilstand på påføringsstedet

Brændende fornemmelse i huden

Kløe

Forværring af eksem

Tør hud

Smerter på påføringsstedet

Irritation på påføringsstedet

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Nældefeber

Rødme på huden

Hududslæt

Hævelse på påføringsstedet

Blærer på påføringsstedet

Nogle bivirkninger skyldes betamethason (et steroid) - et af de to aktive stoffer i

Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan. Du skal fortælle det til lægen, hvis du får en eller flere af

disse bivirkninger:

Tynd hud

Strækmærker

De små blodårer lige under huden bliver synlige

Ændret hårvækst på kroppen

Øget svedproduktion

Rødt bumselignende udslæt rundt om munden eller på hagen

Lysere hud

Rødme af huden, næsen eller munden

Synstab, der skyldes beskadigelse af synsnerven, som følge af forhøjet tryk i øjet (grøn stær)

eller uklarhed af øjets linse (katarakt)

Binyrerne fungerer ikke ordentligt. Tegn på dette er kvalme, mavesmerter, hovedpine, ringe

vægtstigning, mangel på energi, træthed, depression og angst.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra eksisterende oplysninger)

Sløret syn

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Du må ikke beholde cremen i mere end 6 måneder efter åbning. På kartonæsken kan du notere

datoen for, hvornår du åbnede tuben.

Lægemidlet må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan indeholder:

Aktive stoffer: fusidinsyre og betamethason.

Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan indeholder 20 mg/g fusidinsyre og 1 mg/g

betamethason.

Øvrige indholdsstoffer: Macrogolcetostearylether, cetostearylalkohol, chlorcresol (se afsnit 2

”Fusidinsyre/Betamethasonvalerat

Mylan

indeholder

cetostearylalkohol

chlorcresol”

paraffinolie,

natriumdihydrogenphosphatdihydrat,

hvid,

blød

paraffin,

all-rac-α-tocopherol,

renset vand, natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan er en hvid til råhvid blød creme i en aluminiumstube med et

skruelåg af polypropylen.

Fusidinsyre/Betamethasonvalerat Mylan fås i tuber med 5 gram, 15 gram, 30 gram og 60 gram.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Mylan AB

Postbox 23033

S-104 35 Stockholm

Sverige

Tel: +46 (0) 8 555 227 50

E-mail: inform@mylan.se

Fremstiller

McDermott Laboratories Limited t/a GERARD Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road

Dublin 13

Irland

eller

MYLAN Hungary Kft.

Mylan utca 1.

Komárom, 2900

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

Acide fusidique / bétaméthasone valérate Goapharma 20 mg/g / 1

mg/g crème

Danmark

Fusidinsyre / Betamethason Mylan

Grækenland

Fusidic acid/ Betamethasone valerate / Mylan 20 mg/g + 1 mg/g

Cream

Irland

Eczibet 20 mg/g + 1 mg/g Cream

Italien

Acido fusidico e Betametasone Mylan

Portugal

Betametasona / Ácido fusídico Mylan 1 mg/g + 20 mg/g Crème

Spanien

Ácido fusídico/Betametasona valerato Mylan 20 mg/g + 1 mg/g

Crema

Storbritannien

Xemacort 20 mg/g + 1 mg/g Cream

Tyskland

Fusidinsäure/ Betamethason Mylan 20 mg/g + 1 mg/g Creme

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2018.