Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat "EuroPharma"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat "EuroPharma" 10+20 mg/g creme
 • Dosering:
 • 10+20 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat "EuroPharma" 10+20 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48383
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma 20 mg/g + 10 mg/g, creme

Fusidinsyre/hydrokortisonacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonaletet, hvis der

er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Fusidinsyre-Hydrokortison-

acetat EuroPharma til dig personligt. Lad derfor

være med at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en

bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma

3. Sådan skal du bruge Fusidinsyre-Hydrokortison-

acetat EuroPharma

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma

creme kombinerer fusidinsyrens (antibiotikum)

bakteriedræbende virkning med

hydrokortisonacetats (binyrebarkhormon)

betændelseshæmmende (antiinflammatoriske)

virkning.

Det er en medicin til behandling af hud med

inficeret atopisk eksem (hudsygdom, med

inflammation (vævsreaktion du får i forbindelse med

hudsygdommen), rødme, væske, sår og kløe).

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

BRUGE FUSIDINSYRE-HYDROKORTISON-

ACETAT EUROPHARMA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægen anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat

EuroPharma

hvis du er allergisk over for fusidinsyre,

hydrokortisonacetat eller at af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du har en hudinfektion, som hovedsagelig er

forårsaget af bakterier, svampe eller virus (fx

herpes eller varicella).

hvis du har sår

hvis du har hudsygdomme med tynd hud

hvis du har tuberkulose

hvis du har syfilis

hvis du har eksem rundt om munden

hvis du har rosacea (svær rødmen af ansigts

huden).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Fusidinsyre-

Hydrokortisonacetat EuroPharma

Undgå at få Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat

EuroPharma creme i øjnene. Du skal påsmøre

den med forsigtighed, hvis du skal bruge den nær

øjnene.

Du bør undgå længere tids behandling.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket, før du bruger

dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Fusidinsyre-

Hydrokortisonacetat EuroPharma efter aftale med

lægen.

Amning

Du kan bruge Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat

EuroPharma, selvom du ammer.

Hvis Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma

bruges på brystvorterne, skal al creme på

brystvorterne renses af før amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma

indeholder butylhydroxyanisol (E320) og

cetylalkohol

Butylhydroxyanisol (E320) kan give lokalt

hududslæt (fx kontakteksem) og irritation af øjne og

slimhinder (fx næseslimhinder og læber).

Cetylalkohol kan give lokalt hududslæt (fx

kontakteksem).

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma, 5. udgave

Senest revideret januar 2017

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE FUSIDINSYRE-

HYDROKORTISONACETAT EUROPHARMA

Brug altid Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat

EuroPharma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du

i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn

Påsmør cremen forsigtigt i et tyndt lag på det syge

område 3 gange daglig. Du må ikke bruge

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma i

mere end 2 uger.

Vask omhyggeligt hænderne efter påsmøring af

cremen, medmindre det er dine hænder, der

behandles.

Hvis du har brugt for meget Fusidinsyre-

Hydrokortisonacetat EuroPharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat

EuroPharma, end der står her, eller mere end

lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag

pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Fusidinsyre-

Hydrokortisonacetat EuroPharma

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en

dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Fusidinsyre-

Hydrokortisonacetat EuroPharma

Spørg læge eller på apoteket, hvis der er noget, du

er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat

funktion af binyrerne. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Hudirritation, brændende eller stikkende

fornemmelse på huden, kløe, forværret eksem.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Allergisk reaktion.

Udslæt, kontakteksem, hvide pletter på huden.

Tynd hud, der let går i stykker.

Tydelige små blodkar i huden og strækmærker

(især efter længere tids brug).

Betændelse i hårsække.

Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst /

tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og

ben.

Irritation eller betændelse med røde knopper

omkring næse og mund (perioral dermatit).

Allergisk kontakteksem.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300

København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk,

E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere

bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30 °C.

Holdbarhed efter første åbning: 3 måneder.

Brug ikke Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat

EuroPharma efter den udløbsdato, der står på

pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma

20 mg/g + 10mg/g, creme indeholder

Aktive stoffer: Fusidinsyre 20 mg/g og

hydrokortisonacetat 10 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer: Butylhydroxyanisol

(E320), cetylalkohol, glycerol (85%), paraffinolie,

kaliumsorbat (E202), polysorbat 60, hvid blød

paraffin og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Fusidinsyre-Hydrokortisonacetat EuroPharma er en

hvid creme.

Hver pakning indeholder en tube med 5, 15 eller 30

gram creme.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N.

Frigivet af

Abacus Medicine B.V., Herculesstraat 25

1812 PD Alkmaar, Holland