Furosemid "Orifarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Furosemid "Orifarm" 40 mg tabletter
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Furosemid "Orifarm" 40 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 54161
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Furosemid Orifarm 40 mg tabletter

furosemid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Furosemid Orifarm

Sådan skal du tage Furosemid Orifarm

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Furosemid Orifarm anvendes til behandling af:

hævelse forårsaget af væskeansamlinger i vævene

hos patienter med

hjertesygdomme

leversygdomme

nyresygdomme

Dette gælder også en nyresygdom med omfattende proteintab, forhøjede fedtniveauer og hævelser

forårsaget af væskeansamling. Hvis du har denne specifikke nyresygdom skal denne behandles

først.

hævelse i lungerne

forårsaget af væskeansamlinger

forhøjet blodtryk

Furosemid Orifarm er et vanddrivende lægemiddel, som øger urinproduktionen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Furosemid Orifarm

Tag ikke Furosemid Orifarm, hvis du:

er allergisk

over for

furosemid

lægemidler med en kemisk struktur svarende til furosemid, som kaldes sulfonamider, og

anvendes til behandling af bakterielle infektioner, diabetes, forhøjet tryk i øjet eller til at øge

urinproduktionen

eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)

nyresvigt

med utilstrækkelig urinproduktion, som ikke responderer på furosemidbehandling

en alvorlig leversygdom

med episoder af bevidsthedstab i forbindelse med en hjerneskade

alvorligt nedsat kalium- eller natriumniveau

i blodet

blodmangel

eller er

dehydreret

Hvis nogen af disse to tilstande opstår under behandling med Furosemid Orifarm, kan din læge

afbryde behandlingen og behandle dem.

ammer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Furosemid Orifarm, hvis et af

følgende gælder for dig:

Vandladningsproblemer f.eks. på grund af forstørret prostata eller nedsat urinproduktion. Din læge

vil kontrollere din urinproduktion

Lavt blodtryk

Risiko for betydeligt fald i blodtrykket

Diabetes. Endnu ikke opdaget diabetes, kan blive synlig eller det kan være nødvendigt at øge din

insulindosis. Det anbefales, at blodsukkeret kontrolleres regelmæssigt.

Gigt. Regelmæssig undersøgelse af urinsyrekoncentrationen anbefales.

Nedsat nyrefunktion, også hos patienter med leversygdomme, som hedder hepatorenalt syndrom.

Din læge kan være nødt til at tilpasse dosis af Furosemid Orifarm.

nedsat proteinindhold i blodet. Din læge vil nøje tilpasse dosis af Furosemid Orifarm.

for tidligt fødte børn. Lægen vil overvåge nyrefunktionen. Specialistbehandling er påkrævet de

første leveuger hos for tidligt fødte børn med visse vejrtrækningsvanskeligheder.

Risiko for lave mineralkoncentrationer, unormale forandringer i mængden af syre og baser i

kroppen. Generelt vil lægen overvåge blodkoncentrationerne af mineraler, urinsyre, glukose og

kreatin regelmæssigt og især hos patienter med høj risiko. Ubalancer i mineral- og

syrekoncentrationer skal korrigeres. Din læge kan midlertidigt afbryde behandlingen med

Furosemid Orifarm.

Langtidsbehandling med Furosemid Orifarm. Kaliumrig kost anbefales (f.eks. kartofler, bananer,

tomater, spinat og tørret frugt). I nogle tilfælde vil din læge anbefale at du tager lægemidler med

kalium eller erstatte Furosemid Orifarm med et passende alternativ.

Du er ældre eller du tager medicin, som kan forårsage blodtryksfald eller du lider af andre

sygdomme, som medfører en risiko for blodtryksfald.

Brug af anden medicin sammen med Furosemid Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Følgende lægemidler kan påvirke eller påvirkes af Furosemid Orifarm:

lægemidler mod inflammation og smerte f.eks. acetylsalicylsyre eller indomethacin,

lægemidler til at styrke hjertets pumpefunktion f.eks. digitoxin, digoxin og methyldigoxin,

lægemidler, der kan fremkalde en bestemt type af unormale hjerteslag kendt som QT-forlængelse

f.eks.

terfinadin (mod allergi)

nogle bestemte lægemidler til behandling af irregulære hjerteslag

lægemidler mod infektioner f.eks.

lægemidler med aktive substanser, hvis navn begynder med ”cef”

kanamycin, gentamycin, tobramycin

polymyxin

andre lægemidler, der forårsager øreskader

lægemidler mod forhøjet blodtryk f.eks.

andre lægemidler, der øger urinproduktionen

lægemidler, hvor navnet på den aktive substans ender på ”pril”

lægemidler, hvor navnet på den aktive substans ender på ”sartan”

Lægen vil muligvis tilpasse dosis af det blodtrykssænkende lægemiddel, når du samidigt tager

Furosemid Orifarm. Dosen af Furosemid Orifarm skal nedsættes eller behandlingen skal afbrydes

mindst tre dage før behandling med lægemidler hvor navnet på den aktive substans ender på

”pril” eller ”sartan”.

Lithium, et lægemiddel mod depression og psykiske sygdomme.

Lægen vil nøje kontrollere lithiumkoncentrationen i dit blod og om nødvendigt tilpasse dosis af

lithium.

Risperidone, et lægemiddel mod psykiske sygdomme.

Lægen vil nøje vurdere risiko og fordele ved samtidig behandling med Furosemid Orifarm. Dette

gælder især hos ældre patienter med demens.

Kloralhydrat, et lægemiddel mod søvnforstyrrelser.

Undgå at tage Furosemid Orifarm, mens du tager kloralhydrat.

Sukralfat, et lægemiddel mod sår i mave og tarme. Der skal gå mindst to timer mellem indtag af

Furosemid Orifarm og sukralfat.

Lægemidler mod diabetes.

Lægemidler, der bruges til at øge blodtrykket og øge pulsen i visse shocksituationer, f.eks.

adrenalin og noradrenalin.

Theophyllin, et lægemiddel mod astma og andre vejrtrækningsproblemer.

Nogle muskelafslappende lægemidler hvor navnet på den aktive substans ender på ”curonium”

eller ”curium”.

Cisplatin, et lægemiddel mod cancer.

Lægen vil ordinere den lavest mulige dosis Furosemid Orifarm og positiv væskebalance

anbefales.

Fenytoin, et lægemiddel mod epilepsi og visse smertetilstande.

Carbamazepine, et lægemiddel mod epilepsi, visse smertetilstande og euforiske/depressive

tilstande.

Aminoglutethimid, et lægemiddel mod brystkræft og sygdommen Cushings syndrom,

(karaktiseret ved et afrundet, måneformet ansigt).

Kortikosteroider, lægemidler mod inflammation eller forebyggelese af afstødning af

transplanterede organer, f.eks. kortison.

Carbenoxolon, et lægemiddel mod sår og betændelse i spiserøret.

Lægemidler som inhaleres eller indsprøjtes for at udvidde luftvejene, f.eks. salbutamol, terbutalin,

salmeterol, formoterol og bambuterol.

Lægemidler mod forstoppelse.

Reboxetin, et lægemiddel mod depression.

Amphotericin, et lægemiddel mod svampeinfektioner.

Probenecid, et lægemiddel mod gigt.

Methotrexat, et lægemiddel mod svære ledinflammationer, cancer og psoriasis.

Ciclosporin, et lægemiddel til at forebygge afstødning af transplanterede organer, behandle

alvorlige hudsygdomme og alvorlige øje- og ledinflammationer.

Kontrastmiddel; lægemidler som benyttes ved røntgenundersøgelse af organer og kar.

Brug af Furosemid Orifarm sammen med mad og drikke

Tag tabletterne mindst en halv time før et måltid og med et glas vand.

Undgå at spise store mængder af lakrids, når du tager Furosemid Orifarm.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Tag kun Furosemid Orifarm under graviditeten, hvis din læge vurderer, at det er absolut nødvendigt.

Furosemid Orifarm anbefales dog ikke, hvis væskeansamlingerne eller det forhøjede blodtryk skyldes

graviditeten.

Når du tager Furodemid Orifarm vil lægen nøje kontrollere:

Dine mineralniveauer

andelen af blodceller i blodet

væksten af dit ufødte barn

Amning

Tag ikke Furosemid Orifarm, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Furosemid Orifarm har lille til moderat indflydelse på evnen til at færdes i trafikken og arbejde med

maskiner. Den mentale opmærksomhed kan dog svækkes under behandling med Furosemid Orifarm.

Hvis din opmærksom er svækket, skal du ikke køre eller arbejde med maskiner.

Furosemid Orifarm indeholder Lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Furosemid Orifarm

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletterne mindst en halv time før et måltid, sammen med et glas vand.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Din læge tilpasser dosis individuelt, indtil den effektive dosis er fundet.

Den anbefalede dosis for voksne og ældre er:

Hævelse på grund af væskeansamling i vævene

Startdosis:

½ til 1 tablet til patienter med hjerte- eller leversygdom

1 tablet til patienter med nyresygdom

Hvis behandlingen ikke giver et tilfredsstillende resultat, kan din læge anbefale dig at tage 2

tabletter efter 6 timer. Hvis resultatet fortsat ikke er tilfredsstillende, kan en ekstra dosis på 4

tabletter tages efter yderligere 6 timer,

Patienter med nedsat nyrefunktion kan have brug for en højere dosis.

Vedligeholdelsesdosis:

1 til 2 tabletter dagligt.

Højt blodtryk

Sædvanlig dosis:

1 tablet dagligt.

I alvorlige tilfælde kan din læge øge dosis til 1½ tablet om dagen.

Din læge vil ordinere supplerende medicin til at sænke blodtrykket, hvis behandlingen ikke er

tilstrækkeligt.

Brug i børn under 18 år

Startdosis:

beregnes af lægen ud fra barnets vægt.

Lægen kan øge dosis efter minimum 6 til 8 timer, hvis behandlingen ikke er tilstrækkeligt.

Maksimal dosis:

1 tablet dagligt.

Nedsat leverfunktion

Lægen kan justere dosis, hvis du har moderat til alvorlig nedsat leverfunktion. Se også afsnit 2 ”Tag

ikke Furosemid Orifarm”, tredje punkt på listen.

Hvis du har taget for meget Furosemid Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Furosemid Orifarm, end der står i

denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Furosemid Orifarm

Tag den glemte tablet hurtigst muligt samme dag eller tag den næste tablet som sædvanligt dagen

efter. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Furosemid Orifarm

Stop ikke med at tage Furosemid Orifarm uden aftale med lægen, da det ellers kan skade dig og

nedsætte behandlingens effekt.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne kan forekomme med følgende frekvenser:

Meget almindelige bivirkninger

kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter

forstyrrelser i mængden af mineraler

dehydrering og mindsket blodvolumen

øget koncentration af fedt (triglycerider) i blodet

lavere blodtryk end normalt

cirkulationsproblemer, især når du rejser dig op.

Disse cirkulationsproblemer kan indebære cirkulationskollaps

øget koncentration af kreatinin i blodet

Almindelige bivirkninger

kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter

øget koncentration af blodlegemer på grund af væsketab

nedsat koncentration af kalium, natrium og chlorid i blodet

øget koncentration af urinsyre i blodet, gigt

øget koncentration af fedt (kolesterol) i blodet

hjerneskade på grund af alvorlig nedsat leverfunktion

øget mængde urin

Ikke almindelige bivirkninger

kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter

nedsat antal blodplader

allergiske reaktioner i hud og slimhinder

forhøjede blodsukkerniveauer

nedsat tolerance overfor glukose

problemer med hørelsen, ofte midlertidig og især hos patienter med nedsat nyrefunktion eller lavt

proteinindhold i blodet, døvhed (undertiden permanent)

kvalme, kløe, nældefeber, udslæt

betændelse i huden

alvorlig betændelse i hud eller slimhinder med symptomer som blæredannelse og feber (bulløs

erythema multiforme, pemfigoid, eksfoliativ dermatitis)

røde eller lilla pletter på huden

øget lysfølsomhed

Sjældne bivirkninger

kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter

fald i antal af hvide blodceller

øget antal af en speciel type hvide blodceller kaldet eosinofile granulocytter

alvorlige allergiske reaktioner, f.eks. livsfarligt allergisk chok

følelsesforstyrrelser, f.eks. en snurrende, prikkende, brændende eller følelsesløs fornemmelse

inflammation i blodkar

opkastning, diarré

nyrebetændelse, som påvirker den væske, der omgiver nyrerørene

feber

Meget sjældne bivirkninger

kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter

mangel på røde blodlegemer på grund af øget nedbrydning

alvorlig nedsat mængde blodceller på grund af utilstrækkelig produktion

alvorlig nedsat mængde af en speciel type hvide blodceller kaldet granulocytter

ringen eller summen for ørene

betændelse i bugspytkirtlen

nedsat galdestrøm på grund af nedsat produktion af galde

øget koncentration af visse typer af leverenzymer (transaminaser)

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

nedsat niveau af calcium eller magnesium i blodet

for høj pH i kroppen (basisk)

blodprop, som kan blokere et blodkar

alvorlige hudreaktioner med symptomer som blæredannelse, afskalning og feber, som kan være

livstruende (Steven-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, akut generaliseret

eksantematøs pustulose (AGEP) (akut medicinallergi med udslæt og feber), lægemiddelfremkaldt

udslæt med eosinofili og systematiske symptomer (DRESS))

forhøjet koncentration af natrium eller chlorid i urinen

forhøjet koncentration af urinsyre i blodet

blokering af urinvejene, der kan føre til akut urinretention (manglende evne til at tømme blæren)

oplagring af calciumsalte i nyrekarrene og -vævet og/eller urinvejssten i nyren hos for tidligt

fødte børn

nyresvigt

øget risiko for at blodkarret der forbinder lungearterien og aortabuen ikke lukker, hvis furosemid

gives til for tidligt fødte børn i de første uger efter fødslen

nyresygdom (Pseudo-Bartters syndrom)

svimmelhed, besvimelse og bevidsthedstab (forårsaget af lavt blodtryk)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk

, ved at

kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar blistrene i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevar Furosemid Orifarm utilgængeligt for børn.

Brug ikke Furosemid Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Furosemid Orifarm

indeholder:

Aktivt stof: furosemid 40 mg.

Øvrige indholdsstoffer: lakctosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, pregelatineret

stivelse og natriumstivelsesglycolat.

Udseende og pakningsstørrelser

Furosemid Orifarm er hvide, cirkulære tabletter, glatte på den ene side og markeret med F40 på den

anden side (F og 40 adskilles af en delekærv)

Pakningsstørrelser

Blisterpakker med 50, 56, 98, 100, 250 og 300 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2016

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration