Furosemid "Accord"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Furosemid "Accord" 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Furosemid "Accord" 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55263
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Furosemid Accord 10 mg/ml

Injektions-/infusionsvæske, opløsning

Furosemid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Furosemid Accord

3. Sådan skal du bruge Furosemid Accord

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Furosemid Accord indeholder det aktive stof furosemid.

Furosemid tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes diuretika. Furosemid virker ved at hjælpe med

at producere mere urin. Dette hjælper med at lindre symptomer, der opstår, når din krop indeholder

for meget væske.

Din læge har ordineret Furosemid Accord pga. en af følgende årsager:

• Når hurtig og effektiv fjernelse af overskydende væske er nødvendigt.

• Når du ikke er i stand til at tage denne form for medicin igennem munden eller i en nødsituation.

• Når du har for meget væske omkring dit hjerte, lunger, lever eller nyrer.

• I perioder med ekstremt højt blodtryk, der kan føre til livstruende tilstande (hypertensiv krise)

Furosemidinjektion må kun anvendes under lægelig overvågning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Furosemid Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Furosemid Accord:

hvis du er allergisk over for furosemid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Furosemid Accord

(angivet i punkt 6)

hvis du er allergisk over for sulfonamidantibiotika

hvis du er alvorligt dehydreret (hvis du har mistet masser af kropsvæske for eksempel ved at lide af

alvorlig diarré eller opkastning)

hvis du har nyresvigt og ikke producerer urin, på trods af behandling med furosemid

hvis du har nyresvigt som følge af forgiftning med nyre- eller levergiftige stoffer

hvis du har meget lave niveauer af kalium eller natrium i blodet

hvis patienten er i koma forårsaget af leversvigt

hvis du ammer

Hvis du er i tvivl, om du kan bruge lægemidlet eller ej, så spørg din læge eller apotekspersonalet.

Advarsler og forsigtighedsregler. Vær ekstra fordigtig med at tage Furosemid Accord:

hvis du normalt har problemer med at lade vandet på grund af en blokering (såsom en forstørret

prostata)

hvis du har diabetes

hvis du har lavt blodtryk eller nogle gange har pludselige fald i blodtrykket (blodkarrene i hjertet

eller hjernen er for snævre).

hvis du har en leversygdom (såsom skrumpelever)

hvis du har nyreproblemer (såsom nefrotisk syndrom)

hvis du er dehydreret (har mistet kropsvæsker pga. svær diarré eller opkastning), kan dette føre til

et kollaps eller blodpropper

hvis du har gigt (smertefulde eller betændte led) på grund af høje niveauer af urinsyre (et biprodukt

af stofskiftet) i blodet

hvis du har en inflammatorisk sygdom kaldet "systemisk lupus erythematosus (SLE)"

hvis du har høreproblemer

hvis du bruger sorbitol (sukkererstatning til personer med diabetes)

hvis du har porfyri (sygdom, hvor produktionen af det iltbindende molekyle af de røde blodlegemer

er forstyrret og urinen er lilla-farvet)

hvis din hud har en øget følsomhed over for sollys (fotosensitivitet)

hvis du er ældre, hvis du er på andre medikamenter, som kan forårsage blodtryksfald og hvis du har

andre medicinske tilstande, hvor der er risici for blodtryksfald.

Hvis det gives til for-tidligt-fødte børn, kan furosemid forårsage nyresten eller forkalkning.

Hvis ovenstående gælder for dig, kan din læge ønske at ændre din behandling eller give dig særlig

rådgivning.

Din læge kan anbefale regelmæssige blodprøver af dit blodsukker eller dit blodurinsyreniveau. Lægen

vil også tjekke dit blods indhold for vigtige kropssalte såsom kalium og natrium, som er specielt

vigtigt, hvis du er syg eller har diarré.

Brug af anden medicin sammen med Furosemid Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager eller for nylig har taget andre

lægemidler, herunder medikamenter, der er købt uden recept. Dette er vigtigt, da nogle lægemidler

ikke må tages sammen med Furosemid Accord. Fortæl det især til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du allerede tager:

- Lithium - for humørsvingninger, da dets virkning og bivirkninger kan øges ved furosemid. Din læge

vil ordinere dette lægemiddel til dig, hvis det er absolut nødvendigt, og lægen vil derefter kontrollere

dine lithiumniveauer og kan ændre din dosis

- Hjertemedicin, såsom digoxin; din læge skal måske ændre din dosis

- Eventuelle lægemidler mod forhøjet blodtryk, herunder thiaziddiuretika (såsom bendroflumethiazid

eller hydrochlorthiazid), ACE-hæmmere (såsom lisinopril), angiotensin II-antagonister (såsom

losartan), da furosemid kan få dit blodtryk til at falde for meget. Din læge bliver måske nødt til at

ændre din furosemiddosis.

- Kolesterol- eller lipidsænkende medicin som colestyramin, colestipol og fibrater, såsom clofibrat, da

virkningen af furosemid kan nedsættes

- Diabeteslægemidler, såsom metformin og insulin, da dit sukkerindhold i blodet kan øges

- Anti-inflammatoriske lægemidler, herunder NSAID’er (såsom aspirin eller celecoxib), da de kan

mindske furosemids virkninger. Høje doser af smertestillende medicin (salicylater) kan øge

bivirkningerne af furosemid

- Anti-inflammatoriske eller anti-allergiske lægemidler såsom kortikosteroider, lægemidler til

behandling af mavesår, såsom carbenoxolon, eller afføringsmidler, da de vil påvirke dine natrium-

og kaliumniveauer i kombination med furosemid. Din læge vil tjekke dine kaliumniveauer.

- Injektioner givet under operationer, herunder tubocarin, kurarinderivater og succinylcholin

- Chloralhydrat - mod søvnproblemer (i enkeltstående tilfælde kan der opstå varmefornemmelse,

svedudbrud, angst, kvalme, blodtryksstigning og hurtig hjerterytme efter intravenøs administration

[injektion i en vene] af furosemid inden for 24 timer efter indtagelse af chloralhydrat). Samtidig

administration af furosemid og chloralhydrat skal derfor undgås

- Phenytoin eller phenobarbital - mod epilepsi, da virkningen af furosemid kan være nedsat

- Theophyllin - mod astma, da dets virkning kan øges med furosemid

- Antibiotika såsom cephalosporiner, polymyxiner, aminoglykosider eller quinoloner eller andre

lægemidler, der kan påvirke dine nyrer såsom immunosuppressiver, jodholdige kontrastmidler,

foscarnet eller pentamidin, da furosemid kan gøre dette værre

- Probenecid - anvendes sammen med andre lægemidler for at beskytte nyrerne, da det kan nedsætte

furosemids virkning

- Organoplatins - anvendes til visse kræftformer, da furosemid kan øge bivirkningerne af dette stof

- Methotrexat - anvendes til visse kræftformer og mod svær gigt, da det kan nedsætte furosemids

virkning

- Lægemidler der øger blodtrykket (pressoraminer), da de muligvis ikke fungerer så godt, når du tager

dem med furosemid

- Aminoglutethimid - anvendes til at undertrykke kortikosteroidproduktion (Cushing's syndrom), da

det kan øge furosemids bivirkninger

- Carbamazepin - anvendes til at behandle epilepsi eller skizofreni, da det kan øge furosemids

bivirkninger

- Sukralfat - anvendes til behandling af mavesår. Tag ikke furosemid inden for to timer efter indtagelse

af sucralfat, da furosemids virkning vil blive nedsat

- Ciclosporin - anvendes til at forhindre afstødning af transplantationer, da du er i risiko for

urinsyregigt/arthritis urica (ledsmerter)

- Lægemidler, der ændrer din hjerterytme såsom amiodaron, sotalol, dofetilid og ibutilid, da deres

virkninger kan øges ved furosemid.

- Risperidon - anvendes til behandling af psykiske lidelser.

Furosemid Accord 10 mg/ml

med mad, drikke og alkohol

Mad forventes ikke at påvirke dette lægemiddel, når det gives i en vene. Kronisk moderat til stort

alkoholforbrug øger blodtrykket og mindsker virkningen af antihypertensive lægemidler. Patienterne

kan opleve svimmelhed og besvimelse kort efter indtagelse af alkohol, mens de er i behandling.

Graviditet og amning

Furosemid må ikke anvendes under graviditet, med mindre der er meget gode medicinske årsager til

brug heraf. Furosemid udskilles i modermælken, og du må ikke amme, mens du tager det.

Hvis du er gravid eller hvis du ammer, så spørg din læge eller apotekspersonalet efter yderligere

rådgivning, før du tager furosemid eller anden medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, da furosemid kan nedsætte mental årvågenhed.

Vigtige oplysninger om nogle af de øvrige indholdsstoffer i

Furosemid Accord 10 mg/ml

Furosemid Accord 10 mg/ml injektions- eller infusionsvæske, opløsning (2 ml, 4 ml og 5 ml)

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. ampul, dvs. det er i det

væsentlige ’natriumfrit’. Dette skal tages i betragtning hos patienter på en natrium-kontrolleret diæt.

Furosemid Accord 10 mg/ml Injektions-/infusionsvæske, opløsning (25 ml)

Dette lægemiddel indeholder ca. 93 mg natrium pr. hætteglas. Dette skal tages i betragtning hos

patienter på en natrium-kontrolleret diæt.

3. Sådan skal du bruge Furosemid Accord

Furosemidinjektion gives:

- som en langsom injektion i en vene (intravenøs) eller

- undtagelsesvis i en muskel (intramuskulært)

Lægen vil beslutte, hvor meget du har brug for, hvornår det bliver givet til dig og varigheden af

behandlingen. Dette vil afhænge af din alder, vægt, sygehistorie, anden medicin som du tager og typen

og sværhedsgraden af din sygdom.

Generelt:

- Den parenterale (som foregår uden om tarmen) indgivelse af furosemid er angivet i tilfælde, hvor

oral indgivelse ikke er mulig, ikke er effektiv (f.eks. i tilfælde af nedsat tarmabsorption), eller når en

hurtig virkning er påkrævet.

- I tilfælde hvor der anvendes parenteral indgivelse, anbefales skiftet til oral indgivelse så hurtigt som

muligt.

- For at opnå optimal effekt og undertrykke modregulation er en kontinuerlig furosemid-infusion

generelt at foretrække frem for gentagne bolusinjektioner.

- Hvor kontinuerlig furosemid-infusion ikke er muligt til opfølgende behandling efter en eller flere

akutte bolusdoser, foretrækkes et opfølgende regime med lave doser givet med korte intervaller (ca.

4 timer) frem for et regime med højere bolusdoser over længere intervaller.

- Intravenøs furosemid skal injiceres eller infunderes langsomt; en hastighed på 4 mg pr. minut må

ikke overskrides, og det bør aldrig gives sammen med andre lægemidler i samme sprøjte.

Doseringsregime:

Voksne:

- I mangel af tilstande, der kræver en reduceret dosis (se nedenfor) er den anbefalede indledende dosis,

til voksne og unge over 15 år, på 20 mg til 40 mg furosemid (1 eller 2 ampuller) ved intravenøs (eller

i særlige tilfælde intramuskulær) administration. Den maksimale dosis varierer alt efter individuel

respons.

- Hvis der er behov for større doser, bør de gives med en stigning på 20 mg og ikke indgivet oftere end

hver anden time.

- Hos voksne er den anbefalede maksimale daglige dosis furosemidadministration på 1500 mg.

- Større indledende doser eller vedligeholdelsesdoser kan være nødvendige under visse

omstændigheder, afhængigt af din medicinske tilstand. Dette vil blive fastlagt af din læge. Hvis der

er behov sådanne doser, kan de gives ved kontinuerlig infusion.

Børn og unge (op til 18 år):

- Der er begrænset erfaring hos børn og unge. Intravenøs administration af furosemid til børn og unge

under 15 år anbefales kun i særlige tilfælde.

- Doseringen vil blive tilpasset legemsvægt og den anbefalede dosis varierer fra 0,5 til 1 mg/kg

legemsvægt dagligt op til en maksimal samlet daglig dosis på 20 mg. Der bør skiftes til oral

behandling så hurtigt som muligt.

Nedsat nyrefunktion:

- Hos patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion (serumkreatinin > 5 mg/dl) anbefales det, at en

infusionshastighed på 2,5 mg furosemid pr. minut ikke overskrides.

Ældre:

- Den anbefalede startdosis er 20 mg/dag, stigende gradvist indtil der opnås den ønskede respons.

Hvis du har taget for meget Furosemid Accord

Hvis du er bekymret for, at du måske har fået for meget furosemid, skal du straks tale med din læge

eller andet sundhedspersonale.

Tegn, der kan forekomme, hvis du har fået for meget af dette

lægemiddel er tørhed i munden, øget tørst, uregelmæssig hjertebanken, humørsvingninger,

muskelkramper eller -smerter, kvalme eller opkastning, usædvanlig træthed eller svaghed, en svag

puls eller tab af appetit.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Furosemid Accord

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler

Dem/dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Furosemid Accord

Hvis du er bekymret for, at du måske har glemt en dosis, skal du straks tale med din læge eller andet

sundhedspersonale.

Mens du får Furosemid Accord

Hvis du udvikler alvorlige allergiske reaktioner, såsom hævelse af dit ansigt og/eller hals eller får

feber, skal du straks tale med din læge eller andet sundhedspersonale.

Hvis du holder op med at bruge Furosemid Accord

Hvis du stopper behandlingen tidligt, før lægens anbefaling, kan dit hjerte, dine lunger eller nyrer blive

alvorligt påvirket af for meget væske.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du

bemærker nogle af følgende bivirkninger, skal du straks tale med din læge eller andet

sundhedspersonale:

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

▪ hududslæt (herunder kløe, rødme, afskalning), tendens til blå mærker eller din hud er følsom over for

sollys.

▪ blodlegemeforandringer kan føre til manglende koagulation (med øget risiko for blødning).

▪ døvhed (undertiden irreversibel)

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

Kvalme eller opkastning, diarré, forstoppelse, appetitløshed, ubehag i mund og mave.

Høreproblemer (mere almindelige ved nyresvigt) og tinnitus (ringen for ørerne).

Anafylaksi, en alvorlig allergisk reaktion, som kan forårsage hududslæt, hævelse, åndedrætsbesvær

og tab af bevidsthed. Søg

straks

lægehjælp.

Nyreskader (interstitiel nefritis)

Meget lavt antal hvide blodlegemer i blodet (hvilket kan føre til livstruende infektioner). Få

straks

lægehjælp.

Muskelproblemer, herunder lægkramper eller muskelsvaghed.

Smerter eller ubehag, hvor injektion er indgivet (især efter injektion i muskel).

Den inflammatoriske sygdom lupus erythematosus kan forekomme eller forværres.

Ændringer i blodprøveresultater (fedt-lignende stoffer i blodet).

En følelsesløs fornemmelse, snurren eller svimmel.

Høj feber.

Sløret syn, forvirring, søvnighed.

Mundtørhed.

Meget sjældne: (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer)

Alvorlige muskelproblemer herunder trækninger, spasmer, kramper (også kaldet "stivkrampe").

Blodlegemeforandringer, der kan føre til blodmangel, manglende evne til at bekæmpe infektion.

Pancreatitis (stærke mavesmerter) på grund af betændelse i bugspytkirtlen.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) (akut febril lægemiddelreaktion)

svimmelhed, besvimelse og bevidstløshed (forårsaget af symptomatisk hypotension)

Følgende kan også forekomme:

Lavt blodtryk gør at du føler dig svag eller svimmel. Det kan også forårsage følelsen af tryk i

hovedet, ledsmerter, blodpropdannelse eller cirkulationskollaps (chok).

Lavt kalium i blodet. Dette kan forårsage muskelsvaghed, prikken og følelsesløshed, lettere

manglende evne til at flytte en kropsdel, kvalme, forstoppelse, øget luft i tarmene, øget

urinproduktion, øget trang til at drikke, eller langsom eller uregelmæssig hjerterytme

.

Disse

problemer er mere sandsynlige, hvis du har andre sygdomme som lever- eller hjerteproblemer eller

for lidt kalium i din kost, eller hvis du tager anden medicin (se "Brug af anden medicin sammen

med Furosemid Accord").

Lavt natrium-, calcium- og magnesiumindhold i blodet. Dette kan forekomme på grund af øget tab

af natrium, calcium og magnesium med urinen. Lave natriumniveauer forårsager typisk manglende

interesse, krampe i læggen, nedsat appetit, svaghed, søvnighed, kvalme og forvirring. Kramper kan

også være forbundet med lave calciumniveauer eller lave magnesiumniveauer i din krop.

Gigt kan opstå eller blive værre.

Eksisterende problemer med at tisse kan forværres.

Sukkersyge kan opstå eller blive værre.

Leverproblemer eller ændringer i blodet kan forårsage gulsot (gul hud, mørk urin, træthed).

Nedsat volumen af kropsvæske især hos ældre patienter. Alvorligt væsketab kan medføre øget

koncentration af blodet med en tendens til udvikling af blodpropper.

For tidligt fødte børn kan få nyresten eller forkalkning. Hos for tidligt fødte børn kan kanalen

mellem lungearterie og aorta, som er åben hos det ufødte barn forblive åben.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen: Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Må ikke opbevares i køleskab.

Opbevar ampullen/hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Kun til engangsbrug. Anvendes umiddelbart efter første åbning. Brug ikke Furosemid Accord efter

den udløbsdato, der står på ampullen og pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Opbevaringsforhold for det rekonstituerede/fortyndede produkt se: Nedenstående oplysninger er til

læger og sundhedspersonale:

Medicinen må ikke hældes i afløbet eller smides ud med husholdningsaffald. Spørg på apoteket,

hvordan du skal bortskaffe medicin, som du ikke længere bruger. Disse foranstaltninger vil bidrage til

at beskytte miljøet.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Furosemid Accord indeholder:

- Aktivt stof: furosemid.

Hver ml opløsning indeholder 10 mg af det aktive stof - furosemid.

Hver 2 ml steril opløsning til injektion indeholder 20 mg furosemid.

Hver 4 ml steril opløsning til injektion indeholder 40 mg furosemid.

Hver 5 ml steril opløsning til injektion indeholder 50 mg furosemid.

Hver 25 ml steril opløsning til injektion indeholder 250 mg furosemid.

- Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Furosemid Accord 10 mg/ml er en farveløs eller næsten farveløs steril Injektions-/infusionsvæske,

opløsning.

20 mg i 2 ml: ravfarvet ampul med to hvide ringe og hvid OPC-prik med 2 ml opløsning.

40 mg i 4 ml: ravfarvet 5 ml ampul med hvid afbrækning og blå ring med 4 ml opløsning.

50 mg i 5 ml: ravfarvet 5 ml ampul med hvid afbrækning og hvid ring med 5 ml opløsning.

250 mg i 25 ml: Type I ravfarvet hætteglas forseglet med en chlorbutylgummiprop og

aluminiumsforsegling og en rød afbrækningshætte indeholdende 25 ml opløsning.

Pakningsstørrelser:

5,10 x 2 ml-ampul

1, 5, 10 x 4 ml ampuller

5,10 x 5 ml ampuller

1, 5, 10 x 25 ml hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn

Lægemidlets navn

Irland

Furosemide 10mg/ml Solution for Injection

Österreich

Furosemide Accord 10mg/ml Injektionslösung

Belgien

Furosemide Accord 20mg/2ml oplossing voor injectie

Furosemide Accord 40mg/4ml oplossing voor injectie

Furosemide Accord 50mg/5ml oplossing voor injectie

Furosemide Accord 250mg/25ml oplossing voor injectie

Bulgarien

Furosemide Accord 10mg/ml инжекционен разтвор

Cypern

Furosemide Accord 10mg/ml Ενέσιμο διάλυμα

Republikken Tjekkiet

Furosemid Accord 10mg/ml, injekční roztok

Tyskland

Furosemid Accord 10mg/ml Injektionslösung

Danmark

Furosemid Accord

Estland

Furosemide Accord

Finland

Furosemide Accord 10mg/ml injektioneste, liuos

Italien

Furosemide Accord

Litauen

Furosemide Accord 10mg/ml injekcinis tirpalas

Malta

Furosemide 10mg/ml Solution for Injection

Furosemide Accord 10mg/ml oplossing voor injectie

Polen

Furosemid Accord

Portugal

Furosemida Accord

Sverige

Furosemid Accord 10mg/ml injektionsvätska, lösning

Slovakiet

Furosemid Accord 10mg/ml injekčný roztok

Spanien

Furosemida Accord 10mg/ml solución inyectable

Frankrig

FUROSEMIDE ACCORD 20 mg/2 ml, solution for injection

Storbritannien

Furosemide 10mg/ml Solution for Injection

Denne indlægsseddel blev senest

11/2016

17-10-2018

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The duration of the vaccination campaign sufficient to eliminate lumpy skin disease (LSD) mainly depends on the vaccination effectiveness and coverage achieved. By using a spread epidemiological model, assuming a vaccination effectiveness of 65%, with 50% and 90% coverage, 3 and 4 years campaigns, respectively, are needed to eliminate LSD. When vaccination effectiveness is 80% to 95%, 2 years of vaccination at coverage of 90% is sufficient to eliminate LSD vir...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant, BASF SE, submitted an application to the competent national authority in Greece to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance mepiquat in cotton seeds. The data submitted in support of the application were found to be sufficient to derive a MRL proposal for cotton seeds and the previously derived MRL proposals for animal commodities were found to be stil...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

2-10-2018

Review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Mon, 01 Oct 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance cyflufenamid. To assess the occurrence of cyflufenamid residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC as well as the European authorisations reported by Member States (in...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-9-2018

Avian influenza overview May – August 2018

Avian influenza overview May – August 2018

Published on: Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 +0200 Between 16 May and 15 August 2018, three highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5N8) outbreaks in poultry establishments and three HPAI A(H5N6) outbreaks in wild birds were reported in Europe. Three low pathogenic avian influenza (LPAI) outbreaks were reported in three Member States. Few HPAI and LPAI bird cases have been detected in this period of the year, in accordance with the seasonal expected pattern of LPAI and HPAI. There is no evidence to date ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-9-2018

Review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance tembotrione. To assess the occurrence of tembotrione residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Commission Regulation (EU) No 188/2011 as well as the import tolerances and European author...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-9-2018

Outcome of the consultation on confirmatory data used in risk assessment for the active substance copper (I), copper (II) variants

Outcome of the consultation on confirmatory data used in risk assessment for the active substance copper (I), copper (II) variants

Published on: Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the risk assessment for an active substance in light of confirmatory data requested following the first approval in accordance with Article 6(1) of Directive 91/414/EEC and Article 6(f) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Me...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

26-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops

Published on: Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance flonicamid in radishes. Furthermore, in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant ISK Biosciences Europe N.V. submitted a request to the competent national authority in the Ne...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

25-9-2018

Daiso Holdings Ltd. recalls Daiso Brand Consumer Chemical Products

Daiso Holdings Ltd. recalls Daiso Brand Consumer Chemical Products

The recalled products have not been properly classified according to the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001, in order to ensure appropriate hazard labelling. These regulations are empowered by the Canada Consumer Product Safety Act. Improper labelling could result in unintentional exposure to these products and lead to serious illness, injury or death.

Health Canada

21-9-2018

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the risk assessment for an active substance in light of confirmatory data requested following approval in accordance with Article 6(1) of Directive 91/414/EEC and Article 6(f) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member State...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Bayer CropScience AG submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance clothianidin to accommodate the use on potatoes imported from Canada. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal. Adequate analytical methods for enforcement are availa...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant LTZ Augustenberg submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substance potassium phosphonates in raspberries, blackberries, currants, blueberries, gooseberries and elderberries. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all crops under c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops

Modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the Agriculture and Horticulture Development Council submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance flonicamid in beetroots, carrots, celeriacs/turnip rooted celeries, horseradishes, Jerusalem artichokes, parsnips, parsley roots/Hamburg roots parsley, radishes, salsifies, swedes/rutabagas, tu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-9-2018

Review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance fluquinconazole. Considering the information provided by Member States, neither EU uses nor import tolerances are currently authorised for fluquinconazole within the European Union. Furthermore, no MRLs are established by the Codex Alimentarius Commission (codex maximum residue ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Risk assessment of substances used in food supplements: the example of the botanical Gymnema sylvestre

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Botanicals and preparations derived from these are among the substances frequently added to foods and food supplements, yet the safety of many botanicals has not been systematically assessed. In the context of the EU‐FORA fellowship programme, the fellow performed an assessment on the safety of the botanical Gymnema sylvestre, in accordance with EFSA's guidance on the assessment of safety of botanicals. Although preparations of G. sylvestre are marketed as f...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Modelling of inactivation through heating for quantitative microbiological risk assessment (QMRA)

Modelling of inactivation through heating for quantitative microbiological risk assessment (QMRA)

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 EFSA regards the household as a stage in the food chain that is important for the final number of food‐borne infections. The fate of a pathogen in the private kitchen largely depends on consumer hygiene during preparation of food and on its proper cooking, especially in the case of meat. Unfortunately, detailed information on the microbiological survival in meat products after heating in the consumer kitchen is lacking. The aim of the study was to improve th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Plant protection products (PPPs) are pesticides containing at least one active substance that drives specific actions against pests (diseases). PPPs are regulated in the EU and cannot be placed on the market or used without prior authorisation. EFSA assesses the possible risks of the use of active substances to humans and environment. Member States decide whether or not to approve their use at EU level. Furthermore, Member States decide at national level on ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-9-2018

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for milk for use in plant protection as fungicide

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for milk for use in plant protection as fungicide

Published on: Mon, 03 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the evaluation of applications received by the European Commission concerning basic substances. In this context, EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member States and EFSA on the basic substance application for milk are presented. The context of the evaluation was that req...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-9-2018

Multiple “Dr. King’s” homeopathic and “Natural Pet” veterinary products recalled due to potential microbial contamination

Multiple “Dr. King’s” homeopathic and “Natural Pet” veterinary products recalled due to potential microbial contamination

Health Canada is advising consumers and pet owners not to use homeopathic and veterinary products made by King Bio Inc. and labeled as "Dr. King's," "Dr King's Natural Pet" or "Natural Pet." These products may pose a health risk to people and pets, especially children, pregnant women and those with compromised immune systems, because of potential microbial contamination. According to the United States Food and Drug Administration, high levels of microbial contamination were identified at the manufacturin...

Health Canada

1-9-2018

Acknowledgement:EFSA wishes to thank the rapporteur Member State Denmark for thepreparatory work on this scientific output.Suggested citation:EFSA (European Food Safety Authority), Brancato A, Brocca D, Carrasco Cabrera L,De Lentdecker C, Erdos

Acknowledgement:EFSA wishes to thank the rapporteur Member State Denmark for thepreparatory work on this scientific output.Suggested citation:EFSA (European Food Safety Authority), Brancato A, Brocca D, Carrasco Cabrera L,De Lentdecker C, Erdos

Published on: Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance napropamide. To assess the occurrence of napropamide residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC as well as the European authorisations reported by Member States (incl...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-9-2018

Review of the existing MRLs for fenbuconazole

Review of the existing MRLs for fenbuconazole

Published on: Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance fenbuconazole. To assess the occurrence of fenbuconazole residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC, the MRLs established by the Codex Alimentarius Commission as well...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-8-2018

National summary reports on pesticide residue analysis performed in 2016

National summary reports on pesticide residue analysis performed in 2016

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 31 of Regulation (EC) No 396/2005, European Union (EU) Member States have to communicate to the European Food Safety Authority (EFSA) the results of their official controls on pesticide residues in food. In the framework of this communication, the EU Member States, Iceland and Norway provided a short summary report outlining the main findings of the control activities during the reference year. This technical report is the compilat...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance sintofen. To assess the occurrence of sintofen residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Commission Regulation (EC) No 33/2008, as well as the European authorisations reported by Member ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Review of the existing maximum residue levels for prochloraz according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for prochloraz according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance prochloraz. To assess the occurrence of prochloraz residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC, the MRLs established by the Codex Alimentarius Commission as well as th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Review of the existing maximum residue levels for napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Fri, 24 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance napropamide. To assess the occurrence of napropamide residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Directive 91/414/EEC as well as the European authorisations reported by Member States (incl...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Published on: Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200 Genetically modified organisms are subject to a risk assessment and regulatory approval before entering the European market. According to legislation (Directive 2001/18/EC, Regulation (EC) No 1829/2003 and Regulation (EU) No 503/2013) and the EFSA guidance documents on the risk assessment of food and feed from genetically modified (GM) plants and on the environmental risk assessment of GM plants, applicants need to perform a molecular characterisation of any...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Setting of import tolerances for mandestrobin in strawberries and table and wine grapes

Setting of import tolerances for mandestrobin in strawberries and table and wine grapes

Published on: Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Sumitomo Chemical Agro Europe SAS submitted a request to the competent national authority in Austria to set an import tolerance for the active substance mandestrobin in strawberries, table grapes and wine grapes. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive maximum residue level (MRL) proposals for the crops under consideration. Adequate analytica...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds

Published on: Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Arysta LifeSciences SAS submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance fluoxastrobin in certain oilseeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for the oilseeds for which a modification was requested. Adequate analytical...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Review of the existing maximum residue levels for myclobutanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Review of the existing maximum residue levels for myclobutanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005

Published on: Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 According to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA has reviewed the maximum residue levels (MRLs) currently established at European level for the pesticide active substance myclobutanil. To assess the occurrence of myclobutanil residues in plants, processed commodities, rotational crops and livestock, EFSA considered the conclusions derived in the framework of Commission Regulation (EC) No 33/2008, the MRLs established by the Codex Alimentarius Com...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Evaluation of data concerning the necessity of bromoxynil as herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non‐chemical methods

Evaluation of data concerning the necessity of bromoxynil as herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non‐chemical methods

Published on: Mon, 13 Aug 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested by the European Commission to provide scientific assistance under Article 31 of Regulation (EC) No 178/2002 regarding the evaluation of data concerning the necessity of bromoxynil as a herbicide to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means including non‐chemical methods, in accordance with Article 4(7) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context, EFSA organised a commenting phase with ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Slovakia and EFSA – Final report

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Slovakia and EFSA – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 Presented document is the final report of the project GA/EFSA/DATA/2017/01: “Strategic Partnership with Slovakia on Data Quality (Pilot project)”. The report describes national processes and tools in order to implement internal validation and quality control of collected data according to EFSA requirements. A description of the data transmission processes from the National Databases to the EFSA databases, terminology, data mapping and data transformations fo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-8-2018

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

A 100 count bottle of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg has been found to contain 100 Spironolactone Tablets USP 25 mg. Since the individual lot, PW05264, of the product is involved in a potential mix-up of labeling, Accord is recalling this individual lot from the market.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-7-2018

Blissful Remedies Issues Voluntary Nationwide Recall of Certain Kratom Powder Capsule

Blissful Remedies Issues Voluntary Nationwide Recall of Certain Kratom Powder Capsule

Blissful Remedies., is voluntarily recalling only Lot No.: 112710 with expiration 03/2019 found embedded on the top of package of kratom ( mitragyn a speciosa) powder products, it manufactured, processed, packed, and/or held, between “March 1, 2018” to “April 30, 2018” to the consumer level. The products have been found by the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) via sample testing to have salmonella contamination. Blissful Remedies has not received reports of adverse events related to this recall. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

Kratom (mitragyna speciosa) Powder Products by Gaia Ethnobotanical: Recall - Due to Potential Salmonella Contamination

Kratom (mitragyna speciosa) Powder Products by Gaia Ethnobotanical: Recall - Due to Potential Salmonella Contamination

The products have been found by the FDA via sample testing and finding to have salmonella contamination. In lieu of such FDA findings the company has implemented standard operating procedures and sterilization processes in accordance to FDA guidelines

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-6-2018

Gaia Ethnobotanical, LLC., Voluntarily Recalls Kratom Products Due to Potential Salmonella Contamination

Gaia Ethnobotanical, LLC., Voluntarily Recalls Kratom Products Due to Potential Salmonella Contamination

Gaia Ethnobotanical, LLC., is voluntarily recalling all kratom (mitragyna speciosa) powder products, with Lot No.: 0102031800 it manufactured, processed, packed, and/or held, between March 18, 2018 to March 30, 2018 to the consumer level. The products have been found by the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) via sample testing and finding to have salmonella contamination. In lieu of such FDA findings the company has implemented standard operating procedures and sterilization processes in accordanc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-4-2018

"Organic Traditions Shatavari Powder" sold at Choices Markets Yaletown in Vancouver, B.C., contaminated with Salmonella

"Organic Traditions Shatavari Powder" sold at Choices Markets Yaletown in Vancouver, B.C., contaminated with Salmonella

Health Canada is advising Canadians that one lot of “Organic Traditions Shatavari Powder” is being voluntarily recalled by Advantage Health Matters Inc. Company testing found Salmonella bacteria contamination, which may pose serious health risks. According to Advantage Health Matters Inc., 13 units from the affected lot were distributed. Of the 13 units, only 2 packages, sold at Choices Markets Yaletown (1202 Richards Street) in Vancouver, B.C., have not been recovered.

Health Canada

23-1-2018

Overview of changes requiring an inspection in the GMP area

Overview of changes requiring an inspection in the GMP area

Companies that manufacture medicines must be authorised to perform manufacturing activities by the Danish Medicines Agency according to section 39 of the Danish Medicines Act. They must comply with the rules on good manufacturing practice (GMP) and will be inspected regularly by our GMP inspectors.

Danish Medicines Agency

22-1-2018

Flawless Beauty, LLC Issues Voluntary Recall of Unapproved Drugs

Flawless Beauty, LLC Issues Voluntary Recall of Unapproved Drugs

Ocean Township, NJ. In accordance with a Consent Decree of Permanent Injunction ordered in the United States District Court for the District of New Jersey, Flawless Beauty, LLC is voluntarily recalling all lots of nineteen different products sold individually or as part of multi-unit kits alleged by the U.S. Food and Drug Administration ("FDA") to be misbranded or unapproved new drugs pursuant to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. The FDA believes that these drugs present serious public health risks.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-2-2015

MIA format updated according to EMA's community procedures

MIA format updated according to EMA's community procedures

We have updated our IT systems and are now able to transfer Manufacturing and Importation Authorisations (MIA) to EudraGMDP via EMA's latest XML form. This implies some changes to how we will issue MIAs in future.

Danish Medicines Agency

5-1-2015

Fees for medical devices in 2015

Fees for medical devices in 2015

The fees for medical devices have been adjusted in accordance with Danish Government regulations, including the fees for registration of manufacturers and devices, importers and distributors, assessment of applications for the authorisation for clinical investigation of medical devices, and amendments to investigations, as well as supervision and control of notified bodies in Denmark.

Danish Medicines Agency

3-7-2014

More clinical trials to Denmark

More clinical trials to Denmark

The number of clinical trial applications increased by 35 trials (14%) from 2012 to 2013, which is the highest level in seven years. The increase covers both companies and researchers according to the Danish Health and Medicines Authority's annual report 2013 on clinical trials of medicines in humans.

Danish Medicines Agency

25-9-2018

Pelgraz (Accord Healthcare Limited)

Pelgraz (Accord Healthcare Limited)

Pelgraz (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6288 of Tue, 25 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/003961/0000

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Lenalidomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Lenalidomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Lenalidomide Accord (Active substance: lenalidomide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6237 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4857

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Accofil (Accord Healthcare Limited)

Accofil (Accord Healthcare Limited)

Accofil (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5428 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Accord Healthcare Limited)

Memantine Accord (Active substance: memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5421 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2766/R/10

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Zoledronic acid Accord (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5386 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

#ICYMI - According to @PAPATIENTSAFETY June 2018 report, the number of reported surgical fires has decreased since 2011. Read more about preventing surgical fires here: https://go.usa.gov/xU5zs  #FDA #MedicalDevice

#ICYMI - According to @PAPATIENTSAFETY June 2018 report, the number of reported surgical fires has decreased since 2011. Read more about preventing surgical fires here: https://go.usa.gov/xU5zs  #FDA #MedicalDevice

#ICYMI - According to @PAPATIENTSAFETY June 2018 report, the number of reported surgical fires has decreased since 2011. Read more about preventing surgical fires here: https://go.usa.gov/xU5zs  #FDA #MedicalDevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-7-2018

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4341 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4240 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Pemetrexed Accord (Accord Healthcare Limited)

Pemetrexed Accord (Accord Healthcare Limited)

Pemetrexed Accord (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3761 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Active substance: bortezomib) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3460 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3984/X/8

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Scientific guideline: Draft guideline on the responsibilities of the sponsor with regard to handling and shipping of investigational medicinal products for human use in accordance with good clinical practice and good manufacturing practice, draft: consul

Scientific guideline: Draft guideline on the responsibilities of the sponsor with regard to handling and shipping of investigational medicinal products for human use in accordance with good clinical practice and good manufacturing practice, draft: consul

The guideline lays down the principles for the two-step release and shipping of the investigational medicinal products by the qualified person and the sponsor. The guideline also describes the areas of interface between the manufacturer and the sponsor and the required contractual agreements.

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety