Furosemid "Accord"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Furosemid "Accord" 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Furosemid "Accord" 10 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55263
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Furosemid Accord 10 mg/ml

Injektions-/infusionsvæske, opløsning

Furosemid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Furosemid Accord

3. Sådan skal du bruge Furosemid Accord

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Furosemid Accord indeholder det aktive stof furosemid.

Furosemid tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes diuretika. Furosemid virker ved at hjælpe med

at producere mere urin. Dette hjælper med at lindre symptomer, der opstår, når din krop indeholder

for meget væske.

Din læge har ordineret Furosemid Accord pga. en af følgende årsager:

• Når hurtig og effektiv fjernelse af overskydende væske er nødvendigt.

• Når du ikke er i stand til at tage denne form for medicin igennem munden eller i en nødsituation.

• Når du har for meget væske omkring dit hjerte, lunger, lever eller nyrer.

• I perioder med ekstremt højt blodtryk, der kan føre til livstruende tilstande (hypertensiv krise)

Furosemidinjektion må kun anvendes under lægelig overvågning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Furosemid Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Furosemid Accord:

hvis du er allergisk over for furosemid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Furosemid Accord

(angivet i punkt 6)

hvis du er allergisk over for sulfonamidantibiotika

hvis du er alvorligt dehydreret (hvis du har mistet masser af kropsvæske for eksempel ved at lide af

alvorlig diarré eller opkastning)

hvis du har nyresvigt og ikke producerer urin, på trods af behandling med furosemid

hvis du har nyresvigt som følge af forgiftning med nyre- eller levergiftige stoffer

hvis du har meget lave niveauer af kalium eller natrium i blodet

hvis patienten er i koma forårsaget af leversvigt

hvis du ammer

Hvis du er i tvivl, om du kan bruge lægemidlet eller ej, så spørg din læge eller apotekspersonalet.

Advarsler og forsigtighedsregler. Vær ekstra fordigtig med at tage Furosemid Accord:

hvis du normalt har problemer med at lade vandet på grund af en blokering (såsom en forstørret

prostata)

hvis du har diabetes

hvis du har lavt blodtryk eller nogle gange har pludselige fald i blodtrykket (blodkarrene i hjertet

eller hjernen er for snævre).

hvis du har en leversygdom (såsom skrumpelever)

hvis du har nyreproblemer (såsom nefrotisk syndrom)

hvis du er dehydreret (har mistet kropsvæsker pga. svær diarré eller opkastning), kan dette føre til

et kollaps eller blodpropper

hvis du har gigt (smertefulde eller betændte led) på grund af høje niveauer af urinsyre (et biprodukt

af stofskiftet) i blodet

hvis du har en inflammatorisk sygdom kaldet "systemisk lupus erythematosus (SLE)"

hvis du har høreproblemer

hvis du bruger sorbitol (sukkererstatning til personer med diabetes)

hvis du har porfyri (sygdom, hvor produktionen af det iltbindende molekyle af de røde blodlegemer

er forstyrret og urinen er lilla-farvet)

hvis din hud har en øget følsomhed over for sollys (fotosensitivitet)

hvis du er ældre, hvis du er på andre medikamenter, som kan forårsage blodtryksfald og hvis du har

andre medicinske tilstande, hvor der er risici for blodtryksfald.

Hvis det gives til for-tidligt-fødte børn, kan furosemid forårsage nyresten eller forkalkning.

Hvis ovenstående gælder for dig, kan din læge ønske at ændre din behandling eller give dig særlig

rådgivning.

Din læge kan anbefale regelmæssige blodprøver af dit blodsukker eller dit blodurinsyreniveau. Lægen

vil også tjekke dit blods indhold for vigtige kropssalte såsom kalium og natrium, som er specielt

vigtigt, hvis du er syg eller har diarré.

Brug af anden medicin sammen med Furosemid Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager eller for nylig har taget andre

lægemidler, herunder medikamenter, der er købt uden recept. Dette er vigtigt, da nogle lægemidler

ikke må tages sammen med Furosemid Accord. Fortæl det især til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du allerede tager:

- Lithium - for humørsvingninger, da dets virkning og bivirkninger kan øges ved furosemid. Din læge

vil ordinere dette lægemiddel til dig, hvis det er absolut nødvendigt, og lægen vil derefter kontrollere

dine lithiumniveauer og kan ændre din dosis

- Hjertemedicin, såsom digoxin; din læge skal måske ændre din dosis

- Eventuelle lægemidler mod forhøjet blodtryk, herunder thiaziddiuretika (såsom bendroflumethiazid

eller hydrochlorthiazid), ACE-hæmmere (såsom lisinopril), angiotensin II-antagonister (såsom

losartan), da furosemid kan få dit blodtryk til at falde for meget. Din læge bliver måske nødt til at

ændre din furosemiddosis.

- Kolesterol- eller lipidsænkende medicin som colestyramin, colestipol og fibrater, såsom clofibrat, da

virkningen af furosemid kan nedsættes

- Diabeteslægemidler, såsom metformin og insulin, da dit sukkerindhold i blodet kan øges

- Anti-inflammatoriske lægemidler, herunder NSAID’er (såsom aspirin eller celecoxib), da de kan

mindske furosemids virkninger. Høje doser af smertestillende medicin (salicylater) kan øge

bivirkningerne af furosemid

- Anti-inflammatoriske eller anti-allergiske lægemidler såsom kortikosteroider, lægemidler til

behandling af mavesår, såsom carbenoxolon, eller afføringsmidler, da de vil påvirke dine natrium-

og kaliumniveauer i kombination med furosemid. Din læge vil tjekke dine kaliumniveauer.

- Injektioner givet under operationer, herunder tubocarin, kurarinderivater og succinylcholin

- Chloralhydrat - mod søvnproblemer (i enkeltstående tilfælde kan der opstå varmefornemmelse,

svedudbrud, angst, kvalme, blodtryksstigning og hurtig hjerterytme efter intravenøs administration

[injektion i en vene] af furosemid inden for 24 timer efter indtagelse af chloralhydrat). Samtidig

administration af furosemid og chloralhydrat skal derfor undgås

- Phenytoin eller phenobarbital - mod epilepsi, da virkningen af furosemid kan være nedsat

- Theophyllin - mod astma, da dets virkning kan øges med furosemid

- Antibiotika såsom cephalosporiner, polymyxiner, aminoglykosider eller quinoloner eller andre

lægemidler, der kan påvirke dine nyrer såsom immunosuppressiver, jodholdige kontrastmidler,

foscarnet eller pentamidin, da furosemid kan gøre dette værre

- Probenecid - anvendes sammen med andre lægemidler for at beskytte nyrerne, da det kan nedsætte

furosemids virkning

- Organoplatins - anvendes til visse kræftformer, da furosemid kan øge bivirkningerne af dette stof

- Methotrexat - anvendes til visse kræftformer og mod svær gigt, da det kan nedsætte furosemids

virkning

- Lægemidler der øger blodtrykket (pressoraminer), da de muligvis ikke fungerer så godt, når du tager

dem med furosemid

- Aminoglutethimid - anvendes til at undertrykke kortikosteroidproduktion (Cushing's syndrom), da

det kan øge furosemids bivirkninger

- Carbamazepin - anvendes til at behandle epilepsi eller skizofreni, da det kan øge furosemids

bivirkninger

- Sukralfat - anvendes til behandling af mavesår. Tag ikke furosemid inden for to timer efter indtagelse

af sucralfat, da furosemids virkning vil blive nedsat

- Ciclosporin - anvendes til at forhindre afstødning af transplantationer, da du er i risiko for

urinsyregigt/arthritis urica (ledsmerter)

- Lægemidler, der ændrer din hjerterytme såsom amiodaron, sotalol, dofetilid og ibutilid, da deres

virkninger kan øges ved furosemid.

- Risperidon - anvendes til behandling af psykiske lidelser.

Furosemid Accord 10 mg/ml

med mad, drikke og alkohol

Mad forventes ikke at påvirke dette lægemiddel, når det gives i en vene. Kronisk moderat til stort

alkoholforbrug øger blodtrykket og mindsker virkningen af antihypertensive lægemidler. Patienterne

kan opleve svimmelhed og besvimelse kort efter indtagelse af alkohol, mens de er i behandling.

Graviditet og amning

Furosemid må ikke anvendes under graviditet, med mindre der er meget gode medicinske årsager til

brug heraf. Furosemid udskilles i modermælken, og du må ikke amme, mens du tager det.

Hvis du er gravid eller hvis du ammer, så spørg din læge eller apotekspersonalet efter yderligere

rådgivning, før du tager furosemid eller anden medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, da furosemid kan nedsætte mental årvågenhed.

Vigtige oplysninger om nogle af de øvrige indholdsstoffer i

Furosemid Accord 10 mg/ml

Furosemid Accord 10 mg/ml injektions- eller infusionsvæske, opløsning (2 ml, 4 ml og 5 ml)

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. ampul, dvs. det er i det

væsentlige ’natriumfrit’. Dette skal tages i betragtning hos patienter på en natrium-kontrolleret diæt.

Furosemid Accord 10 mg/ml Injektions-/infusionsvæske, opløsning (25 ml)

Dette lægemiddel indeholder ca. 93 mg natrium pr. hætteglas. Dette skal tages i betragtning hos

patienter på en natrium-kontrolleret diæt.

3. Sådan skal du bruge Furosemid Accord

Furosemidinjektion gives:

- som en langsom injektion i en vene (intravenøs) eller

- undtagelsesvis i en muskel (intramuskulært)

Lægen vil beslutte, hvor meget du har brug for, hvornår det bliver givet til dig og varigheden af

behandlingen. Dette vil afhænge af din alder, vægt, sygehistorie, anden medicin som du tager og typen

og sværhedsgraden af din sygdom.

Generelt:

- Den parenterale (som foregår uden om tarmen) indgivelse af furosemid er angivet i tilfælde, hvor

oral indgivelse ikke er mulig, ikke er effektiv (f.eks. i tilfælde af nedsat tarmabsorption), eller når en

hurtig virkning er påkrævet.

- I tilfælde hvor der anvendes parenteral indgivelse, anbefales skiftet til oral indgivelse så hurtigt som

muligt.

- For at opnå optimal effekt og undertrykke modregulation er en kontinuerlig furosemid-infusion

generelt at foretrække frem for gentagne bolusinjektioner.

- Hvor kontinuerlig furosemid-infusion ikke er muligt til opfølgende behandling efter en eller flere

akutte bolusdoser, foretrækkes et opfølgende regime med lave doser givet med korte intervaller (ca.

4 timer) frem for et regime med højere bolusdoser over længere intervaller.

- Intravenøs furosemid skal injiceres eller infunderes langsomt; en hastighed på 4 mg pr. minut må

ikke overskrides, og det bør aldrig gives sammen med andre lægemidler i samme sprøjte.

Doseringsregime:

Voksne:

- I mangel af tilstande, der kræver en reduceret dosis (se nedenfor) er den anbefalede indledende dosis,

til voksne og unge over 15 år, på 20 mg til 40 mg furosemid (1 eller 2 ampuller) ved intravenøs (eller

i særlige tilfælde intramuskulær) administration. Den maksimale dosis varierer alt efter individuel

respons.

- Hvis der er behov for større doser, bør de gives med en stigning på 20 mg og ikke indgivet oftere end

hver anden time.

- Hos voksne er den anbefalede maksimale daglige dosis furosemidadministration på 1500 mg.

- Større indledende doser eller vedligeholdelsesdoser kan være nødvendige under visse

omstændigheder, afhængigt af din medicinske tilstand. Dette vil blive fastlagt af din læge. Hvis der

er behov sådanne doser, kan de gives ved kontinuerlig infusion.

Børn og unge (op til 18 år):

- Der er begrænset erfaring hos børn og unge. Intravenøs administration af furosemid til børn og unge

under 15 år anbefales kun i særlige tilfælde.

- Doseringen vil blive tilpasset legemsvægt og den anbefalede dosis varierer fra 0,5 til 1 mg/kg

legemsvægt dagligt op til en maksimal samlet daglig dosis på 20 mg. Der bør skiftes til oral

behandling så hurtigt som muligt.

Nedsat nyrefunktion:

- Hos patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion (serumkreatinin > 5 mg/dl) anbefales det, at en

infusionshastighed på 2,5 mg furosemid pr. minut ikke overskrides.

Ældre:

- Den anbefalede startdosis er 20 mg/dag, stigende gradvist indtil der opnås den ønskede respons.

Hvis du har taget for meget Furosemid Accord

Hvis du er bekymret for, at du måske har fået for meget furosemid, skal du straks tale med din læge

eller andet sundhedspersonale.

Tegn, der kan forekomme, hvis du har fået for meget af dette

lægemiddel er tørhed i munden, øget tørst, uregelmæssig hjertebanken, humørsvingninger,

muskelkramper eller -smerter, kvalme eller opkastning, usædvanlig træthed eller svaghed, en svag

puls eller tab af appetit.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Furosemid Accord

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler

Dem/dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Furosemid Accord

Hvis du er bekymret for, at du måske har glemt en dosis, skal du straks tale med din læge eller andet

sundhedspersonale.

Mens du får Furosemid Accord

Hvis du udvikler alvorlige allergiske reaktioner, såsom hævelse af dit ansigt og/eller hals eller får

feber, skal du straks tale med din læge eller andet sundhedspersonale.

Hvis du holder op med at bruge Furosemid Accord

Hvis du stopper behandlingen tidligt, før lægens anbefaling, kan dit hjerte, dine lunger eller nyrer blive

alvorligt påvirket af for meget væske.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du

bemærker nogle af følgende bivirkninger, skal du straks tale med din læge eller andet

sundhedspersonale:

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

▪ hududslæt (herunder kløe, rødme, afskalning), tendens til blå mærker eller din hud er følsom over for

sollys.

▪ blodlegemeforandringer kan føre til manglende koagulation (med øget risiko for blødning).

▪ døvhed (undertiden irreversibel)

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

Kvalme eller opkastning, diarré, forstoppelse, appetitløshed, ubehag i mund og mave.

Høreproblemer (mere almindelige ved nyresvigt) og tinnitus (ringen for ørerne).

Anafylaksi, en alvorlig allergisk reaktion, som kan forårsage hududslæt, hævelse, åndedrætsbesvær

og tab af bevidsthed. Søg

straks

lægehjælp.

Nyreskader (interstitiel nefritis)

Meget lavt antal hvide blodlegemer i blodet (hvilket kan føre til livstruende infektioner). Få

straks

lægehjælp.

Muskelproblemer, herunder lægkramper eller muskelsvaghed.

Smerter eller ubehag, hvor injektion er indgivet (især efter injektion i muskel).

Den inflammatoriske sygdom lupus erythematosus kan forekomme eller forværres.

Ændringer i blodprøveresultater (fedt-lignende stoffer i blodet).

En følelsesløs fornemmelse, snurren eller svimmel.

Høj feber.

Sløret syn, forvirring, søvnighed.

Mundtørhed.

Meget sjældne: (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer)

Alvorlige muskelproblemer herunder trækninger, spasmer, kramper (også kaldet "stivkrampe").

Blodlegemeforandringer, der kan føre til blodmangel, manglende evne til at bekæmpe infektion.

Pancreatitis (stærke mavesmerter) på grund af betændelse i bugspytkirtlen.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP) (akut febril lægemiddelreaktion)

svimmelhed, besvimelse og bevidstløshed (forårsaget af symptomatisk hypotension)

Følgende kan også forekomme:

Lavt blodtryk gør at du føler dig svag eller svimmel. Det kan også forårsage følelsen af tryk i

hovedet, ledsmerter, blodpropdannelse eller cirkulationskollaps (chok).

Lavt kalium i blodet. Dette kan forårsage muskelsvaghed, prikken og følelsesløshed, lettere

manglende evne til at flytte en kropsdel, kvalme, forstoppelse, øget luft i tarmene, øget

urinproduktion, øget trang til at drikke, eller langsom eller uregelmæssig hjerterytme

.

Disse

problemer er mere sandsynlige, hvis du har andre sygdomme som lever- eller hjerteproblemer eller

for lidt kalium i din kost, eller hvis du tager anden medicin (se "Brug af anden medicin sammen

med Furosemid Accord").

Lavt natrium-, calcium- og magnesiumindhold i blodet. Dette kan forekomme på grund af øget tab

af natrium, calcium og magnesium med urinen. Lave natriumniveauer forårsager typisk manglende

interesse, krampe i læggen, nedsat appetit, svaghed, søvnighed, kvalme og forvirring. Kramper kan

også være forbundet med lave calciumniveauer eller lave magnesiumniveauer i din krop.

Gigt kan opstå eller blive værre.

Eksisterende problemer med at tisse kan forværres.

Sukkersyge kan opstå eller blive værre.

Leverproblemer eller ændringer i blodet kan forårsage gulsot (gul hud, mørk urin, træthed).

Nedsat volumen af kropsvæske især hos ældre patienter. Alvorligt væsketab kan medføre øget

koncentration af blodet med en tendens til udvikling af blodpropper.

For tidligt fødte børn kan få nyresten eller forkalkning. Hos for tidligt fødte børn kan kanalen

mellem lungearterie og aorta, som er åben hos det ufødte barn forblive åben.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen: Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Må ikke opbevares i køleskab.

Opbevar ampullen/hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Kun til engangsbrug. Anvendes umiddelbart efter første åbning. Brug ikke Furosemid Accord efter

den udløbsdato, der står på ampullen og pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Opbevaringsforhold for det rekonstituerede/fortyndede produkt se: Nedenstående oplysninger er til

læger og sundhedspersonale:

Medicinen må ikke hældes i afløbet eller smides ud med husholdningsaffald. Spørg på apoteket,

hvordan du skal bortskaffe medicin, som du ikke længere bruger. Disse foranstaltninger vil bidrage til

at beskytte miljøet.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Furosemid Accord indeholder:

- Aktivt stof: furosemid.

Hver ml opløsning indeholder 10 mg af det aktive stof - furosemid.

Hver 2 ml steril opløsning til injektion indeholder 20 mg furosemid.

Hver 4 ml steril opløsning til injektion indeholder 40 mg furosemid.

Hver 5 ml steril opløsning til injektion indeholder 50 mg furosemid.

Hver 25 ml steril opløsning til injektion indeholder 250 mg furosemid.

- Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Furosemid Accord 10 mg/ml er en farveløs eller næsten farveløs steril Injektions-/infusionsvæske,

opløsning.

20 mg i 2 ml: ravfarvet ampul med to hvide ringe og hvid OPC-prik med 2 ml opløsning.

40 mg i 4 ml: ravfarvet 5 ml ampul med hvid afbrækning og blå ring med 4 ml opløsning.

50 mg i 5 ml: ravfarvet 5 ml ampul med hvid afbrækning og hvid ring med 5 ml opløsning.

250 mg i 25 ml: Type I ravfarvet hætteglas forseglet med en chlorbutylgummiprop og

aluminiumsforsegling og en rød afbrækningshætte indeholdende 25 ml opløsning.

Pakningsstørrelser:

5,10 x 2 ml-ampul

1, 5, 10 x 4 ml ampuller

5,10 x 5 ml ampuller

1, 5, 10 x 25 ml hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn

Lægemidlets navn

Irland

Furosemide 10mg/ml Solution for Injection

Österreich

Furosemide Accord 10mg/ml Injektionslösung

Belgien

Furosemide Accord 20mg/2ml oplossing voor injectie

Furosemide Accord 40mg/4ml oplossing voor injectie

Furosemide Accord 50mg/5ml oplossing voor injectie

Furosemide Accord 250mg/25ml oplossing voor injectie

Bulgarien

Furosemide Accord 10mg/ml инжекционен разтвор

Cypern

Furosemide Accord 10mg/ml Ενέσιμο διάλυμα

Republikken Tjekkiet

Furosemid Accord 10mg/ml, injekční roztok

Tyskland

Furosemid Accord 10mg/ml Injektionslösung

Danmark

Furosemid Accord

Estland

Furosemide Accord

Finland

Furosemide Accord 10mg/ml injektioneste, liuos

Italien

Furosemide Accord

Litauen

Furosemide Accord 10mg/ml injekcinis tirpalas

Malta

Furosemide 10mg/ml Solution for Injection

Furosemide Accord 10mg/ml oplossing voor injectie

Polen

Furosemid Accord

Portugal

Furosemida Accord

Sverige

Furosemid Accord 10mg/ml injektionsvätska, lösning

Slovakiet

Furosemid Accord 10mg/ml injekčný roztok

Spanien

Furosemida Accord 10mg/ml solución inyectable

Frankrig

FUROSEMIDE ACCORD 20 mg/2 ml, solution for injection

Storbritannien

Furosemide 10mg/ml Solution for Injection

Denne indlægsseddel blev senest

11/2016

4-7-2018

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4341 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4240 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Pemetrexed Accord (Accord Healthcare Limited)

Pemetrexed Accord (Accord Healthcare Limited)

Pemetrexed Accord (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3761 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Active substance: bortezomib) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3460 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3984/X/8

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety