Furix Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Furix Retard 60 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 60 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Furix Retard 60 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13653
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Furix

®

Retard 30 mg og 60 mg depotkapsler, hårde

Furosemid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Furix Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som

du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Furix Retard

3. Sådan skal du tage Furix Retard

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Du kan bruge Furix Retard som vanddrivende middel eller til at sænke blodtrykket.

Lægen kan have givet dig Furix Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Furix Retard

Tag ikke Furix Retard hvis du

er overfølsom over for furosemid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Furix Retard

er overfølsom over for sulfonamider (antibiotika)

er overfølsom over for medicin mod sukkersyge (sulfonylurinstoffer)

har for lavt blodvolumen eller lider af væskemangel (dehydrering)

har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt

har en alvorlig leversygdom

er gravid eller ammer

Vær ekstra forsigtig med at tage Furix Retard

Tal med lægen inden du tager Furix Retard, hvis du

har forstørret prostata eller problemer med at lade vandet

har for lavt blodtryk

har sukkersyge

lider af urinsyregigt (artritis urica)

har en leversygdom

har nedsat nyrefunktion i forbindelse med en alvorlig leversygdom

har for lidt proteinstof i blodet (for eksempel ved nefrotisk syndrom)

lider af en bindevævssygdom (for eksempel systemisk lupus erythematosus)

har en arvelig stofskiftesygdom (porfyri)

er overfølsom over for anden vanddrivende medicin (thiazider)

er i behandling med binyrebarkhormoner (kortikosteroider)

er i behandling med visse antibiotika (aminoglykosider)

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Furix Retard.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod kramper (chloralhydrat)

kræftmedicin (cisplatin)

medicin mod mavesår (sukralfat)

medicin mod mani (lithium)

medicin mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere og angiotensin II receptor-antagonister)

medicin mod hjertesvigt og unormal hjerterytme (digoxin)

smertestillende medicin (NSAID, acetylsalicylsyre)

medicin mod for højt kolesterol (cholestyramin og colestipol)

binyrebarkhormon

medicin mod urinsyregigt (probenecid)

medicin mod visse kræft- og gigtsygdomme eller psoriasis (methotrexat)

medicin mod sukkersyge

medicin mod forstoppelse

astmamedicin (teophyllin)

medicin mod afstødning af transplanterede organer (cyclosporin)

medicin mod epilepsi (phenytoin)

antibiotika (af aminoglykosid-typen, cefalosporiner)

medicin mod hoste (indeholdende lakrids)

Hvis du skal have en røntgenundersøgelse med kontrast, skal du oplyse lægen om, at du

tager Furix

Retard.

Brug af Furix

Retard sammen med mad og drikkevarer

Du skal tage Furix Retard mindst ½ time før eller 2 timer efter et måltid.

Du må ikke spise store mængder lakrids, hvis du er i behandling med Furix Retard, da det

giver større risiko for forstyrrelser i kroppens salt- og væskeindhold.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Furix Retard efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Furix Retard, da Furix Retard går over i modermælken og

kan nedsætte mælkeproduktionen. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Furix Retard kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken. Furix Retard kan få blodtrykket til at falde. Det kan

påvirke din koncentrationsevne, og du kan besvime.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Furix Retard

Furix Retard indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Furix Retard

Tag altid Furix Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Du skal tage Furix Retard på tom mave, dvs. ½ time før eller 2 timer efter et måltid. Du kan

synke kapslen hel eller eventuelt åbne kapslen og tømme indholdet ud i lidt vand, som du

skal drikke med det samme. Det er vigtigt, at du drikker rigeligt med vand, mens du er i

behandling med Furix Retard. Du må ikke tygge eller knuse kapselindholdet.

Du skal tage kapslerne med 10 - 12 timers interval ved flere doser daglig.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Væskeophobninger i kroppen: Dosis er individuel fra 1 depotkapsel à 30 mg til 2

depotkapsler à 60 mg daglig, dvs. mellem 30 - 120 mg. Følg lægens anvisning.

Forhøjet blodtryk:

1 - 2 depotkapsler 2 gange daglig, hvilket svarer til en døgndosis på 60 – 120 mg. Følg

lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at øge dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Furix Retard?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Furix Retard

depotkapsler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Tegn på overdosering er meget lavt blodtryk, som kan udvikle sig til en choktilstand, akut

nyresvigt, blodprop, forvirringstilstande med hallucinationer (sansebedrag), lammelse med

slaphed og eventuelt bevidstløshed, ligegyldighed og forvirring.

Hos børn er også set ændret mental tilstand, hovedpine, muskelsvaghed og

krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Furix Retard?

Hvis du har glemt en dosis Furix Retard, så tag den så snart du kommer i tanke om det.

Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig

dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Furix Retard

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. Bivirkninger

Furix Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Alvorlige: Forstyrrelser i saltbalancen, nedsat kalium og magnesium i blodet, som kan

vise sig ved svaghed, nedsat muskelkraft eller uregelmæssig puls; kalkaflejringer i nyrerne

ved langvarig behandling af børn født med hjertefejl.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Alvorlige: Påvirkning af hjernen ved alvorlig leverlidelse.

Ikke alvorlige: Påvirkning af væske- og saltbalancen i kroppen, som kan give svaghed,

døsighed, kvalme, muskelsvaghed, prikken i hænder og fødder samt forvirring; øget

mængde fedt i blodet; udslæt; kløe; nældefeber; mindre blødninger i hud og slimhinder,

øget følsomhed af huden for lys; forhøjet mængde urinsyre i blodet (hyppigst hos mænd).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Blødninger fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet

(for få blodplader); alvorligt hududslæt med betændelse og afstødningen af hudens øverste

lag; feber, udslæt i ansigtet, på arme og ben (erythema multiforme); unormal høj

legemstemperatur hos børn født med hjertefejl; vedvarende hørenedsættelse; besvimelse;

akut vandladningsbesvær hos ældre mænd med forstørret blærehalskirtel.

Ikke alvorlige: Forhøjet blodsukker; væskemangel; øresusen; forbigående døvhed; lavt

blodtryk ved overgang fra liggende til stående stilling; kvalme; opkastninger; diaré;

betændelse i hudens blodkar; væskefyldte blærer.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1og 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber

på grund af forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer); træthed og bleghed, evt.

tendens til halsbetændelse og blødninger i huden på grund af alvorlig blodmangel eller evt.

andre forandringer i blodet; alvorlig blodmangel med gulsot; feber, træthed og sløjhed på

grund af betændelse i blodkar; akut bugspytkirtelbetændelse (feber og voldsomme smerter

i maven); alvorlig påvirkning af hjertefunktionen; koldbrand i benene hos ældre på grund af

manglende blodtilførsel; synsforstyrrelser med gulsyn.

Ikke alvorlige: Hovedpine; prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i

huden; svimmelhed; skummende urin på grund af æggehvidestof i urinen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Leverlidelse (gulsot) med hudkløe; forværring af lidelser med mindsket

blodtilførsel; hjertefejl hos fosteret; stofskiftesygdom hos spædbørn; alvorlig nyresygdom

med nyresvigt; hurtig puls; pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt,

læber og hals, besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed

(anafylaktisk reaktion); mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som for

eksempel angst (porfyri).

Ikke alvorlige: Vitaminmangel (B

) ved langvarig behandling.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Alvorlige: Hjerterytmeforstyrrelser, choktilstand, kramper.

Ikke alvorlige: Feber, tørst, forvirring, impotens, spiseforstyrrelser, irritation i mund og

mave, mavekramper, forstoppelse, muskelkramper, kraftesløshed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk,

Email: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Furix Retard utilgængeligt for børn.

Plastbeholder: Du kan opbevare Furix Retard ved almindelig temperatur.

Blister: Opbevares i original emballage.

Brug ikke Furix Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere informationer

Furix Retard 30 mg eller 60 mg depotkapsler, hårde indeholder

Aktivt stof: Furosemid.

Øvrige indholdsstoffer: Acetyltributylcitrat, carmellosenatrium (E 468), eudragit, gelatine,

mikrokrystallinsk cellulose (E 460), lactosemonohydrat, natriumlaurylsulfat og talcum

(E 553b).

Farvestoffer: Erythrosin (E 127), indigotin (E 132), titandioxid (E 171) og gul jernoxid

(E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Furix Retard 30 mg er en hård, blå/hvid gelatinekapsel.

Furix Retard 60 mg er en hård, blå/gul gelatinekapsel.

Furix Retard findes i pakningsstørrelser à 30 og 100 stk. samt 98 stk. (unidose). Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Fremstillere:

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

&

Nycomed GmbH

Plant Oranienburg

Lehnitzstr. 70-98

16515 Oranienburg, Tyskland

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2013

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration