Furix Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Furix Retard 60 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 60 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Furix Retard 60 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13653
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Furix

®

Retard 30 mg og 60 mg depotkapsler, hårde

Furosemid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Furix Retard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som

du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Furix Retard

3. Sådan skal du tage Furix Retard

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Du kan bruge Furix Retard som vanddrivende middel eller til at sænke blodtrykket.

Lægen kan have givet dig Furix Retard for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Furix Retard

Tag ikke Furix Retard hvis du

er overfølsom over for furosemid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Furix Retard

er overfølsom over for sulfonamider (antibiotika)

er overfølsom over for medicin mod sukkersyge (sulfonylurinstoffer)

har for lavt blodvolumen eller lider af væskemangel (dehydrering)

har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt

har en alvorlig leversygdom

er gravid eller ammer

Vær ekstra forsigtig med at tage Furix Retard

Tal med lægen inden du tager Furix Retard, hvis du

har forstørret prostata eller problemer med at lade vandet

har for lavt blodtryk

har sukkersyge

lider af urinsyregigt (artritis urica)

har en leversygdom

har nedsat nyrefunktion i forbindelse med en alvorlig leversygdom

har for lidt proteinstof i blodet (for eksempel ved nefrotisk syndrom)

lider af en bindevævssygdom (for eksempel systemisk lupus erythematosus)

har en arvelig stofskiftesygdom (porfyri)

er overfølsom over for anden vanddrivende medicin (thiazider)

er i behandling med binyrebarkhormoner (kortikosteroider)

er i behandling med visse antibiotika (aminoglykosider)

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Furix Retard.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod kramper (chloralhydrat)

kræftmedicin (cisplatin)

medicin mod mavesår (sukralfat)

medicin mod mani (lithium)

medicin mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere og angiotensin II receptor-antagonister)

medicin mod hjertesvigt og unormal hjerterytme (digoxin)

smertestillende medicin (NSAID, acetylsalicylsyre)

medicin mod for højt kolesterol (cholestyramin og colestipol)

binyrebarkhormon

medicin mod urinsyregigt (probenecid)

medicin mod visse kræft- og gigtsygdomme eller psoriasis (methotrexat)

medicin mod sukkersyge

medicin mod forstoppelse

astmamedicin (teophyllin)

medicin mod afstødning af transplanterede organer (cyclosporin)

medicin mod epilepsi (phenytoin)

antibiotika (af aminoglykosid-typen, cefalosporiner)

medicin mod hoste (indeholdende lakrids)

Hvis du skal have en røntgenundersøgelse med kontrast, skal du oplyse lægen om, at du

tager Furix

Retard.

Brug af Furix

Retard sammen med mad og drikkevarer

Du skal tage Furix Retard mindst ½ time før eller 2 timer efter et måltid.

Du må ikke spise store mængder lakrids, hvis du er i behandling med Furix Retard, da det

giver større risiko for forstyrrelser i kroppens salt- og væskeindhold.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Furix Retard efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Furix Retard, da Furix Retard går over i modermælken og

kan nedsætte mælkeproduktionen. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Furix Retard kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken. Furix Retard kan få blodtrykket til at falde. Det kan

påvirke din koncentrationsevne, og du kan besvime.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Furix Retard

Furix Retard indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Furix Retard

Tag altid Furix Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Du skal tage Furix Retard på tom mave, dvs. ½ time før eller 2 timer efter et måltid. Du kan

synke kapslen hel eller eventuelt åbne kapslen og tømme indholdet ud i lidt vand, som du

skal drikke med det samme. Det er vigtigt, at du drikker rigeligt med vand, mens du er i

behandling med Furix Retard. Du må ikke tygge eller knuse kapselindholdet.

Du skal tage kapslerne med 10 - 12 timers interval ved flere doser daglig.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Væskeophobninger i kroppen: Dosis er individuel fra 1 depotkapsel à 30 mg til 2

depotkapsler à 60 mg daglig, dvs. mellem 30 - 120 mg. Følg lægens anvisning.

Forhøjet blodtryk:

1 - 2 depotkapsler 2 gange daglig, hvilket svarer til en døgndosis på 60 – 120 mg. Følg

lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at øge dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Furix Retard?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Furix Retard

depotkapsler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Tegn på overdosering er meget lavt blodtryk, som kan udvikle sig til en choktilstand, akut

nyresvigt, blodprop, forvirringstilstande med hallucinationer (sansebedrag), lammelse med

slaphed og eventuelt bevidstløshed, ligegyldighed og forvirring.

Hos børn er også set ændret mental tilstand, hovedpine, muskelsvaghed og

krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Furix Retard?

Hvis du har glemt en dosis Furix Retard, så tag den så snart du kommer i tanke om det.

Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig

dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Furix Retard

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. Bivirkninger

Furix Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Alvorlige: Forstyrrelser i saltbalancen, nedsat kalium og magnesium i blodet, som kan

vise sig ved svaghed, nedsat muskelkraft eller uregelmæssig puls; kalkaflejringer i nyrerne

ved langvarig behandling af børn født med hjertefejl.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Alvorlige: Påvirkning af hjernen ved alvorlig leverlidelse.

Ikke alvorlige: Påvirkning af væske- og saltbalancen i kroppen, som kan give svaghed,

døsighed, kvalme, muskelsvaghed, prikken i hænder og fødder samt forvirring; øget

mængde fedt i blodet; udslæt; kløe; nældefeber; mindre blødninger i hud og slimhinder,

øget følsomhed af huden for lys; forhøjet mængde urinsyre i blodet (hyppigst hos mænd).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Blødninger fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet

(for få blodplader); alvorligt hududslæt med betændelse og afstødningen af hudens øverste

lag; feber, udslæt i ansigtet, på arme og ben (erythema multiforme); unormal høj

legemstemperatur hos børn født med hjertefejl; vedvarende hørenedsættelse; besvimelse;

akut vandladningsbesvær hos ældre mænd med forstørret blærehalskirtel.

Ikke alvorlige: Forhøjet blodsukker; væskemangel; øresusen; forbigående døvhed; lavt

blodtryk ved overgang fra liggende til stående stilling; kvalme; opkastninger; diaré;

betændelse i hudens blodkar; væskefyldte blærer.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1og 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber

på grund af forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer); træthed og bleghed, evt.

tendens til halsbetændelse og blødninger i huden på grund af alvorlig blodmangel eller evt.

andre forandringer i blodet; alvorlig blodmangel med gulsot; feber, træthed og sløjhed på

grund af betændelse i blodkar; akut bugspytkirtelbetændelse (feber og voldsomme smerter

i maven); alvorlig påvirkning af hjertefunktionen; koldbrand i benene hos ældre på grund af

manglende blodtilførsel; synsforstyrrelser med gulsyn.

Ikke alvorlige: Hovedpine; prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i

huden; svimmelhed; skummende urin på grund af æggehvidestof i urinen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Leverlidelse (gulsot) med hudkløe; forværring af lidelser med mindsket

blodtilførsel; hjertefejl hos fosteret; stofskiftesygdom hos spædbørn; alvorlig nyresygdom

med nyresvigt; hurtig puls; pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt,

læber og hals, besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed

(anafylaktisk reaktion); mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som for

eksempel angst (porfyri).

Ikke alvorlige: Vitaminmangel (B

) ved langvarig behandling.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Alvorlige: Hjerterytmeforstyrrelser, choktilstand, kramper.

Ikke alvorlige: Feber, tørst, forvirring, impotens, spiseforstyrrelser, irritation i mund og

mave, mavekramper, forstoppelse, muskelkramper, kraftesløshed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk,

Email: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Furix Retard utilgængeligt for børn.

Plastbeholder: Du kan opbevare Furix Retard ved almindelig temperatur.

Blister: Opbevares i original emballage.

Brug ikke Furix Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere informationer

Furix Retard 30 mg eller 60 mg depotkapsler, hårde indeholder

Aktivt stof: Furosemid.

Øvrige indholdsstoffer: Acetyltributylcitrat, carmellosenatrium (E 468), eudragit, gelatine,

mikrokrystallinsk cellulose (E 460), lactosemonohydrat, natriumlaurylsulfat og talcum

(E 553b).

Farvestoffer: Erythrosin (E 127), indigotin (E 132), titandioxid (E 171) og gul jernoxid

(E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Furix Retard 30 mg er en hård, blå/hvid gelatinekapsel.

Furix Retard 60 mg er en hård, blå/gul gelatinekapsel.

Furix Retard findes i pakningsstørrelser à 30 og 100 stk. samt 98 stk. (unidose). Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Fremstillere:

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

&

Nycomed GmbH

Plant Oranienburg

Lehnitzstr. 70-98

16515 Oranienburg, Tyskland

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2013

14-6-2017HPC – Litarex® Retard Tabletten (Wirkstoff: Lithiumcitrat 564 mg corresp: Lithium 6 mmol)

HPC – Litarex® Retard Tabletten (Wirkstoff: Lithiumcitrat 564 mg corresp: Lithium 6 mmol)

Schweizweite Einstellung des Vertriebs.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

11-4-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

FUROSEMIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

FUROSEMIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [A-S Medication Solutions]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

LASIX (Furosemide) Tablet [Valeant Pharmaceuticals International Inc.]

LASIX (Furosemide) Tablet [Valeant Pharmaceuticals International Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

LASIX (Furosemide) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

LASIX (Furosemide) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

FUROSEMIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FUROSEMIDE Tablet [QPharma Inc]

FUROSEMIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

FUROSEMIDE Solution [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE Solution [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

FUROSEMIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

FUROSEMIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Lasix vs. Aldactone

Lasix vs. Aldactone

Lasix (furosemide) and Aldactone (spironolactone) are used to reduce edema (fluid accumulation) caused by heart, liver or kidney problems, or high blood pressure (hypertension). Lasix may also be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure hypertension). Aldactone is also used to reduce edema caused by certain patients with hyperaldosteronism. Lasix and Aldactone belong to different drug classes. Lasix is an anthranilic acid derivative used as a strong loop diuretic and Aldactone is ...

US - RxList

31-1-2018

Lasix vs. Bumex

Lasix vs. Bumex

Lasix (furosemide) and Bumex (bumetanide) are loop diuretics (water pills) used to treat excessive fluid accumulation (edema) caused by congestive heart failure, liver failure, renal failure, and nephritic syndrome. Lasix and Bumex may be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure (hypertension).

US - RxList

31-1-2018

Lasix vs. Thiazides

Lasix vs. Thiazides

Lasix (furosemide) and thiazides are types of diuretics (water pills) used to treat excessive fluid accumulation (edema) caused by congestive heart failure, liver failure, renal failure, and nephritic syndrome. They may also be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure (hypertension).

US - RxList

19-1-2018

DIASCREEN 12-PANEL MEDICATED COLLECTION SYSTEM (Furosemide) Kit [IT3 Medical LLC]

DIASCREEN 12-PANEL MEDICATED COLLECTION SYSTEM (Furosemide) Kit [IT3 Medical LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FUROSEMIDE Tablet [IT3 Medical LLC]

FUROSEMIDE Tablet [IT3 Medical LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

FUROSEMIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

FUROSEMIDE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

FUROSEMIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

FUROSEMIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

SALIX (Furosemide) Injection [Merck Sharp Dohme Corp.]

SALIX (Furosemide) Injection [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

FUROTABS (Furosemide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

FUROTABS (Furosemide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

FUROJECT (Furosemide) Injection [Henry Schein Animal Health]

FUROJECT (Furosemide) Injection [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FUROSEMIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

FUROSEMIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

DISAL (Furosemide) Tablet [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

DISAL (Furosemide) Tablet [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

FUROSEMIDE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

FUROSEMIDE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

27-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Solco Healthcare LLC]

FUROSEMIDE Tablet [Solco Healthcare LLC]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Mas Management Group, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Mas Management Group, Inc.]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

LASIX (Furosemide) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LASIX (Furosemide) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-9-2017

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Sep 1, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

FUROSEMIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

FUROSEMIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

FUROSEMIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

FUROSEMIDE Tablet FUROSEMIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

FUROSEMIDE Tablet FUROSEMIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-7-2017

FUROSEMIDE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FUROSEMIDE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Jul 21, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

FUROSEMIDE Injection, Solution [Claris Lifesciences Inc.]

FUROSEMIDE Injection, Solution [Claris Lifesciences Inc.]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed