Furix

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Furix 250 mg tabletter
 • Dosering:
 • 250 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Furix 250 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31465
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Furix

®

250 mg og 500 mg tabletter

Furosemid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret

Furix

til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Furix

3. Sådan skal du tage Furix

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Furix

anvendes som vanddrivende middel ved nedsat nyrefunktion.

Lægen kan have givet dig Furix

for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FURIX

®

Tag ikke Furix

hvis du:

er overfølsom over for furosemid eller et af de øvrige indholdsstoffer

er overfølsom over for sulfonamider (antibiotika)

er overfølsom over for medicin mod sukkersyge (sulfonylurinstoffer)

har for lavt blodvolumen eller lider af væskemangel (dehydrering)

har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt

har en alvorlig leversygdom

er gravid eller ammer

Vær ekstra forsigtig med at tage Furix

®

Tal med lægen inden du tager Furix

, hvis du:

lider af dårligt hjerte

har forstørret prostata eller problemer med at lade vandet

har for lavt blodtryk

har diabetes

lider af forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen

lider af urinsyregigt (arthritis urica)

har en leversygdom

har nedsat nyrefunktion i forbindelse med en alvorlig leversygdom

har for lidt proteinstof i blodet (for eksempel ved nefrotisk syndrom)

lider af en bindevævssygdom (for eksempel systemisk lupus erythematosus)

har en arvelig stofskiftesygdom (porfyri)

er overfølsom over for anden vanddrivende medicin (thiazider)

er i behandling med binyrebarkhormoner (kortikosteroider)

er i behandling med visse antibiotika (aminoglykosider)

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Furix

®

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod kramper (chloralhydrat)

kræftmedicin (cisplatin)

medicin mod mavesår (sukralfat)

medicin mod mani (lithium)

medicin mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere og angiotensin II receptor-antagonister)

medicin mod hjertesvigt og unormal hjerterytme (digoxin)

smertestillende medicin (NSAID, acetylsalicylsyre)

medicin mod for højt kolesterol (cholestyramin og colestipol)

binyrebarkhormon

medicin mod urinsyregigt (probenecid)

medicin mod visse kræft- og gigtsygdomme eller psoriasis (methotrexat)

medicin mod diabetes

medicin mod forstoppelse

astmamedicin (teophyllin)

medicin mod afstødning af transplanterede organer (cyclosporin)

epilepsi (phenytoin)

antibiotika (af aminoglykosid-typen, cefalosporiner)

medicin mod hoste (indeholdende lakrids)

Hvis du skal have foretaget en røntgenundersøgelse med kontrast, skal du oplyse lægen

om, at du tager Furix

Brug af Furix

sammen med mad og drikkevarer

Du skal tage Furix

®

mindst ½ time før eller 2 timer efter et måltid.

Du må ikke spise store mængder lakrids, hvis du er i behandling med Furix

®

, da det giver

større risiko for forstyrrelser i kroppens salt- og væskebalance.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Furix

efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Furix

, da Furix

går over i modermælken og kan

nedsætte mælkeproduktionen. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Furix

kan på enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til

at færdes sikkert i trafikken. Furix

kan få blodtrykket til at falde. Det kan påvirke din

koncentrationsevne, og du kan besvime.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE FURIX

Tag altid Furix

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne, nedsat nyrefunktion:

Startdosis er normalt 1 tablet à 250 mg eller ½ tablet à 500 mg. Den højeste dosis vil

normalt være 6 tabletter à 250 mg eller 3 tabletter à 500 mg daglig. Følg lægens

anvisning.

Du skal tage Furix

på tom mave, dvs. mindst ½ time før eller 2 timer efter et måltid.

Du kan synke tabletten hel, dele, tygge eller knuse den.

Hvis du har taget for mange Furix

Kontakt skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Furix

, end der står her, eller

flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Tegn på overdosering er meget lavt blodtryk, som kan udvikle sig til en choktilstand, akut

nyresvigt, blodprop, forvirringstilstande med hallucinationer (sansebedrag), lammelse med

slaphed og eventuel bevidstløshed, ligegyldighed og forvirring.

Hos børn er også set ændret mental tilstand, hovedpine, muskelsvaghed og

krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Furix

Hvis du har glemt en dosis Furix

, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du

snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt

dosis.

Hvis du holder op med at tage Furix

®

Du må kun holde pause eller standse behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Furix

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Alvorlige: Forstyrrelser i saltbalancen, nedsat kalium og magnesium i blodet, som kan

vise sig ved svaghed, nedsat muskelkraft eller uregelmæssig puls; kalkaflejringer i nyrerne

ved langvarig behandling af børn født med hjertefejl.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 patienter):

Alvorlige: Påvirkning af hjernen ved alvorlig leverlidelse.

Ikke alvorlige: Påvirkning af væske- og saltbalancen i kroppen, som kan give svaghed,

døsighed, kvalme, muskelsvaghed, prikken i hænder og fødder samt forvirring; øget

mængde fedt i blodet; udslæt; kløe; nældefeber; mindre blødninger i hud og slimhinder,

øget følsomhed af huden for lys; forhøjet mængde urinsyre i blodet (hyppigst hos mænd).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 patienter):

Alvorlige: Blødninger fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet

(for få blodplader); alvorligt hududslæt med betændelse og afstødningen af hudens øverste

lag; feber, udslæt i ansigtet, på arme og ben (erythema multiforme); unormal høj

legemstemperatur hos børn født med hjertefejl; vedvarende hørenedsættelse; besvimelse;

akut vandladningsbesvær hos ældre mænd med forstørret blærehalskirtel.

Ikke alvorlige: Forhøjet blodsukker; væskemangel; øresusen; forbigående døvhed; lavt

blodtryk ved overgang fra liggende til stående stilling; kvalme; opkastninger; diaré;

betændelse i hudens blodkar; væskefyldte blærer.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 patienter):

Alvorlige: Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber

på grund af forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer); træthed og bleghed, evt.

tendens til halsbetændelse og blødninger i huden på grund af alvorlig blodmangel og evt.

andre forandringer i blodet; alvorlig blodmangel med gulsot; feber, træthed og sløjhed på

grund af betændelse i blodkar; akut bugspytkirtelbetændelse (feber og voldsomme smerter

i maven); alvorlig påvirkning af hjertefunktionen; koldbrand i benene hos ældre på grund af

manglende blodtilførsel; synsforstyrrelser med gulsyn.

Ikke alvorlige: Hovedpine; prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i

huden; svimmelhed; skummende urin på grund af æggehvidestof i urinen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Alvorlige: Leverlidelse (gulsot) med hudkløe; forværring af lidelser med mindsket

blodtilførsel, hjertefejl hos fosteret, stofskiftesygdom hos spædbørn, alvorlig nyresygdom

med nyresvigt; hurtig puls; pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt,

læber og hals, besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed

(anafylaktisk reaktion); mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som for

eksempel angst (porfyri).

Ikke alvorlige: Vitaminmangel (B

) ved langvarig behandling.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Alvorlige: Hjerterytmeforstyrrelser, choktilstand, kramper.

Ikke alvorlige: Feber, tørst, forvirring, impotens, spiseforstyrrelser, irritation i mund og

mave, mavekramper, forstoppelse, muskelkramper, kraftesløshed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Furix

utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

Brug ikke Furix

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Furix

®

250 mg eller 500 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Furosemid.

Øvrige indholdsstoffer: Kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk

cellulose (E 460), povidon (E 1201), talcum (E 553b) og vandfri kolloid

silica (E 551).

Udseende og pakningsstørrelser

Furix

250 mg er en rund, hvid tablet med delekærv påtrykt ”AB-25” på den ene side.

Furix

500 mg er en rund, hvid tablet med delekærv påtrykt ”AB-23” på den ene side.

Furix

findes i pakningsstørrelser à 100 og 200 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

eller

NYCOMED Pharma Sp.z o.o.

12 Księstwa Łowickiego ST.

99-420 Łyszkowice

Polen

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information

på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2009

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

11-4-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

FUROSEMIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

FUROSEMIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [A-S Medication Solutions]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

LASIX (Furosemide) Tablet [Valeant Pharmaceuticals International Inc.]

LASIX (Furosemide) Tablet [Valeant Pharmaceuticals International Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

LASIX (Furosemide) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

LASIX (Furosemide) Tablet [Validus Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

FUROSEMIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FUROSEMIDE Tablet [QPharma Inc]

FUROSEMIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

FUROSEMIDE Solution [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE Solution [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

FUROSEMIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

FUROSEMIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Lasix vs. Aldactone

Lasix vs. Aldactone

Lasix (furosemide) and Aldactone (spironolactone) are used to reduce edema (fluid accumulation) caused by heart, liver or kidney problems, or high blood pressure (hypertension). Lasix may also be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure hypertension). Aldactone is also used to reduce edema caused by certain patients with hyperaldosteronism. Lasix and Aldactone belong to different drug classes. Lasix is an anthranilic acid derivative used as a strong loop diuretic and Aldactone is ...

US - RxList

31-1-2018

Lasix vs. Bumex

Lasix vs. Bumex

Lasix (furosemide) and Bumex (bumetanide) are loop diuretics (water pills) used to treat excessive fluid accumulation (edema) caused by congestive heart failure, liver failure, renal failure, and nephritic syndrome. Lasix and Bumex may be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure (hypertension).

US - RxList

31-1-2018

Lasix vs. Thiazides

Lasix vs. Thiazides

Lasix (furosemide) and thiazides are types of diuretics (water pills) used to treat excessive fluid accumulation (edema) caused by congestive heart failure, liver failure, renal failure, and nephritic syndrome. They may also be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure (hypertension).

US - RxList

19-1-2018

DIASCREEN 12-PANEL MEDICATED COLLECTION SYSTEM (Furosemide) Kit [IT3 Medical LLC]

DIASCREEN 12-PANEL MEDICATED COLLECTION SYSTEM (Furosemide) Kit [IT3 Medical LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FUROSEMIDE Tablet [IT3 Medical LLC]

FUROSEMIDE Tablet [IT3 Medical LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

FUROSEMIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

FUROSEMIDE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

FUROSEMIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

FUROSEMIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

SALIX (Furosemide) Injection [Merck Sharp Dohme Corp.]

SALIX (Furosemide) Injection [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

FUROTABS (Furosemide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

FUROTABS (Furosemide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

FUROJECT (Furosemide) Injection [Henry Schein Animal Health]

FUROJECT (Furosemide) Injection [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FUROSEMIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

FUROSEMIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

DISAL (Furosemide) Tablet [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

DISAL (Furosemide) Tablet [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

FUROSEMIDE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

FUROSEMIDE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

27-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Solco Healthcare LLC]

FUROSEMIDE Tablet [Solco Healthcare LLC]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Mas Management Group, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Mas Management Group, Inc.]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

LASIX (Furosemide) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LASIX (Furosemide) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-9-2017

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Sep 1, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

FUROSEMIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

FUROSEMIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

FUROSEMIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

FUROSEMIDE Tablet FUROSEMIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

FUROSEMIDE Tablet FUROSEMIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-7-2017

FUROSEMIDE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FUROSEMIDE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Jul 21, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

FUROSEMIDE Injection, Solution [Claris Lifesciences Inc.]

FUROSEMIDE Injection, Solution [Claris Lifesciences Inc.]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed