Fucithalmic

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fucithalmic 1% øjendråber, suspension
 • Dosering:
 • 1%
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fucithalmic 1% øjendråber, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12125
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Fucithalmic

®

Fucithalmic

øjendråber i tube

Øjendråberne indeholder konserveringsmidlet

benzalkoniumchlorid, der kan give irritation af

øjnene. Benzalkoniumchlorid kan misfarve

bløde kontaktlinser.

Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både

bløde og hårde), når du har betændelse i øjet.

Fucithalmic

øjendråber i endosispipetter

Indeholder ikke benzalkoniumchlorid.

Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både

bløde og hårde), når du har betændelse i øjet.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE

FUCITHALMIC

Brug altid Fucithalmic

nøjagtig efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis er

1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne 2 gange

dagligt.

Brugsanvisning

Éndosispipette:

• Luk posen op ved at klippe langs den stiplede

linie.

• Træk engangspipetterne frem og riv en

pipette af.

• Luk posen efter brug ved at ombøje kanten.

• Hold pipetten med vingen nedad (se figur 1),

og slå forsigtigt på pipetten, så indholdet

samles i den smalle del.

• Pipetten åbnes ved at dreje vingen af (se

figur 2).

• Dryp øjet ved at trykke på den tykke del af

pipetten.

• Hver éngangspipette indeholder nok til

behandling af begge øjne.

Tube og éndosispipette:

• Ved at trække i det nederste øjenlåg, kan du

dryppe 1 dråbe Fucithalmic

ned i øjensækken,

uden at tuben eller pipettens spids rører øjet

eller dets omgivelser (se figur 3).

• For at lette inddrypningen er Fucithalmic

øjendråber lidt tyktflydende, men reagerer

med den salte tårevæske og bliver i løbet af

få øjeblikke klare og tyndtflydende.

Hvis du brugt for meget Fucithalmic

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere af Fucithalmic

, end der står

her, eller mere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas.

Tag emballagen med.

020161-03

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Fucithalmic

10 mg/g, øjendråber, suspension

fusidinsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

• Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Fucithalmic

til dig personligt. Lad derfor være med at give den til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Fucithalmic

3. Sådan skal du bruge Fucithalmic

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

• Fucithalmic

er et antibiotikum til brug i øjnene.

• Fucithalmic

virker i starten bakterie-

hæmmende,

men efterhånden også bakterie-

dræbende.

Du skal bruge Fucithalmic

til behandling af

betændelse i øjnene, hvis betændelsen skyldes

bakterier, som Fucithalmic

er virksomt på.

Lægen kan have givet dig Fucithalmic

noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT BRUGE FUCITHALMIC

Brug ikke Fucithalmic

• hvis du er overfølsom over for fusidinsyre

eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge

Fucithalmic

Vær opmærksom på følgende

• Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både

bløde og hårde), når du har betændelse i

øjet. Fucithalmic

øjendråber indeholder

mikrokrystaller, som kan ridse kontaktlinse

og hornhinde.

• Hvis du bruger Fucithalmic

for ofte, kan

bakterierne blive modstandsdygtige.

Brug af anden medicin:

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er

på recept, medicin købt i udlandet, naturlæge-

midler, stærke vitaminer og mineraler samt

kosttilskud.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så

vent cirka 5 minutter mellem drypning med

Fucithalmic

og det andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du

bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Fucithalmic

under graviditet.

Amning

Du kan bruge Fucithalmic

, selv om du

ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucithalmic

kan give sløret syn lige efter

dryp-

ning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt

betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

TOP BUND

020161-03

Hvis du glemt at bruge Fucithalmic

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot

fortsætte med den sædvanlige dosis.

Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Fucithalmic

®

Du må kun holde pause eller stoppe

behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Fucithalmic

kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

100 patienter.

• Svidende øjne, brændende øjne og

øjenirritation.

Ikke almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter.

• Rindende øjne, forbigående sløret syn.

• Hudkløe, hævelse omkring øjnene samt

allergisk reaktion.

Sjældne bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 patienter.

• Forværret øjenbetændelse.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse

af ansigt, læber og tunge, kan det være livs-

farligt. Ring 112.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirk-

ning er generende eller bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør

indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden

om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine

pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder

skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Fucithalmic

utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Fucithalmic

øjendråber ved

over 30°C.

Brug ikke Fucithalmic

efter den udløbsdato,

der står på pakningen.

Fucithalmic

tube:

Brug ikke Fucithalmic

tuben mere end 4 uger

efter åbning.

Fucithalmic

éndosispipette:

Når posen med éndosispipetter er åbnet skal

du bruge pipetterne inden 4 uger. Du skal

kassere åbnede éndosispipetter umiddelbart

efter brug.

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicin-

rester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Fucithalmic

10 mg/g øjendråber, suspension i

tube indeholder:

Aktivt stof: Fusidinsyre.

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid,

carbomer, mannitol, natriumedetat,

natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Fucithalmic

10 mg/g øjendråber, suspension i

éndosispipetter:

Aktivt stof: Fusidinsyre.

Øvrige indholdsstoffer: Carbomer, mannitol,

natriumacetat, natriumhydroxid og vand til

injektionsvæsker.

Udseende og Pakningsstørrelser

Pakningsstørrelser

Tube:

Éndosispipette:

12 x 0,2 g

10 x 12 x 0,2 g

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Fremstiller Øjendråber, suspension i tube

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road

Dublin 12

Irland

Fremstiller Øjendråber, suspension i endosis-

pipette

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

september 2008

LEO