Fucidin-Hydrocortison

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fucidin-Hydrocortison 10+20 mg/g creme
 • Dosering:
 • 10+20 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fucidin-Hydrocortison 10+20 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48387
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucidin-Hydrocortison.

3. Sådan skal du bruge Fucidin-Hydrocortison.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Fucidin-Hydrocortison creme kombinerer fusidinsyrens (antibiotikum)

bakteriedræbende virkning med hydrokortisonacetats (binyrebark-

hormon) betændelseshæmmende (antiinflammatoriske) virkning.

Fucidin-Hydrocortison creme er til behandling af hud med inficeret

atopisk eksem (hudsygdom, med inflammation (vævsreaktion du får i

forbindelse med hudsygdommen), rødme, væske, sår og kløe).

Lægen kan have givet dig Fucidin-Hydrocortison for noget andet.

Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Fucidin-Hydrocortison

Brug ikke Fucidin-Hydrocortison

• Hvis du er allergisk over for fucidinsyre, hydrokortisonacetat, eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin-Hydrocortison (angivet i

punkt 6).

• Hvis du har en hudinfektion, som hovedsagelig er forårsaget af

bakterier, svampe eller virus (fx herpes eller varicella).

• Hvis du har hudsygdomme med tynd hud

• Hvis du har tuberkulose

• Hvis du har eksem rundt om munden

• Hvis du har rosacea (Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med

rødme, især på hage, kinder og pande).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Fucidin-

Hydrocortison:

• Hvis du skal påsmøre cremen nær øjnene (Fucidin-Hydrocortison

må ikke komme i øjnene).

• Hvis du skal bruge Fucidin-Hydrocortison i mere end 2 uger. Læng-

ere tids behandling kan medføre risiko for øgning af bivirkninger.

Fucidin-Hydrocortison må ikke bruges i åbne sår eller på visse dele af

kroppen, f.eks. i mund eller i næseslimhinder.

Fucidin-Hydrocortison kan gøre dig mere modtagelig for infektion,

forværre eksisterende infektion, aktivere latent infektion og skjule

mulige symptomer på infektion.

Børn og Unge

Fucidin-Hydrocortison bør anvendes med forsigtighed til børn. Da der

er risiko for alvorlige bivirkninger.

Brug af anden medicin sammen med Fucidin-Hydrocortison

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun bruge Fucidin-Hydrocortison efter

aftale med lægen.

Amning:

• Du kan bruge Fucidin-Hydrocortison selvom du ammer. Hvis cre-

men bruges på brystvorterne, skal al creme på brystvorterne renses

af før amning.

Frugtbarhed:

• Der foreligger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed

hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin-Hydrocortison påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til

at færdes sikkert i trafikken.

Fucidin-Hydrocortison indeholder Butylhydroxyanisol (E320),

Cetylalkohol, Kaliumsorbat (E202)

• Disse stoffer kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

Butylhydroxyanisol kan også irritere øjne og slimhinder (f.eks.

næseslimhinder og læber).

3. Sådan skal du bruge Fucidin-Hydrocortison

Brug altid Fucidin-hydrocortison nøjagtigt efter lægens eller apoteks-

personalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteksper-

sonalet.Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn:

Påsmør cremen forsigtigt i et tyndt lag på det syge område 3 gange

dagligt. Du må ikke bruge Fucidin-Hydrocortison i mere end 2 uger.

Vask omhyggeligt hænderne efter påsmøring af cremen,

medmindre det er dine hænder, der behandles.

Hvis du har brugt for meget Fucidin-Hydrocortison

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

Fucidin-Hydrocortison, end der står her, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at bruge Fucidin-Hydrocortison

Du må ikke bruge en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at bruge Fucidin-Hydrocortison

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Fucidin-Hydrocortison kan forårsage forskellige hudreaktioner, spe-

cielt på påsmøringsstedet.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt

• Binyrebarksuppression ses især ved langvarig behandling (Træthed,

svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken).

Kontakt Lægen.

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbyesyn pga. forhøjet

tryk i øjet (grøn stær). Ved brug i nærheden af øjnene især ved

langvarigt brug, og hos patienter disponeret for at udvikle grøn

stær. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter).

• Kløe, svie og irritation på påføringsstedet.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Indlægsseddel: Information til brugeren

FUCIDIN

®

-HYDROCORTISON

20 mg/g + 10 mg/g creme

Fusidinsyre + hydrokortisonacetat

Fusidinsyre/Hydrokortisonacetat

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægs-

sedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Fucidin-

Hydrocortison til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

1000097804-001-02

• Hudirritation, forværret eksem, udslæt.

• Allergisk reaktion.

Hyppigheden er ikke kendt

• Tynd hud.

• Irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og

mund.

• Kontakteksem.

• Betændelse i hårsække.

• Strækmærker.

• Tydelige små blodkar i huden.

• Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, med rødme, især på hage,

kinder og pande (Rosacea).

• Rødmen af huden.

• Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde bløde hår i

ansigt, på krop samt arme og ben.

• Overdreven svedtendens.

• Blødning i huden. (Kan forekomme ved langvarig forbrug af Fuci-

din-Hydrocortison).

• Depigmentering.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Fucidin-Hydrocortison utilgængeligt for børn.

• Opbevar ikke Fucidin-Hydrocortison ved temperaturer over 30 °C.

• Brug ikke Fucidin-Hydrocortison efter den udløbsdato, der står på

pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at

udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Fucidin-Hydrocortison, 20 mg/g+10 mg/g, creme indeholder:

Aktivt stof :

Fusidinsyre 20 mg/g og hydrokortisonacetat 10 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer:

Butylhydroxyanisol (E 320), cetylalkohol, glycerol, paraffinolie,

kaliumsorbat (E 202), polysorbat 60, hvid blød paraffin,

all-rac-

-tocopherol, renset vand.

Pakningsstørrelser:

Fucidin-Hydrocortison fås i:

Fucidin-Hydrocortison 20 mg/g + 10 mg/g i en tube med 30 g creme.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Fucidin er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2017

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700