Fucicort

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fucicort 1 + 20 mg/g creme
 • Dosering:
 • 1 + 20 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fucicort 1 + 20 mg/g creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57997
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Fucicort

til dig personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Fucicort

3. Sådan skal du bruge Fucicort

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Fucicort

creme er et kombinationspræparat,

som indeholder et antibiotikum (fusidinsyre) og

et stærkt binyrebarkhormon (betamethason­

valerat). Fusidinsyre virker ved at hæmme

bakteriers vækst, og betamethason virker ved at

hæmme betændelse og dæmpe kløe.

Fucicort

creme anvendes ved behandling af

hudsygdomme med infektion forårsaget af

bakterier, der er følsomme over for fusidinsyre.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis

du ikke får det bedre.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT BRUGE FUCICORT

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Fucicort

• hvis du er allergisk over for fusidinsyre,

betamethason eller et af de øvrige indholds­

stoffer i Fucicort

(angivet i punkt 6).

• til hudlidelser hos børn under 1 år, herunder

eksem eller bleeksem.

Brug ikke Fucicort

, hvis du har:

• systemisk svampeinfektion.

• hudsygdomme som skyldes svamp, bakterier

eller virus.

• rosacea (betændelsesagtig hudsygdom i

ansigtet med rødme, især på hage, næse,

kinder og pande).

• eksem rundt om munden.

• bumser eller på områder med bumser.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Fucicort

Brug ikke Fucicort

længere end højst nødvendigt

og ikke længere end lægen har sagt til dig.

Behandlingen bør ikke overskride 2 uger.

Undgå at få Fucicort

i øjnene.

Fucicort

kan skjule mulige symptomer på

infektion.

Fucicort

kan gøre dig mere modtagelig for

infektion, forværre eksisterende infektion og

aktivere en hvilende infektion.

Børn og unge

Fucicort

skal bruges med forsigtighed hos børn.

Undgå store mængder, lufttæt forbinding og

længerevarende behandling, da binyrebark­

hæmning kan optræde. Børn kan være mere

følsomme for systemiske bivirkninger af

kortikosteroider end voksne.

Brug af anden medicin sammen med Fucicort

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis

du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Du kan bruge Fucicort

sammen med anden

medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må kun bruge Fucicort

creme efter lægens

anvisning.

Amning

Du kan bruge Fucicort

i korte perioder, selv om

du ammer. Spørg lægen.

Du må ikke smøre Fucicort

creme på brystet

når du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucicort

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Fucicort

indeholder chlorcresol og

cetosteraylalkohol

Fucicort

indeholder chlorcresol der kan medføre

allergiske reaktioner, og cetostearylalkohol der

kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE FUCICORT

Brug altid Fucicort

nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn: Påsmør et tyndt lag 2­3 gange

dagligt.

Brugervejledning

Du må kun bruge Fucicort

på betændt hud.

Du skal vaske hænder, hver gang du har påsmurt

cremen, med mindre du skal behandle hænderne.

Hvis du har brugt for meget Fucicort

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere Fucicort

end der står i denne

information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Ved langvarig og overdreven brug af binyrebark­

hormon, har du øget risiko for at få bivirkninger

(se punkt 4 "Bivirkninger").

Hvis du har glemt at bruge Fucicort

Har du glemt at påsmøre Fucicort

creme, skal

du blot fortsætte behandlingen som hidtil.

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Fucicort

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op

til 1 ud af 100 personer):

• Allergisk reaktion.

• Forværring af eksem.

• Kontakteksem.

• Brændende fornemmelser i huden.

• Kløe (pruritus).

• Tør hud.

• Smerte på påføringsstedet.

• Irritation på påføringsstedet.

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af

1000 personer):

• Rødmen af huden (erytem).

• Nældefeber (urticaria).

• Udslæt.

• Hævelse på påføringsstedet.

• Blærer på påføringsstedet.

Bivirkninger forårsaget af behandling med

stærke kortikosteroider omfatter:

• Tynd hud (hudatrofi).

• Eksem.

• Eksem rundt om munden.

• Striber på huden.

• Udvidelse af de små blodkar i huden.

• Vedvarende rødme (rosacea).

• Rødmen af huden (erytem).

• Affarvning af huden.

• Uønsket hårvækst (hypertrikose).

• Kraftig sveden (hyperhidrose).

• Blødninger i huden kan også forekomme ved

langvarig brug.

Systemiske bivirkninger af kortikosteroider,

som betamethasonvalerat, omfatter:

• Binyrebarkhæmning især ved længere tids

vedvarende behandling på huden.

• Komplikationer ved påføring for tæt på øjet

(f.eks. forhøjet tryk inden i øjet og glaukom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucicort

20 mg/g + 1 mg/g creme

fusidinsyre/betamethason

043773P002

12/2016

Fucicort

er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Fucicort

utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares over 30 °C

• Holdbarhed efter åbning af tuben: 3 måneder.

• Brug ikke Fucicort

efter den udløbsdato, der

står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Fucicort

indeholder:

­

Aktivt stof: Fusidinsyre 20 mg/g og

betamethason (som valerat) 1 mg/g.

­

Øvrige indholdsstoffer: Cetostearylalkohol,

macrogolcetostearylether, hvid blød paraffin,

paraffinolie, natriumdihydrogenphosphat

dihydrat, natriumhydroxid, all-rac-α-tocopherol,

chlorcresol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Fucicort

creme fås i pakningstørrelsen 15 g og

30 (2x15) g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

august 2016.

12/2016