Fosrenol

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fosrenol 1000 mg tyggetabletter
 • Dosering:
 • 1000 mg
 • Lægemiddelform:
 • tyggetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Fosrenol 1000 mg tyggetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46909
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Fosrenol

Sådan skal De tage Fosrenol

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fosrenol bruges til at sænke fosfatkoncentrationen i

blodet hos voksne patienter med kronisk nyresygdom.

Patienter, der har nyrer, som ikke fungerer korrekt, er

ikke i stand til at regulere fosfatkoncentrationen i blodet.

Mængden af fosfat i blodet stiger som følge heraf.

Fosrenol anvendes til at sænke fosfatkoncentrationen i

blodet hos disse patienter.

Fosrenol er et lægemiddel, der reducerer kroppens

optagelse af fosfat fra maden ved at binde det i

fordøjelseskanalen. Fosfat, der bindes til Fosrenol, kan

ikke optages gennem tarmvæggen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Fosrenol

Tag ikke Fosrenol

hvis De er allergisk over for lanthanumcarbonathydrat

eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6);

hvis De har for lidt fosfat i blodet (hypofosfatæmi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før De tager Fosrenol, hvis

De ved, at De har eller har haft en af følgende lidelser:

mavesår;

blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa);

Crohns sygdom;

Tarmforstoppelse;

nedsat lever- eller nyrefunktion.

Hvis De lider af nedsat nyrefunktion, kan Deres læge

beslutte med mellemrum at kontrollere koncentrationen

af kalk i blodet. Hvis der er for lidt kalk i blodet, kan De

blive ordineret kalktilskud.

Fortæl det til Deres læge, hvis De tidligere har fået

foretaget underlivsoperation eller har haft infektion

eller inflammation i underlivet/tarmene (peritonitis).

Hvis du skal have foretaget en røntgenundersøgelse,

skal du fortælle din læge, at du tager Fosrenol, da det

kan påvirke resultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Fosrenol

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De tager

anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler eller

medicin købt i udlandet.

Fosrenol kan påvirke optagelsen af visse lægemidler fra

tarmkanalen. Hvis De tager klorokin (mod reumatisme

og malaria), ketoconazol (mod svampeinfektioner),

tetracyklin eller doxycyklin (mod infektion), skal De

tage disse lægemidler mindst 2 timer før eller efter

indtagelsen af Fosrenol.

Det anbefales, at De ikke tager oral floxacin-antibiotika,

herunder ciprofloxacin og moxifloxacin, i tidsrummet 2

timer før til 4 timer efter indtagelsen af Fosrenol.

Hvis De tager levothyroxin (pga. en underaktiv

skjoldbruskkirtel), bør De ikke tage det i perioden fra

2 timer før til 2 timer efter at have indtaget Fosrenol.

Det kan være, at Deres læge ønsker at følge niveauet af

thyroideastimulerende hormon i blodet tæt.

Brug af Fosrenol sammen med mad og drikke

Fosrenol skal tages sammen med eller straks efter

indtagelse af mad. Se pkt. 3 for vejledning i, hvordan De

skal tage Fosrenol.

Graviditet og amning

De må ikke tage Fosrenol under graviditet. Hvis De

er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge

Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette

lægemiddel.

Da det ikke vides, om lægemidlet kan overføres til et

barn via modermælken, bør De ikke amme, mens De

tager Fosrenol. Hvis De ammer, skal De spørge Deres

læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for

medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Svimmelhed og vertigo (en følelse af svimmelhed eller

”snurren”) er ualmindelige bivirkninger, som patienter,

der tager Fosrenol, har meldt tilbage om. Hvis du

oplever denne bivirkning, kan det påvirke din evne til at

køre eller betjene maskiner.

Fosrenol indeholder glucose

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal De tage Fosrenol

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

De bør tage Fosrenol med eller straks efter indtagelse

af mad. Tabletterne skal tygges helt og ikke synkes

hele. Tabletterne kan eventuelt knuses for at gøre

det nemmere at tygge dem. Yderligere væske er ikke

nødvendig.

Deres læge vil fortælle Dem, hvor mange tabletter De

skal tage med hvert enkelt måltid (Deres daglige dosis

vil blive fordelt over måltiderne). Antallet af tabletter,

De skal tage, vil afhænge af:

Deres kost (fosfatmængden i den mad De spiser)

Fosfatkoncentrationen i Deres blod

I begyndelsen vil den daglige dosis Fosrenol som regel

være 1 tablet med hvert måltid (3 tabletter pr. dag).

Hver anden til tredje uge vil Deres læge kontrollere

fosfatkoncentrationen i Deres blod og evt. øge dosis,

indtil fosfatkoncentrationen i blodet er acceptabel.

Fosrenol fungerer ved at binde fosfat fra maden i Deres

tarm. Det er meget vigtigt at indtage Fosrenol sammen

med hvert eneste måltid. Hvis De ændrer den kost, De

spiser, skal De fortælle det til Deres læge, da det kan

være nødvendigt, at De tager ekstra Fosrenol. Deres

læge vil fortælle Dem, hvad De skal gøre, hvis dette er

tilfældet.

Hvis De har taget for mange Fosrenol tyggetabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De

har taget mere af Fosrenol, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og

De føler Dem utilpas). Symptomer på overdosis kan

være kvalme og hovedpine.

Hvis De har glemt at tage Fosrenol

Det er vigtigt at tage Fosrenol med hvert eneste måltid.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fosrenol 500 mg tyggetabletter, 1000 mg tyggetabletter

Lanthanum

166982.01.02 01/2015

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Vær opmærksom på, at indlægssedler opdateres jævnligt. De kan altid finde den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk.

Hvis De glemmer at tage Deres Fosrenol tabletter, skal

De tage den næste dosis med Deres næste måltid. De

må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger såsom kvalme og opkastning er mere

sandsynlige, hvis De tager Fosrenol før et måltid. De bør

altid tage det sammen med eller straks efter et måltid.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

flere end 1 ud af 10 behandlede):

Kvalme, opkastning, diarré, mavepine, hovedpine,

kløe, udslæt.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud

af 10 behandlede):

Forstoppelse, halsbrand, luft i maven.

For lidt kalk i blodet (hypocalcæmi) er ligeledes

en almindelig bivirkning. Symptomerne på dette

kan omfatte snurren i hænder og fødder, muskel-

og mavekramper eller spasmer i ansigts- og

fodmusklerne.

Fortæl det til Deres læge, hvis De får forstoppelse. Dette

kan være et tidligt symptom på en blokering i Deres

tarme.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 100 behandlede):

Træthed, følelse af ubehag, brystsmerter, svaghed,

opsvulmede hænder og fødder, kropssmerte,

svimmelhed, vertigo, opstød, inflammation af maven

og tarmene (gastroenteritis), fordøjelsesbesvær,

irritabel tyktarm, tørhed i munden, tandlidelser,

inflammation af spiserøret eller munden, løs

afføring, forøgede mængder af visse leverenzymer,

biskjoldbruskirtelhormon, aluminium, calcium

og glukose i blodet, øgede eller reducerede

fosfatkoncentrationer i blodet, tørst, vægttab,

ledsmerter, muskelsmerter, svækkelse og fortyndelse

af knoglerne (osteoporose), mangel på og øget

appetit, inflammation af strubehovedet, hårtab,

øget svedtendens, forstyrrelser i smagsevnen samt

forøgede antal hvide blodlegemer.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med

almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler

vedrørende opbevaringen.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der

står på æsken og flaskens etiket. Udløbsdatoen (Exp) er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fosrenol indeholder:

Aktivt stof: 500 mg eller 1000 mg lanthanum (som

lanthanumcarbonathydrat).

Øvrige indholdsstoffer: dextrater, der indeholder

glycose (hydrerede), kolloid vandfri silica og

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Fosrenol er en hvid, rund, skråkantet flad tyggetablet,

der er præget enten med S405/500 (500 mg) eller

S405/1000 (1000 mg) på den ene side af tabletten.

Tabletterne leveres i plastflasker med 20, 45, 100,

200 tabletter, eller multipakning: 90 (2 pakker à 45)

tyggetabletter (500 mg), 15, 30, 45, 75, 150 tabletter,

eller multipakning: 90 (6 pakker à 15) tyggetabletter

(500 mg) eller multipakning: 90 (6 pakker à 15)

tyggetabletter (1000 mg).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen er:

Tabs ‘n Caps Pack

Lejrvej 27

DK-3500 Værløse

Ompakket og frigivet af

New Neopharm B.V.

Wismarweg 22a

NL 9723 HB Groningen

Holland

Fremstillere:

Hamol Limited, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB,

Storbritannien.

Wasdell Packaging Limited, Units 6, 7, 8, Euro Way,

Blagrove, Swindon, SN5 8YW, Storbritannien.

Fosrenol® er et registreret varemærke, der tilhører Shire

Pharmaceutical Contracts Ltd.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2015

9-11-2018

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Published on: Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP Panel) assessed the safety of the additive Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials. It is a family of mixtures combining the four lanthanides lanthanum (La), europium (Eu), gadolinium (Gd) and/or terbium (Tb) in different proportions as their 1,4‐benzene dicarboxylate complexes, used as a taggant in plastics for authentication and ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Renvela (Genzyme Europe B.V.)

Renvela (Genzyme Europe B.V.)

Renvela (Active substance: sevelamer (carbonate)) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6225 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/993/X/39

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Sevelamer carbonate Zentiva (Genzyme Europe B.V.)

Sevelamer carbonate Zentiva (Genzyme Europe B.V.)

Sevelamer carbonate Zentiva (Active substance: Sevelamer carbonate) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6214 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3971/X/11

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/16/1635 (Leadiant GmbH)

EU/3/16/1635 (Leadiant GmbH)

EU/3/16/1635 (Active substance: N-acetyl-D-mannosamine monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5053 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/228/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety