Fosamax Ugetablet

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fosamax Ugetablet 70 mg tabletter
 • Dosering:
 • 70 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fosamax Ugetablet 70 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32089
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fosamax® Ugetablet, 70 mg, tabletter

alendronsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Fosamax Ugetablet til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Det er især vigtigt at forstå informationen i punkt 3. ”Sådan skal du tage Fosamax Ugetablet”, før du

tager dette lægemiddel.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Fosamax Ugetablet

Sådan skal du tage Fosamax Ugetablet

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Fosamax Ugetablet?

Fosamax Ugetablet er en tablet, der indeholder det aktive stof alendronsyre (normalt kaldet alendronat). Den

tilhører en gruppe ikke-hormonelle lægemidler, som kaldes bisphosphonater. Fosamax Ugetablet standser det

knogletab, der opstår hos kvinder, når de holder op med at menstruere, og genopbygger desuden

knoglemassen. Endvidere nedsættes risikoen for hoftebrud samt brud på rygsøjlen.

Hvad anvendes Fosamax Ugetablet til?

Din læge har ordineret Fosamax Ugetablet til behandling af din knogleskørhed (osteoporose). Fosamax

Ugetablet nedsætter risikoen for brud på rygsøjlen samt hoftebrud.

Fosamax Ugetablet skal tages en gang ugentligt.

Hvad er knogleskørhed?

Knogleskørhed medfører tyndere og svagere knogler og er en almindelig sygdom hos kvinder, der er holdt

op med at menstruere. Menstruationerne ophører, når æggestokkene holder op med at producere det

kvindelige kønshormon østrogen, hvilket er med til at holde det kvindelige skelet sundt. Efter

menstruationernes ophør forekommer der tab af knoglemassen, og knoglerne bliver svagere. Jo tidligere en

kvindes menstruation ophører, jo større er risikoen for knogleskørhed.

Knogleskørhed begynder som en tavs sygdom, der normalt ikke giver symptomer. Hvis den ikke behandles,

kan der opstå knoglebrud. Selvom knoglebrud normalt forårsager smerte, kan knoglebrud i rygsøjlen forblive

ubemærket, indtil patienten får sammenfald i ryggen. Når man lider af knogleskørhed, kan der opstå

knoglebrud selv ved almindelige, daglige aktiviteter, såsom løft eller som følge af mindre skader, der

sædvanligvis ikke bevirker brud på normale knogler. Knoglebruddene opstår som regel i hoften, rygsøjlen

eller håndleddet og kan medføre ikke blot smerte, men også problemer som foroverbøjet holdning

(pukkelryg) og nedsat bevægelighed.

Hvordan kan knogleskørhed behandles?

Udover behandling med Fosamax Ugetablet kan din læge foreslå, at du ændrer din livsstil for at forbedre din

tilstand:

Rygestop

Rygning øger sandsynligheden for tab af knoglemasse og kan dermed øge risikoen

for knoglebrud.

Motion

Ligesom muskler behøver knogler motion for at forblive stærke og sunde. Kontakt

din læge før du begynder på et motionsprogram.

Velafbalanceret kost

Din læge kan rådgive dig om din kost, eller om du burde tage et kosttilskud (især

kalk og D-vitamin).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Fosamax Ugetablet

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering and angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Fosamax Ugetablet

hvis du er allergisk over for alendronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fosamax Ugetablet

(angivet i punkt 6).

hvis du har sygdomme i spiserøret som forsnævring eller lider af synkebesvær.

hvis du ikke kan stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter.

hvis din læge har fortalt dig, at du har for lidt kalk i blodet.

Hvis du mener, noget af dette passer på dig, skal du ikke tage tabletterne. Tal med din læge først og følg det

råd, du får.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fosamax Ugetablet.

Før du tager Fosamax Ugetablet, er det vigtigt at fortælle din læge om:

du har nyreproblemer,

du har synkebesvær eller fordøjelsesproblemer,

din læge har fortalt dig, at du har Barretts øsofagus (en tilstand med celleforandringer i nederste del af

bugspytkirtlen),

du har fået at vide, at du har et lavt indhold af kalk i blodet,

du har dårlig mundhygiejne, tandkødslidelser, planlagt tandudtrækning, eller hvis du ikke får

regelmæssig tandpleje,

du har kræft,

du er i kemoterapi eller strålebehandling,

du tager angiogenesehæmmere (hæmmer nydannelse af blod- og lymfekar) (f.eks. bevacizumab eller

thalidomid),

du tager kortikosteroider (fx prednison eller dexamethason),

du er eller har været ryger (da det kan øge risikoen for tandproblemer).

Du kan blive rådet til et tandlægebesøg, før du begynder behandling med Fosamax Ugetablet.

Det er vigtigt at opretholde en god mundhygiejne, når du er i behandling med Fosamax Ugetablet. Du skal gå

regelmæssigt til tandlægen under din behandling, og du skal kontakte din læge eller tandlæge, hvis du

oplever problemer med din mund eller tænder såsom løse tænder, smerter eller hævelser.

Irritation, betændelse eller sår i spiserøret, ofte med symptomer som smerter i brystet, halsbrand eller

synkebesvær eller -smerter kan opstå, især hvis du ikke drikker et helt glas vand, og/eller hvis du lægger dig

ned inden 30 minutter efter indtagelsen af Fosamax Ugetablet. Disse bivirkninger kan forværres, hvis du

fortsætter med at tage Fosamax Ugetablet efter udvikling af disse symptomer.

Børn og unge

Fosamax Ugetablet må ikke gives til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Fosamax Ugetablet

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fosamax Ugetablet bør ikke tages samtidig med kalktilskud, syreneutraliserende midler eller anden medicin,

der tages gennem munden, da dette kan nedsætte optagelsen af Fosamax Ugetablet i kroppen. Derfor er det

vigtigt, at du følger vejledningen i punkt 3 ”Sådan skal du tage Fosamax Ugetablet”.

Visse midler mod gigt eller længerevarende smerter, som kaldes NSAID (fx acetylsalicylsyre eller

ibuprofen), kan medføre fordøjelsesbesvær. Derfor skal disse former for medicin bruges med forsigtighed,

når de tages sammen med Fosamax Ugetablet.

Brug af Fosamax Ugetablet sammen med mad og drikke

Mad og drikke (inklusive mineralvand) vil nedsætte virkningen af Fosamax Ugetablet, hvis det tages på

samme tid. Det er derfor vigtigt, at du følger vejledningen i punkt 3 ”Sådan skal du tage Fosamax

Ugetablet”.

Graviditet og amning

Fosamax Ugetablet er kun beregnet til kvinder, der er holdt op med at menstruere. Du må ikke tage Fosamax

Ugetablet, hvis du tror, du er gravid, eller hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er set bivirkninger (inklusive sløret syn, svimmelhed og alvorlige knogle-, muskel- og/eller ledsmerter)

med Fosamax Ugetablet, der kan påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Den individuelle

reaktion på Fosamax Ugetablet kan variere (se punkt 4).

Fosamax Ugetablet indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Fosamax Ugetablet

Tag altid Fosamax Ugetablet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Fosamax Ugetablet skal tages én gang om ugen

.

For at være sikker på, at behandlingen med Fosamax Ugetablet virker, er det vigtigt, at du tager Fosamax

Ugetablet som anført nedenfor.

Vælg den ugedag, der passer dig bedst og tag én tablet Fosamax Ugetablet hver uge på denne dag.

Det er meget vigtigt, at du følger vejledningen i 2), 3), 4) og 5) for at sikre, at tabletten når mavesækken

hurtigt og for at nedsætte risikoen for, at dit spiserør bliver irriteret.

Efter du er stået op, og inden du spiser noget mad, drikker eller tager anden medicin, skal du sluge

tabletten hel med et stort glas vand (ikke mineralvand) (mindst 200 ml).

Tag ikke tabletten med mineralvand.

Tag ikke tabletten med kaffe eller te.

Tag ikke tabletten med juice eller mælk.

Tabletten må ikke knuses eller tygges eller opløses i munden.

Efter du har sunket tabletten, må du ikke lægge dig ned. Du skal sidde oprejst eller være oppegående i

mindst 30 minutter. Læg dig ikke ned før du har spist dagens første måltid.

Tag ikke Fosamax Ugetablet ved sengetid eller før du er stået op af sengen.

Hvis du får synkebesvær, synkesmerter, brystsmerter eller ny/forværret halsbrand, skal du holde op med

at tage Fosamax Ugetablet og straks kontakte din læge.

Vent mindst 30 minutter efter du har taget Fosamax Ugetablet, før du indtager dagens første måltid,

drikkevarer eller anden medicin (anden medicin omfatter også syreneutraliserende midler, kalktilskud

og vitaminer). Fosamax Ugetablet er kun effektiv, hvis tabletten tages på tom mave.

Hvis du har taget for mange Fosamax Ugetablet

Hvis du kommer til at tage for mange tabletter, skal du drikke et helt glas mælk og straks søge læge.

Fremkald ikke opkastning og læg dig ikke ned.

Hvis du har glemt at tage Fosamax Ugetablet

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage tabletten om morgenen, efter du er kommet i tanke herom.

Du må ikke tage 2 tabletter på samme dag.

Fortsæt med at tage 1 tablet om ugen, på den dag du oprindeligt

har valgt.

Hvis du holder op med at tage Fosamax Ugetablet

Det er vigtigt, at du tager Fosamax Ugetablet, så længe din læge ordinerer det. Da det er uvist, hvor længe

du skal tage Fosamax Ugetablet, bør du med jævne mellemrum drøfte behovet for at blive ved med at tage

dette lægemiddel med din læge for at beslutte om, Fosamax Ugetablet stadig er det rette valg for dig.

En vejledning er inkluderet i pakningen for Fosamax Ugetablet. Den indeholder vigtig information, der

fortæller dig, hvordan du skal tage Fosamax Ugetablet korrekt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen

, hvis du bemærker en eller flere af følgende bivirkninger, som kan være alvorlige, og

som kan kræve akut lægehjælp:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

halsbrand, synkebesvær, synkesmerter, sårdannelse i spiserøret, som kan medføre brystsmerter med

halsbrand eller synkebesvær/synkesmerter.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

overfølsomhedsreaktioner såsom nældefeber, hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals, som

muligvis kan medføre vejrtrækningsproblemer eller synkebesvær; alvorlige hudreaktioner,

smerter i munden og/eller kæben, hævelser eller sår inde i munden, følelsesløshed eller

tyngdefornemmelse i kæben eller løse tænder. Dette kan være tegn på knogleskade i kæben

(knoglenekrose), der generelt er forbundet med forsinket sårheling og infektion, ofte efter

tandudtrækning. Kontakt din læge eller tandlæge, hvis du oplever disse symptomer,

usædvanlige brud på lårbensknoglen, primært hos patienter i langtidsbehandling for knogleskørhed,

kan forekomme i sjældne tilfælde. Kontakt lægen, hvis du får smerter, svaghed eller ubehag i låret,

hoften eller lysken, idet det kan være en tidlig indikation på et muligt brud på lårbensknoglen.

knogle-, muskel- og/eller ledsmerter, som er voldsomme.

Andre bivirkninger

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

knogle-, muskel- og/eller ledsmerter, som kan være voldsomme.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hævelse af led,

mavesmerter, ubehagsfølelse i maven eller opstød efter at have spist, forstoppelse, oppustet mave,

diarré, øget luftafgang fra tarmen,

hårtab, kløe,

hovedpine, svimmelhed,

træthed, hævede hænder eller ben.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

kvalme, opkastning,

irritation eller betændelse i spiserøret eller i maven,

sort eller tjærelignende afføring,

sløret syn, smerte eller rødmen i øjet,

udslæt, rødmen af hud,

forbigående influenzalignende symptomer som for eksempel ømme muskler, generel utilpashed og

nogle gange med feber, sædvanligvis ved starten af behandlingen,

smagsforstyrrelser.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

symptomer på for lavt indhold af kalk i blodet omfattende muskelkramper eller trækninger og/eller

prikkende fornemmelse i fingrene eller omkring munden,

mavesår eller sår i mave- og tarmkanalen (nogle gange alvorlige eller med blødning),

indsnævring af spiserøret,

udslæt forværret af sollys,

sår i munden, når tabletterne har været tygget eller suttet.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Sig det til lægen, hvis du får øresmerter, udflåd fra øret og/eller betændelse i øret. Dette kan være tegn på

knoglebeskadigelse i øret.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-

2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk

, E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fosamax Ugetablet indeholder:

Aktivt stof: alendronsyre. Hver tablet indeholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat).

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose (E460), lactose, vandfri, croscarmellosenatrium,

magnesiumstearat (E572). (Se punkt 2 "Fosamax Ugetablet indeholder lactose").

Udseende og pakningsstørrelser

Fosamax Ugetablet er en hvid, oval tablet mærket med et omrids af en knogle på den ene side og ”31” på den

anden side.

Fosamax Ugetablet findes i aluminiumsblister i æsker i følgende pakningsstørrelser: 2, 4, 8, 12 eller

40 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Merck Sharp & Dohme BV, Postbus 581, 2003 PC Haarlem, Holland

Repræsentant i Danmark:

MSD Danmark ApS, Havneholmen 25, 1561 København V, dkmail@merck.com

Fremstiller:

Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

Fosamax 70 mg Hebdomadaire, comprimés

Danmark

Fosamax Ugetablet

Finland

FOSAMAX

Frankrig

Fosamax 70 mg, comprimé

Grækenland

FOSAMAX 70 mg Μια φορά την εβδομάδα

Holland

Fosamax 70 mg één tablet per week

Irland

Fosamax Once Weekly 70 mg Tablets

Island

Fosamax vikutafla

Italien

FOSAMAX 70 mg compresse

Luxemburg

Fosamax 70 mg Hebdomadaire, comprimés

Norge

Fosamax

Portugal

Fosamax 70 mg

Spanien

FOSAMAX Semanal 70 mg comprimidos

Storbritannien

FOSAMAX Once Weekly 70 mg Tablets

Sverige

Fosamax Veckotablett 70 mg tabletter

Tyskland

FOSAMAX einmal wöchentlich 70 mg Tabletten

Østrig

Fosamax einmal wöchentlich 70 mg Tabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2017

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety