Fosamax Ugetablet

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fosamax Ugetablet 70 mg tabletter
 • Dosering:
 • 70 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fosamax Ugetablet 70 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32089
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fosamax® Ugetablet, 70 mg, tabletter

alendronsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Fosamax Ugetablet til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Det er især vigtigt at forstå informationen i punkt 3. ”Sådan skal du tage Fosamax Ugetablet”, før du

tager dette lægemiddel.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Fosamax Ugetablet

Sådan skal du tage Fosamax Ugetablet

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Fosamax Ugetablet?

Fosamax Ugetablet er en tablet, der indeholder det aktive stof alendronsyre (normalt kaldet alendronat). Den

tilhører en gruppe ikke-hormonelle lægemidler, som kaldes bisphosphonater. Fosamax Ugetablet standser det

knogletab, der opstår hos kvinder, når de holder op med at menstruere, og genopbygger desuden

knoglemassen. Endvidere nedsættes risikoen for hoftebrud samt brud på rygsøjlen.

Hvad anvendes Fosamax Ugetablet til?

Din læge har ordineret Fosamax Ugetablet til behandling af din knogleskørhed (osteoporose). Fosamax

Ugetablet nedsætter risikoen for brud på rygsøjlen samt hoftebrud.

Fosamax Ugetablet skal tages en gang ugentligt.

Hvad er knogleskørhed?

Knogleskørhed medfører tyndere og svagere knogler og er en almindelig sygdom hos kvinder, der er holdt

op med at menstruere. Menstruationerne ophører, når æggestokkene holder op med at producere det

kvindelige kønshormon østrogen, hvilket er med til at holde det kvindelige skelet sundt. Efter

menstruationernes ophør forekommer der tab af knoglemassen, og knoglerne bliver svagere. Jo tidligere en

kvindes menstruation ophører, jo større er risikoen for knogleskørhed.

Knogleskørhed begynder som en tavs sygdom, der normalt ikke giver symptomer. Hvis den ikke behandles,

kan der opstå knoglebrud. Selvom knoglebrud normalt forårsager smerte, kan knoglebrud i rygsøjlen forblive

ubemærket, indtil patienten får sammenfald i ryggen. Når man lider af knogleskørhed, kan der opstå

knoglebrud selv ved almindelige, daglige aktiviteter, såsom løft eller som følge af mindre skader, der

sædvanligvis ikke bevirker brud på normale knogler. Knoglebruddene opstår som regel i hoften, rygsøjlen

eller håndleddet og kan medføre ikke blot smerte, men også problemer som foroverbøjet holdning

(pukkelryg) og nedsat bevægelighed.

Hvordan kan knogleskørhed behandles?

Udover behandling med Fosamax Ugetablet kan din læge foreslå, at du ændrer din livsstil for at forbedre din

tilstand:

Rygestop

Rygning øger sandsynligheden for tab af knoglemasse og kan dermed øge risikoen

for knoglebrud.

Motion

Ligesom muskler behøver knogler motion for at forblive stærke og sunde. Kontakt

din læge før du begynder på et motionsprogram.

Velafbalanceret kost

Din læge kan rådgive dig om din kost, eller om du burde tage et kosttilskud (især

kalk og D-vitamin).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Fosamax Ugetablet

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering and angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Fosamax Ugetablet

hvis du er allergisk over for alendronsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fosamax Ugetablet

(angivet i punkt 6).

hvis du har sygdomme i spiserøret som forsnævring eller lider af synkebesvær.

hvis du ikke kan stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter.

hvis din læge har fortalt dig, at du har for lidt kalk i blodet.

Hvis du mener, noget af dette passer på dig, skal du ikke tage tabletterne. Tal med din læge først og følg det

råd, du får.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fosamax Ugetablet.

Før du tager Fosamax Ugetablet, er det vigtigt at fortælle din læge om:

du har nyreproblemer,

du har synkebesvær eller fordøjelsesproblemer,

din læge har fortalt dig, at du har Barretts øsofagus (en tilstand med celleforandringer i nederste del af

bugspytkirtlen),

du har fået at vide, at du har et lavt indhold af kalk i blodet,

du har dårlig mundhygiejne, tandkødslidelser, planlagt tandudtrækning, eller hvis du ikke får

regelmæssig tandpleje,

du har kræft,

du er i kemoterapi eller strålebehandling,

du tager angiogenesehæmmere (hæmmer nydannelse af blod- og lymfekar) (f.eks. bevacizumab eller

thalidomid),

du tager kortikosteroider (fx prednison eller dexamethason),

du er eller har været ryger (da det kan øge risikoen for tandproblemer).

Du kan blive rådet til et tandlægebesøg, før du begynder behandling med Fosamax Ugetablet.

Det er vigtigt at opretholde en god mundhygiejne, når du er i behandling med Fosamax Ugetablet. Du skal gå

regelmæssigt til tandlægen under din behandling, og du skal kontakte din læge eller tandlæge, hvis du

oplever problemer med din mund eller tænder såsom løse tænder, smerter eller hævelser.

Irritation, betændelse eller sår i spiserøret, ofte med symptomer som smerter i brystet, halsbrand eller

synkebesvær eller -smerter kan opstå, især hvis du ikke drikker et helt glas vand, og/eller hvis du lægger dig

ned inden 30 minutter efter indtagelsen af Fosamax Ugetablet. Disse bivirkninger kan forværres, hvis du

fortsætter med at tage Fosamax Ugetablet efter udvikling af disse symptomer.

Børn og unge

Fosamax Ugetablet må ikke gives til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Fosamax Ugetablet

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fosamax Ugetablet bør ikke tages samtidig med kalktilskud, syreneutraliserende midler eller anden medicin,

der tages gennem munden, da dette kan nedsætte optagelsen af Fosamax Ugetablet i kroppen. Derfor er det

vigtigt, at du følger vejledningen i punkt 3 ”Sådan skal du tage Fosamax Ugetablet”.

Visse midler mod gigt eller længerevarende smerter, som kaldes NSAID (fx acetylsalicylsyre eller

ibuprofen), kan medføre fordøjelsesbesvær. Derfor skal disse former for medicin bruges med forsigtighed,

når de tages sammen med Fosamax Ugetablet.

Brug af Fosamax Ugetablet sammen med mad og drikke

Mad og drikke (inklusive mineralvand) vil nedsætte virkningen af Fosamax Ugetablet, hvis det tages på

samme tid. Det er derfor vigtigt, at du følger vejledningen i punkt 3 ”Sådan skal du tage Fosamax

Ugetablet”.

Graviditet og amning

Fosamax Ugetablet er kun beregnet til kvinder, der er holdt op med at menstruere. Du må ikke tage Fosamax

Ugetablet, hvis du tror, du er gravid, eller hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er set bivirkninger (inklusive sløret syn, svimmelhed og alvorlige knogle-, muskel- og/eller ledsmerter)

med Fosamax Ugetablet, der kan påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Den individuelle

reaktion på Fosamax Ugetablet kan variere (se punkt 4).

Fosamax Ugetablet indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Fosamax Ugetablet

Tag altid Fosamax Ugetablet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Fosamax Ugetablet skal tages én gang om ugen

.

For at være sikker på, at behandlingen med Fosamax Ugetablet virker, er det vigtigt, at du tager Fosamax

Ugetablet som anført nedenfor.

Vælg den ugedag, der passer dig bedst og tag én tablet Fosamax Ugetablet hver uge på denne dag.

Det er meget vigtigt, at du følger vejledningen i 2), 3), 4) og 5) for at sikre, at tabletten når mavesækken

hurtigt og for at nedsætte risikoen for, at dit spiserør bliver irriteret.

Efter du er stået op, og inden du spiser noget mad, drikker eller tager anden medicin, skal du sluge

tabletten hel med et stort glas vand (ikke mineralvand) (mindst 200 ml).

Tag ikke tabletten med mineralvand.

Tag ikke tabletten med kaffe eller te.

Tag ikke tabletten med juice eller mælk.

Tabletten må ikke knuses eller tygges eller opløses i munden.

Efter du har sunket tabletten, må du ikke lægge dig ned. Du skal sidde oprejst eller være oppegående i

mindst 30 minutter. Læg dig ikke ned før du har spist dagens første måltid.

Tag ikke Fosamax Ugetablet ved sengetid eller før du er stået op af sengen.

Hvis du får synkebesvær, synkesmerter, brystsmerter eller ny/forværret halsbrand, skal du holde op med

at tage Fosamax Ugetablet og straks kontakte din læge.

Vent mindst 30 minutter efter du har taget Fosamax Ugetablet, før du indtager dagens første måltid,

drikkevarer eller anden medicin (anden medicin omfatter også syreneutraliserende midler, kalktilskud

og vitaminer). Fosamax Ugetablet er kun effektiv, hvis tabletten tages på tom mave.

Hvis du har taget for mange Fosamax Ugetablet

Hvis du kommer til at tage for mange tabletter, skal du drikke et helt glas mælk og straks søge læge.

Fremkald ikke opkastning og læg dig ikke ned.

Hvis du har glemt at tage Fosamax Ugetablet

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage tabletten om morgenen, efter du er kommet i tanke herom.

Du må ikke tage 2 tabletter på samme dag.

Fortsæt med at tage 1 tablet om ugen, på den dag du oprindeligt

har valgt.

Hvis du holder op med at tage Fosamax Ugetablet

Det er vigtigt, at du tager Fosamax Ugetablet, så længe din læge ordinerer det. Da det er uvist, hvor længe

du skal tage Fosamax Ugetablet, bør du med jævne mellemrum drøfte behovet for at blive ved med at tage

dette lægemiddel med din læge for at beslutte om, Fosamax Ugetablet stadig er det rette valg for dig.

En vejledning er inkluderet i pakningen for Fosamax Ugetablet. Den indeholder vigtig information, der

fortæller dig, hvordan du skal tage Fosamax Ugetablet korrekt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen

, hvis du bemærker en eller flere af følgende bivirkninger, som kan være alvorlige, og

som kan kræve akut lægehjælp:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

halsbrand, synkebesvær, synkesmerter, sårdannelse i spiserøret, som kan medføre brystsmerter med

halsbrand eller synkebesvær/synkesmerter.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

overfølsomhedsreaktioner såsom nældefeber, hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals, som

muligvis kan medføre vejrtrækningsproblemer eller synkebesvær; alvorlige hudreaktioner,

smerter i munden og/eller kæben, hævelser eller sår inde i munden, følelsesløshed eller

tyngdefornemmelse i kæben eller løse tænder. Dette kan være tegn på knogleskade i kæben

(knoglenekrose), der generelt er forbundet med forsinket sårheling og infektion, ofte efter

tandudtrækning. Kontakt din læge eller tandlæge, hvis du oplever disse symptomer,

usædvanlige brud på lårbensknoglen, primært hos patienter i langtidsbehandling for knogleskørhed,

kan forekomme i sjældne tilfælde. Kontakt lægen, hvis du får smerter, svaghed eller ubehag i låret,

hoften eller lysken, idet det kan være en tidlig indikation på et muligt brud på lårbensknoglen.

knogle-, muskel- og/eller ledsmerter, som er voldsomme.

Andre bivirkninger

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

knogle-, muskel- og/eller ledsmerter, som kan være voldsomme.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hævelse af led,

mavesmerter, ubehagsfølelse i maven eller opstød efter at have spist, forstoppelse, oppustet mave,

diarré, øget luftafgang fra tarmen,

hårtab, kløe,

hovedpine, svimmelhed,

træthed, hævede hænder eller ben.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

kvalme, opkastning,

irritation eller betændelse i spiserøret eller i maven,

sort eller tjærelignende afføring,

sløret syn, smerte eller rødmen i øjet,

udslæt, rødmen af hud,

forbigående influenzalignende symptomer som for eksempel ømme muskler, generel utilpashed og

nogle gange med feber, sædvanligvis ved starten af behandlingen,

smagsforstyrrelser.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

symptomer på for lavt indhold af kalk i blodet omfattende muskelkramper eller trækninger og/eller

prikkende fornemmelse i fingrene eller omkring munden,

mavesår eller sår i mave- og tarmkanalen (nogle gange alvorlige eller med blødning),

indsnævring af spiserøret,

udslæt forværret af sollys,

sår i munden, når tabletterne har været tygget eller suttet.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Sig det til lægen, hvis du får øresmerter, udflåd fra øret og/eller betændelse i øret. Dette kan være tegn på

knoglebeskadigelse i øret.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-

2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk

, E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fosamax Ugetablet indeholder:

Aktivt stof: alendronsyre. Hver tablet indeholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat).

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose (E460), lactose, vandfri, croscarmellosenatrium,

magnesiumstearat (E572). (Se punkt 2 "Fosamax Ugetablet indeholder lactose").

Udseende og pakningsstørrelser

Fosamax Ugetablet er en hvid, oval tablet mærket med et omrids af en knogle på den ene side og ”31” på den

anden side.

Fosamax Ugetablet findes i aluminiumsblister i æsker i følgende pakningsstørrelser: 2, 4, 8, 12 eller

40 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Merck Sharp & Dohme BV, Postbus 581, 2003 PC Haarlem, Holland

Repræsentant i Danmark:

MSD Danmark ApS, Havneholmen 25, 1561 København V, dkmail@merck.com

Fremstiller:

Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

Fosamax 70 mg Hebdomadaire, comprimés

Danmark

Fosamax Ugetablet

Finland

FOSAMAX

Frankrig

Fosamax 70 mg, comprimé

Grækenland

FOSAMAX 70 mg Μια φορά την εβδομάδα

Holland

Fosamax 70 mg één tablet per week

Irland

Fosamax Once Weekly 70 mg Tablets

Island

Fosamax vikutafla

Italien

FOSAMAX 70 mg compresse

Luxemburg

Fosamax 70 mg Hebdomadaire, comprimés

Norge

Fosamax

Portugal

Fosamax 70 mg

Spanien

FOSAMAX Semanal 70 mg comprimidos

Storbritannien

FOSAMAX Once Weekly 70 mg Tablets

Sverige

Fosamax Veckotablett 70 mg tabletter

Tyskland

FOSAMAX einmal wöchentlich 70 mg Tabletten

Østrig

Fosamax einmal wöchentlich 70 mg Tabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2017

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

25-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

Tegretol vs. Depakote

Tegretol vs. Depakote

Tegretol (carbamazepine) and Depakote (divalproex sodium) are anticonvulsants used to treat seizure and bipolar disorder. Tegretol is also used to treat nerve pain such as trigeminal neuralgia and diabetic neuropathy. Depakote is also used to treat migraine headaches.

US - RxList

23-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed