Fluconazol "Fresenius Kabi"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Fluconazol "Fresenius Kabi" 2 mg/ml infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Fluconazol "Fresenius Kabi" 2 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42771
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluconazol Fresenius Kabi 2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning

Fluconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Fluconazol Fresenius Kabi

Sådan skal du bruge Fluconazol Fresenius Kabi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fluconazol Fresenius Kabi tilhører en gruppe lægemidler, der hedder antimykotika, og som bruges

mod svampeinfektioner. Det aktive stof er fluconazol.

Fluconazol Fresenius Kabi bruges til behandlling af svampeinfektioner og kan også bruges som

forebyggende behandling mod Candida-infektion. Den almindeligste svampeinfektion skyldes en

gærsvamp, der hedder Candida.

Voksne

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

Kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen

Kokcidioidomykose – en sygdom i lungerne

Infektioner, der skyldes Candida i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene

Svampeinfektioner i slimhinderne – infektion på indersiden af munden, halsen og

mundbetændelse på grund af tandprotese

Du kan også få Fluconazol Fresenius Kabi til at:

forebygge tilbagevendende kryptokokmeningitis

forebygge tilbagevendende svampeinfektioner i slimhinderne

forebygge svampeinfektioner, som skyldes Candida (hvis du har nedsat immunforsvar, eller

hvis det ikke fungerer ordentligt)

Børn og unge (fra 0-17 år)

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

Svampeinfektioner i slimhinderne – infektion på indersiden af munden og halsen

Infektioner, der skyldes Candida i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene

Kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen

Du kan også få Fluconazol Fresenius Kabi til at:

forebygge svampeinfektioner, som skyldes Candida (hvis du har nedsat immunforsvar, eller

hvis det ikke fungerer ordentligt)

forebygge tilbagevendende kryptokokmeningitis

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Fluconazol Fresenius Kabi

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning.

Brug ikke Fluconazol Fresenius Kabi:

hvis du er allergisk over for fluconazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fluconazol

Fresenius Kabi.

hvis du er allergisk over for anden medicin, som du har taget for at behandle

svampeinfektioner. Symptomerne kan omfatte kløe, rødmen af huden eller

vejrtrækningsbesvær.

hvis du tager astemizol eller terfenadin (antihistaminer mod allergi)

hvis du tager cisaprid (mod maveproblemer)

hvis du tager pimozid (mod psykotiske lidelser)

hvis du tager quinidin (mod uregelmæssige hjerteslag, arytmier)

hvis du tager erythromycin (antibiotikum til behandling af infektioner)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Fluconazol Fresenius Kabi

hvis du har lever- eller nyreproblemer

hvis du har hjerteproblemer, som uregelmæssig hjerterytme

hvis du har unormale mængder af kalium, calcium eller magnesium i blodet

hvis du får alvorlige hudlidelser (kløe, rødme af huden eller vejtrækningsproblemer)

hvis du udvikler tegn på nedsat binyrebarkfunktion, hvor binyrerne ikke producerer

tilstrækkelige mængder af visse binyrebarkhormoner så som kortisol (kronisk eller

længerevarende træthed, muskelsvaghed, tab af appetit, vægttab, mavesmerter)

Brug af anden medicin sammen med Fluconazol Fresenius Kabi

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Fortæl det straks til lægen, hvis du tager astemizol eller terfenadin (antihistaminer til behandling af

allergi), cisaprid (anvendes til maveproblemer), pimozid (mod psykiske sygdomme), quinidin (til

behandling af uregelmæssige hjerteslag) eller erythromycin (antibiotikum til behandling af

infektioner), da du ikke må tage disse lægemidler sammen med Fluconazol Fresenius Kabi (se

afsnittet: ”Brug ikke Fluconazol Fresenius Kabi”).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Fluconazol Fresenius Kabi. Tal med lægen, før du får

Fluconazol Fresenius Kabi, hvis du tager noget af følgende medicin:

rifampicin eller rifabutin (antibiotika til behandling af infektioner).

alfentanil eller fentanyl (bruges mod smerter)

amitriptylin eller nortriptylin (mod depression)

amphotericin B eller voriconazol (mod svampeinfektioner)

blodfortyndende medicin for at forhindre blodpropper (warfarin eller lignende medicin)

benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende medicin), som er sovemedicin og

beroligende medicin

carbamazepin eller phenytoin (mod epilepsi)

nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, elodipin eller losartan (mod forhøjet blodtryk)

ciclosporin, everolimus, sirolimus eller tacrolimus (for at forhindre afstødning efter

transplantation)

cyclophosphamid eller vincaalkaloider (vincristin, vinblastin eller lignende medicin), der

bruges til behandling af kræft

halofantrin (mod malaria)

statiner (atorvastatin, simvastatin og fluvastatin eller lignende medicin), der bruges mod

forhøjet kolesterol

methadon (mod smerter)

celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam eller diclofenac (non-

steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) mod smerter eller gigt)

orale svangerskabsforebyggende lægemidler (f.eks p-piller)

prednison (steroid)

zidovudin (også kendt som AZT) eller saquinavir (bruges til HIV-patienter)

medicin mod diabetes (sukkersyge) som chlorpropamid, glibenclamid, glipizid eller

tolbutamid

theophyllin (mod astma)

A-vitamin (kosttilskud)

amiodaron (anvendes til behandling af ujævne hjerteslag ”arytmier”)

hydrochlorthiazid (vanddrivende medicin)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du må ikke få Fluconazol Fresenius Kabi, hvis du er gravid medmindre, at din læge har sagt det.

Du kan fortsætte med at amme efter, at du har fået en enkelt dosis op til 200 mg af Fluconazol

Fresenius Kabi. Du må ikke amme, hvis du har fået flere doser af Fluconazol Fresenius Kabi.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fluconazol Fresenius Kabi påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til

at færdes sikkert i trafikken.

Hvis du kører bil eller arbejder med maskiner, skal du være opmærksom på, at svimmelhed og

krampeanfald kan forekomme i nogle tilfælde.

Fluconazol Fresenius Kabi indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 0,154 mmol natrium pr. ml. Der skal tages hensyn hertil ved behandling

af patienter på saltfattig diæt.

3.

Sådan skal du bruge Fluconazol Fresenius Kabi

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver dig denne medicin som en indsprøjtning

(infusion) i en blodåre. Fluconazol Fresenius Kabi fås som en infusionsvæske. Den skal ikke fortyndes

yderligere. Der er yderligere oplysninger til lægen eller sundhedspersonalet i sidste afsnit af

indlægssedlen.

Den anbefalede dosis for de forskellige typer infektion ses herunder. Spørg lægen eller

sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl om, hvorfor du har fået Fluconazol Fresenius Kabi.

Voksne

Dosis

Tilstand

400 mg den første dag, og derefter 200-400

mg 1 gang dagligt i 6-8 uger, eller længere

hvis nødvendigt. I visse tilfælde kan dosis

øges til højst 800 mg.

Til behandling af kryptokokmeningitis

200 mg dagligt, indtil du får besked på at

stoppe behandlingen.

Til forebyggelse af tilbagevendende

kryptokokmeningitis

200-400 mg 1 gang dagligt i 11 måneder og

op til 2 år, eller længere hvis nødvendigt. I

visse tilfælde kan dosis øges til højst 800 mg.

Til behandling af kockidioidomykose

800 mg den første dag og derefter 400 mg 1

gang dagligt indtil du får besked på at stoppe

behandlingen.

Behandling af indvortes svampeinfektioner, der

skyldes Candida

200-400 mg den første dag og derefter 100-

200 mg, indtil du får besked på at stoppe

behandlingen.

Behandling af infektioner i slimhinderne på

indersiden af munden eller halsen, eller

mundbetændelse på grund af tandprotese.

50-400 mg 1 gang dagligt i 7-30 dage, indtil

du får besked på at stoppe behandlingen.

Behandling af svampeinfektioner i slimhinderne

– dosis afhænger af, hvor infektionen findes.

100-200 mg 1 gang dagligt eller 200 mg 3

gange om ugen, så længe du har en øget

risiko for at få en infektion.

Forebyggelse af infektion i slimhinderne på

indersiden af munden eller halsen.

200-400 mg 1 gang dagligt, så længe du har

en øget risiko for at få en svampeinfektion.

Forebyggelse af infektioner, som skyldes

Candida (hvis dit immunforsvar er svækket eller

ikke fungerer ordentligt).

Unge fra 12-17 år

Følg den dosis, som lægen har ordineret (enten voksen- eller børnedosering).

Børn op til 11 år

Den højeste dosis til børn er 400 mg dagligt.

Dosis er baseret på barnets vægt i kg.

Tilstand

Daglig dosis

Svampeinfektioner i slimhinder og hals, der skyldes

Candida. Dosis og behandlingsvarighed afhænger af

infektionens sværhedsgrad, og hvor i kroppen

infektionen findes.

3 mg/kg legemsvægt (6 mg/kg

legemsvægt kan ordineres den første

dag).

Kryptokokmeningitis eller indre svampeinfektioner,

der skyldes Candida.

6-12 mg/kg legemsvægt

Forebyggelse af infektioner, som skyldes Candida

(hvis barnets immunforsvar ikke fungerer ordentligt).

3-12 mg/kg legemsvægt

Spædbørn fra 0-4 uger

Spædbørn mellem 15-28 dage gamle:

Dosis er den samme som ovenfor, men skal gives hver 2. dag. Barnet må højst få en dosis på

12 mg pr. kg legemsvægt hver 48. time.

Spædbørn mellem 0-14 dage gamle:

Dosis er den samme som ovenstående, men skal gives hver 3. dag. Barnet må højst få en dosis

på 12 mg pr. kg legemsvægt hver 72. time.

Lægen kan have ordineret en anden dosis end nævnt her. Følg altid lægens anvisning. Spørg lægen

eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Ældre

Du skal have den sædvanlige voksendosis, medmindre du har nedsat nyrefunktion.

Nedsat nyrefunktion:

Lægen kan ændre dosis afhængigt af din nyrefunktion.

Hvis du har fået for meget Fluconazol Fresenius Kabi

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du har fået for meget Fluconazol

Fresenius Kabi. Symptomer på mulig overdosering kan omfatte at høre, se, og føle ting, der ikke er

der, og tænke unormale tanker (hallucinationer og paranoid opførsel).

Hvis du har glemt at få Fluconazol Fresenius Kabi

Da du vil få denne medicin under tæt overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil blive glemt.

Fortæl lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at en dosis er blevet glemt.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig

usikker på.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Få personer udvikler allergiske reaktioner, men alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Kontakt

straks lægen, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

Almindelig bivirkning (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) er:

hududslæt

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) er:

kløe over hele kroppen, rødmen af huden eller røde, kløende områder

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) er:

pludselig hiven efter vejret, vejrtrækningsbesvær eller trykken for brystet

hævede øjenlåg, ansigt eller læber

alvorlige hudreaktioner som udslæt med blærer (eventuelt også i munden og på tungen).

Hvis du får nogle af disse bivirkninger, skal du stoppe med at bruge Fluconazol Fresenius Kabi og

straks kontakte din læge.

Fluconazol Fresenius Kabi kan påvirke din lever. Tegn på leverproblemer er:

Almindelig bivirkning (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) er:

opkastning

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) er:

træthed

appetitløshed

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

Fluconazol Fresenius Kabi kan ligeledes påvirke andre organsystemer, som kan resultere i følgende

symptomer:

Ikke almindelig bivirkning (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) er:

kramper

Sjælden bivirkning (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) er:

lavere antal end normalt af hvide blodlegemer, som hjælper med at beskytte mod infektioner

og blodlegemer, som hjælper med at stoppe blødninger. Dette kan føre til uforklarlige blå

mærker eller blødning, pludselig feber, ondt i halsen eller sår i munden.

Hvis du får nogle af disse bivirkninger, skal du stoppe med at bruge Fluconazol Fresenius Kabi.

Fortæl det straks til din læge.

Andre bivirkninger:

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis en af følgende bivirkninger bliver alvorlig, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):

hovedpine

mavesmerter, diarré

ændring i laboratorieprøver for leverfunktion

udslæt

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):

nedsat antal røde blodlegemer, hvilket kan få huden til at se bleg ud og give følelsen af

svaghed eller åndenød

søvnløshed, søvnighed

svimmelhed, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

smagsforstyrrelser

forstoppelse, fordøjelsesbesvær, luft i maven, mundtørhed

muskelsmerter

skadelig påvirkning af leveren

hævelse, nældefeber, kløe, øget svedtendens

generel utilpashed, feber

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter):

rød eller lilla misfarvning af huden, hvilket skyldes for få blodplader (andre forandringer i

blodet)

ændringer i visse laboratorieprøver (øget indhold af kolesterol og triglycerider i blodet)

rysten

for lavt kaliumindhold i blodet

unormalt elektrokardiogram (ekg) på grund af ændringer i hjertefrekvens eller hjerterytme

leversvigt

hårtab

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og etiketten. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Poser (freeflex

®

): Må ikke opbevares over 25ºC. Må ikke nedfryses.

Flasker (Kabipac

®

): Må ikke nedfryses.

Produktet skal anvendes umiddelbart efter anbrud af beholderen.

Brug ikke lægemidlet, hvis opløsningen ikke er klar og hvis du observerer synlige partikler. Må ikke

anvendes, hvis flasken eller posen er beskadiget.

Flasker og poser er kun til engangsbrug. Når produktet er anvendt, skal flasken eller posen og en

eventuel rest bortskaffes.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluconazol Fresenius Kabi indeholder

Aktivt stof: fluconazol

Hver ml indeholder 2 mg fluconazol

De øvrige indholdsstoffer er: natriumchlorid, vand til injektionsvæsker, natriumhydroxid eller

saltsyre (til pH-justering).

Udseende og pakningsstørrelser

Fluconazol Fresenius Kabi er en klar, farveløs opløsning uden synlige partikler.

Pakningsstørrelser:

1, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 flasker/poser x 50 ml med 100 mg fluconazol

1, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 flasker/poser x 100 ml med 200 mg fluconazol

1, 10, 20, 25, 30, 40 flasker/poser x 200 ml med 400 mg fluconazol

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Sverige

Repræsentant:

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB

Islands Brygge 57

2300 København S

Fremstiller:

Flasker (KabiPac

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

Polen

Poser (freeflex

®

):

Fresenius Kabi France

6, Rue de Rempart

27400 Louviers

Frankrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

England:

Fluconazole 2mg/ml solution for infusion

Belgien:

Fluconazole Fresenius Kabi 2mg/ml oplossing voor infusie

Tjekkiet:

Fluconazol Kabi 2mg/ml, infúzny roztok

Tyskland:

Fluconazol Kabi 2mg/ml Infusionslösung

Danmark:

Fluconazol Fresenius Kabi

Spanien:

Fluconazol Kabi 2mg/ml solución para perfusión

Grækenland:

Fluconazole/Kabi 2mg/ml ενέσιμο διάλυμα

Finland:

Fluconazol Fresenius Kabi

Frankrig:

Fluconazole Kabi 2mg/ml

Ungarn:

Fluconazol Kabi

Italien:

Fluconazolo Kabi 2mg/ml soluzione per infusione

Luxembourg:

Fluconazol Kabi 2mg/ml Infusionslösung

Holland:

Fluconazole Fresenius Kabi 2mg/ml oplossing voor infusie

Polen:

Fluconazol Kabi

Portugal:

Fluconazol Kabi

Rumænien:

Fluconazol Kabi 2mg/ml soluţie perfuzabilă

Sverige:

Fluconazol Fresenius Kabi

Slovakiet:

Fluconazol Kabi 2mg/ml, infúzny roztok

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2016.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Intravenøs infusion bør administreres med en hastighed, der ikke overskrider 10 ml/min. Fluconazol

Fresenius Kabi er formuleret i natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning til infusion, og hver 200 mg

(100 ml flaske) indeholder 15 mmol af både Na+ og Cl-. Da Fluconazol Fresenius Kabi findes som

fortyndet natriumchloridopløsning til patienter, som kræver natrium- eller væskerestriktion, bør

hastigheden af væskeadministration overvejes.

Fluconazol infusionsvæske er kompatibel med følgende infusionsvæsker:

- Glucose 20%

- Ringeropløsning

- Ringer-lactatopløsning

- Kaliumchlorid i 5% glucoseopløsning

- Natriumbicarbonat 4,2% opløsning

- Natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning

Fluconazol kan indgives via et eksisterende drop med en af ovennævnte væsker. Selvom der ikke er

set specifikke uforligeligheder, anbefales det ikke at blande det med andre lægemidler inden infusion.

Dette lægemiddel er kun til éngangsbrug.

Kemisk og fysisk stabilitet for det fortyndede produkt er påvist i 24 timer ved 25 °C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet straks anvendes. Hvis præparatet ikke anvendes straks,

er brugeren ansvarlig for opbevaringstid og betingelser inden anvendelse, som normalt ikke bør

overstige 24 timer ved 2-8 °C, medmindre fortyndingen har fundet sted i kontrollerede og validerede

aseptiske omgivelser.

Fortynding skal udføres under aseptiske forhold. Den fortyndede opløsning skal inspiceres

visuelt for partikler og misfarvning inden indgift. Opløsningen må kun anvendes, hvis den er

klar og fri for partikler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

1-10-2018

Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komt op de eerste dag van de week van de toegankelijkheid met een reeks maatregelen om de zorg voor mensen met een beperking te verbeteren.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

24-9-2018

Tegemoetkoming Q-koorts

Tegemoetkoming Q-koorts

Het kabinet stelt € 14,5 miljoen beschikbaar als tegemoetkoming voor mensen met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koorts­vermoeidheids­syndroom (QVS) of met een QVS gelijkend ziektebeeld. Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12-9-2018

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Van kinderwens tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die we in de eerste 1000 dagen als kind meemaken is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JG...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2-8-2018

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

"Jian Pai Natural Skin Care Cream" contains antifungal drugs not listed on the label, which may pose serious health risks

Health Canada testing of “Jian Pai Natural Skin Care Cream,” also called ‘’Yikangshuang,” found that it contains two antifungal drugs (fluconazole and miconazole) that are not listed on the product label, and may pose serious health risks.

Health Canada

6-7-2018

Kabinet stelt medisch-ethische agenda voor de komende jaren vast

Kabinet stelt medisch-ethische agenda voor de komende jaren vast

Met de Nota Medische Ethiek geeft het kabinet invulling aan de uitwerking van het regeerakkoord. In de nota, die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd, wordt voor 3 overkoepelende thema’s – vraagstukken rond het begin van het leven, medisch-wetenschappelijk onderzoek en vraagstukken rond het einde van het leven – de agenda voor de komende jaren geschetst.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-7-2018

Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Het rapport van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen biedt voor het kabinet concrete handvatten voor de uitwerking van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid besloten het wietteeltexperiment zodanig op te zetten dat het effect goed te meten is op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

22-6-2018

Kabinet wil mensen kansen geven op werk, ontwikkeling en invloed

Kabinet wil mensen kansen geven op werk, ontwikkeling en invloed

De samenleving verandert door globalisering, technologische vooruitgang en flexibilisering. Sommige mensen varen daar wel bij, anderen raken achterop. Het kabinet vindt het belangrijk dat iedereen in de samenleving kan blijven meedoen. Daarom moeten mensen meer kansen krijgen: om zich te ontwikkelen, op de arbeidsmarkt, en om hun eigen omgeving te beïnvloeden. Dit schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer, mede namens de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetens...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18-6-2018

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is vandaag door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14-6-2018

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet vandaag aan de Kamer heeft gestuurd.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

10-7-2018

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4472 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3895/T/7

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Consultation: miconazole and fluconazole: proposed advisory statements for medicines

Consultation: miconazole and fluconazole: proposed advisory statements for medicines

The TGA is seeking comments on the proposed RASML statements for OTC medicines containing miconazole or fluconazole. Closing date: 21 June 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

16-5-2018

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3053 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2325/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Active substance: busulfan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3005 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2806/T/8

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Oncology Plc.)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Oncology Plc.)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3060 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety