Flucloxacillin "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Flucloxacillin "Orion" 500 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Flucloxacillin "Orion" 500 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46678
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Flucloxacillin Orion 500 mg filmovertrukne tabletter

Flucloxacillin Orion 750 mg filmovertrukne tabletter

Flucloxacillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Flucloxacillin Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Flucloxacillin Orion

Sådan skal du tage Flucloxacillin Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Flucloxacillin, det aktive stof i Flucloxacillin Orion, er et penicillin (antibiotikum), som hindrer bakterierne i

at danne en normal cellevæg. Bakterierne dør hurtigt uden fungerende cellevægge.

Flucloxacillin Orion er stabilt over for et enzym (lactamase), som er i stand til at nedbryde almindeligt

penicillin.

Flucloxacillin Orion anvendes ved:

infektioner i hud og bløddele

infektioner i led, knogler og lunger (f.eks. lungebetændelse, kronisk bronkitis).

Lægen kan have givet dig Flucloxacillin Orion for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE FLUCLOXACILLIN ORION

Tag ikke Flucloxacillin Orion

hvis du tidligere har været overfølsom (allergisk) over for flucloxacillin, penicillin eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Flucloxacillin Orion

Tal med lægen, inden du tager Flucloxacillin Orion:

hvis du er overfølsom over for cephalosporiner (antibiotika)

hvis du er ældre

hvis du har en leversygdom

hvis du får flucloxacillin i længere tid.

Hold op med at tage Flucloxacillin Orion og kontakt straks lægen, hvis du får:

hævelse af ansigt, tunge eller svælg

synkebesvær

nældefeber og vejrtrækningsbesvær.

Flucloxacillin Orion kan i sjældne tilfælde medføre et nedsat antal hvide blodlegemer, som skyldes denne

medicin. For få hvide blodlegemer nedsætter kroppens forsvar mod infektioner. Kontakt straks lægen, hvis

du får feber, en alvorligt svækket almentilstand eller feber med lokale infektionssymptomer (ondt i halsen

eller munden eller vandladningsproblemer).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det er vigtigt, da visse typer af medicin kan påvirke eller

påvirkes af behandlingen med Flucloxacillin Orion. Dette gælder for eksempel:

visse typer medicin mod svulster og forstyrrelser i immunsystemet (methotrexat)

visse typer medicin mod urinsyregigt (probenecid)

visse typer blodfortyndende medicin (warfarin)

P-piller, virkningen kan eventuelt blive nedsat.

Brug af Flucloxacillin Orion sammen med mad og drikke

For at få den bedste virkning af Flucloxacillin Orion skal tabletterne tages mellem måltiderne.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Tal med lægen, inden du tager Flucloxacillin Orion under graviditet. Der er ingen kendte risici i forbindelse

med anvendelse under graviditet.

Flucloxacillin udskilles i modermælk, men påvirker sandsynligvis ikke det ammede barn. Du skal dog tale

med lægen, hvis du tager Flucloxacillin Orion.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen kendt indflydelse på at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE FLUCLOXACILLIN ORION

Tag altid Flucloxacillin Orion nøjagtigt efter lægens anvisning. Lægen bestemmer hvilken dosis, der er

passende til dig. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har taget for mange Flucloxacillin Orion filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du eller for eksempel et barn har taget flere Flucloxacillin

Orion filmovertrukne tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund

føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Flucloxacillin Orion

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt en dosis, så tag den

så snart du kommer i tanker om det. Du skal vente mindst 4 timer før du tager den næste dosis og fortsæt

herefter som normalt.

Hvis du holder op med at tage Flucloxacillin Orion

Selv hvis du føler dig bedre tilpas efter et par dage, er det vigtigt, at du fuldender hele behandlingen med

Flucloxacillin Orion som ordineret. Nogle bakterier kan ellers overleve, vokse i antal og medføre et nyt

udbrud af infektionen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Flucloxacillin Orion kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede

): mavebesvær, især kvalme

eller diarré og hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede

): nældefeber, stort

antal af en bestemt type hvide blodlegemer (eosinofili).

Sjældne bivirkninger

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede

): kraftig allergisk reaktion

(anafylaktisk reaktion), nedsat antal af visse typer hvide blodlegemer (agranulocytose, neutropeni),

betændelse i tyktarmen, leverskade, leverbetændelse, gulsot, alvorlig hudreaktion (erythema multiforme,

Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).

Der kan forekomme kløe på kønsdelene på grund af kraftig svampevækst. Hvid belægning i munden, især på

tungen, kan ligeledes skyldes en svampeinfektion.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan

blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du

finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Dette lægemidler kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Opbevares utilgængeligt for

børn.

Brug ikke Flucloxacillin Orion efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Flucloxacillin Orion 500 mg og 750 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: flucloxacillinnatriummonohydrat svarende til flucloxacillin 500 mg eller 750 mg pr.

tablet.

Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen er magnesiumstearat, povidon, croscarmellosenatrium,

mikrokrystallinsk cellulose.

Øvrige indholdsstoffer i filmovertrækket er farvestof (titandioxid E 171), macrogol 6000, tynd

paraffinolie, hypromellose.

Udseende og pakningsstørrelser

500 mg:

hvide til råhvide, kapselformede, filmovertrukne, hvælvede tabletter, præget med ’Y’ på den ene

side og ’05’ med en delekærv mellem ’0’ og ’5’ på den anden side.

750 mg:

hvide til råhvide, kapselformede, filmovertrukne, hvælvede tabletter, præget med ’Y’ på den ene

side og ’06’ med en delekærv mellem ’0’ og ’6’ på den anden side.

Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve

tabletter.

Pakningsstørrelser:

500 mg: 30, 50 og 100 tabletter

750 mg: 20,30, 50 og 100 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S,

Møllevej 9A,

2900 Nivå

Danmark

Tlf.: +45 49 12 66 00

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 04.04.2011

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Active substance: Toremifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3857 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - New authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety