Flolan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Flolan 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Flolan 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30208
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Flolan

®

0,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Flolan

®

1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Flolan

®

0,5 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

Flolan

®

1,5 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

Epoprostenol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du

vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Flolan

Sådan skal du bruge Flolan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Virkning

Flolan indeholder det aktive stof epoprostenol, som tilhører en lægemiddelgruppe

kaldet prostaglandiner. Flolan forhindrer blodet i at størkne og udvider blodårerne.

Anvendelse

Flolan anvendes til behandling af en lungesygdom, som kaldes ”pulmonal arteriel

hypertension”. Det er en tilstand med forhøjet tryk i blodårerne i lungerne. Flolan

udvider blodårerne og nedsætter blodtrykket i lungerne.

Flolan anvendes også til at forhindre blodet i at størkne under dialyse i

nødsituationer, når heparin ikke kan anvendes.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Flolan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Flolan

hvis du er allergisk

over for Flolan eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis du har

hjertesvigt.

hvis du efter at være startet i denne behandling får åndenød på grund af

begyndende ophobning af væske i lungerne.

Brug ikke Flolan,

før du har talt med lægen, hvis du tror, noget af ovennævnte

gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Flolan:

hvis du har

blødningsproblemer

hvis du er på en natriumfattig (saltfattig) diæt.

Beskadigelse af huden ved injektionsstedet

Flolan sprøjtes ind i en blodåre. Det er vigtigt, at lægemidlet ikke siver ud af blodåren

og over i det omkringliggende væv. Hvis det sker, kan huden blive beskadiget.

Symptomer på dette kan være:

ømhed

brændende følelse

stikkende følelse

hævelse

rødme.

Efterfølgende kan der dannes blærer og hudafskalning. Det er vigtigt, at du holder øje

med injektionsstedet, mens du er i behandling med Flolan.

Kontakt straks hospitalet

og få rådgivning, hvis huden bliver øm, smertefuld eller

hævet, eller hvis du opdager blærer eller hudafskalning.

Flolans virkning på blodtryk og hjertefrekvens (puls)

Flolan kan medføre, at dit hjerte slår hurtigere eller langsommere. Dit blodtryk kan

også blive for lavt. Din puls og dit blodtryk vil blive undersøgt, mens du får Flolan.

Symptomer på lavt blodtryk er f.eks.

svimmelhed

besvimelse

Kontakt lægen

, hvis du får disse symptomer. Dosis skal muligvis sættes ned eller

behandlingen stoppes.

Brug af anden medicin sammen med Flolan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Nogle lægemidler kan påvirke Flolans virkning eller medføre en øget risiko for, at du

får bivirkninger. Flolan kan også påvirke virkningen af andre lægemidler, hvis de

tages samtidigt, f.eks.:

medicin til behandling af

for højt blodtryk

medicin, som

forhindrer blodpropper

medicin som

opløser blodpropper

medicin mod

vævsirritation eller smerter

(også kaldet NSAID’er)

digoxin (til behandling af

hjertesygdom

Fortæl lægen eller apotekspersonalet

, hvis du får nogle af disse typer af medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger

dette lægemiddel. Dine symptomer kan forværres under graviditet.

Det vides ikke

, hvorvidt indholdsstofferne i Flolan bliver udskilt i modermælk.

Du

skal stoppe amningen af dit barn, mens du er i behandling med Flolan

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din behandling kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Kør ikke bil og lad være med at arbejde med maskiner

, medmindre du føler dig

frisk.

Flolan indeholder natrium

Denne medicin indeholder natrium. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du

tage hensyn hertil.

3. Sådan skal du bruge Flolan

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du

i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Lægen vil bestemme, hvor meget Flolan du har behov for. Dosis vil afhænge af din

kropsvægt, og hvilken slags sygdom du har. Dosis kan blive sat op eller ned

afhængigt af, hvordan du reagerer på behandlingen.

Flolan gives som en langsom infusion (drop) i en blodåre (vene).

Pulmonal arteriel hypertension

Du vil få din første behandling på et hospital. Det skyldes, at lægen skal overvåge dig

og finde den dosis, som er bedst egnet til dig.

Du vil starte med at få en infusion med Flolan. Dosis øges, indtil dine symptomer er

lindret, og eventuelle bivirkninger er acceptable. Når lægen har fundet den bedste

dosis, vil du få en permanent adgang (kateter) i en af dine blodårer. Herefter kan du

behandles med en infusionspumpe.

Dialyse

Flolan vil blive givet som en infusion, mens du er i dialyse.

Anvendelse af Flolan hjemme (kun ved behandling af pulmonal arteriel

hypertension)

Hvis du skal behandle dig selv hjemme, vil lægen eller sundhedspersonalet vise dig,

hvordan du klargør og anvender Flolan. De vil også rådgive dig om, hvad du skal

gøre, hvis du bliver nødt til at stoppe behandlingen. Skal behandlingen stoppes, skal

det gøres gradvist. Det er meget vigtigt, at du nøje følger

alle

instruktioner.

Flolan er et pulver i et hætteglas. Pulveret skal opløses i opløsningsvæsken (solvens),

som følger med i pakningen. Opløsningsvæsken indeholder ikke

konserveringsmiddel. Er der opløsningsvæske tilbage efter brug, skal det kasseres.

Hvordan du rengør injektionsslangen (kateteret)

Hvis du har fået indsat et kateter i en blodåre, er det

meget vigtigt,

at du holder dette

område rent, da du ellers kan få en infektion. Lægen eller sundhedspersonalet vil vise

dig, hvordan du rengør katetret og området omkring. Det er meget vigtigt, at du nøje

følger alle instruktioner.

Hvis du har brugt for meget Flolan

Kontakt straks lægen eller hospitalet,

hvis du tror, at du har brugt eller har fået for

meget Flolan. Symptomer på overdosering kan være hovedpine, kvalme, opkastning,

hurtig puls, følelse af varme eller en kriblende følelse, eller en følelse af, at du skal

besvime (mathed/svimmelhed).

Hvis du har glemt at bruge Flolan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Flolan

Hvis behandlingen med Flolan skal stoppes, skal det gøres gradvist. Hvis

behandlingen stoppes for hurtigt, kan du få alvorlige bivirkninger, herunder

svimmelhed, en følelse af kraftesløshed og vejrtrækningsbesvær.

Hvis du har

problemer med, at infusionspumpen eller injektionsslangen stopper til eller forhindrer

behandlingen med Flolan,

skal du straks kontakte lægen, sundhedspersonalet eller

hospitalet

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i

tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen eller sundhedspersonalet, da nedennævnte symptomer kan

være tegn på infektion i blodet, lavt blodtryk eller alvorlig blødning:

Du føler, at dit hjerte slår hurtigere, eller at du har brystsmerter eller åndenød.

Du føler dig svimmel eller føler, at du skal besvime, især når du står oprejst.

Du får feber eller kulderystelser.

Du har hyppigere eller længerevarende perioder med blødninger.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Meget almindelige bivirkninger

Disse kan forekomme hos

flere end 1 ud af 10

personer:

hovedpine

smerter i kæben

smerter

opkastning

kvalme

diarré

ansigtsrødme.

Almindelige bivirkninger

Disse kan forekomme hos

op til 1 ud af 10

personer:

infektion i blodet (blodforgiftning)

hurtigere hjerterytme (puls)

langsom hjerterytme

lavt blodtryk

blødning fra forskellige steder og blå mærker, som opstår oftere end normalt,

f.eks. fra næse eller tandkød

ubehag eller smerter i maven

brystsmerter

smerter i leddene

følelse af angst eller nervøsitet

udslæt

smerter på injektionsstedet.

Almindelige bivirkninger, som kan ses i blodprøver

nedsat antal blodplader (celler som hjælper blodet med at størkne).

Ikke almindelige bivirkninger

Disse kan forekomme hos

op til 1 ud af 100

personer:

svedtendens

mundtørhed.

Sjældne bivirkninger

Disse kan forekomme hos

op til 1 ud af 1.000

personer:

infektion på injektionsstedet.

Meget sjældne bivirkninger

Disse kan forekomme hos

op til 1 ud af 10.000

personer:

trykken for brystet

træthed, kraftesløshed

rastløs uro

bleghed

rødme på injektionsstedet

overaktiv skjoldbruskkirtel

tilstopning af kateter.

Andre bivirkninger

Det vides ikke, hvor mange personer der vil få disse:

forstørret eller overaktiv milt

ophobning af væske i lungerne (lungeødem)

forhøjet indhold af sukker (glucose) i blodet

hævelse af maven pga. ophobning af væske i bughulen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar Flolan på et tørt sted.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

Pulmonal arteriel hypertension

For opløsninger ≤ 150.000 ng/ml:

Når Flolan-pulveret er opløst og fortyndet, skal det helst bruges straks.

Nyfremstillet Flolan opløsning eller Flolan opløsning, som er blevet opbevaret i

køleskab (2 til 8

C) i maksimalt 8 dage, kan opbevares i en opbevaringsæske til

medicin og skal anvendes indenfor:

72 timer ved højst 25 °C eller

48 timer ved højst 30 ºC eller

24 timer ved højst 35 ºC eller

12 timer ved højst 40 ºC

For opløsninger > 150.000 ng/ml og ≤ 300.000 ng/ml:

Rekonstituerede opløsninger, der har været opbevaret ved 2 ºC til 8 ºC i op til 7 dage

kan administreres i op til 24 timer ved 25 ºC.

Nyfremstillede rekonstituerede opløsninger eller opløsninger, der har været opbevaret

ved 2 ºC til 8 ºC i højst 5 dage, kan administreres i op til:

48 timer ved højst 25 ºC

24 timer ved højst 35 ºC

Herefter skal alt ubrugt opløsning kasseres.

Hæmodialyse

Når Flolan-pulveret er opløst og fortyndet, skal alle opløsninger, som ikke er brugt,

opbevares ved 25 °C og anvendes inden for 12 timer.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Flolan indeholder:

Det aktive stof er epoprostenolnatrium. Flolan infusionsvæske findes i forskellige

styrker.

Hvert hætteglas indeholder enten:

0,5 mg epoprostenolnatrium eller

1,5 mg epoprostenolnatrium.

Øvrige indholdsstoffer er mannitol (E421), glycin, natriumchlorid, natriumhydroxid

og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Injektion:

Flolan er en infusionsvæske, der fremstilles ud fra pulver og solvens. Pulveret er hvidt

eller off-white, og solvensen er klar og farveløs.

Følgende seks pakningsstørrelser findes til brug ved behandling af pulmonal arteriel

hypertension:

Et 0,5 mg hætteglas med pulver og et hætteglas med solvens samt et filter.

Et 0,5 mg hætteglas med pulver og to hætteglas med solvens samt et filter.

Et 1,5 mg hætteglas med pulver og et hætteglas med solvens samt et filter.

Et 1,5 mg hætteglas med pulver og to hætteglas med solvens samt et filter.

Et 0,5 mg hætteglas med pulver.

Et 1,5 mg hætteglas med pulver.

Der er kun en pakning af Flolan tilgængelig til brug ved hæmodialyse. Hver pakning

indeholder:

Et 0,5 mg hætteglas med pulver og et hætteglas med solvens samt et filter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller:

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, Parma, Italien.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Flolan 0,5 mg er godkendt under følgende navne:

Danmark, Estland, Italien, Norge,

Spanien

Flolan

Belgien, Luxembourg, Tjekkiet

Flolan 0.5 mg powder and solvent for

solution for infusion

Frankrig

Flolan 0.5 mg, powder and solvent for

solution for injection

Holland

Flolan 500 microgram, powder for

solution for infusion

Irland

Flolan 500 micrograms Powder and

Solvent for Solution for Infusion

Malta

Flolan 0.5 mg Injection Powder and

solvent for solution for Infusion 0.5 mg

Storbritannien

Flolan 0.5 mg Injection

Østrig

Flolan 0,5 mg – Trockensubstanz zur

Infusionsbereitung mit Lösungsmittel

Flolan 1,5 mg er godkendt under følgende navne:

Danmark, Italien, Norge

Flolan

Belgien, Luxembourg, Tjekkiet

Flolan 1.5 mg powder and solvent for

solution for infusion

Belgien

Flolan 1.5 mg powder for solution for

infusion

Frankrig

Flolan 1.5 mg, powder and solvent for

solution for injection

Holland

Flolan 1500 microgram, powder for

solution for infusion

Irland

Flolan 1.5 mg Infusion, powder and

solvent for solution for infusion

Storbritannien

Flolan 1.5mg Injection

Østrig

Flolan 1,5 mg – Trockensubstanz zur

Infusionsbereitung mit Lösungsmittel

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

INFORMATION TIL LÆGER OG SUNDHEDSPERSONALE

Pulmonal arteriel hypertension

Følgende seks pakningsstørrelser er tilgængelige for anvendelse til behandling af

pulmonal arteriel hypertension:

Et 0,5 mg hætteglas med pulver og et hætteglas med solvens samt et filter.

Et 0,5 mg hætteglas med pulver og to hætteglas med solvens samt et filter.

Et 1,5 mg hætteglas med pulver og et hætteglas med solvens samt et filter.

Et 1,5 mg hætteglas med pulver og to hætteglas med solvens samt et filter.

Et 0,5 mg hætteglas med pulver.

Et 1,5 mg hætteglas med pulver.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indledningsvist skal der bruges en pakning med solvens til parenteral anvendelse. Ved

kronisk behandling med Flolan kan koncentrationen af opløsningen øges ved

tilsætning af yderligere et hætteglas med 0,5 mg eller 1,5 mg frysetørret Flolan.

Kun hætteglas af samme styrke som startpakningen må anvendes til at øge

koncentrationen af opløsningen til en højere slutkoncentration.

Rekonstitution:

Brug kun den medfølgende solvens til rekonstitution.

Træk ca. 10 ml solvens op i en steril injektionssprøjte. Tilsæt det til hætteglasset,

som indeholder Flolan-pulver, og ryst forsigtigt, indtil pulveret er opløst.

Træk den fremstillede epoprostenol-opløsning op i injektionssprøjten og injicer

den i den resterende mængde solvens og bland grundigt.

Denne opløsning kaldes nu den koncentrerede opløsning og indeholder enten

10.000 nanogram Flolan/ml (for styrken 0,5 mg) eller 30.000 nanogram Flolan/ml (for

styrken 1,5 mg). Det er kun koncentrerede opløsninger, som er egnet til yderligere

fortynding før anvendelse. Når 0,5 mg Flolan-pulver rekonstitueres med 50 ml

solvens, har den endelige injektionsvæske en pH på ca. 12 og et natriumindhold på ca.

73 mg.

Fortynding:

Ved behandling af pulmonal arteriel hypertension kan Flolan benyttes enten som

koncentreret opløsning eller i fortyndet form. Kun den medfølgende solvens må

benyttes til yderligere fortynding af den rekonstituerede Flolan. 0,9 % w/v

natriumchloridopløsning må ikke bruges, når Flolan anvendes til behandling af

pulmonal arteriel hypertension.

For at fortynde den koncentrerede opløsning, skal man trække den op i en større

injektionssprøjte og derefter fastgøre det vedlagte filter på injektionssprøjten.

Overfør den koncentrerede opløsning direkte til solvensen ved et jævnt, men ikke for

kraftigt tryk. Det tager normalt ca. 70 sekunder at filtrere 50 ml koncentreret

opløsning. Bland derefter grundigt.

Filteret må kun anvendes én gang og skal derefter kasseres.

Følgende koncentrationer anvendes almindeligvis ved behandling af pulmonal arteriel

hypertension:

5.000 nanogram/ml – Et hætteglas indeholdende 0,5 mg Flolan rekonstitueret

og fortyndet med solvens til et totalt volumen på 100 ml.

10.000 nanogram/ml – To hætteglas indeholdende 0,5 mg Flolan

rekonstitueret og fortyndet med solvens til et totalt volumen på 100 ml.

15.000 nanogram/ml – Et hætteglas indeholdende 1,5 mg Flolan rekonstitueret

og fortyndet med solvens til et totalt volumen på 100 ml.

30.000 nanogram/ml – To hætteglas indeholdende 1,5 mg Flolan

rekonstitueret og fortyndet med solvens til et totalt volumen på 100 ml.

Beregning af infusionshastighed:

Infusionshastigheden kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Infusionshastighed

(ml/min)

dosis (nanogram/kg/min) x legemsvægt (kg)

koncentration af opløsningen (nanogram/ml)

Infusionshastighed (ml/time) = Infusionshastighed (ml/min) x 60

Højere infusionshastigheder (og dermed mere koncentrerede opløsninger) kan være

nødvendige ved langvarig administration af Flolan.

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Opbevar Flolan på et tørt sted.

Må ikke nedfryses.

Rekonstitution og fortynding skal helst udføres umiddelbart før anvendelse. Se punkt

5 (”Opbevaring”) for yderligere oplysninger om holdbarhed efter rekonstitution.

Solvensen indeholder ikke konserveringsmiddel og hætteglasset må derfor kun

anvendes én gang, hvorefter det skal kasseres.

Hæmodialyse

Der findes kun én pakningsstørrelse egnet til hæmodialyse:

Et 0,5 mg hætteglas med pulver og et hætteglas med solvens.

Rekonstitution:

Brug kun den medfølgende solvens til rekonstitution.

Træk ca. 10 ml solvens op i en steril injektionssprøjte. Tilsæt det til hætteglasset,

som indeholder 0,5 mg frysetørret Flolan-pulver, og ryst forsigtigt, indtil pulveret

er opløst.

Træk den fremstillede Flolan-opløsning op i injektionssprøjten og injicer den i den

resterende mængde solvens og bland grundigt.

Denne opløsning kaldes nu den koncentrerede opløsning og indeholder

10.000 nanogram Flolan/ml. Det er kun denne koncentrerede opløsning, som er egnet

til yderligere fortynding før anvendelse. Når 0,5 mg Flolan-pulver rekonstitueres med

50 ml solvens, har den endelige injektionsvæske en pH på ca. 12 og et natriumindhold

på ca. 73 mg.

Fortynding:

Den koncentrerede opløsning fortyndes normalt yderligere før anvendelse. Den kan

fortyndes med 0,9 % w/v natriumchloridopløsning, i forholdet 2,3 dele

natriumchloridopløsning til 1 del koncentreret opløsning, f.eks. 50 ml koncentreret

opløsning fortyndes yderligere med 117 ml natriumchloridopløsning.

Andre ofte anvendte intravenøse væsker er ikke egnede til fortynding af den

koncentrerede opløsning, da pH kan ændres. Flolan er mindre stabilt ved lav pH.

Ved fortynding af den koncentrerede opløsning skal man trække den op i en større

injektionssprøjte og derefter fastgøre det vedlagte filter på injektionssprøjten.

Overfør den koncentrerede opløsning direkte til det valgte volumen af infusionsvæske

ved at bruge et jævnt, ikke for kraftigt tryk. Det tager normalt ca. 70 sekunder at

filtrere 50 ml koncentreret opløsning. Bland grundigt.

Filteret må kun anvendes én gang og skal derefter kasseres.

Når Flolan infusionsvæske er rekonstitueret og fortyndet som anvist ovenfor, vil

infusionsvæsken beholde 90 % af den initiale styrke i ca. 12 timer ved 25 °C.

Beregning af infusionshastighed:

Infusionshastigheden kan beregnes ud fra følgende formel:

Infusionshastighed

(ml/min)

dosis (nanogram/kg/min) x legemsvægt (kg)

koncentration af opløsningen (nanogram/ml)

Infusionshastighed (ml/time) = Infusionshastighed (ml/min) x 60

Ved administration ved hjælp en pumpe, som kan give små infusioner med konstant

volumen, kan passende mængder af den koncentrerede opløsning fortyndes med sterilt

natriumchloridopløsning 0,9 % w/v.