Flagyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Flagyl 500 mg vagitorier
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • vagitorier
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Flagyl 500 mg vagitorier
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57603
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Flagyl

500 mg, vagitorier

Metronidazol

Læs denne information godt igennem før du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Flagyl® til dig personligt. Lad derfor være med at

give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de

samme symptomer, som du selv har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en

bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Den nyeste version af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Flagyl

3. Sådan skal du bruge Flagyl

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Flagyl er et bakteriedræbende lægemiddel (antibiotikum). Du kan bruge

Flagyl vagitorier til behandling af betændelse i skeden forårsaget af

bakterier og andre mikroorganismer, som er følsomme overfor

metronidazol. Lægen kan have givet dig Flagyl for noget andet. Følg altid

lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE FLAGYL

Brug ikke Flagyl

hvis du er allergisk overfor metronidazol, andre lignende stoffer eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Flagyl (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Flagyl:

hvis du har en blodsygdom

hvis du har en sygdom i centralnervesystemet, f.eks. epilepsi, Parkinsons

sygdom, Alzheimers sygdom eller multipel sklerose

hvis du har en alvorlig leversygdom

hvis du er i dialyse

hvis du er i behandling med lithium (mod maniskdepression dvs.

skiftende perioder med opstemthed/overaktivitet og nedsat

sindsstemning).

Drik ikke alkohol mens du bruger Flagyl, og heller ikke i 3 dage efter, at

behandlingen er afsluttet. Det kan medføre kraftigt ubehag i form af

opkastning, rødme (blussen) og varmefølelse, hurtig vejrtrækning og

hjertebanken, (samme reaktion som opnås efter indtagelse af alkohol

samtidig med behandling mod alkoholmisbrug (disulfiram)). Dette gælder

også for medicin, der indeholder alkohol.

Hvis du bruger Flagyl vagitorier og kondomer/ pessar samtidig, kan der

være en øget risiko for, at gummiet bliver ødelagt, så præventionen ikke

virker. Du bør ikke blive behandlet med Flagyl over længere tid. Tal med

lægen.

Vær opmærksom på at Flagyl kan farve urinen mørk. Oplys altid ved

blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Flagyl. Det

kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Flagyl

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin

eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du bruger:

medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin og carbamazepin)

blodfortyndende medicin (warfarin)

medicin mod manisk depression (skiftende perioder med

opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning) (lithium)

medicin der undertrykker immunforsvaret efter transplantation

(ciclosporin, tacrolimus, busulfan)

medicin mod kræft (5-fluorouracil)

medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin)

medicin mod migræne (ergotamin)

medicin mod uregelmæssig hjerterytme (amiodaron)

medicin mod afhængighed af alkohol (disulfiram)

muskelafslappende medicin (vecuronium).

Brug af Flagyl sammen med mad, drikke og alkohol

Drik ikke alkohol, mens du bruger Flagyl, og heller ikke i 3 dage efter, at

behandlingen er afsluttet. Det kan medføre kraftigt ubehag i form af

opkastning, rødme (blussen) og varmefølelse, hurtig vejrtrækning og

hjertebanken, (samme reaktion som opnås efter indtagelse af alkohol

samtidig med behandling mod alkoholmisbrug (disulfiram)).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Du må kun bruge Flagyl vagitorier efter lægens anvisning.

Amning:

Du bør ikke bruge Flagyl, hvis du ammer, da Flagyl går over i

modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Flagyl vagitorier kan give bivirkninger (forvirring, svimmelhed,

hallucinationer, kramper og synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du

skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig og

undlade at køre bil, motorcykel, cykle eller arbejde med værktøj eller

maskiner, hvis disse symptomer opstår.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE FLAGYL

Tag altid Flagyl nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

1 vagitorie daglig i 6 dage. Ved sygdommen Trichomonas bør din

seksualpartner behandles samtidig.

Nedsat leverfunktion

Hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion, kan det være nødvendigt at ændre

dosering. Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte

har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med

lægen.

Brugervejledning

Indfør vagitoriet dybt i skeden. For at undgå smittefare kan du benytte

handske ved indføring af vagitoriet.

Hvis du har brugt for mange Flagyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Flagyl,

end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas. Tag pakningen med.

Du kan få symptomer som: kvalme, opkastning, madlede, metallisk smag i

munden, hovedpine og svimmelhed.

Mere sjældent kan der være søvnløshed, døsighed, nedsat urinmængde og

mørkfarvning af urinen samt krampeanfald.

Hvis du har glemt at bruge Flagyl

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det.

Hvis du snart skal bruge den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Flagyl

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandling med

Flagyl er stoppet. Spørg lægen, apoteks-personalet eller

sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse

og feber pga. for få hvide blodlegemer. Kontakt straks læge

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Flagyl, 1. udgave

Senest revideret marts 2016

Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber.

Kontakt læge eller skadestue

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet

(for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue

Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000

patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Træthed og bleghed pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i

blodet. Kontakt lægen.

Forvirring, rysten, svær hovedpine, talebesvær, rykvise ufrivillige

øjenbevægelser, påvirket bevidsthed evt. bevidstløshed og koma pga.

forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.

Leverbetændelse evt. med gulsot og hudkløe. Kontakt læge eller

skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra

forhåndenværende data):

Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt.

feber pga. meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller

skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og

nakkestivhed.

Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge

øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse

i synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.

Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt der kan være

transplantations -krævende. Kontakt læge eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder

samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnson syndrom).

Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud (Toksisk epidermalnekrolyse).

Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Smagsforstyrrelser, metalsmag i munden. Mundbetændelse med hvide

belægninger.

Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

patienter):

Hovedpine.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen.

Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt,

ring 112.

Sindslidelser med forvirring, hallucinationer og opstemthed (manisk). Kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Nedtrykt sindstilstand.

Smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse.

Kan ses ved langvarig behandling med høje doser.

Svimmelhed, usikre bevægelser, feber, træthed.

Dobbeltsyn, nærsynethed, sløret syn, nedsat synsskarphed, ændringer i

farveopfattelsen.

Appetitmangel/madlede.

Mørkfarvning af urinen.

Hududslæt, evt. med blærer, kløe, nældefeber, hudrødme.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Feber.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000

patienter):

Afgrænset, brunrød misfarvning af huden.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra forhåndenværende data):

Påvirkning af synsnerven.

Misfarvning af tungen/lodden tunge (f.eks. som følge af svampevækst).

Flagyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget

til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver

for leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300

København S., Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail:

dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Flagyl utilgængeligt for børn.

Opbevar Flagyl ved højst 25 °C.

Brug ikke Flagyl efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Flagyl vagitorier indeholder:

Aktivt stof: Metronidazol 500 mg.

Øvrigt indholdsstof: Hårdfedt.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende:

Flagyl vagitorier er aflange, hvide til svagt gullige og uden lugt.

Pakningsstørrelse:

Flagyl vagitorier findes i pakninger med 10 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

16-4-2018

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

METRONIDAZOLE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet [BluePoint Laboratories]

METRONIDAZOLE Tablet [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

NUVESSA (Metronidazole) Gel [Exeltis USA, Inc.]

NUVESSA (Metronidazole) Gel [Exeltis USA, Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria. Cleocin and Flagyl belong to different antibiotic drug classes. Cleocin is a lincomycin antibiotic and Flagyl is a nitroimidazole antibiotic.

US - RxList

20-2-2018

Flagyl vs. Zosyn

Flagyl vs. Zosyn

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Zosyn (piperacillin and tazobactam for injection) are antibiotics used to treat bacterial infections. Flagyl and Zosyn are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Zosyn is a combination of a penicillin-class antibacterial and a beta-lactamase inhibitor.

US - RxList

20-2-2018

Flagyl vs. Tindamax

Flagyl vs. Tindamax

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Tindamax (tinidazole) are nitroimidazole antibiotics used to treat bacterial infections. Side effects of Flagyl and Tindamax that are similar include nausea, vomiting, stomach upset, stomach/abdominal cramps/pain, diarrhea, constipation, dizziness, headache, or a bitter or metallic taste in the mouth or changes in taste.

US - RxList

14-2-2018

Diflucan vs. Flagyl

Diflucan vs. Flagyl

Diflucan (fluconazole) and Flagyl (metronidazole) are used to treat different kinds of infections.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Cipro

Flagyl vs. Cipro

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Cipro (ciprofloxacin) are antibiotics used to treat bacterial infections. Flagyl and Cipro are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Cipro is a quinolone antibiotic.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Keflex

Flagyl vs. Keflex

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Keflex (cephalexin) are antibiotics used to treat bacterial infections. Keflex is also used before dental procedures in patients identified with certain heart-related conditions to prevent bacterial infections of the heart known as endocarditis. Flagyl and Keflex are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Keflex is a cephalosporin antibiotic.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Bactrim

Flagyl vs. Bactrim

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) are antibiotics used to treat a variety of bacterial infections.

US - RxList

7-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Metronidazole Benzoate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Metronidazole Benzoate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

METRONIDAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Capsule [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Capsule [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Cadila Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Cadila Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 250 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 250 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

METRONIDAZOLE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Nivagen Pharmaceuticals, Inc]

METRONIDAZOLE Tablet [Nivagen Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE TOPICAL GEL (Metronidazole) Gel [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE TOPICAL GEL (Metronidazole) Gel [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE Cream [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE Cream [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE Lotion [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE Lotion [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

METRONIDAZOLE Gel [Sandoz Inc.]

METRONIDAZOLE Gel [Sandoz Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

METRONIDAZOLE Gel [A-S Medication Solutions]

METRONIDAZOLE Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

METRONIDAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

METRONIDAZOLE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

METRONIDAZOLE Gel [Oceanside Pharmaceuticals]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

24-10-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

METRONIDAZOLE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

METRONIDAZOLE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet [A-S Medication Solutions]

METRONIDAZOLE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Method Pharmaceuticals, LLC]

METRONIDAZOLE Tablet [Method Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Sep 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Sep 7, 2017 EST

US - DailyMed

31-8-2017

VANDAZOLE (Metronidazole) Gel [Upsher-Smith Laboratories, Inc.]

VANDAZOLE (Metronidazole) Gel [Upsher-Smith Laboratories, Inc.]

Updated Date: Aug 31, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Central Texas Community Health Centers]

METRONIDAZOLE Tablet [Central Texas Community Health Centers]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

11-8-2017

METRONIDAZOLE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 11, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

METRONIDAZOLE Lotion [E. FOUGERA CO. A Division Of Fougera Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Lotion [E. FOUGERA CO. A Division Of Fougera Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Unit Dose Services]

METRONIDAZOLE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed