Flagyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Flagyl 500 mg vagitorier
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • vagitorier
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Flagyl 500 mg vagitorier
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57603
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Flagyl

500 mg, vagitorier

Metronidazol

Læs denne information godt igennem før du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Flagyl® til dig personligt. Lad derfor være med at

give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de

samme symptomer, som du selv har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en

bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Den nyeste version af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Flagyl

3. Sådan skal du bruge Flagyl

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Flagyl er et bakteriedræbende lægemiddel (antibiotikum). Du kan bruge

Flagyl vagitorier til behandling af betændelse i skeden forårsaget af

bakterier og andre mikroorganismer, som er følsomme overfor

metronidazol. Lægen kan have givet dig Flagyl for noget andet. Følg altid

lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE FLAGYL

Brug ikke Flagyl

hvis du er allergisk overfor metronidazol, andre lignende stoffer eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Flagyl (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Flagyl:

hvis du har en blodsygdom

hvis du har en sygdom i centralnervesystemet, f.eks. epilepsi, Parkinsons

sygdom, Alzheimers sygdom eller multipel sklerose

hvis du har en alvorlig leversygdom

hvis du er i dialyse

hvis du er i behandling med lithium (mod maniskdepression dvs.

skiftende perioder med opstemthed/overaktivitet og nedsat

sindsstemning).

Drik ikke alkohol mens du bruger Flagyl, og heller ikke i 3 dage efter, at

behandlingen er afsluttet. Det kan medføre kraftigt ubehag i form af

opkastning, rødme (blussen) og varmefølelse, hurtig vejrtrækning og

hjertebanken, (samme reaktion som opnås efter indtagelse af alkohol

samtidig med behandling mod alkoholmisbrug (disulfiram)). Dette gælder

også for medicin, der indeholder alkohol.

Hvis du bruger Flagyl vagitorier og kondomer/ pessar samtidig, kan der

være en øget risiko for, at gummiet bliver ødelagt, så præventionen ikke

virker. Du bør ikke blive behandlet med Flagyl over længere tid. Tal med

lægen.

Vær opmærksom på at Flagyl kan farve urinen mørk. Oplys altid ved

blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Flagyl. Det

kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Flagyl

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin

eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du bruger:

medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin og carbamazepin)

blodfortyndende medicin (warfarin)

medicin mod manisk depression (skiftende perioder med

opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning) (lithium)

medicin der undertrykker immunforsvaret efter transplantation

(ciclosporin, tacrolimus, busulfan)

medicin mod kræft (5-fluorouracil)

medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin)

medicin mod migræne (ergotamin)

medicin mod uregelmæssig hjerterytme (amiodaron)

medicin mod afhængighed af alkohol (disulfiram)

muskelafslappende medicin (vecuronium).

Brug af Flagyl sammen med mad, drikke og alkohol

Drik ikke alkohol, mens du bruger Flagyl, og heller ikke i 3 dage efter, at

behandlingen er afsluttet. Det kan medføre kraftigt ubehag i form af

opkastning, rødme (blussen) og varmefølelse, hurtig vejrtrækning og

hjertebanken, (samme reaktion som opnås efter indtagelse af alkohol

samtidig med behandling mod alkoholmisbrug (disulfiram)).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Du må kun bruge Flagyl vagitorier efter lægens anvisning.

Amning:

Du bør ikke bruge Flagyl, hvis du ammer, da Flagyl går over i

modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Flagyl vagitorier kan give bivirkninger (forvirring, svimmelhed,

hallucinationer, kramper og synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du

skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig og

undlade at køre bil, motorcykel, cykle eller arbejde med værktøj eller

maskiner, hvis disse symptomer opstår.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE FLAGYL

Tag altid Flagyl nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

1 vagitorie daglig i 6 dage. Ved sygdommen Trichomonas bør din

seksualpartner behandles samtidig.

Nedsat leverfunktion

Hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion, kan det være nødvendigt at ændre

dosering. Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte

har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med

lægen.

Brugervejledning

Indfør vagitoriet dybt i skeden. For at undgå smittefare kan du benytte

handske ved indføring af vagitoriet.

Hvis du har brugt for mange Flagyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Flagyl,

end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas. Tag pakningen med.

Du kan få symptomer som: kvalme, opkastning, madlede, metallisk smag i

munden, hovedpine og svimmelhed.

Mere sjældent kan der være søvnløshed, døsighed, nedsat urinmængde og

mørkfarvning af urinen samt krampeanfald.

Hvis du har glemt at bruge Flagyl

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det.

Hvis du snart skal bruge den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Flagyl

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandling med

Flagyl er stoppet. Spørg lægen, apoteks-personalet eller

sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse

og feber pga. for få hvide blodlegemer. Kontakt straks læge

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Flagyl, 1. udgave

Senest revideret marts 2016

Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber.

Kontakt læge eller skadestue

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet

(for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue

Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000

patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Træthed og bleghed pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i

blodet. Kontakt lægen.

Forvirring, rysten, svær hovedpine, talebesvær, rykvise ufrivillige

øjenbevægelser, påvirket bevidsthed evt. bevidstløshed og koma pga.

forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.

Leverbetændelse evt. med gulsot og hudkløe. Kontakt læge eller

skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra

forhåndenværende data):

Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt.

feber pga. meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller

skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og

nakkestivhed.

Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge

øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse

i synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.

Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt der kan være

transplantations -krævende. Kontakt læge eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder

samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnson syndrom).

Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud (Toksisk epidermalnekrolyse).

Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Smagsforstyrrelser, metalsmag i munden. Mundbetændelse med hvide

belægninger.

Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

patienter):

Hovedpine.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen.

Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt,

ring 112.

Sindslidelser med forvirring, hallucinationer og opstemthed (manisk). Kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Nedtrykt sindstilstand.

Smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse.

Kan ses ved langvarig behandling med høje doser.

Svimmelhed, usikre bevægelser, feber, træthed.

Dobbeltsyn, nærsynethed, sløret syn, nedsat synsskarphed, ændringer i

farveopfattelsen.

Appetitmangel/madlede.

Mørkfarvning af urinen.

Hududslæt, evt. med blærer, kløe, nældefeber, hudrødme.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Feber.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000

patienter):

Afgrænset, brunrød misfarvning af huden.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

(hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra forhåndenværende data):

Påvirkning af synsnerven.

Misfarvning af tungen/lodden tunge (f.eks. som følge af svampevækst).

Flagyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget

til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver

for leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300

København S., Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail:

dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Flagyl utilgængeligt for børn.

Opbevar Flagyl ved højst 25 °C.

Brug ikke Flagyl efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Flagyl vagitorier indeholder:

Aktivt stof: Metronidazol 500 mg.

Øvrigt indholdsstof: Hårdfedt.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende:

Flagyl vagitorier er aflange, hvide til svagt gullige og uden lugt.

Pakningsstørrelse:

Flagyl vagitorier findes i pakninger med 10 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af:

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.