Flagyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Flagyl 40 mg/ml oral suspension
 • Dosering:
 • 40 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Flagyl 40 mg/ml oral suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10960
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Flagyl

®

40 mg/ml, oral suspension

Metronidazol

Læs denne information grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Flagyl til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste version af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Flagyl

Sådan skal du tage Flagyl

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Flagyl er et bakteriedræbende middel (antibiotikum).

Du kan bruge Flagyl til:

forebyggelse og behandling af infektioner med bakterier og andre mikroorganismer, som metronidazol

virker på

Morbus Crohn (kronisk betændelse i tarmen).

Lægen kan have givet dig Flagyl for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FLAGYL

Tag ikke Flagyl

hvis du er allergisk overfor metronidazol, andre lignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Flagyl (angivet i punkt 6)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Flagyl:

hvis du har en blodsygdom

hvis du har en sygdom i centralnervesystemet, f.eks. epilepsi, Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom

eller multipel sklerose

hvis du har en alvorlig leversygdom

hvis du er i dialyse

hvis du er i behandling med lithium (mod manisk depression dvs. skiftende perioder med

opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning).

Drik ikke alkohol, mens du tager Flagyl, og heller ikke i 3 dage efter, at behandlingen er afsluttet. Det kan

medføre kraftigt ubehag i form af opkastning, rødme (blussen) og varmefølelse, hurtig vejrtrækning og

hjertebanken, (samme reaktion som opnås efter indtagelse af alkohol samtidig med behandling mod

alkoholmisbrug (disufiram)). Dette gælder også for medicin, der indeholder alkohol.

Du bør ikke blive behandlet med Flagyl over længere tid. Tal med lægen.

Vær opmærksom på at Flagyl kan farve urinen mørk.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Flagyl. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Flagyl

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du bruger:

medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin og carbamazepin)

blodfortyndende medicin (warfarin)

medicin mod manisk depression (skiftende perioder med opstemthed/overaktivitet og nedsat

sindsstemning) (lithium)

medicin der undertrykker immunforsvaret efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus, busulfan)

medicin mod kræft (5-fluorouracil)

medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin)

medicin mod migræne (ergotamin)

medicin mod uregelmæssig hjerterytme (amiodaron)

medicin mod afhængighed af alkohol (disulfiram)

muskelafslappende medicin (vecuronium).

Brug af Flagyl sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Flagyl sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt.

Drik ikke alkohol, mens du tager Flagyl, og heller ikke i 3 dage efter, at behandlingen er afsluttet. Det kan

medføre kraftigt ubehag i form af opkastning, rødme (blussen) og varmefølelse, hurtig vejrtrækning og

hjertebanken, (samme reaktion som opnås efter indtagelse af alkohol samtidig med behandling mod

alkoholmisbrug (disulfiram)).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Du kan tage Flagyl under graviditet.

Amning:

Du bør ikke tage Flagyl, hvis du ammer, da Flagyl går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Flagyl oral suspension kan give bivirkninger (forvirring, svimmelhed, hallucinationer, kramper og

synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert

i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig og undlade at køre bil,

motorcykel, cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis disse symptomer opstår.

Flagyl oral suspension indeholder saccharose, alkohol, methylparahydroxybenzoat og

propylparahydroxybenzoat, hvor advarsel er påkrævet

Flagyl indeholder saccharose, som kan være skadeligt for tænderne. Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Ved enkeltdoser over 8 ml oral

suspension, skal du tage hensyn til sukkerindholdet, hvis du har diabetes.

Flagyl indeholder ca. 1 % vol. alkohol, det vil sige ved højeste dosis (2 g metronidazol ~ 50 ml Flagyl oral

suspension) op til 0,5 g alkohol pr. dosis, svarende til 10 ml øl (5 % vol.) eller ca. 5 ml vin (12 % vol.) pr.

dosis. Skadelig for alkoholikere. Brug kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder og patienter

i højrisikogruppe såsom patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen.

Flagyl indeholder methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216)

(konserveringsmidler), dette kan give allergiske reaktioner. Reaktionerne kan optræde efter behandlingen er

ophørt.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE FLAGYL

Tag altid Flagyl nøjagtig efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Flagyl oral suspension skal omrystes grundigt før brug.

Doseringen af Flagyl er afhængig af din sygdom, både hvor stor dosis du skal have, hvor mange gange om

dagen du skal tage Flagyl, og hvor længe behandlingen skal vare.

Forebyggelse og behandling af infektioner

Voksne: Den daglige dosis er mellem 200 mg og 2 g. Denne dosis skal fordeles mellem 1 og 3 doser om dagen.

Du skal have Flagyl mellem 1 og 10 dage. Følg lægens anvisning.

Selvom du føler dig rask allerede få dage efter behandlingens start, er det vigtigt, at du fortsætter behandlingen,

så længe lægen har sagt. Ellers er der risiko for, at infektionen blusser op igen.

Børn: Dosis afhænger af barnets vægt. Den daglige dosis er 15-50 mg for hvert kilo, barnet vejer. Antal daglige

doser og behandlingens varighed følger de samme retningslinjer som for voksne.

Morbus Crohn

Voksne: 10 ml 2 gange daglig.

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt. Den normale dosis er 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

Hvis barnet f.eks. vejer 27 kg, vil dosis normalt være 5 ml 2 gange daglig. Følg lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion

Hvis du har nedsat leverfunktion, kan det være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for meget Flagyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Flagyl, end der står her, eller mere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Du kan få symptomer såsom: kvalme, opkastning, madlede, metallisk smag i munden, hovedpine og

svimmelhed. Mere sjældent kan der være søvnløshed, døsighed, nedsat urinmængde og mørkfarvning af urinen

samt krampeanfald.

Hvis du har

glemt

at

tage Flagyl

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste

dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Flagyl

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandling med Flagyl er stoppet.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. for få hvide

blodlegemer. Kontakt straks læge.

Sjældne bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt læge eller skadestue

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger

(det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga.

overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Træthed og bleghed pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.

Forvirring, rysten, svær hovedpine, talebesvær, rykvise ufrivillige øjenbevægelser, påvirket bevidsthed

evt. bevidstløshed og koma pga. forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.

Leverbetændelse evt. med gulsot og hudkløe. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra

forhåndenværende data):

Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga.

meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment

sløj med hovedpine og nakkestivhed.

Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og

vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.

Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt der kan være transplantationskrævende. Kontakt

læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Smagsforstyrrelser, metalsmag i munden. Mundbetændelse med hvide belægninger.

Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Hovedpine.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber

og tunge, kan det være livsfarligt, ring 112.

Sindslidelser med forvirring, hallucinationer og opstemthed (manisk). Kan være eller blive alvorligt. Tal

med lægen.

Nedtrykt sindstilstand.

Smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse. Kan ses ved langvarig behandling med høje doser

Svimmelhed, usikre bevægelser, feber, træthed.

Dobbeltsyn, nærsynethed, sløret syn, nedsat synsskarphed, ændringer i farveopfattelsen.

Appetitmangel/madlede.

Mørkfarvning af urinen.

Hududslæt, evt. med blærer, kløe, nældefeber, hudrødme.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Feber.

Meget sjældne bivirkninger

(det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Afgrænset, brunrød misfarvning af huden.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra

forhåndenværende data):

Påvirkning af synsnerven.

Misfarvning af tungen/lodden tunge (f.eks. som følge af svampevækst).

Flagyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i

visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver for leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via

mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Flagyl utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C

Brug ikke Flagyl efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Flagyl oral suspension indeholder:

Aktivt stof: Metronidazol.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumdihydrogenphosphatdihydrat, ethanol 96 % (0,01 ml/ml),

aluminiummagnesiumsilikat, saccharose, citronessens, orangeessens, methylparahydroxybenzoat

(E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende:

Flagyl oral suspension er en hvid til cremefarvet suspension med et let gulligt skær og en duft af appelsin og

citron. Suspensionen kan danne bundfald ved henstand, som dog let lader sig ryste op igen ved forsigtig

omrystning.

Pakningsstørrelse:

Flaske med 100 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

sanofi-aventis Denmark A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Danmark.

Fremstiller:

Unither Liquid Manufacturing, 1-3 allée de la Neste, Z.I. en Sigal, 31770 Colomiers, Frankrig.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2013

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

16-4-2018

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

METRONIDAZOLE Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

METRONIDAZOLE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet, Orally Disintegrating [Rising Health, LLC]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet, Orally Disintegrating [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE Injection, Solution [American Regent, Inc.]

CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE Injection, Solution [American Regent, Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Rising Health, LLC]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

METRONIDAZOLE Tablet [BluePoint Laboratories]

METRONIDAZOLE Tablet [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

NUVESSA (Metronidazole) Gel [Exeltis USA, Inc.]

NUVESSA (Metronidazole) Gel [Exeltis USA, Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [DIRECT RX]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin vs. Flagyl

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria. Cleocin and Flagyl belong to different antibiotic drug classes. Cleocin is a lincomycin antibiotic and Flagyl is a nitroimidazole antibiotic.

US - RxList

20-2-2018

Flagyl vs. Zosyn

Flagyl vs. Zosyn

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Zosyn (piperacillin and tazobactam for injection) are antibiotics used to treat bacterial infections. Flagyl and Zosyn are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Zosyn is a combination of a penicillin-class antibacterial and a beta-lactamase inhibitor.

US - RxList

20-2-2018

Flagyl vs. Tindamax

Flagyl vs. Tindamax

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Tindamax (tinidazole) are nitroimidazole antibiotics used to treat bacterial infections. Side effects of Flagyl and Tindamax that are similar include nausea, vomiting, stomach upset, stomach/abdominal cramps/pain, diarrhea, constipation, dizziness, headache, or a bitter or metallic taste in the mouth or changes in taste.

US - RxList

14-2-2018

Diflucan vs. Flagyl

Diflucan vs. Flagyl

Diflucan (fluconazole) and Flagyl (metronidazole) are used to treat different kinds of infections.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Cipro

Flagyl vs. Cipro

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Cipro (ciprofloxacin) are antibiotics used to treat bacterial infections. Flagyl and Cipro are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Cipro is a quinolone antibiotic.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Keflex

Flagyl vs. Keflex

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Keflex (cephalexin) are antibiotics used to treat bacterial infections. Keflex is also used before dental procedures in patients identified with certain heart-related conditions to prevent bacterial infections of the heart known as endocarditis. Flagyl and Keflex are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Keflex is a cephalosporin antibiotic.

US - RxList

8-2-2018

Flagyl vs. Bactrim

Flagyl vs. Bactrim

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Bactrim (sulfamethoxazole and trimethoprim) are antibiotics used to treat a variety of bacterial infections.

US - RxList

7-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Metronidazole Benzoate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Metronidazole Benzoate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

METRONIDAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [A-S Medication Solutions]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Capsule [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Capsule [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

SYNOVEX C (Progesterone And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX C (Progesterone And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Cadila Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Cadila Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 250 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 250 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

METRONIDAZOLE 500 MG (Metronidazole) Tablet, Film Coated [Vivimed Labs Limited]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Capsule [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

METRONIDAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

AMMONIUM BENZOICUM (Ammonium Benzoate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

AMMONIUM BENZOICUM (Ammonium Benzoate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

METRONIDAZOLE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Nivagen Pharmaceuticals, Inc]

METRONIDAZOLE Tablet [Nivagen Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE TOPICAL GEL (Metronidazole) Gel [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE TOPICAL GEL (Metronidazole) Gel [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE Cream [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE Cream [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

METRONIDAZOLE Lotion [Prasco Laboratories]

METRONIDAZOLE Lotion [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

METRONIDAZOLE Tablet [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

METRONIDAZOLE Tablet [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed