Farmidur

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Farmidur 60 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 60 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Farmidur 60 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35532
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Isosorbidmononitrat Alternova, 60 mg, depottabletter

isosorbidmononitrat

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer

Du kan få Isosorbidmononitrat Alternova uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du

være omhyggelig med at følge anvisningerne for Isosorbidmononitrat Alternova.

Gem indlægsseddelen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse..

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isosorbidmononitrat Alternova.

3. Sådan skal du tage Isosorbidmononitrat Alternova.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring..

6. Yderligere oplysninger.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE.

Isosorbidmononitrat Alternova virker ved at udvide blodkarrene bl.a. i hjertet, hvorved

blodgennemstrømningen øges.

Isosorbidmononitrat Alternova er et lægemiddel til forebyggelse af hjertesmerter (angina pectoris).

Isosorbidmononitrat Alternova kan ikke anvendes til pludselige anfald af hjertesmerter (angina

pectoris). Her anbefales nitroglycerin til placering under tungen.

Lægen kan have givet dig Isosorbidmononitrat Alternova for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ISOSORBIDMONONITRAT

ALTERNOVA.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten

.

Tag ikke Isosorbidmononitrat Alternova

hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof isosorbidmononitrat, nitrater eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Isosorbidmononitrat Alternova.

hvis du lider af sygdomme i hjertemuskulaturen eller i hjertesækken (konstruktiv perikardit,

perikardial tamponade).

hvis du har for lavt blodtryk.

hvis du tager medicin mod impotens så som sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) eller vardenafil

(Levitra).

Vær ekstra forsigtig med at tage Isosorbidmononitrat Alternova

hvis du har for lavt blodtryk.

hvis du har alvorlig åreforkalkning i hjernen.

hvis du har lidelser i hjertemusklen.

hvis du har nedsat blodgennemstrømning på grund af åreforkalkning i hjertet.

hvis du har haft hjertestop eller slagtilfælde.

hvis du lider af svær blodmangel.

hvis du har forhøjet stofskifte.

hvis du har forhøjet tryk i hjernen.

hvis du har hjertekramper (angina pectoris) ved siden af andre sygdomme eller

kredsløbsforstyrrelser.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har taget det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Når du tager Isosorbidmononitrat Alternova må du ikke samtidig tage medicin mod impotens så

som sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) eller vardenafil (Levitra) eller andre lignende lægemidler.

Ved samtidig brug kan blodtrykket falde drastisk og derfor give øget risiko for besvimelse eller

blodprop i hjertet.

Den blodtryksnedsættende virkning af Isosorbidmononitrat Alternova kan yderligere forstærkes af

alkohol og af blodtrykssænkende lægemidler.

Brug af Isosorbidmononitrat Alternova sammen med mad og drikke

Du kan tage Isosorbidmononitrat Alternova sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning:

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Isosorbidmononitrat Alternova. Tal med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun tage Isosorbidmononitrat Alternova efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Isosorbidmononitrat Alternova kan medføre blodtryksfald, som kan give svimmelhed. Dette

forekommer især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som kan

påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Isosorbidmononitrat Alternova

Isosorbidmononitrat Alternova indeholder laktose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ISOSORBIDMONONITRAT ALTERNOVA.

Tag altid Isosorbidmononitrat Alternova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Dosering

Voksne:

Startdosis er 30 mg, herefter 60 mg og højst 120 mg én gang daglig om morgenen.

De hele eller delte tabletter skal indtages med mindst 1/2 glas væske,og de må ikke knuses eller

tygges.

Ældre:

Hos ældre patienter med risiko for lavt blodtryk eller dårlig nyre- eller leverfunktion er det

nødvendigt at være særlig forsigtig. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisning.

Børn:

Isosorbidmononitrat Alternova bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion.

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Tabletterne kan tages med eller uden føde.

Hvis du har taget for mange Isosorbidmononitrat Alternova depottabletter:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Isorsorbidmononitrat Alternova,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag

pakningen med.

Hvis du har taget for stor en dosis, kan du eventuelt få nogle af følgende symptomer:

Pulserende hovedpine

Ophidselse

Rødmen

Koldsved

Opkastning

Svimmelhed

Besvimelse

Hurtig puls

Hjertebanken.

Lavt boldtryk

Blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet (meget sjældent og kun ved meget store

doser)

Hvis du har glemt at tage Isosorbidmononitrat Alternova

Hvis du har glemt en dosis Isosorbidmononitrat Alternova, så tag den så snart du kommer i tanke

om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt

dosis.

Hvis du holder op med at tage Isosorbidmononitrat Alternova

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Isosorbidmononitrat Alternova kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Almindelige bivirkninger

(det forekommer hos mellem 1 ud af 100 patienter):

Hovedpine.

Svimmelhed

For lavt blodtryk.

Hurtig puls.

Kvalme.

Ikke almindelige bivirkninger

(det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Opkastning.

Diarre.

Sjældne bivirkninger

(det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Besvimelse.

Udslæt.

Kløe.

Meget sjældne bivirkninger

(det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Muskelsmerter.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Isosorbidmononitrat Alternova ved temperaturer over 25

Brug ikke Isosorbidmononitrat Alternova efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

(Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Isosorbidmononitrat Alternova indeholder

Aktivt stof : isosorbidmononitrat.

Øvrige indholdsstoffer:

Hypromellose.

Carnaubavoks.

Stearinsyre.

Lactosemonohydrat.

Kolloid vandfri silica.

Magnesiumstearat.

Talcum.

Hypromellose.

Magnesiumstearat.

Titandioxid (E 171).

Jernoxid (E 172).

Magrogol 4000.

Udseende og pakningsstørrelser

Isosorbidmononitrat Alternova 60 mg depottabletter er cremefarvede, ovale, med delekærv og

mærket ”60” på den ene side.

Blisterpakning (PVC/PCD/Alu/PVDC): Pakningsstørrelser: 28, 30, 49, 50, 56, 98 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark

Fremstiller:

Viminco A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 13.06.2013