Famvir

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Famvir 500 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Famvir 500 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55519
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at

læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, De vil vide.

• Lægen har ordineret Famvir

til Dem

personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme

symptomer, som De har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på

www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at tage

Famvir

3. Sådan skal De tage Famvir

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Famvir

er en antiviral medicin. Den forhindrer

den inficerende virus i at formere sig. Da virus

formerer sig meget tidligt i infektionen, vil De

have størst gavn af behandlingen, hvis De

begynder på behandlingen med Famvir

tidligt som muligt efter, at de første symptomer

opstår.

Famvir

bruges til at behandle to typer af

virusinfektion hos voksne:

• Helvedesild (herpes zoster), der er en

virusinfektion, som forårsages af en virus,

som kaldes varicella zoster (den samme virus,

som giver skoldkopper). Famvir

forhindrer

virus i at spredes i kroppen, så helbredelse

kan ske hurtigere.

• Famvir

bruges også til behandling af

helvedesild i området omkring øjet eller i selve

øjet (oftalmisk zoster).

• Genital herpes. Genital herpes er en

virusinfektion, som forårsages af herpes

simplex-virus type 1 eller 2. Den spredes

normalt ved seksuel kontakt. Den giver blistre

og brænden eller kløe omkring kønsdelene,

hvilket kan være smertefuldt. Famvir

bruges

til at behandle genital herpes hos voksne.

Personer, som ofte har genital herpes, kan

også tage Famvir

som hjælp til at forebygge

angrebene.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE

BEGYNDER AT TAGE FAMVIR

Tag ikke Famvir

, hvis De:

• er allergisk over for famciclovir, penciclovir

(den aktive metabolit af famciclovir og et

indholdsstof i visse andre lægemidler) eller et

af de øvrige indholdsstoffer i Famvir

(angivet

i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De

tager Famvir

, hvis De:

• Har nyreproblemer (eller tidligere har haft det).

Deres læge kan beslutte at give Dem en

lavere Famvir

-dosis.

• Har problemer med Deres immunforsvar.

• Har leverproblemer.

Børn og unge under 18 år

Det frarådes at bruge Famvir

til børn og unge.

Undgå at smitte andre med genital herpes

Hvis De tager Famvir

for at behandle eller

undertrykke genital herpes, eller hvis De

tidligere har haft genital herpes, bør De fortsat

praktisere sikker sex, inkl. brug af kondom.

Dette er vigtigt for at undgå, at De overfører

infektionen til andre. De bør ikke have sex, hvis

De har genitale sår eller blistre.

Brug af anden medicin sammen med Famvir

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis De bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Tal med Deres læge, hvis De tager:

• Raloxifen (bruges til at forebygge og behandle

osteoporose).

• Probenecid (bruges til at behandle højt

indhold af urinsyre i blodet i forbindelse med

gigt og til at øge blodets antibiotikaindhold af

penicillin-typen), eller enhver anden medicin,

som kan påvirke nyrerne.

Brug af Famvir

sammen med mad og drikke

De kan tage Famvir

sammen med eller uden

mad og drikke.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om,

at De er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet

til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet

De må ikke tage Famvir

under graviditeten,

medmindre det er strengt nødvendigt. Deres

læge vil fortælle Dem om de mulige risici, der er

ved at tage Famvir

under graviditet.

Amning

De må ikke tage Famvir

, hvis De ammer,

medmindre det er absolut nødvendigt. Deres

læge vil diskutere de mulige risici, der er

forbundet med at tage Famvir

under amning,

med Dem.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Famvir

kan forårsage svimmelhed, døsighed

eller forvirring. Hvis De oplever nogle af disse

symptomer, mens De tager Famvir

, må De ikke

køre bil, motorcykel eller cykle eller arbejde

med værktøj eller maskiner.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE FAMVIR

Tag altid Famvir

nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

– Den daglige dosis og varigheden af

behandlingen vil afhænge af den type

virusinfektion, De har – se nedenfor. Deres

læge vil ordinere den korrekte dosis til Dem.

– Det bedste resultat af behandling opnås, hvis

behandlingen startes så hurtigt som muligt

efter, at de første tegn og symptomer opstår.

– Undgå seksuel kontakt med andre, hvis De

har symptomer på genital herpes – også

selvom De har startet behandlingen med

Famvir

. Dette er fordi, De kan overføre

herpesinfektionen til Deres partner.

– Hvis De har eller har haft nyreproblemer, kan

Deres læge beslutte at give Dem en lavere

dosis af Famvir

Vær opmærksom på, at De ikke kan bruge

Famvir

500 mg filmovertrukne tabletter til alle

de anførte doseringer.

Den sædvanlige dosis er:

Helvedesild:

– Hvis Deres immunsystem er normalt, er den

anbefalede dosis 500 mg 3 gange daglig i

7 dage.

– Hvis Deres immunsystem er nedsat, er den

anbefalede dosis 500 mg 3 gange daglig i

10 dage.

Genital herpes:

Dosering afhænger af tilstanden i Deres

immunsystem og stadiet af Deres infektion.

Hvis De har et normalt immunsystem, er den

anbefalede dosis

– Ved første udbrud: 250 mg 3 gange daglig i

5 dage.

– For at behandle yderligere udbrud: 125 mg

2 gange daglig i 5 dage.

– For at forebygge yderligere udbrud: 250 mg

2 gange daglig.

Deres læge vil fortælle Dem, hvor længe De skal

fortsætte behandlingen.

Hvis Deres immunsystem er nedsat, er den

anbefalede dosis

– For at behandle det aktuelle udbrud: 500 mg

2 gange daglig i 7 dage.

– For at forebygge fremtidige udbrud: 500 mg

2 gange daglig.

Deres læge vil fortælle Dem, hvor længe De skal

fortsætte med at tage Deres tabletter.

Brug til børn og unge under 18 år

Det frarådes at bruge Famvir

til børn og unge,

da sikkerhed og virkning ikke er klarlagt.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Famvir

500 mg filmovertrukne tabletter

famciclovir

548975P001

09/2015

Famvir

er et registreret varemærke, som tilhører

Novartis International Pharmaceutical Ltd.

• Kløe.

• Leverundersøgelse, der giver unormale

resultater.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

• Forvirring.

• Døsighed (normalt hos ældre).

• Kløende udslæt (nældefeber).

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

• Hallucinationer (ser eller hører ting, der ikke

reelt findes).

• Hjertebanken (tegn på unormal hjerterytme).

Indberetning af bivirkninger til

Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med

Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres

pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller

med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Famvir

utilgængeligt for børn.

• Opbevar ikke Famvir

ved temperaturer over

25 °C.

• Opbevar Famvir

i original yderpakning for at

beskytte mod fugt.

• Brug ikke Famvir

efter den udløbsdato, der

står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan De skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må De ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Famvir

filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Famciclovir 500 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat,

hydroxypropylcellulose, natriumstivelsesglycolat

(type A).

Filmovertræk: Hypromellose, titandioxid (E171),

macrogol 4000, macrogol 6000.

Udseende og pakningsstørrelser:

Famvir

500 mg er en hvid, oval, udadbuet,

filmovertrukket tablet med skrå kant præget

med ”FV 500” på den ene side og blank på den

anden side.

Famvir

500 mg filmovertrukne tabletter fås i

pakninger med 21 tabletter (3 blister á

7 tabletter).

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

marts 2015.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvis De har taget for mange Famvir

filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

De har taget flere Famvir

, end der står i denne

information eller mere end lægen har

foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag

pakningen med.

Indtagelse af for mange Famvir

filmovertrukne

tabletter kan påvirke nyrerne. Hos patienter, der

på forhånd har nyreproblemer, kan det i sjældne

tilfælde medføre nyresvigt, hvis deres dosis ikke

er korrekt nedsat.

Hvis De har glemt at tage Famvir

Hvis De har glemt at tage en dosis Famvir

, bør

De tage den, så snart De kommer i tanke om

det. Tag derefter den næste dosis som planlagt.

Tag dog ikke to doser inden for et tidsinterval på

mindre end en time. I sådanne tilfælde skal De

springe den glemte dosis over. De må ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis De holder op med at tage Famvir

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger til sjældne

bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 100 ud

af 10.000 patienter):

• Voldsom blæredannelse på hud eller

slimhinder på læber, øjne, mund, næsen eller

kønsdelene (dette kan være tegn på en

alvorlig allergisk hudreaktion).

• Uforklarlige blå mærker, rødlige eller

rødviolette mærker på huden eller næseblod

(dette kan være tegn på et nedsat antal af

blodplader).

• Hævelse under huden (fx hævelse i ansigtet,

hævelse omkring øjet, hævede øjenlåg,

hævelse i svælget).

• Gulfarvning af huden og/eller øjne (tegn på

gulsot).

• Violette pletter på huden, kløe, brændende

fornemmelse (tegn på betændelsestilstand

i blodkar).

Hvis De oplever nogle af ovenstående

bivirkninger, skal De straks kontakte lægen

eller tage på skadestuen på det nærmeste

hospital.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(det sker hos

mere end 1 ud af 10 patienter):

• Hovedpine.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Kvalme.

• Opkastning.

• Mavesmerter.

• Diarré.

• Svimmelhed.

• Hududslæt.

09/2015