Estring

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Estring 7,5 mikrog./24 timer vaginalindlæg
 • Dosering:
 • 7,5 mikrog./24 timer
 • Lægemiddelform:
 • vaginalindlæg
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Estring 7,5 mikrog./24 timer vaginalindlæg
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15084
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Estring

7,5 mikrogram/24 timer, vaginalindlæg

estradiol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Estring

Sådan skal du bruge Estring

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Estring er et lægemiddel til hormonsubstitutionsbehandling (HRT).

I overgangsalderen nedsættes kroppens egen dannelse af de kvindelige kønshormoner (østrogener)

gradvist. Slimhinderne bliver mere sarte og tynde, og du kan få tørhed i skeden (vagina), smerter ved

samleje, skedekatar, kløe, udflåd, hyppige vandladninger samt tendens til blærebetændelse og ufrivillig

vandladning. Lokal østrogenbehandling kan forebygge eller mindske disse gener.

Estring er en blød og smidig ring, der indeholder det naturlige kvindelige kønshormon estradiol.

Estring afgiver

en lille, konstant mængde estradiol over 3 måneder, hvorefter den skiftes. På grund af

den lille mængde hormon virker Estring næsten udelukkende i skeden, og påvirker derfor ikke resten af

kroppen.

Estring

virker ved at normalisere slimhinden i skeden, og dermed bliver den mere modstandsdygtig og

fugtig.

Ved gener fra skeden pga. østrogenmangel i forbindelse med overgangsalderen kan du bruge Estring

til:

at lindre og fjerne symptomer i skeden, f.eks. tørhed og irritation

at afhjælpe eller forhindre urinvejsinfektioner og hyppig vandladning

at behandle skedekatar (som skyldes tørre slimhinder).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Estring

Sygdomshistorie og regelmæssig lægekontrol

HRT er forbundet med risici, som skal tages i betragtning, når du overvejer om du skal tage

behandlingen eller fortsætte med den.

Erfaring med behandling af kvinder i for tidlig overgangsalder (på grund af æggestokke, der ikke

fungerer, eller operation) er begrænset. Hvis du er i for tidlig overgangsalder, kan risikoen ved HRT

være anderledes. Tal med lægen.

Før du starter (eller genoptager) behandling med Estring, vil lægen spørge ind til sygdomme hos dig

eller din nærmeste familie. Lægen vil måske foretage en helbredsundersøgelse, som kan omfatte

undersøgelse af dine bryster og/eller en gynækologisk undersøgelse.

Efter du er startet med at bruge Estring, bør du blive undersøgt regelmæssigt hos din læge (mindst én

gang om året). Ved disse kontrolbesøg bør du tale med lægen om fordele og ulemper ved fortsat brug

af Estring.

Du bør regelmæssigt få foretaget brystscreening (mammografi) afhængig af lægens råd. Du bør fortælle

lægen, hvis du oplever forandringer i dine bryster.

Brug ikke Estring

Hvis noget af nedenstående er gældende for dig, eller hvis nogle af de nævnte tilstande opstår for første

gang, mens du bruger Estring, skal du stoppe behandlingen, og straks kontakte lægen. Hvis du er

usikker, skal du tale med lægen, før du bruger Estring.

Brug ikke Estring, hvis du:

er allergisk over for estradiol, eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

har eller har haft brystkræft, eller har mistanke herom.

har, eller har mistanke om, at du har en hormonafhængig svulst, f.eks. kræft i livmoderslimhinden

har blødninger fra skeden uden kendt årsag.

har ubehandlet fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi).

har eller har haft en blodprop i en blodåre (venetrombose), f.eks. i benene (dyb venetrombose)

eller i lungerne (lungeemboli).

har en blodsygdom (f.eks. protein C-, protein S- eller antithrombin-mangel).

har eller for nylig har haft en blodprop i hjertet, slagtilfælde eller hjertekramper (angina).

har eller har haft leversygdom, og dit levertal ikke er vendt tilbage til det normale.

har en sjælden arvelig stofskiftesygdom kaldet porfyri.

er gravid eller tror, at du er gravid.

Vær ekstra forsigtig med at tage Estring

hvis du har kraftig irritation i skeden

hvis du har unormalt udflåd

hvis du har blødninger fra skeden

hvis du har taget binyrebarkhormoner i længere tid, eller hvis du har en lidelse som medfører tynd

og skrøbelig hud, f. eks. Cushings sygdom

hvis du har unormal blødning fra skeden, hvor man ikke kender årsagen, eller hvis du tidligere har

været i behandling med østrogen alene, skal din læge undersøge dig nøje, inden du begynder at

bruge Estring.

Du skal være opmærksom på, at Estring kan falde ud eller i sjældne tilfælde flytte sig ved nedsynkning

eller pres ved toiletbesøg. Hvis du er forstoppet, bør du fjerne indlægget, inden du går på toilettet. Der

kan være andre situationer, hvor du ønsker at fjerne indlægget, f. eks. før samleje.

Kontakt lægen, hvis du får vedvarende ubehag ved brug af Estring.

Advarsler og forsigtighedsregler

Behandlingen med kvindelige kønshormoner kan øge risikoen for at udvikle eller forværre

nedenstående tilstande. Din læge vil tage dette i betragtning især ved langvarig eller gentagen brug af

Estring

I forhold til systemisk behandling med HRT (behandling, der påvirker hele kroppen, f. eks. tabletter)

er risikoen med Estring sandsynligvis lavere. Estring anvendes og virker lokalt i skeden, og optagelsen

af estradiol er meget lav i resten af kroppen.

Fortæl det til din læge, inden du starter behandlingen, hvis du har eller har haft nogle af følgende

sygdomme, da du muligvis skal hyppigere til kontrol hos lægen.

en godartet muskelknude (bindevævssvulst, fibrom) i livmoderen

vækst af livmoderslimhinde uden for livmoderen (endometriose) eller har haft øget vækst af

livmoderslimhinden (endometriehyperplasi)

øget risiko for at få blodpropper (se ”Blodpropper i en blodåre (trombose)”)

øget risiko for at få en hormonfølsom kræftknude (f.eks. hvis mor, søster eller bedstemor har haft

brystkræft)

for højt blodtryk

en leversygdom, f. eks. godartet svulst i leveren

sukkersyge (diabetes)

galdesten

migræne eller kraftig hovedpine

en sygdom i immunsystemet, som rammer mange af kroppens organer (systemisk lupus

erythematosus, SLE)

epilepsi

astma

en sygdom, der påvirker hørelsen (otosklerose)

et meget højt fedtindhold i blodet (trigylcerider)

væske i kroppen på grund af problemer med hjerte eller nyrer

Produkter som indeholder østrogener kan fremkalde eller forværre udslæt (nældefeber) og hævelser

(angioødem),

især

kvinder

arveligt

angioødem.

Kontakt

straks

læge,

hvis

får

symptomer som f.eks. generelle hævelser (herunder af kønsorganer). Hævelserne er hyppigst set i

ansigt, mund, tunge og hals.

Du skal stoppe behandlingen med Estring og straks kontakte lægen

Hvis du oplever, at du:

får en af de tilstande, der er nævnt under afsnittet ”Brug ikke Estring”

får symptomer på en allergisk reaktion. Dette kan omfatte udslæt, nældefeber, kløe

får gulfarvning af din hud eller det hvide i øjnene (gulsot). Dette kan være tegn på leversygdom

får kraftig stigning i blodtrykket (symptomerne kan være hovedpine, træthed, svimmelhed)

får migrænelignende hovedpine, og det er første gang

bliver gravid

får vedvarende eller alvorlig vaginalubehag, sårdannelse eller hævelser, efter du har indsat

indlægget

får tegn på blodprop, f.eks:

smerte og hævelse i benene og rødmen

pludselige smerter i brystet

vejrtrækningsbesvær.

For yderligere information henvises til afsnittet ”Blodpropper i en blodåre (trombose)”.

Hvis du oplever problemer eller smerter, når du forsøger at fjerne vaginalindlæget skal du lade

vaginalindlæget sidde og kontakte lægen.

Bemærk: Estring er ikke et svangerskabsforebyggende middel. Hvis der er gået mindre end 12

måneder siden din sidste menstruation, eller du er under 50 år, kan det være nødvendigt, at du anvender

sikker prævention. Tal med lægen.

Risikofaktorer ved systemisk hormonsubstitutionsbehandling

I forhold til systemisk HRT er risikoen med Estring teoretisk set mindre, da det anvendes og virker

lokalt i skeden, og optagelsen af østradiol er lav i resten af kroppen.

HRT og kræft

Øget vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden

(endometriekræft)

Det er kendt, at risikoen for øget vækst af livmoderslimhinden og kræft i livmoderslimhinden øges,

hvis kvinder, der har deres livmoder, behandles med systemisk østrogen alene i længere tid.

Det vides dog ikke, hvordan livmoderslimhinden påvirkes ved lokal behandling med vaginal østrogen i

længere tid (over 1 år) eller ved gentagen behandling. Forekomsten af bivirkninger ved Estring samt

viden om anvendelse i op til 201 uger har ikke vist øget forekomst af forstadier til kræft eller kræft i

livmoderslimhinden. Du bør blive undersøgt hos din læge mindst en gang om året specielt med fokus

på øget vækst af livmoderslimhinden eller kræft i livmoderslimhinden.

Uregelmæssig eller uventet blødning

Hvis du oplever vaginal blødning eller pletblødning under behandling med Estring, skal du kontakte

din læge, som vil undersøge dig nærmere for at finde årsagen.

Brystkræft

Meget tyder på, at systemisk kombinationsbehandling med østrogen-gestagen og muligvis også

behandling med systemisk østrogen alene kan øge risikoen for brystkræft. Den øgede risiko er

afhængig af, hvor lang tid du er i hormonbehandling, og den bliver tydelig inden for nogle år. Efter du

er stoppet med hormonbehandling, er risikoen efter nogle år (ca. fem år) den samme som for andre.

Der ses ingen eller kun let øget risiko for brystkræft hos kvinder, som har fået fjernet deres livmoder,

og som har været i behandling med østrogen tabletter alene i 5 år.

Det vides ikke, om der er en sammenhæng mellem risikoen for brystkræft og vaginal behandling med

lave doser østrogen.

Sammenligning

Hos kvinder, som er i alderen 50-79 år, og som ikke tager HRT, vil gennemsnitligt 9-14 ud af 1.000

kvinder blive diagnosticeret med brystkræft i løbet af en 5-årig periode. Hos kvinder, som er i alderen

50-79 år, og som tager østrogen-gestagen HRT i 5 år, vil antallet være mellem 13-20 tilfælde ud af

1.000 brugere (dvs. yderligere 4-6 tilfælde).

Du bør regelmæssigt undersøge dine bryster, og kontakte lægen, hvis du oplever ændringer som f.eks.

buler eller fordybninger i huden på brysterne

forandring i brystvorterne

knuder, som kan ses eller føles.

Kræft i æggestokkene

Kræft i æggestokkene er meget sjælden. Der er en let øget risiko for kræft i æggestokkene hos kvinder,

der har været i systemisk HRT-behandling i mindst 5-10 år.

Sammenligning

Hos kvinder, som er i alderen 50-69 år, og som ikke tager HRT, vil gennemsnitligt 2 ud af 1.000

kvinder blive diagnosticeret med kræft i æggestokkene i løbet af en 5-årig periode. Hos kvinder, som

tager HRT i 5 år, vil antallet være mellem 2-3 tilfælde pr. 1.000 brugere (dvs. op til 1 yderligere

tilfælde).

Virkninger af HRT på hjerte og blodcirkulation

Blodpropper i en blodåre (trombose)

Hos kvinder, som tager systemisk HRT er risikoen for blodpropper ca. 1,3 -3 gange højere end hos

kvinder, som ikke gør, især i løbet af det første år, man tager HRT.

Blodpropper kan være alvorlige, og hvis en blodprop transporteres til lungerne, kan du opleve

brystsmerter, åndenød, og du kan besvime eller i værste fald dø.

Du har større risiko for at få en blodprop, efterhånden som du bliver ældre, og hvis noget af det

følgende gælder for dig. Fortæl det til lægen, hvis nogle af følgende situationer gælder for dig:

hvis du ikke er i stand til at gå i en længere periode på grund af operation, skade eller sygdom

(se også afsnittet ”Hvis du skal opereres” i punkt 3)

hvis du er meget overvægtig (BMI > 30 kg/m

hvis du tidligere har haft problemer med blodpropdannelse, som krævede medicinsk behandling

i længere tid

hvis du har en nær slægtning, som har haft blodpropper i benene, lungerne eller andre organer

hvis du har systemisk lupus erythematosus (SLE, en sygdom i immunsystemet, som rammer

mange af kroppens organer)

hvis du har kræft.

For tegn på en blodprop, se afsnittet ”du skal stoppe behandlingen og straks kontakte lægen”.

Sammenligning

Hos kvinder i 50-års alderen, som ikke tager HRT, vil gennemsnitligt 4-7 ud af 1.000 forventes at få en

blodprop i en blodåre over en femårig periode. Hos kvinder i 50-års alderen, som tager østrogen-

gestagen HRT i mere end 5 år, vil tallene være 9-12 ud af 1.000 (dvs. yderligere 5 tilfælde).

Hos kvinder i 50 års alderen, som har fået deres livmoder fjernet, og som har taget HRT med østrogen-

alene i mere end 5 år, vil tallene være 5-8 tilfælde ud af 1.000 (dvs. yderligere 1 tilfælde).

Hjerte-karsygdomme (hjerteanfald)

Der er ingen tegn på, at HRT kan forebygge risiko for hjerteanfald.

Kvinder over 60 år, som tager systemisk HRT med østrogen-gestagen, har en let øget risiko for at få en

hjertesygdom, i forhold til kvinder, som ikke tager systemisk HRT.

Der er ikke set øget risiko for hjerte-karsygdomme hos kvinder, som har fået fjernet deres livmoder, og

som tager østrogen tabletter alene.

Slagtilfælde

Kvinder, som tager systemisk HRT, har en 1,5 gange højere risiko for at få et slagtilfælde end kvinder,

som ikke gør. Antallet af yderligere tilfælde af slagtilfælde som følge af HRT vil stige med alderen.

Sammenligning

Hos kvinder i 50-års alderen, som ikke tager HRT, vil gennemsnitligt 8 ud af 1.000 forventes at få et

slagtilfælde over en femårig periode. Hos kvinder i 50-års alderen, som tager HRT, vil tallene være 11

ud af 1.000 (dvs. yderligere 3 tilfælde).

Andre faktorer

HRT forebygger ikke hukommelsestab. Noget tyder på, at der er en øget risiko for hukommelsestab hos

kvinder som starter systemisk HRT efter 65-års alderen.

Brug af anden medicin sammen med Estring

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl lægen, hvis du tager:

Medicin mod epilepsi (f. eks. phenobarbital, phenytoin, carbamazepin)

Medicin mod tuberkulose (f. eks. rifampicin, rifabutin).

Medicin mod HIV-infektion (f. eks. nevirapin, efavirenz, ritonavir og nelfinavir)

Naturlægemidler som indeholder perikon (Hypericum perforatum).

Eftersom Estring

kun indeholder meget lidt østrogen og bruges i skeden, forventes den ikke at påvirke

andre former for medicin.

Du bør fjerne Estring, hvis du bruger andre vaginalpræparater.

Laboratorieprøver

Fortæl lægen, at du bruger denne medicin, hvis du skal have taget en blodprøve, da denne medicin

muligvis kan påvirke nogle blodprøveresultater.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Du må ikke bruge Estring, hvis du er gravid.

Estring anvendes kun hos kvinder i overgangsalderen. Hvis du bliver gravid, skal du stoppe med at

bruge Estring og kontakte din læge.

Amning:

Hvis du ammer, må du ikke bruge Estring.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Estring

påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du bruge Estring

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Din læge vil ordinere den lavest effektive dosis i den kortest mulige periode.

Den anbefalede dosis

Vaginalringen anbringes så dybt i skeden som muligt. Ringen skal skiftes hver i 3 måned. Efter et par

uger vil Estring afgive maksimal hormonmængde, men den fulde effekt på symptomerne ses først efter

ca. 3 måneder.

Hvis du skal opereres

Hvis du skal opereres, skal du fortælle kirurgen, at du bruger Estring. Du skal måske stoppe med at

bruge Estring ca. 4-6 uger, inden din planlagte operation. Dette vil mindske risikoen for en blodprop.

Spørg lægen, hvornår du igen kan bruge Estring.

Hvis du har brugt for mange Estring

Anvend kun et Estring vaginalindlæg af gangen. Fjern det brugte Estring inden opsætning af nyt.

Hvis du har glemt at bruge Estring

Hvis du glemmer at indsætte Estring, skal du indsætte det, så snart du husker det.

Hvis du holder op med at bruge Estring

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Estring.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Brugsanvisning:

Hvordan placeres Estring

1. Stå med den ene fod på en stol eller sæt dig på

toiletsædet med let spredte ben.

2. Pres med tommel- og pegefingeren Estring

sammen i en oval, og før den så dybt op i

skeden som muligt.

3. Estring vil herefter automatisk placere sig

rigtigt i den øverste del af skeden.

Hvordan fjernes Estring

1.

Stå med den ene fod på en stol eller sæt dig på

toiletsædet med let spredte ben.

2.

Før en finger op i skeden og træk Estring

forsigtigt ud.

3.

Estring

må ikke skylles ud i toilettet. Det skal

pakkes ind i den oprindelige beskyttelsesfolie

eller plastikpose, og derefter skal den

forsegles og bortskaffes på forsvarlig vis.

Hvis Estring er anbragt rigtigt, skal du ikke kunne mærke det, og det bør ikke give dig eller din

partner problemer i forbindelse med samleje.

Anstrengelse ved toiletbesøg kan medføre, at vaginalindlægget glider ned i den nederste del af

skeden. Sker dette, kan det sættes på plads igen ved hjælp af en finger.

Hvis vaginalindlægget stødes helt ud af skeden, skal det skylles med lunkent (ikke varmt) vand.

Herefter sættes det på plads igen.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Generelt er der få bivirkninger ved brug af Estring. Bivirkningerne er for det meste milde og

forbigående.

De følgende sygdomme er rapporteret hyppigere hos kvinder i systemisk HRT behandling

sammenlignet med kvinder, som ikke er i HRT-behandling.

Brystkræft

Kræft i æggestokkene

Blodprop i benene eller lungerne (venøs tromboemboli)

Hjertesygdomme

Blodprop i hjernen (slagtilfælde)

Mulig nedsat hukommelse hvis HRT startes i 65-års alderen.

For yderligere information vedr. disse bivirkninger, se under pkt. 2 ” Det skal du vide, før du begynder

at bruge Estring”.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Hvidt udflåd fra skeden.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Blødning fra skeden, irritation, kløe og ubehag i skeden, svampeinfektion eller betændelse i skeden

Brystspændinger, ømhed eller forstørrelse af brysterne

Urinvejsinfektion, luftvejsinfektioner, bihulebetændelse

Influenza-lignende symptomer

Søvnløshed, hovedpine, hedestigninger

Mavesmerter, kvalme, ubehag i maven og i endetarmen

Øget svedtendens

Hudkløe

Ledsygdom (herunder ledsmerter, gigt, slidgigt)

Rygsmerter

Ubehag i blæren.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Overfølsomhed.

Bivirkninger, der er rapporteret efter markedsføring:

Sjældne bivirkninger (

kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

Vedvarende eller alvorlig vaginalubehag, sårdannelse eller hævelse.

Følgende bivirkninger er set ved systemisk østrogenbehanding og/eller ved østrogenbehandling via

huden. Forholdet mellem disse bivirkninger og Estring er ukendt.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Smertende og hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen.

Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Hårtab

Kramper i benene

Gennembrudsblødning, pletblødning

Ømhed i brysterne, sekret fra brysterne

Ændringer i vægt

Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider) i blodet.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Betændelse i skeden, herunder svampeinfektion

Ændringer i sexlyst, humørsvingninger

Svimmelhed

Migræne

Angst

Intolerance over for kontaktlinser

Oppustethed

Sygdom i galdeblæren

Pigmentforandringer, uønsket hårvækst hos kvinder, udslæt

Ændring i menstruationsmængde, ændring i udflåd

Væskeansamlinger.

De følgende bivirkninger er set med andre HRT behandlinger:

Sygdom i galdeblæren

Hudsygdomme:

Misfarvning af huden, især i ansigtet og hals, som kaldes ”graviditetspletter” (chloasma)

Ømme, røde knuder (erythema nodosum)

Runde udslæt med rødme eller sår (erythema multiforme).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S,

Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Estring efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Det brugte indlæg lægges i den oprindelige beskyttelsesfolie eller i en plastikpose, derefter skal den

forsegles og bortskaffes på forsvarlig vis.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Estring indeholder:

Aktivt stof: estradiol.

Vaginalindlægget er fremstillet af silikoneforbindelser med en kerne, der indeholder estradiol.

Øvrige indholdsstoffer: bariumsulfat.

Udseende og pakningsstørrelse:

Estring 7,5 mikrogram/24 timer vaginalindlæg er en uigennemsigtig ring med følgende dimensioner:

Ydre diameter 55 mm, tykkelse 9 mm.

En pakning indeholder 1 vaginalindlæg. Hvert vaginalindlæg er pakket i en forseglet pose.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller:

QPharma AB, Agneslundsvägen 27, SE-201 25 Malmö, Sverige.

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2016.

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration