Essex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Essex creme
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Essex creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10378
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Essex

®

Creme

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Essex uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig

med at følge anvisningerne for Essex creme.

Gem indlægssedlen. Du får måske brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Essex creme

Sådan skal du bruge Essex creme

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Essex blødgører tør og sart hud.

Du kan bruge Essex creme til visse hudlidelser. Alternerende med lokal

kortikosteroidbehandling.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Essex creme for noget andet, skal du altid følge lægens

anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ESSEX CREME

Brug ikke Essex creme

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for de aktive stoffer eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan bruge Essex creme under graviditet.

Amning:

Du kan bruge Essex creme, selvom du ammer.

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Essex creme

Chlorcresol kan medføre allergiske reaktioner.

Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE ESSEX CREME

Hvis din læge har ordineret Essex til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er individuel.

Børn

Du må kun bruge Essex til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Har du har glemt at bruge Essex creme

Hvis du har glemt en dosis Essex creme, så brug cremen så snart du kommer i tanke om det. Hvis

du snart skal bruge den næste dosis Essex creme, så spring den glemte dosis Essex creme over.

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Essex creme kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

Hudreaktioner inklusiv kløe, udslæt, rødmen af huden, afskalning af huden, brændende

fornemmelse, overfølsomhed, smerter, tør hud og betændelse i huden med blærer.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

en bivirkning, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

http://www.meldenbivirkning.dk/.

5.

OPBEVARING

Opbevar Essex creme utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Essex creme ved almindelig temperatur.

Brug ikke Essex creme efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Essex creme indeholder:

Hvid blød paraffin og paraffinolie.

Øvrige indholdsstoffer: Koncentreret phosphorsyre, renset vand, cetostearylalkohol,

macrogolcetostearylether, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, chlorcresol

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseeende

Essex er en hvid, glat, tyktflydende creme.

Pakningsstørrelser

Plastikbøtte med pumpe indeholdende 500g.

Tube indeholdende 50g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Schering-Plough Europe, Clos du Lynx 5, 1200 Bruxelles, Belgien

Fremstiller

Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgien

Repræsentant for Danmark

MSD Danmark ApS, Lautrupbjerg 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 82 40 00, dkmail@merck.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 11/2011

29-8-2018

Scientific Opinion about the Guidance of the Chemical Regulation Directorate (UK) on how aged sorption studies for pesticides should be conducted, analysed and used in regulatory assessments

Scientific Opinion about the Guidance of the Chemical Regulation Directorate (UK) on how aged sorption studies for pesticides should be conducted, analysed and used in regulatory assessments

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Plant Protection Products and their Residues reviewed the guidance on how aged sorption studies for pesticides should be conducted, analysed and used in regulatory assessment. The inclusion of aged sorption is a higher tier in the groundwater leaching assessment. The Panel based its review on a test with three substances taken from a data set provided by the European Crop Protection Association. Particular points of attention were the quali...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.