Esomeprazol "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Esomeprazol "Actavis" 20 mg enterotabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • enterotabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Esomeprazol "Actavis" 20 mg enterotabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49679
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Esomeprazol Actavis, 20 mg, enterotabletter

Esomeprazol Actavis, 40 mg, enterotabletter

esomeprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

-Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Esomeprazol Actavis

Sådan skal du tage Esomeprazol Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Esomeprazol Actavis indeholder et lægemiddel, der kaldes esomeprazol. Det tilhører en

gruppe af lægemidler, der kaldes syrepumpehæmmer. De virker ved at nedsætte den

syremængde, der dannes i maven.

Esomeprazol Actavis bruges til at behandle følgende lidelser:

Voksne og unge på 12 år og derover

Gastroesofageal reflukssygdom (GERD). Det er, når mavesyre fra maven går op i

spiserøret og medfører smerte, betændelse og halsbrand.

Sår i mavesækken eller den øvre del af tarmen, der er inficeret med en bakterie, som

kaldes Helicobacter pylori. Hvis du har denne tilstand, kan din læge også ordinere

antibiotika til behandling af infektionen og tillade såret at hele.

Voksne:

Mavesår, der skyldes smertestillende medicin til bl.a. gigt, der kaldes NSAID’ere (ikke-

steroide betændelseshæmmende lægemidler). Esomeprazol Actavis kan også bruges til

at forhindre at der opstår mavesår, hvis du tager NSAID’ere.

For meget mavesyre, der skyldes en svulst i bugspytkirtlen (Zollinger-Ellisons

syndrom).

Opfølgende behandling, efter behandling med intravenøs esomeprazol, for at forebygge

ny blødning fra mavesår.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Esomeprazol Actavis

Tag ikke Esomeprazol Actavis:

hvis du er allergisk over for esomeprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Esomeprazol Actavis (angivet i pkt. 6).

hvis du er allergisk over for anden syrepumpehæmmende medicin (f.eks. pantoprazol,

lanzoprazol, rabeprazol, omeprazol)

hvis du tager medicin der indeholder nelfinavir (bruges til behandling af HIV-

infektion).

Tag ikke Esomeprazol Actavis, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du ikke er

sikker, skal du tale med lægen eller apoteket inden du tager Esomeprazol Actavis.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Esomeprazol Actavis:

hvis du har alvorlige leverproblemer.

hvis du har alvorlige nyreproblemer.

hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme

slags som Esomeprazol Actavis, der nedsætter syreindholdet i maven.

hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A)

Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige

det til lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Esomeprazol Actavis. Husk også

at nævne andre negative virkninger såsom ledsmerter.

Esomeprazol Actavis kan skjule symptomerne på andre sygdomme. Derfor skal du straks

tale med lægen, hvis du, inden du begynder at tage, eller mens du tager Esomeprazol

Actavis, oplever noget af følgende:

Du taber dig meget uden grund og har problemer med at synke.

Du får mavesmerter eller fordøjelsesbesvær.

Du begynder at kaste mad eller blod op.

Du har sort afføring (blodig afføring).

Hvis du får Esomeprazol Actavis ‘efter behov’ skal du kontakte lægen, hvis symptomerne

fortsætter eller skifter karakter.

Tal med din læge hvis du oplever kraftig eller vedvarende diaré, da esomeprazol har været

forbundet med en let øget risiko for infektiøs diaré.

Når du tager protonpumpehæmmere som Esomeprazol Actavis, især i en periode på over et

år, kan din risiko for brud på hofte, håndled og ryg være øget en smule. Fortæl det til din læge

hvis du har osteoporose, eller hvis du tager kortikosteroider (hvilket kan øge risikoen for

osteoporose).

Børn under 12 år

Esomeprazol Actavis bør ikke bruges til børn under 12 år. Der findes eventuelt andre mere

passende lægemiddelformer for dette lægemiddel.

Brug af anden medicin sammen med Esomeprazol Actavis

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette omfatter medicin, som du køber uden recept. Dette er fordi Esomeprazol Actavis kan

påvirke virkningen af anden medicin, og anden medicin kan påvirke Esomeprazol Actavis.

Tag ikke Esomeprazol Actavis, hvis du tager medicin der indeholder nelfinavir (bruges til

behandling af HIV-infektion).

Tal med din læge eller apoteket, hvis du tager noget af følgende medicin:

Atazanavir eller saquinavir (bruges til behandling af HIV-infektion)

Clopidogrel (bruges til at forebygge blodpropper).

Ketoconazol, itraconazol eller voriconazol (bruges til behandling af svampeinfektioner).

Erlotinib (bruges til behandling af cancer).

Citalopram, imipramin eller clomipramin (bruges til behandling af depression)

Diazepam (bruges til behandling af angst, til muskelafslapning eller til epilepsi).

Phenytoin (bruges mod epilepsi). Hvis du tager phenytoin, vil din læge kontrollere dig,

når du begynder eller stopper behandling med Esomeprazol Actavis.

Blodfortyndende medicin, såsom warfarin. Det kan være nødvendigt for din læge at

kontrollere dig, når du begynder eller stopper med at tage Esomeprazol Actavis.

Cilostazol (bruges til at behandle intermitterende claudicatio – en smerte i dine ben når

du går, som skyldes dårlig blodtilførsel).

Cisaprid (bruges til fordøjelsesbesvær og halsbrand).

Digoxin (bruges til behandling af hjerteproblemer)

Methotrexat (et lægemiddel til kemoterapi, der i høje doser bruges til behandling af

cancer) – hvis du tager høje doser af methotrexat, vil din læge eventuelt stoppe

behandlingen med Esomeprazol Actavis.

Tacrolimus (bruges ved organtransplantation)

Rifampicin (bruges til behandling af tuberkulose)

Perikum (Hypericum perforatum) (bruges til behandling af depression)

Hvis din læge har ordineret antibiotikabehandling med amoxicillin og clarithromycin såvel

som Esomeprazol Actavis til behandling af sår, der skyldes infektion med Helicobacter

pylori, er det meget vigtigt, at du fortæller din læge om al anden medicin, du tager.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Din læge vil afgøre om du kan tage Esomeprazol Actavis i denne periode.

Det vides ikke om esomeprazol udskilles i modermælk. Du skal derfor ikke tage Esomeprazol

Actavis, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Esomeprazol Actavis påvirker sandsynligvis ikke evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene

maskiner. Bivirkninger som f.eks. svimmelhed og sløret syn kan dog forekomme med

hyppigheden ’ikke almindelig’ eller ’sjælden’ (se pkt. 4). Du bør ikke køre eller betjene

maskiner, hvis du er påvirket.

Esomeprazol Actavis indeholder saccharose

Esomeprazol Actavis enterotabletter indeholder sukkerkugler som indeholder saccharose, som

er en sukkertype. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du

ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Esomeprazol Actavis

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du tager dette lægemiddel i lang tid, vil din læge kontrollere dig (især hvis du tager

det i mere end et år).

Hvis din læge har sagt, at du skal dette lægemiddel efter behov, skal du fortælle det til

lægen, hvis dine symptomer ændrer sig.

Hvor meget skal du tage

Din læge vil fortælle dig, hvor mange tabletter du skal tage, og i hvor lang tid du skal

tage dem. Dette afhænger af din tilstand, hvor gammel du er, og hvordan din lever

fungerer.

De anbefalede doseringer er angivet nedenfor.

Til behandling af halsbrand, som skyldes gastroesofageal reflukssygdom (GERD):

Voksne og unge på 12 år og derover:

Hvis din læge har påvist, at dit spiserør er let beskadiget, er den anbefalede dosis én

tablet Esomeprazol Actavis à 40 mg én gang dagligt i 4 uger. Hvis spiserøret ikke er

helet op, kan lægen ordinere samme dosis i yderligere 4 uger.

Når spiserøret er helet op, er den anbefalede dosis én tablet Esomeprazol Actavis 20 mg

én gang dagligt.

Hvis dit spiserør ikke er beskadiget, er den anbefalede dosis én tablet Esomeprazol

Actavis 20 mg dagligt. Når sygdommen er under kontrol, kan lægen bede dig om at tage

medicinen efter behov, op til en maksimal dosis på én tablet Esomeprazol Actavis 20

mg dagligt.

Hvis du har alvorlige leverproblemer, kan lægen give dig en mindre dosis.

Til behandling og forebyggelse af sår, som skyldes infektion med Helicobacter pylori:

Voksne og unge på 12 år og derover: Den anbefalede dosis er én tablet Esomeprazol

Actavis 20 mg to gange dagligt i en uge.

Din læge vil også ordinere antibiotika, f.eks. amoxicillin og clarithromycin.

Til behandling af mavesår, der skyldes NSAID’ere (ikke-steroide betændelseshæmmende

lægemidler):

Voksne på 18 år og derover: Den anbefalede dosis er én tablet Esomeprazol Actavis 20

mg én gang dagligt i 4-8 uger.

Til forebyggelse af mavesår, hvis du tager NSAID’ere (ikke-steroide betændelseshæmmende

lægemidler):

Voksne på 18 år og derover: Den anbefalede dosis er én tablet Esomeprazol Actavis 20

mg én gang dagligt.

Til behandling af for meget mavesyre, der skyldes en svulst i bugspytkirtlen (Zollinger-

Ellisons syndrom):

Voksne på 18 år og derover: Den anbefalede dosis er én tablet Esomeprazol Actavis 40

mg to gange dagligt.

Din læge vil tilpasse dosis efter dine behov og vil også afgøre, hvor længe du har behov

for at tage medicinen. Den maksimale dosis er 80 mg to gange dagligt.

Opfølgende behandling, efter behandling med intravenøs esomeprazol, for at forebygge ny

blødning fra mavesår:

Den anbefalede dosis er én tablet Esomeprazol Actavis 40 mg én gang dagligt i 4 uger.

Sådan skal du tage medicinen

-

Du kan tage tabletterne på et hvilket som helst tidspunkt af dagen.

Du kan tage tabletterne sammen med mad eller på tom mave.

Synk tabletterne hele sammen med vand. Du må ikke tygge eller knuse

tabletterne. Det er fordi tabletterne indeholder små, overtrukne kugler, som forhindrer at

medicinen nedbrydes af din mavesyre. Det er vigtigt, at de små kugler ikke bliver

beskadiget.

Hvad du skal gøre, hvis du har besvær med at synke tabletterne

Hvis du har besvær med at synke tabletterne:

Læg dem i et glas vand uden brus. Brug ikke andre former for væske.

Rør rundt indtil tabletten opløses (væsken bliver uklar). Drik væsken straks eller

indenfor 30 minutter. Omrør altid, før du drikker væsken

For at sikre, at du har indtaget al medicinen, skal glasset skylles grundigt med et

halvt glas vand, og dette skal drikkes. De små hårde korn indeholder medicinen -

tyg eller knus dem ikke.

Hvis du slet ikke kan synke, kan tabletten opløses i lidt vand og puttes i en sprøjte.

Medicinen kan derefter gives til dig gennem en slange direkte ned i din mave (’sonde’)

Børn under 12 år

Esomeprazol Actavis bør ikke bruges til børn under 12 år. Der findes eventuelt andre mere

passende lægemiddelformer for dette lægemiddel.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre.

Hvis du har taget for mange Esomeprazol Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Esomeprazol Actavis, end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du har glemt at tage Esomeprazol Actavis

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis

det næsten er tid til næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme tid), som erstatning for den glemte

dosis.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever nogen af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage

Esomeprazol Actavis og straks kontakte lægen:

Pludselig åndedrætsbesvær, hævelse af læber, tunge og svælg eller andre steder på

kroppen, udslæt, besvimelse eller synkebesvær (alvorlig allergisk reaktion, som ses

sjældent).

Rødmen på huden med blæredannelse eller afskalning. Der kan også være alvorlig

blæredannelse og blødning i læber, øjne, mund, næse og kønsorganer. Dette kan være

’Erythema multiforme’, ’Stevens-Johnsons syndrom’ eller ’toksisk epidermal

nekrolyse’, som ses meget sjældent.

Gullig hud, mørk urin og træthed, hvilket kan være symptomer på leverproblemer, som

ses sjældent.

Andre bivirkninger omfatter:

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 behandlede)

Hovedpine.

Påvirkning af mave eller tarm: Diarré, mavesmerter, forstoppelse, luft i maven

(flatulens)

Kvalme eller opkastning

Godartede polypper i mavesækken

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 behandlede)

Hævede fødder og ankler

Forstyrret søvn (søvnløshed)

Svimmelhed, prikkende, snurrende eller brændende fornemmelser i kroppen,

træthedsfølelse

Følelsen af at det hele drejer rundt (vertigo)

Mundtørhed

Ændringer i de blodprøver der viser, hvordan leveren fungerer

Hududslæt, nældefeber og kløe på huden

Brud på hofte, håndled eller ryg (hvis Esomeprazol Actavis bruges i høje doser og i lang

tid).

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1000 behandlede)

Nedsat antal hvide blodlegemer eller blodplader. Dette kan forårsage svaghed, blå

mærker eller en øget modtagelighed overfor infektioner

Lavt natriumindhold i blodet. Dette kan forårsage svaghed, opkastning og kramper

Sindsbevægelse, forvirring eller depression

Smagsforstyrrelser

Synsproblemer såsom uklart syn.

Pludselig åndedrætsbesvær eller kortåndethed (bronkospasme)

Betændelse i mundslimhinden

En infektion kaldet trøske, der kan angribe fordøjelseskanalen, og som er forårsaget af

svamp

Hårtab (alopecia)

Hududslæt ved udsættelse for sollys

Ledsmerter (artralgi) eller muskelsmerter (myalgi)

Utilpashed og manglende energi

Øget svedtendens

Meget sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 behandlede)

Ændringer i blodtælling, herunder agranulocytose (mangel på hvide blodlegemer)

Aggression

Se, føle eller høre ting, der ikke er der (hallucinationer)

Alvorlige leverproblemer der kan føre til leversvigt og betændelse i hjernen

Muskelsvaghed

Alvorlige nyreproblemer

Brystudvikling hos mænd

Ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data)

Hvis du tager Esomeprazol Actavis i mere end tre måneder, er det muligt at

magnesiumindholdet i dit blod falder. Lave magnesiumværdier viser sig som træthed,

ufrivillige muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed eller øget

hjerterytme. Hvis du får nogen af disse symptomer, skal du straks kontakte lægen. Lave

magnesiumværdier kan også føre til nedsat kalium- og calciumniveau i blodet. Din læge

kan vælge at tage regelmæssige blodprøver for at følge dit magnesiumniveau.

Betændelse i tarmen (der fører til diare)

Udslæt, eventuelt med ledsmerter

Esomeprazol Actavis kan, i meget sjældne tilfælde, påvirke de hvide blodlegemer og derved

føre til en svækkelse af immunforsvaret. Hvis du har en infektion med symptomer som feber,

med en alvorlig nedsat almentilstand eller feber, med symptomer på en lokal infektion såsom

smerter i nakke, hals eller mund, eller du har svært ved at komme af med urinen, skal du

hurtigst muligt kontakte din læge, så mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose) kan

udelukkes ved en blodprøve. Det er vigtigt, at du oplyser om den medicin, du tager.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300

København S, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30 °C

Esomeprazol Actavis tabletter, der leveres i plastikbeholdere, skal bruges inden for 6

måneder efter første åbning.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på kartonen, beholderen eller

blisterfolien efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Esomeprazol Actavis indeholder:

Aktivt stof: Esomeprazolmagnesiumdihydrat

En Esomeprazol Actavis 20 mg tablet indeholder 20 mg esomeprazol (svarende til

21,75 mg esomeprazolmagnesiumdihydrat).

En Esomeprazol Actavis 40 mg tablet indeholder 40 mg esomeprazol (svarende til

43,5 mg esomeprazolmagnesiumdihydrat).

Øvrige indholdsstoffer :

Tabletindhold:

Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1), talcum, triethylcitrat, hypromellose,

sukkerkugler, magnesiumstearat, hydroxypropylcellulose, glycerolmonostearat 40-55,

polysorbat 80, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, macrogol 6000, crospovidon,

natriumstearylfumarat

Tabletovertræk

Hypromellose, titandioxid (E171), macrogol/PEG 400, rødt jernoxid (E172), gul jernoxid

(E172)

Udseende og pakningsstørrelser

Esomeprazol Actavis 20 mg tabletter er lyserøde, ellipseformede, bikonvekse

filmovertrukne tabletter, 6,55 x 13,6 mm.

Esomeprazol Actavis 40 mg tabletter er pink, ellipseformede, bikonvekse

filmovertrukne tabletter, 8,2 x 17 mm.

Dine tabletter vil komme i pakninger med:

Pakningsstørrelser:

Tabletbeholdere i plastik der indeholder et tørremiddel og lukkes med et plastiklåg: 30, 100,

250 eller 500 tabletter. Tørremidlet må ikke indtages.

Blisterpakninger: 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 eller 140 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Fremstiller

Actavis hf.

Reykjavíkurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjörður

Island

BALKANPHARMA DUPNITSA AD

3 Samokovsko Shose Str.

Dupnitsa 2600

Bulgarien

Repræsentant I Danmark

Actavis Nordic A/S, c/o Teva Denmark A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2018.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Administration gennem ernæringssonde

Læg tabletten i en passende sprøjte og fyld sprøjten med ca. 25 ml vand og ca. 5 ml luft.

For nogle sonder kan det være nødvendigt med opløsning i 50 ml vand at undgå at pellets

tilstopper sonden.

Ryst straks sprøjten, indtil tabletten er opløst.

Hold sprøjten med spidsen opad og check, at spidsen ikke er stoppet til.

Fastgør sprøjten til sonden, mens ovenstående position opretholdes.

Ryst sprøjten og vend den med spidsen pegende nedad. Injicér umiddelbart derefter 5-10

ml ind i sonden. Vend sprøjten om efter injektion og ryst (sprøjten skal holdes med

spidsen opad for at undgå, at spidsen stopper til).

Vend sprøjten med spidsen nedad og injicér umiddelbart derefter yderligere 5-10 ml ind i

sonden. Gentag denne procedure, indtil sprøjten er tom.

Fyld sprøjten med 25 ml vand og 5 ml luft og gentag om nødvendigt trin 5 for at vaske

eventuelle tilbageværende rester ned. For nogle sonder kan det være nødvendigt med 50

ml vand.

4-4-2018

GUANFACINE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

GUANFACINE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

TELMISARTAN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TELMISARTAN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

DESVENLAFAXINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

DESVENLAFAXINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

MESALAMINE Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

MESALAMINE Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1538 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Active substance: oseltamivir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 740 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-1-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Active substance: Memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)129 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2680/R/8

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SODIUM FERRIC GLUCONATE COMPLEX Injection [Actavis Pharma, Inc.]

SODIUM FERRIC GLUCONATE COMPLEX Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SILVER SULFADIAZENE (Silver Sulfadiazine) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

SILVER SULFADIAZENE (Silver Sulfadiazine) Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

RALOXIFENE (Raloxifene Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

RALOXIFENE (Raloxifene Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TROSPIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

TROSPIUM CHLORIDE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TRIAMTERENE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TIZANIDINE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Actavis Pharma, Inc.]

TIZANIDINE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TESTOSTERONE CYPIONATE Injection [Actavis Pharma, Inc.]

TESTOSTERONE CYPIONATE Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

VERAPAMIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

URSODIOL Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

URSODIOL Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

IPRATROPIUM BROMIDE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed