Escitalopram "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Escitalopram "Teva" 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Escitalopram "Teva" 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42901
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Escitalopram Teva 5 mg filmovertrukne tabletter

Escitalopram Teva 10 mg filmovertrukne tabletter

Escitalopram Teva 15 mg filmovertrukne tabletter

Escitalopram Teva 20 mg filmovertrukne tabletter

escitalopram

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Escitalopram Teva til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Teva

Sådan skal du tage Escitalopram Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Escitalopram Teva filmovertrukne tabletter hører til en gruppe af antidepressive lægemidler, der

kaldes selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er). Disse lægemidler virker på

serotoninsystemet i hjernen ved at øge serotoninniveauet. Forstyrrelser i serotoninsystemet anses for

en vigtig faktor i udviklingen af depression og relaterede sygdomme.

Escitalopram Teva indeholder escitalopram og anvendes til behandling af depression (svære

depressioner) og angsttilstande (f.eks. panikangst med eller uden agorafobi, socialangst, generaliseret

angst og tvangstanker, også kaldet OCD).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Teva

Tag ikke Escitalopram Teva

hvis du er allergisk over for escitalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Escitalopram Teva

(angivet i punkt 6).

hvis du tager anden medicin, som tilhører gruppen af medicin kaldet MAO-hæmmere, f.eks.

selegilin (bruges til behandling af Parkinsons sygdom), moclobemid (bruges til behandling af

depression) og linezolid (et antibiotikum).

hvis du er født med eller har haft unormal hjerterytme (set på EKG; en undersøgelse til evaluering

af, hvordan hjertet fungerer).

hvis du tager medicin mod hjerterytmeforstyrrelser eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen

(se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Escitalopram Teva” nedenfor)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Escitalopram Teva:

hvis du har epilepsi. Behandling med Escitalopram Teva skal stoppes, hvis du får et anfald for

første gang, eller hvis dine anfald forekommer oftere (se også punkt 4 ”Bivirkninger”)

hvis du lider af nedsat lever- eller nyrefunktion. Din læge skal måske justere din dosis

hvis du har sukkersyge. Behandling med Escitalopram Teva kan ændre blodsukkertallet. Din

insulindosis og/eller dosis af tabletter til behandling af blodsukkerniveauet skal måske justeres

hvis du har nedsat indhold af natrium i blodet

hvis du har tendens til let at få blødninger eller blå mærker

hvis du får elektrokonvulsiv behandling

hvis du har

koronar

hjertesygdom

hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald

hvis du har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig

alvorlig diarré og opkastning eller brug af vanddrivende medicin

hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når

du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme

hvis du har eller har haft øjenproblemer, såsom visse former for glaukom (øget tryk i øjet).

Bemærk:

Nogle patienter med en maniodepressiv lidelse kan få en manisk periode. En manisk periode er

karakteriseret ved usædvanlige eller hurtigt ændrede ideer, uforholdsmæssig lykketilstand og

overdreven fysisk aktivitet. Hvis du oplever dette, skal du kontakte din læge.

Symptomer, som f.eks. rastløshed eller besvær med at sidde eller stå stille, kan også forekomme i

løbet af de første uger af behandlingen. Fortæl det til din læge med det samme, hvis du får disse

symptomer.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have tanker om at gøre skade på dig

selv eller selvmordstanker. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv

medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere

tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der er en øget risiko for

selvmordsadfærd hos unge under 25 år med psykiske lidelser, som blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om at gøre skade på dig selv eller tanker om selvmord, skal du

straks kontakte din læge eller tage på hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en pårørende eller nær ven om, at du er deprimeret

eller er angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at

fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de er bekymrede over

ændringer i din opførsel.

Børn og unge

Escitalopram Teva bør normalt ikke bruges til børn og unge under 18 år. Du bør også være

opmærksom på, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger, såsom selvmordsforsøg,

selvmordstanker og fjendtlighed (især aggressivitet, trodsighed og vrede), når de tager denne type

medicin. Din læge kan alligevel vælge at ordinere Escitalopram Teva til patienter under 18 år, fordi

han/hun mener, at det vil være det bedste for dem. Hvis din læge har ordineret Escitalopram Teva til

en patient under 18 år, og du ønsker at diskutere dette, skal du kontakte lægen. Du bør informere din

læge, hvis nogle af symptomerne nævnt ovenfor opstår eller forværres, når patienter under 18 år tager

Escitalopram Teva. Langtidsdata om sikkerhed, hvad angår vækst, modning og kognitiv og

adfærdsmæssig udvikling, er endnu ikke påvist ved brug af Escitalopram Teva hos denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Escitalopram Teva

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager nogle af nedenstående lægemidler:

non-selektive MAO-hæmmere, der indeholder phenelzin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid og

tranylcypromin som aktivt stof. Hvis du har taget et af disse lægemidler, skal du vente i 14 dage,

før du begynder at tage Escitalopram Teva. Efter du er stoppet med at tage Escitalopram Teva,

skal du vente i 1 uge, før du tager ovennævnte lægemidler.

reversible, selektive MAO-A-hæmmere, der indeholder moclobemid (anvendes til behandling af

depression).

irreversible MAO-B-hæmmere, der indeholder selegilin (anvendes til behandling af Parkinsons

sygdom). Disse forøger risikoen for bivirkninger.

antibiotikummet linezolid.

lithium (anvendes til behandling af maniodepressiv tilstand) eller tryptophan.

imipramin og desipramin (til behandling depression).

sumatriptan og lignende lægemidler (der anvendes til behandling af migræne) og tramadol

(anvendes mod stærke smerter). Disse forøger risikoen for en sjælden, men potentielt alvorlig

bivirkning kaldet serotonergt syndrom.

cimetidin, omeprazol, esomeprazol og lanzoprazol (anvendes til behandling af mavesår),

fluvoxamin (antidepressivt lægemiddel) og ticlopidin (anvendes til at nedsætte risikoen for

slagtilfælde). Disse kan forøge indholdet af Escitalopram Teva i blodet.

prikbladet perikon (Hypericum perforatum, urtemedicin, til behandling af nedtrykthed).

acetylsalicylsyre eller nonsteroide antiinflammatoriske midler (medicin til smertelindring eller

blodfortyndende medicin, kaldet antikoagulantia). Disse kan forøge tendensen til blødninger.

warfarin, dipyridamol, acenocumarol og phenprocoumon (blodfortyndende medicin, kaldet

antikoagulantia). Din læge vil sandsynligvis tjekke dit blods koagulationstid, når du starter og

stopper behandling med Escitalopram Teva for at sikre, at din dosis af blodfortyndende medicin

stadig er tilstrækkelig.

mefloquin (anvendes til behandling af malaria), bupropion (anvendes til behandling af

depression) og tramadol (anvendes til at behandle stærke smerter) på grund af en mulig risiko for

en lavere tærskel for krampeanfald.

neuroleptika/antipsykotika (medicin til behandling af skizofreni, psykose) på grund af en mulig

risiko for en lavere tærskel for krampeanfald samt andre midler mod depression.

flecainid, propafenon og metoprolol (anvendes ved kardiovaskulære lidelser), clomipramin og

nortriptylin (midler mod depression) og risperidon, thioridazin og haloperidol (antipsykotika).

Din dosis af Escitalopram Teva skal muligvis justeres.

lægemidler, som kan sænke koncentrationen af kalium eller magnesium i blodet, da det kan øge

risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser.

Tag ikke Escitalopram Teva, hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der

kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater,

pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin,

moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin), visse

antihistaminer (astemizol, mizolastine). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.

Brug af Escitalopram Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Escitalopram Teva kan tages sammen med eller uden mad (se punkt 3 ”Sådan skal du tage

Escitalopram Teva”).

Som det er tilfældet med mange andre lægemidler, bør Escitalopram Teva ikke kombineres med

alkohol, selv om det ikke forventes, at Escitalopram Teva interagerer med alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke tage

Escitalopram Teva, hvis du er gravid, eller hvis du ammer, medmindre din læge har fortalt dig om

fordelen og risikoen ved det.

Citalopram (et lægemiddel som escitalopram) har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan

dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Hvis du tager Escitalopram Teva i de sidste tre måneder af graviditeten, skal du være opmærksom på,

at det kan have følgende virkninger på din nyfødte baby: vejrtrækningsbesvær, blålig hud,

krampeanfald, ændring i legemstemperatur, besvær med at amme, opkastning, lavt blodsukker, stive

eller slatne muskler, livlige reflekser, rysten, anspændthed, irritabilitet, fraværende adfærd, konstant

gråd, søvnighed og søvnbesvær. Hvis din nyfødte baby har nogle af disse symptomer, skal du kontakte

din læge med det samme.

Fortæl din jordemoder og/eller din læge, at du tager Escitalopram Teva. Når medicin som

Escitalopram Teva tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge

risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet

Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN). Dette medfører, at barnet bliver

blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer begynder normalt inden for 24 timer efter

fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.

Hvis du tager Escitalopram Teva, mens du er gravid, må du ikke stoppe pludseligt med behandlingen.

Escitalopram Teva forventes at blive udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du bør ikke køre bil eller betjene maskiner, før du ved, hvordan Escitalopram Teva påvirker dig.

3.

Sådan skal du tage Escitalopram Teva

Tag altid Escitalopram Teva nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Voksne

Depression

Den sædvanlige dosis af Escitalopram Teva er 10 mg én gang dagligt. Din læge kan øge din dosis til

maksimalt 20 mg dagligt.

Panikangst

Startdosis af Escitalopram Teva er 5 mg som en daglig dosis i den første uge, hvorefter dosis øges til

10 mg dagligt. Din læge kan øge din dosis yderligere til maksimalt 20 mg dagligt.

Socialangst

Den sædvanlige dosis af Escitalopram Teva er 10 mg én gang dagligt. Din læge kan nedsætte din

dosis til 5 mg dagligt eller øge den til maksimalt 20 mg dagligt. Dette afhænger af, hvordan du

reagerer på behandlingen.

Generaliseret angst

Den sædvanlige dosis af Escitalopram Teva er 10 mg én gang dagligt. Din læge kan øge din dosis

yderligere til maksimalt 20 mg dagligt.

Den sædvanlige dosis af Escitalopram Teva filmovertrukne tabletter er 10 mg en gang dagligt. Din

læge kan øge din dosis til maksimalt 20 mg dagligt.

Ældre patienter (over 65 år)

Det anbefales at starte med en dosis på 5 mg Escitalopram Teva, der tages én gang dagligt. Lægen kan

øge dosis til 10 mg dagligt.

Brug til børn og unge

Escitalopram Teva må normalt ikke gives til børn og unge. Læs punkt 2 ”Det skal du vide, før du

begynder at tage Escitalopram Teva”.

Du kan tage Escitalopram Teva med eller uden mad. Synk tabletten med lidt vand. Lad være med at

tygge tabletterne, da de har en bitter smag.

Escitalopram Teva 10 mg og 20 mg

Hvis det bliver nødvendigt, kan du dele tabletterne i to halvdele ved at lægge tabletten med

delekærven opad på en jævn overflade. Tabletten kan derefter brækkes i to dele ved at trykke ned på

hver side ad tabletten med pegefingrene (som vist på tegningen).

Behandlingens varighed

Det kan tage et par uger, før du begynder at få det bedre. Du skal fortsætte med at tage Escitalopram

Teva, også selv om det tager et stykke tid, før du mærker en forbedring.

Du må ikke ændre din dosis uden at tale med din læge først.

Du skal fortsætte med at tage Escitalopram Teva, så længe din læge anbefaler det. Hvis du stopper

behandlingen for tidligt, kan dine symptomer vende tilbage. Det anbefales, at behandling fortsættes i

mindst seks måneder, efter du har fået det godt igen.

Hvis du har taget for meget Escitalopram Teva

Kontakt lægen eller skadestuen med det samme, hvis du har taget flere Escitalopram Teva

filmovertrukne tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet. Dette skal du gøre,

også selv om du ikke har noget tegn på ubehag. Tegn på en overdosis kan for eksempel være

svimmelhed, rystelser, uro, krampeanfald, koma, kvalme, opkastning, ændret hjerterytme, nedsat

blodtryk og ændringer i kroppens salt- og væskebalance. Tag æsken med Escitalopram Teva med, når

du tager til lægen eller på skadestuen.

Hvis du har glemt at tage Escitalopram Teva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage en

dosis, og du kommer i tanke om det, før du går i seng, skal du tage din dosis med det samme. Fortsæt

som sædvanligt dagen efter. Hvis du først kommer i tanke om det i løbet af natten eller den næste dag,

skal du springe den glemte dosis over og fortsætte som sædvanligt.

Hvis du holder op med at tage Escitalopram Teva

Du må ikke holde op med at tage Escitalopram Teva uden at aftale det med din læge. Når

behandlingen er afsluttet, anbefales det, at dosis af Escitalopram Teva gradvist reduceres i løbet af et

par uger.

Når du stopper med at tage Escitalopram Teva, især hvis du stopper pludseligt, kan du få

abstinenssymptomer. Det er normalt at få abstinenssymptomer, når behandling med Escitalopram

Teva stoppes. Risikoen for abstinenssymptomer er højere, når Escitalopram Teva er blevet anvendt i

en længere periode, eller hvis dosis har været høj, eller hvis dosis sættes ned for hurtigt.

Hos de fleste patienter vil symptomerne være milde og forsvinde af sig selv inden for 2 uger.

Hos nogle patienter kan abstinenssymptomerne dog være svære i intensitet, eller de kan vare i en

længere periode (2-3 måneder eller mere). Hvis du får svære abstinenssymptomer, når du stopper med

at tage Escitalopram Teva, skal du kontakte din læge. Din læge kan anbefale dig at begynde at tage

tabletterne igen for derefter at nedsætte dosis langsomt.

Abstinenssymptomerne kan være: svimmelhed (usikker på benene eller en følelse af at have dårlig

balanceevne), prikken og stikken, en brændende fornemmelse (ikke almindelig), en følelse af at få

elektrisk stød, også i hovedet, søvnforstyrrelser (intense drømme, mareridt, søvnbesvær), angstfølelse,

hovedpine, kvalme, øget svedtendens (herunder om natten), rastløshed eller uro, rystelser, føle sig

forvirret eller desorienteret, være følelsesladet eller irritabel, diarré, synsforstyrrelser, flakkende eller

hamrende hjerte (hjertebanken).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne forsvinder sædvanligvis efter få ugers behandling. Du skal være opmærksom på, at

nogle af symptomerne også kan være symptomer på din sygdom, og at de derfor vil blive bedre, når

du får det bedre.

Hvis du oplever nogle af følgende symptomer, skal du stoppe med at tage Escitalopram Teva

straks og kontakte din læge eller hospitalet:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Usædvanlige blødninger, herunder fra endetarmen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Hvis du får hævelser i hud, tunge, læber eller ansigt, eller du får vejrtrækningsbesvær eller

synkebesvær (en allergisk reaktion), skal du kontakte din læge eller tage på skadestuen med det

samme.

Hvis du får hovedpine, øget hjerterytme, rysten, høj feber, øget svedtendens, oplever uro, er

forvirret, kvalme eller diarré, rystelser eller pludselige muskelsammentrækninger kan dette være

tegn på en sjælden, men potentielt livstruende tilstand, der hedder serotonergt syndrom. Kontakt

din læge.

Nogle patienter har indberettet følgende bivirkninger (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de

eksisterende oplysninger):

Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse, som kan være symptom på en livstruende tilstand,

der kaldes Torsade de Pointes

Vandladningsbesvær

Krampeanfald, se også afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”

Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene er tegn på nedsat leverfunktion/leverbetændelse

De følgende bivirkninger er også blevet indberettet:

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

kvalme

hovedpine.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

stoppet eller løbende næse

nedsat eller øget appetit

uro, rastløshed, unormale drømme, søvnbesvær, søvnighed, svimmelhed, tendens til at gabe,

rystelser, en prikkende fornemmelse i huden

diarré, forstoppelse, opkastning, tør mund

øget svedtendens

smerter i muskler og led

seksuelle forstyrrelser (forsinket udløsning, rejsningsproblemer, nedsat sexlyst, og kvinder kan

opleve problemer med at få orgasme)

træthed, feber

vægtstigning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

nældefeber (urticaria), udslæt, kløe

skære tænder, uro, nervøsitet, panikanfald, forvirring

søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser, besvimelse

forstørrede pupiller, synsforstyrrelser, ringen for ørerne (tinnitus)

hårtab

uregelmæssig blødning fra skeden især mellem menstruationerne, eller uregelmæssige,

længerevarende og/eller kraftigere menstruationer

vægttab

hjertebanken

hævede arme eller ben (ødem)

næseblod.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

aggressivitet, tab af virkelighedssans, hallucinationer

langsom hjerterytme

Nogle patienter har indberettet følgende bivirkninger (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de

eksisterende oplysninger):

tanker om at gøre skade på sig selv eller tanker om at begå selvmord, se også afsnittet ”Advarsler

og forsigtighedsregler”

nedsat natriumindhold i blodet (symptomerne er kvalme og utilpashed med muskelsvækkelse eller

forvirring)

svimmelhed, når man rejser sig op på grund af lavt blodtryk

unormal leverfunktionstest (forhøjede leverenzymer i blodet)

bevægelsesforstyrrelser (ufrivillige muskelbevægelser)

smertefuld erektion

blødningslidelser, herunder blødning fra hud og slimhinder og nedsat antal blodplader

pludselige hævelser i hud og slimhinder

stigning i mængden af urin, der udskilles (uhensigtsmæssig ADH-udskillelse)

mælkeflåd hos kvinder, der ikke ammer

mani

øget risiko for knoglebrud hos patienter, der tager denne type medicin

ændring af hjerterytmen (kaldet ”forlænget QT-interval”, som kan ses på et elektrokardiogram

(EKG)).

Derudover er der kendskab til en række bivirkninger ved lægemidler, der virker på tilsvarende måde

som escitalopram (det aktive stof i Escitalopram Teva). Det drejer sig om:

motorisk uro

madlede.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Blister: Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at

beskytte mod lys og fugt.

Tabletbeholder: Opbevares ved temperaturer under 25 °C. Opbevares i den originale yderpakning for

at beskytte mod lys og fugt.

Brug ikke Escitalopram Teva filmovertrukne tabletter efter den udløbsdato, der står på

blisterpakningen og æsken.

Tabletbeholder: når tabletbeholderen er åbnet første gang, skal produktet anvendes inden for 100

dage.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Escitalopram Teva 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: escitalopram. Hver Escitalopram Teva-tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller

20 mg escitalopram (som oxalat).

Øvrige indholdsstoffer:

kerne: mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, croscarmellosenatrium, stearinsyre og

magnesiumstearat.

Overtræk: hypromellose (E464), macrogol 400 og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Escitalopram Teva 5 mg er en hvid, filmovertrukken tablet, præget med "93" på den ene side og

"7414" på den anden side.

Escitalopram Teva 10 mg er en hvid, rund, bikonveks filmovertrukken tablet med delekærv på den

ene side og præget med "9" på den ene side af delekærven og "3" på den anden side af delekærven.

Den anden side af tabletten er præget med "7462". Tabletten kan deles i to lige store dele.

Escitalopram Teva 15 mg er en hvid, rund, bikonveks, filmovertrukken tablet med delekærv på den

ene side og præget med "S" på den ene side af delekærven og "C" på den anden side af delekærven.

Den anden side af tabletten er præget med "15".

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten

kan ikke deles i to lige store doser.

Escitalopram Teva 20 mg er en hvid, rund, bikonveks, filmovertrukken tablet med delekærv på den

ene side og præget med "9" på den ene side af delekærven og "3" på den anden side af delekærven.

Den anden side af tabletten er præget med "7463". Tabletten kan deles i to lige store doser.

Escitalopram Teva findes i blisterpakninger med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 112,

120, 200 og 500 filmovertrukne tabletter og perforerede enhedsdosisblisterpakninger med 49x1, 50x1,

100x1 og 500x1 filmovertrukne tabletter.

PVC/PVdC–Aluminium blisterpakninger findes i kartonen.

Escitalopram Teva findes i plasticbeholder med 100 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller

Teva Operations Poland Sp.z.o.o.

ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow

Polen

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien

Escitalopram Teva 5 mg, 10 mg & 20 mg filmomhulde tabletten

Bulgarien

Escitalopram-Teva 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg Film-Coated Tablets

Cypern

Escitalopram-Teva 5 mg, 10 , 15 mg, 20 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

δισκία

Danmark

Escitalopram Teva

Estland

Escitalopram Teva

Finland

Escitalopram ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg kalvopäällysteiset tabletit

Frankrig

ESCITALOPRAM TEVA 5 mg,10 mg, 15 mg, 20 mg comprimé pelliculé

Grækenland

Escitalopram-Teva 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό

υμένιο δισκία

Holland

Escitaloprm 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg Teva, filmomhulde tabletten

Italien

Escitalopram Teva 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg compresse rivestite con film

Irland

Escitalopram-Teva 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg Film-Coated Tablets

Litauen

Escitalopram Teva 10 mg, 15 mg, 20 mg plevele dengtos tabletes

Letland

Escitalopram Teva 10 mg, 15 mg, 20 mg apvalkotās tablets

Luxembourg

Escitalopram-ratiopharm 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg Filmtabletten

Malta

Escitalopram-Teva 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg Film-Coated Tablets

Norge

Escitalopram Teva

Polen

Escitalopram Teva

Portugal

Escitalopram Teva

Rumænien

Escitalopram-Teva 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg Comprimate filmate

Slovenien

Escitalopram Teva 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmsko obložene tablete

Slovakiet

Escitalopram Teva 10 mg

Sverige

Escitalopram Teva

Storbritannien

Escitalopram 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg Film-coated Tablets

Tjekkiet

Escitalopram Teva 10 mg

Tyskland

Escitalopram-ratiopharm 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg Filmtabletten

Ungarn

Escitalopram-Teva 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmtabletta

Østrig

Escitalopram ratiopharm GmbH 10 mg, 20 mg Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2017.

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

As a precautionary measure, the distribution firm, Major Pharmaceuticals, is issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of Valsartan which were supplied by Teva Pharmaceuticals and labeled as Major Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

22-10-2018

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 6974 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6476 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6463 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6466 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Active substance: reslizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6218 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3912T/18

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5214 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Active substance: rasagiline) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5108 of Mon, 30 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Active substance: imatinib) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3008 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Active substance: Arsenic trioxide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2778 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety