Escitalopram "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Escitalopram "Actavis" 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Escitalopram "Actavis" 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42626
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Escitalopram Actavis

5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter

Escitalopram

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonaletet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Escitalopram Actavis til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de

har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Actavis

Sådan skal du tage Escitalopram Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Escitalopram Actavis er et antidepressiv lægemiddel, som tilhører SSRI-

gruppen (selektive serotoningenoptagshæmmere). Denne type medicin

påvirker serotoninsystemet i hjernen ved at øge serotoninniveauet.

Forstyrrelser i serotoninsystemet anses for at være en væsentlig faktor for

udviklingen af depression og relaterede sygdomme.

Escitalopram Actavis anvendes mod:

Depressive lidelser (svære depressive episoder)

Panikangst med eller uden agorafobi (fx angst for at forlade hjemmet, gå

ind i butikker, store folkemængder og offentlige steder)

Socialangst (socialfobi)

Generaliseret angst

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Lægen kan have givet dig Escitalopram Actavis for noget andet. Følg altid

lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram

Actavis

Tag ikke Escitalopram Actavis

hvis du er allergisk over for escitalopram eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Escitalopram Actavis (angivet i pkt. 6).

hvis du tager anden medicin, som hører til en type af medicin kaldet for

MAO-hæmmere, herunder selegilin (bruges til behandling af Parkinsons

sygdom), moclobemid (bruges til behandling af depression) og linezolid (et

antibiotikum).

hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (set på

EKG; en undersøgelse til evaluering af, hvordan hjertet fungerer).

hvis du tager medicin mod et hjerterytmeproblem eller medicin, der kan

påvirke hjerterytmen (se afsnit 2 ”Brug af anden medicin sammen med

Escitalopram”)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket før du tager Escitalopram Actavis.

Fortæl lægen, hvis du har andre tilstande eller sygdomme, da lægen evt. skal

tage dette med i sine overvejelser. Fortæl især lægen:

hvis du har epilepsi. Behandling med Escitalopram Actavis bør stoppes,

hvis der kommer anfald, eller hvis der sker en stigning i

anfaldshyppigheden (se desuden afsnit 4 ”Bivirkninger”).

hvis din lever- eller nyrefunktion er nedsat. Lægen vil muligvis justere din

dosis.

hvis du har diabetes. Behandling med Escitalopram Actavis kan påvirke

den glykæmiske kontrol. Det kan være nødvendigt at justere din insulin

og/eller orale hypoglykæmiske dosering.

hvis du har et lavt natriumindhold i blodet.

hvis du har et lavt indhold af kalium eller magnesium i blodet

(hypokaliæmi/hypomagnesiæmi)

hvis du har tendens til at udvikle blødning eller blå mærker.

hvis du får elektrochokbehandling.

hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft et

hjerteanfald.

hvis du lider af en hjertetilstand, der hedder ’QT-forlængelse’ eller hvis

nogen i din familie lider af tilstanden.

hvis du har en lav hvilepuls, og/eller du ved, at du kan have saltmangel

som følge af langvarig alvorlig diaré og opkastning (kvalme) eller brug af

diuretika (vanddrivende medicin).

hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse,

kollaps eller svimmelhed, når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal

hjerterytme.

hvis du har koronar hjertesygdom.

hvis du har eller tidligere har haft grøn stær (glaukom).

Bemærk

Maniodepressive patienter kan gå over i den maniske fase. Denne fase er

karakteriseret ved usædvanlig og hurtig tankevirksomhed, upassende

opstemthed og overdreven fysisk aktivitet. Hvis du oplever disse symptomer,

skal du kontakte din læge.

Symptomer som rastløshed eller problemer med at sidde eller stå stille kan

også opstå i de første uger af behandlingen. Kontakt straks din læge, hvis du

oplever disse symptomer.

Selvmordstanker og forværring af depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller har angstanfald, kan du nogle gange få tanker

om at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan komme oftere, når

du begynder at tage antidepressiv medicin, da den er længe om at virke. Det

tager normalt 2 uger, men kan vare længere.

Du kan have større tendens til at få disse tanker:

Hvis du tidligere har haft tanker om at begå selvmord eller skade dig selv.

Hvis du er ung. Oplysninger fra kliniske studier har vist en øget risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske sygdomme,

som blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om at skade dig selv eller begå

selvmord, skal du straks kontakte din læge eller tage på hospitalet.

Det kan være en hjælp at fortælle en slægtning eller en nær ven, at du er

deprimeret eller lider af angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel.

Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de mener, at din

depression eller angst bliver værre, eller hvis de er bekymret over ændringer i

din adfærd.

Børn og teenagere

Escitalopram Actavis bør normalt ikke gives til børn og unge under 18 år.

Vær desuden opmærksom på, at patienter under 18 har forøget risiko for

bivirkninger, såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed

(især aggressivitet, trodsig adfærd og vrede), når de tager denne type

medicin. Lægen kan alligevel give Escitalopram Actavis til patienter under

18, hvis han/hun beslutter, at det er det bedste for dem. Hvis lægen har

ordineret Escitalopram Actavis til en patient under 18, og du gerne vil drøfte

dette, bedes du henvende dig til lægen igen. Kontakt lægen, hvis nogle af

ovennævnte symptomer opstår eller bliver værre hos patienter under 18,

som tager Escitalopram Actavis. Desuden er det endnu ikke påvist, om

Escitalopram Actavis har virkninger på lang sigt med hensyn til vækst,

modning og udvikling i begavelse og adfærd.

Brug af anden medicin sammen med Escitalopram Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

f.eks. naturlægemidler, vitaminer og mineraler.

TAG IKKE Escitalopram Actavis, hvis du får medicin mod problemer med

hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III

antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol),

tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin,

moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især

halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastine). Hvis du har

spørgsmål til dette, så kontakt din læge.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

Ikke-selektive monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), som

indeholder fenelzin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid og tranylcypromin

som aktive stoffer. Hvis du har taget noget af denne medicin, skal du vente

i 14 dage, før du starter med at tage Escitalopram Actavis. Efter ophør af

Escitalopram Actavis skal du vente 7 dage, før du tager noget af

ovenstående medicin.

Reversible, selektive MAO-A-hæmmere, som indeholder moclobemid

(bruges til behandling af depression).

Irreversible MAO-B-hæmmere, som indeholder selegilin (bruges til

behandling af Parkinsons sygdom). Disse øger risikoen for bivirkninger.

Antibiotikummet linezolid.

Litium (bruges til behandling af maniodepressiv sygdom) og tryptofan.

Sumatriptan og lignende medicin (bruges til behandling af migræne) og

tramadol (mod svære smerter). Disse øger risikoen for bivirkninger.

Cimetidin og omeprazol (bruges til behandling af mavesår), fluvoxamin

(antidepressiv medicin) og ticlopidin (bruges til at nedsætte risikoen for

slagtilfælde). Disse kan øge risikoen for forhøjet niveau af Escitalopram

Actavis i blodet.

Perikon (hypericum perforatum) – naturmedicin mod depression.

Acetylsalicylsyre og nonsteoride antiinflammatoriske lægemidler (medicin

brugt som smertestillende eller blodfortyndende medicin).

Warfarin, dipyridamol og phenprocoumon (blodfortyndende medicin, også

kaldet antikoagulanter). Din læge vil formentlig kontrollere, hvor hurtigt dit

blod størkner ved start og ophør af behandling med Escitalopram Actavis

for at sikre, at der altid gives den rette dosis blodfortyndende medicin.

Mefloquin (behandling af malaria), bupropion (behandling af depression og

som hjælp til rygestop) og tramadol (mod svære smerter) på grund af den

øgede risiko for kramper.

Neuroleptika (medicin til behandling af skizofreni, psykose) på grund af

den øgede risiko for anfald, samt antidepressiv medicin.

Flecainid, propafenon og metoprolol (bruges ved hjertekarsygdomme),

desipramin, clomipramin og nortriptylin (antidepressiver) og risperidon,

thioridazin og haloperidol (antipsykotika). Dosis af Escitalopram Actavis

skal muligvis justeres.

Lægemidler, der forlænger det såkaldte ’QT-interval’, eller lægemidler, der

sænker indholdet af kalium eller magnesium i blodet. Spørg din læge til

råds om disse lægemidler.

Brug af Escitalopram Actavis sammen med mad, drikke og alkohol

Escitalopram Actavis kan tages sammen med eller uden mad (se afsnit 3

“Sådan skal du tage Escitalopram Actavis”).

Som med meget anden medicin frarådes det at blande Escitalopram Actavis

og alkohol, selv om Escitalopram Actavis ikke forventes at blive påvirket af

alkohol.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før

du bruger dette lægemiddel.

Fortæl din jordemoder og/ eller læge, at du tager Escitalopram Actavis.

Når medicin som Escitalopram Actavis tages under graviditeten, især i de

sidste tre måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig

tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet

Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette

medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer

starter normalt inden 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så

kontakt straks din jordemoder eller læge.

Hvis du tager Escitalopram Actavis i de sidste 3 måneder af graviditeten, bør

du være opmærksom på følgende bivirkninger hos det nyfødte barn:

vejrtrækningsbesvær, blålig hud, anfald, temperaturændringer,

spiseproblemer, opkastning, lavt blodsukker, stive eller slappe muskler,

voldsomme reflekser, rysten, nervøsitet, irritabilitet, apati, vedvarende gråd,

træthed og søvnløshed. Hvis dit nyfødte barn udviser nogle af disse

symptomer, skal du straks kontakte lægen.

Behandling med Escitalopram Actavis bør aldrig stoppes brat under graviditet.

Tag ikke Escitalopram Actavis, hvis du ammer, medmindre du og din læge

har diskuteret fordelene og ulemperne.

Citalopram (et lægemiddel lig escitalopram) har i dyreforsøg nedsat

sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set

en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin kan have en væsentlig indvirkning på reaktionstiden, selv hvor

den bruges som angivet, så evnen til at køre bil eller betjene maskiner

nedsættes. Undgå at køre bil eller betjene maskiner, til du ved, hvordan

Escitalopram Actavis påvirker dig.

3. Sådan skal du tage Escitalopram Actavis

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Voksne

Behandling af depression

Den anbefalede dosis Escitalopram Actavis er 10 mg én gang daglig.

Denne dosis kan øges af lægen til maksimalt 20 mg daglig.

Behandling af panikangst med eller uden agorafobi

Startdosis er 5 mg som én dagsdosis i den første uge, og dosis øges

derefter til 10 mg daglig. Denne dosis kan øges yderligere af lægen til

maksimalt 20 mg daglig.

Behandling af socialangst (socialfobi)

Den anbefalede dosis Escitalopram Actavis er 10 mg én gang daglig.

Afhængig af hvordan du reagerer på behandlingen, vil din læge enten

nedsætte din dosis til 5 mg daglig eller øge den til maksimalt 20 mg daglig.

Generaliseret angst

Sædvanligvis anbefales en dosis på 10 mg Escitalopram Actavis, der tages

en gang dagligt. Lægen kan øge dosis op til maks. 20 mg dagligt.

Behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Den anbefalede dosis Escitalopram Actavis er 10 mg én gang daglig. Denne

dosis kan øges af lægen til maksimalt 20 mg daglig. Ved længerevarende

behandling bør fordelene ved behandlingen kontrolleres jævnligt.

Ældre patienter (> 65 år)

Den anbefalede startdosis Escitalopram Actavis er 5 mg én gang daglig.

Lægen kan øge dosis til 10 mg daglig.

Effekten af Escitalopram Actavis på socialangst (socialfobi) er ikke

undersøgt blandt ældre patienter.

Patienter med nedsat leverfunktion

Den anbefalede startdosis for patienter med nedsat leverfunktion bør ikke

overskride 5 mg daglig de første 14 dage. Afhængig af hvordan du

reagerer, kan lægen efterfølgende øge den daglige dosis op til 10 mg. Der

skal udvises forsigtighed og særlig omhyggelig fastsættelse af

styrkeforholdet hos patienter med alvorlig nedsat leverfunktion.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig ved mild til moderat nedsat nyrefunktion.

Der skal udvises forsigtighed ved patienter med alvorlig nedsat

nyrefunktion.

Brug til børn og unge (under 18 år)

Escitalopram Actavis må normalt ikke gives til børn og unge. For yderligere

information, se afsnit 2 “Det skal du vide, før du begynder at tage

Escitalopram Actavis”.

Escitalopram Actavis 5 mg filmovertrukne tabletter:

Tag de filmovertrukne tabletter én gang daglig, hele med rigelig væske

(helst et glas vand). Escitalopram Actavis kan tages med eller uden mad.

Escitalopram Actavis 10, 15 og 20 mg filmovertrukne tabletter:

Tag de filmovertrukne tabletter én gang daglig, hele med rigelig væske

(helst et glas vand). Escitalopram Actavis kan tages med eller uden mad.

Om nødvendigt kan tabletten først deles ved at placere den på en plan

overflade med delekærven opad. Tabletterne kan deles ved at trykke på hver

ende af tabletten med pegefingrene, som illustreret på tegningen.

Behandlingens varighed

Der kan gå nogle uger, før du begynder at få det bedre. Fortsæt med at

tage Escitalopram Actavis, selv om det tager noget tid, før du mærker

fremgang i din tilstand. Du må ikke ændre dosis uden først at have talt med

din læge.

Fortsæt med at tage Escitalopram Actavis så længe, din læge anbefaler

det. Hvis du stopper behandlingen for tidligt, kan symptomerne vende

tilbage. Det anbefales, at behandlingen fortsættes i mindst 6 måneder efter,

du har fået det bedre igen.

Hvis du har taget for meget Escitalopram Actavis

Hvis du har taget for meget Escitalopram Actavis, eller hvis en anden har

taget din medicin ved en fejltagelse, skal du kontakte din læge eller tage på

hospitalet med det samme – også selv om du stadig har det godt. Medbring

resterende tabletter og æsken/beholderen, selv hvis den er tom.

Symptomer på overdosis kan være svimmelhed, rysten, rastløshed, træthed,

besvimelse, ændring i hjerterytme, kramper, nedsat vejrtrækning,

muskelsvaghed, ømhed eller smerte og følelse af utilpashed eller forhøjet

temperatur (rhabdomyolyse), ændring i væske-/saltbalance, opkastning og

kvalme.

Hvis du har glemt at tage Escitalopram Actavis

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis

du glemmer at tage en dosis Escitalopram Actavis, skal du bare tage

næste Escitalopram Actavis til normal tid.

Hvis du holder op med at tage Escitalopram Actavis

Hvis du ønsker at stoppe behandlingen, bør du drøfte det med din læge på

forhånd. Lægen må eventuelt træffe passende foranstaltninger. Stop ikke

med at tage medicinen på eget initiativ uden først at have talt med din læge.

Når behandlingen skal stoppes, vil din læge gradvist reducere dosis over

nogle uger eller måneder. Dette vil hjælpe med at nedsætte risikoen for

abstinenssymptomer.

Du kan få abstinenssymptomer, når du stopper med at tage Escitalopram

Actavis, især ved pludseligt ophør. Det er normalt, når behandling med

Escitalopram Actavis stoppes. Risikoen er større, når Escitalopram Actavis

har været brugt i lang tid eller i høje doser, eller når dosis nedsættes for

hurtigt. De fleste oplever milde symptomer, som forsvinder af sig selv inden

for to uger. Nogle patienter kan dog opleve kraftigere eller længerevarende (2

til 3 måneder eller mere) symptomer. Kontakt din læge, hvis du får alvorlige

abstinenssymptomer, når du stopper med at tage Escitalopram Actavis.

Lægen kan bede dig om at starte med at tage tabletterne igen og påbegynde

en langsommere afvænning.

Abstinenssymptomer kan bl.a. være: Følelse af svimmelhed (usikker eller

manglende balance), prikkende eller stikkende fornemmelse, brændende

fornemmelse og (sjældent) følelse af elektrisk chok i bl.a. hovedet,

søvnforstyrrelser (livagtige drømme, mareridt, søvnløshed), angstfølelse,

hovedpine, kvalme og opkastning, svedtendens (herunder nattesved),

rastløshed eller ophidselse, rysten, forvirring eller desorientering, emotionel

eller irritabel tilstand, diarre (tynd mave), synsforstyrrelser, uregelmæssig eller

voldsom hjertebanken (palpitationer).

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Bivirkninger opstår oftest i første eller anden behandlings uge og falder

normalt i intensitet og hyppighed med fortsat behandling.

Opsøg læge, hvis du får en af følgende bivirkninger under behandling:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1.000

behandlede):

- Unormal blødning, herunder blødning i mave-/tarmregionen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

- Hvis du oplever hævelse i hud, tunge, læber eller ansigt eller har

vejrtræknings- eller synkebesvær (allergisk reaktion) skal du kontakte lægen

eller straks tage på hospitalet.

- Høj feber, uro, forvirring, rysten og pludselige muskelsammentrækninger kan

være tegn på en sjælden tilstand kaldet for serotonin syndrom.

Hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger, skal du kontakte lægen

eller straks tage på hospitalet:

- Vandladningsbesvær

- Kramper

- Gul farvning af huden og det hvide i øjnene, som er tegn på nedsat

leverfunktion/leverbetændelse

- Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse, som kan være symptom på

en livstruende tilstand, der kaldes Torsade de Pointes.

Ud over ovennævnte bivirkninger er følgende bivirkninger indberettet:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10

behandlede):

- Kvalme

- Hovedpine

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):

- Generaliseret angst, rastløshed, unormale drømme, søvnløshed, træthed,

svimmelhed, brændende, prikkende, kløende eller kildende følelse på huden

uden umiddelbar fysisk årsag, rysten, gaben.

- Seksuelle forstyrrelser (forsinket udløsning, rejsningsbesvær, nedsat

seksualdrift og kvinder kan have svært ved at få orgasme)

- Diarré, forstoppelse, opkastning, tør mund

- Tilstoppet eller løbende næse

- Øget sveden

- Træthed, feber

- Smerter i led og muskler

- Vægtøgning

- Nedsat eller øget appetit

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1.000

behandlede):

- Ufrivillig skæren tænder eller sammenbidning af tænder, uro, nervøsitet,

panikanfald, forvirringstilstand.

- Smagsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, besvimelse

- Næseblod

- Blødning fra livmoderen, som ikke skyldes menstruation, unormal kraftig

eller langvarig menstruationsblødning

- Nældefeber (urtikaria), udslæt, kløen (pruritus)

- Hårtab

- Hævelse af arme eller ben

- Forstørrede pupiller (mydriasis), sløret syn, ringen for ørerne (tinnitus)

- Hurtig hjerterytme

- Vægttab

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

- Aggression, depersonalisation, hallucination

- Langsom hjerterytme

Nogle patienter har rapporteret (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra

tilgængelige data):

- Tanker om selvskade eller selvmord, se desuden afsnittet ”Vær ekstra

forsigtig med at bruge Escitalopram Actavis”

- Mani

- Bevægeforstyrrelser (ufrivillige muskelbevægelser)

- Mælkeproduktion hos kvinder, som ikke ammer

- Smertefuld erektion

- Blødningslidelse, herunder blødning i hud og slimhinder (ekkymose) og lavt

blodpladetal (trombocytopeni)

- Svimmelhed, når du rejser dig, på grund af lavt blodtryk (ortostatisk

hypotension)

- Lavt natriumniveau i blodet (symptomerne er kvalme og utilpashed med

muskelsvaghed eller forvirring)

- Øget vandladning (overdreven ADH-sekretion)

- Unormal leverfunktionstest (øget mængde leverenzymer i blodet)

- Pludselig hævelse af hud og slimhinder (angioødem)

- Selvmordsrelaterede begivenheder

- Manglende evne til at sidde stille eller forblive ubevægelig, følelse af

rastløshed i forbindelse med øget bevægelse*

- Anoreksi*

- Ændring af hjerterytmen (kaldet forlænget QT-interval, som kan ses på et

elektrokardiogram (EKG) – hjertets elektriske aktivitet)

* Disse bivirkninger er indberettet med medicin, der virker på samme måde

som escitalopram (den aktive ingrediens i Escitalopram Actavis)

En øget risiko for knoglebrud er set hos patienter, der tager denne type af

medicin.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte

til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Escitalopram Actavis utilgængeligt for børn.

Tag ikke Escitalopram Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Blisterpakning: Må ikke opbevares over 30º C

Tabletbeholder: Må ikke opbevares over 30° C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Escitalopram Actavis indeholder:

Det aktive stof er escitalopram. Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg,

10 mg, 15 mg eller 20 mg escitalopram (som oxalat).

Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose, vandfri kolloid

silica, croscarmellosenatrium, talkum, magnesiumstearat, overflade:

hypromellose 6cP, titaniumdioxid (E 171), macrogol 6000.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Escitalopram Actavis 5 mg: Rund, bikonveks, hvid, filmovertrukken tablet (6

mm i diameter) mærket med ’E’ på den ene side.

Escitalopram Actavis 10 mg: Oval, bikonveks, hvid, filmovertrukken tablet (6,4

mm x 9,25 mm i diameter) med delekærv på den ene side, sidekærv og

mærket ’E’ på modsatte side. Tabletten kan deles i to lige store dele.

Escitalopram Actavis 15 mg: Oval, bikonveks, hvid, filmovertrukken tablet (7,3

mm x 10,6 mm i diameter) med delekærv på den ene side, sidekærv og

mærket ’E-’ på modsatte side. Tabletten kan deles i to lige store dele.

Escitalopram Actavis 20 mg: Oval, bikonveks, hvid, filmovertrukken tablet (8

mm x 11,7 mm i diameter) med delekærv på den ene side, sidekærv og

mærket ’E’ på modsatte side. Tabletten kan deles i to lige store dele.

Pakningsstørrelser

Escitalopram Actavis findes i blisterpakninger med 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60,

98, 100 & 200 tabletter., og tabletbeholdere med hhv. 100 og 200 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78,

220 Hafnarfjordur,

Island.

Fremstiller

Actavis Ltd

BLB016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Og/eller

Actavis ehf.

Reykjavikurvegi 76-78,

220 Hafnarfjordur,

Island.

Og/eller

TjoaPack Netherlands B.V.

Nieuwe Donk 9,

4879 AC Etten-Leur

Holland

Repræsentant i Danmark

Actavis Nordic A/S, c/o Teva Denmark A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg.

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne

Danmark

Escitalopram Actavis Filmovertrukne tabletter 5

mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg

Estland

Escitalopram Actavis

Finland

Escitalopram Actavis 5 mg, 10 mg, 15 mg & 20 mg

tabletti, kalvopäällysteinen

Grækenland

Escitalopram Actavis

Irland

Escitalopram Actavis 5 mg Film-coated Tablets

Escitalopram Actavis 10 mg Film-coated Tablets

Escitalopram Actavis 15 mg Film-coated Tablets

Escitalopram Actavis 20 mg Film-coated Tablets

Island

Esopram 5 mg filmuhúðaðar töflur

Esopram 10 mg filmuhúðaðar töflur

Esopram 15 mg filmuhúðaðar töflur

Esopram 20 mg filmuhúðaðar töflur

Norge

Escitalopram Actavis

Litauen

Escitalopram Actavis

Letland

Escitalopram Actavis

Polen

Escitalopram Actavis

Spanien

Escitalopram Aurovitas Spain 5 mg comprimidos

recubiertos con película

Escitalopram Aurovitas Spain 10 mg comprimidos

recubiertos con película

Escitalopram Aurovitas Spain 15 mg comprimidos

recubiertos con película

Escitalopram Aurovitas Spain 20 mg comprimidos

recubiertos con película

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2018

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

15-1-2019

Topotecan Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Topotecan Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Topotecan Actavis (Active substance: topotecan) - Withdrawal - Commission Decision (2019)207 of Tue, 15 Jan 2019

Europe -DG Health and Food Safety

15-1-2019

Imatinib Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Imatinib Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Imatinib Actavis (Active substance: Imatinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2019)209 of Tue, 15 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002594/IB/0017/G

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6488 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3348 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety