Escitalopram "Accord"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Escitalopram "Accord" 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Escitalopram "Accord" 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 47468
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Escitalopram Accord 5 mg filmovertrukne tabletter

Escitalopram Accord 10 mg filmovertrukne tabletter

Escitalopram Accord 20 mg filmovertrukne tabletter

Escitalopram (som oxalat)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Escitalopram Accord til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer,

som du har.

lægen

eller

apotekspersonalet,

hvis

bivirkning

bliver

værre,

eller

får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Accord

Sådan skal du tage Escitalopram Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Escitalopram Accord tilhører en gruppe af lægemidler mod depression, som kaldes selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er). Disse lægemidler påvirker serotoninsystemet i hjernen

ved at øge serotoninniveauet. Forstyrrelser i serotoninsystemet anses for at være en vigtig faktor i

udviklingen af depression og beslægtede sygdomme.

Escitalopram Accord indeholder escitalopram og anvendes til behandling af depression (svære

depressive episoder) og angst, såsom panikangst med eller uden agorafobi (angst for at befinde

sig på åbne steder eller i situationer med mange mennesker), socialfobi, generaliseret angst og

obsessiv-kompulsiv tilstand (tilbagevendende tvangstanker eller tvangshandlinger også kaldet

OCD).

Der kan gå nogle uger, før du begynder at få det bedre. Fortsæt med at tage Escitalopram Accord,

selv hvis der går noget tid, inden du kan mærke, at din tilstand forbedres.

Tal med lægen, hvis du ikke får det bedre, eller hvis du får det værre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Accord

Tag ikke Escitalopram Accord

hvis du er allergisk over for escitalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Escitalopram

Accord (angivet i punkt 6).

hvis du tager anden medicin, som tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes MAO-

hæmmere og omfatter selegilin (bruges til behandling af Parkinsons sygdom), moclobemid

(mod depression) og linezolid (et antibiotikum).

hvis du er født med eller oplever en episode med unormal hjerterytme (målt ved EKG, en

undersøgelse af, hvordan hjertet fungerer).

hvis

tager

medicin

hjerterytmeproblemer

eller

medicin,

påvirke

hjertetrytmen (se pkt. 2).

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til lægen, hvis du har andre sygdomme eller lidelser, så lægen kan tage højde for dette.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen:

hvis du lider af epilepsi. Behandling med Escitalopram Accord bør stoppes, hvis du får

anfald

første

gang,

eller

hvis

hyppigheden

anfaldene

stiger

også

pkt.

"Bivirkninger").

hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion. Lægen skal måske ændre din dosis.

hvis du lider af diabetes. Behandling med Escitalopram Accord kan påvirke dit blodsukker.

derfor

være

nødvendigt

ændre

doseringen

insulin

og/eller

tabletter

behandling af diabetes.

hvis du har nedsat indhold af natrium i blodet.

hvis du let kommer til at bløde eller let får blå mærker.

hvis du får elektrochok-behandling (elektrokonvulsiv behandling).

hvis du har en hjertesygdom, som berører en af kranspulsårerne.

hvis du har eller har haft hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald.

hvis

hvilepuls,

og/eller

ved,

lider

saltmangel

følge

længerevarende, alvorlig diarré og opkastning (sygdom) eller brug af vanddrivende midler

(diuretika).

hvis du har hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, besvimer, kollapser eller bliver svimmel,

når du rejser dig op. Dette kan være tegn på, at hjertet ikke fungerer normalt.

hvis du har øjenproblemer, såsom visse typer grøn stær (øget tryk i øjet).

Bemærk venligst

Nogle patienter med maniodepressiv sygdom kan få en manisk periode. En manisk periode er

karakteriseret af usædvanlige og hurtigt skiftende idéer, umotiveret glæde og overdreven fysisk

aktivitet. Hvis du oplever dette, skal du kontakte din læge.

Symptomer såsom rastløshed eller besvær med at sidde eller stå stille kan forekomme i de første

uger af behandlingen. Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever disse symptomer.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have tanker om at gøre skade på

dig selv eller tage dit eget liv. Disse tanker kan blive forstærket, når du starter på at tage medicin

mod depression, fordi medicinen er et stykke tid om a virke, ofte omkring 14 dage, men nogle

gange længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

Hvis du tidligere har haft tanker om at tage dit eget liv eller gøre skade på dig selv.

Hvis du er ung. Information fra kliniske forsøg har vist, at der er en øget risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, som blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du har eller på noget tidspunkt får tanker om at gøre skade på dig selv eller tage dit eget liv,

skal du straks kontakte din læge eller tage på hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en pårørende eller en nær ven om

, at du er

deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem

om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de er

bekymrede over ændringer i din adfærd.

Børn og unge under 18 år

Escitalopram Accord bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du bør også være

opmærksom på, at patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg,

selvmordstanker og fjendtlighed (især aggressivitet, trodsighed og vrede), når de tager denne

slags medicin. På trods af dette kan lægen vælge at ordinere Escitalopram Accord til patienter

under 18 år, hvis lægen vurderer, at det vil være det bedste for dem. Hvis din læge har ordineret

Escitalopram Accord til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du kontakte din

læge. Du bør informere lægen, hvis nogle af de ovenfor omtalte symptomer opstår eller tager til

hos en patient under 18 år, der tager escitalopram. Desuden foreligger der endnu ikke data om

den langsigtede sikkerhed med hensyn til vækst, modning og udvikling af åndsevner og adfærd,

når Escitalopram Accord gives til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Escitalopram Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Fortæl det til lægen, hvis du tager et af følgende lægemidler:

Såkaldte

non-selektive

monoaminoxidasehæmmere

(MAO-hæmmere),

indeholder

phenelzin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid eller tranylcypromin som det aktive stof. Hvis

du har taget et af disse lægemidler, skal der gå 14 dage, før du begynder at tage Escitalopram

Accord. Når behandlingen med Escitalopram Accord er ophørt, skal der gå 7 dage, før du må

begynde at tage et af disse midler.

Såkaldte reversible, selektive MAO-A-hæmmere, der indeholder moclobemid (anvendes

mod depression).

Såkaldte irreversible MAO-B-hæmmere, der indeholder selegilin (mod Parkinsons sygdom).

Medicin af denne type øger risikoen for bivirkninger.

Linezolid (et anitibiotikum).

Lithium (bruges til behandling af maniodepressivitet) og tryptophan.

Imipramin og desipramin (begge bruges til behandling af depression).

Sumatriptan og lignende lægemidler (til behandling af migræne) og tramadol (anvendes mod

kraftige smerter). Medicin af denne type øger risikoen for bivirkninger.

Cimetidin,

lansoprazol

omeprazol

(til

behandling

mavesår),

fluvoxamin

(mod

depression)

ticlopidin

(nedsætter

risikoen

slagtilfælde).

Disse

midler

øge

mængden af Escitalopram Accord i blodet.

Prikbladet perikon (

Hypericum perforatum

) - et naturlægemiddel mod depression.

Acetylsalicylsyre og NSAID (nonsteroide antiinflammatoriske midler) (medicin til at lindre

smerter

eller

fortynde

blodet,

såkaldte

antikoagulanter).

Disse

medføre

øget

blødningstendens.

Warfarin,

dipyridamol

phenprocoumon

(medicin,

bruges

fortynde

blodet,

såkaldte anti-koagulanter). Din læge vil sikkert undersøge, hvor længe dit blod er om at

størkne

(koagulationstiden)

påbegyndelse

afslutning

behandlingen

Escitalopram

Accord

sikre,

stadig

får

tilstrækkelig

dosis

blodfortyndende middel.

Mefloquin (til behandling af malaria), bupropion (anvendes til behandling af depression) og

tramadol (til behandling af svære smerter) på grund af øget risiko for, at du får kramper.

Neuroleptika (medicin til behandling af skizofreni og andre psykoser) og midler mod

depression (tricykliske antidepressiva og SSRI’er) på grund af øget risiko for, at du får

kramper.

Flecainid,

propafenon

metoprolol

(mod

hjerte-

karsygdomme),

clomipramin

nortriptylin (mod depression) og risperidon, thioridazin og haloperidol (antipsykotika). Det

kan være nødvendigt at ændre din dosis af Escitalopram Accord.

IKKE

DETTE

LÆGEMIDDEL,

hvis

tager

medicin

behandling

hjerterytmeproblemer eller medicin, der kan påvirke hjertetrytmen, såsom antiarytmika (medicin

mod hjerterytmeforstyrrelser) af klasse IA og III, medicin mod psykoser (antipsykotika) (f.eks.

såkaldte phenothiazin-derivater, pimozid, haloperidol), såkaldte tricykliske antidepressiva, visse

antimikrobielle

stoffer

(stoffer,

anvendes

mikroorganismer)

(f.eks.

sparfloxacin,

moxifloxacin, intravenøs erythromycin, pentamidin, anti-malaria-behandling, især halofantrin),

visse antihistaminer (f.eks. astemizol, mizolastin). Tal med din læge, hvis du har yderligere

spørgsmål.

Brug af Escitalopram Accord sammen med mad, drikke og alkohol

Escitalopram Accord kan tages i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt (se pkt.

3: "Sådan skal du tage escitalopram").

Som tilfældet er med en række lægemidler bør Escitalopram Accord ikke kombineres med

alkohol, selvom Escitalopram Accord ikke forventes at reagere med alkohol.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Hvis du er

gravid eller ammer, må du kun tage Escitalopram Accord, hvis du har drøftet fordele og risici

med lægen. Hvis du tager Escitalopram Accord i de sidste 3 måneder af graviditeten, skal du

være opmærksom på, at det kan have følgende virkninger på den nyfødte: vejrtrækningsbesvær,

blålig hud, anfald, forandringer i kropstemperatur, problemer med madning, opkastning, lavt

blodsukker, stive eller slappe muskler, voldsomme reflekser, skælven, nervøsitet, irritabilitet,

sløvhed, konstant gråd, søvnighed og søvnbesvær. Kontakt omgående lægen, hvis dit nyfødte

barn har nogen af disse symptomer.

Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Escitalopram Accord. Når lægemidler som

Escitalopram Accord tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det

øge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (såkaldt

persisterende pulmonal hypertension hos den nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet trækker

vejret hurtigere og bliver blåligt. Disse symptomer begynder normalt i løbet af det første døgn

efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, skal du straks kontakte din jordemoder eller læge.

Hvis du tager Escitalopram Accord, mens du er gravid, må du ikke stoppe behandlingen brat.

Det forventes, at escitalopram udskilles i modermælk.

Tag ikke Escitalopram Accord, mens du ammer, medmindre du har drøftet de risici og fordele,

som dette indebærer med din læge.

I dyreforsøg har citalopram, et lægemiddel, der minder om escitalopram, vist sig at nedsætte

sædkvaliteten. Teoretisk set kan det betyde, at menneskers fertilitet påvirkes, men der er indtil

videre ikke observeret nogen indflydelse på fertiliteten hos mennesker.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det anbefales, at du ikke færdes i trafikken eller betjener maskiner, før du ved, hvordan

Escitalopram Accord påvirker dig.

3. Sådan skal du tage Escitalopram Accord

Tag altid Escitalopram Accord nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Voksne

Depression

Den anbefalede dosis Escitalopram Accord er 10 mg taget som én daglig dosis. Din læge kan øge

denne dosis op til højst 20 mg dagligt.

Panikangst

Startdosis af Escitalopram Accord er 5 mg taget som én daglig dosis i den første uge, hvorefter

dosis øges til 10 mg pr. dag. Lægen kan øge denne dosis yderligere op til højst 20 mg pr. dag.

Socialangst

Den anbefalede dosis af Escitalopram Accord er 10 mg taget som én daglig dosis. Lægen kan

enten nedsætte dosis til 5 mg dagligt eller øge dosis op til højst 20 mg dagligt afhængig af,

hvordan du reagerer på medicinen.

Generaliseret angst

Den anbefalede dosis af Escitalopram Accord er 10 mg taget som én daglig dosis. Din læge kan

øge denne dosis op til højst 20 mg dagligt.

Obsessiv-kompulsiv tilstand

Den anbefalede dosis af Escitalopram Accord er 10 mg taget som én daglig dosis. Din læge kan

øge denne dosis op til højst 20 mg dagligt.

Ældre (over 65 år)

Den anbefalede startdosis af Escitalopram Accord er 5 mg taget som én daglig dosis. Din læge

kan forøge din dosis til 10 mg pr. dag.

Børn og unge (under 18 år)

Børn under 18 år må normalt ikke få Escitalopram Accord. For yderligere oplysninger, se afsnit

Du kan tage Escitalopram Accord med eller uden mad. Synk tabletten med noget vand. Lad være

med at tygge den, da smagen er bitter.

Om nødvendigt kan tabletterne deles, ved at du først anbringer tabletten på en plan overflade

med delekærven opad. Derefter kan tabletten knækkes ved at der trykkes

nedad med en

pegefinger i hver ende med fingerspidserne placeret som vist på tegningen.

Kun 10 mg og 20 mg tabletter kan deles i to lige store doser.

Behandlingens varighed

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. Fortsæt med at tage Escitalopram

Accord, selvom der går nogen tid, før du kan mærke en bedring af din tilstand.

Du må ikke ændre din dosis af lægemidlet uden først at have talt med din læge.

Fortsæt med at tage Escitalopram Accord i den periode, som din læge har anbefalet. Hvis du

stopper behandlingen for tidligt, kan symptomerne vende tilbage. Det anbefales at fortsætte

behandlingen i mindst 6 måneder, efter at du har fået det godt igen.

Hvis du har taget for mange Escitalopram Accord-tabletter

Kontakt omgående lægen eller skadestuen på det nærmeste hospital, hvis du har taget flere

tabletter, end lægen har foreskrevet, også selvom du ikke føler dig utilpas. Tegn på en overdosis

kan være svimmelhed, skælven, ophidselse, krampe, koma, kvalme, opkastning, forandringer i

hjerterytmen,

fald

blodtryk

eller

forandringer

kroppens

salt-/væskebalance.

æsken/beholderen med Escitalopram Accord med, når du tager til lægen eller på hospitalet.

Hvis du har glemt at tage

Escitalopram Accord

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage

en dosis, og du kommer i tanke om det, før du går i seng, skal du tage den med det samme.

Fortsæt med den sædvanlige dosis næste dag. Hvis du først kommer i tanke om det i løbet af

natten eller næste dag, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte som sædvanligt.

Hvis du holder op med at tage

Escitalopram Accord

Stop ikke behandlingen med Escitalopram Accord, medmindre din læge siger, du skal gøre det.

Når

gennemført

planlagte

behandling,

anbefales

normalt

stoppe

Escitalopram Accord ved at nedtrappe dosis over nogle uger.

Når du holder op med at tage Escitalopram Accord, og især hvis det sker brat, kan du få

seponeringssymptomer. Dette er almindeligt ved ophør af behandlingen med Escitalopram

Accord. Risikoen er større, når Escitalopram Accord er blevet anvendt i længere tid eller i store

doser, eller når dosis nedtrappes for hurtigt. De fleste oplever, at symptomerne er milde og

aftager af sig selv i løbet af to uger. Imidlertid kan de hos nogle patienter være svære eller

langvarige

(2-3

måneder

eller

længere).

Kontakt

lægen,

hvis

får

svære

seponeringssymptomer, når du holder op med at tage Escitalopram Accord. Din læge kan foreslå,

at du begynder at tage tabletterne igen og derefter nedtrapper dem over en længere periode.

Seponeringssymptomer omfatter: svimmelhed (usikker på benene eller dårlig balance), prikken

eller stikken, svie og (mindre almindeligt) fornemmelse af at få elektrisk stød, også i hovedet,

søvnforstyrrelser (voldsomme drømme, mareridt, søvnløshed), angst, hovedpine, følelse af at

være syg (kvalme), øget svedtendens (også om natten), rastløshed eller ophidselse, skælven

(rysten), forvirring eller desorientering, letpåvirkelighed eller irritabilitet, diarré (tynd afføring),

synsforstyrrelser, hjertebanken (palpitationer).

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Escitalopram Accord kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne forsvinder som regel efter nogle ugers behandling. Vær opmærksom på, at mange

af disse bivirkninger også kan være symptomer på sygdommen og derfor vil aftage, når du

begynder at få det bedre.

Hvis du får nogle af følgende symptomer, skal du straks søge læge eller tage på hospitalet:

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Usædvanlige blødninger, herunder mave-tarm-blødninger

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter))

Hævelser i huden, tungen, læberne eller ansigtet eller har besvær med at trække vejret eller

synke (allergisk reaktion)

Høj

feber

eller

lider

ophidselse,

forvirring,

skælven

pludselige

muskel-

sammentrækninger,

være

tegn

sjælden

tilstand,

kaldes

serotonergt

syndrom.

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke anslås ud fra de foreliggende data)

Besvær med at lade vandet

Hurtig, uregelmæssig hjerterytme og/eller besvimelse, der kan være symptomer på en

livstruende tilstand, der kaldes torsades de pointes.

Kramper (anfald), se også afsnit 2 "Advarsler og forsigtighedsregler”

Gulfarvning

huden

hvide

øjnene

være

tegn

nedsat

lever-

funktion/leverbetændelse

Tanker om at gøre skade på sig selv eller tage sit eget liv. Se også punktet: “Vær ekstra

forsigtig med at tage escitalopram”.

Desuden er følgende bivirkninger indberettet:

Meget almindelig

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Følelse af at være syg (kvalme)

Hovedpine

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Tilstoppet eller løbende næse (sinuitis)

Nedsat eller øget appetit

Angst,

rastløshed,

unormale

drømme,

problemer

falde

søvn,

søvnighed,

svimmelhed, gaben, skælven, prikken i huden

Diarré, forstoppelse, opkastning, tør mund

Øget svedtendens

Smerter i muskler og led (artralgi og myalgi)

Seksuelle forstyrrelser (forsinket sædafgang, rejsningsproblemer, nedsat lyst til sex samt hos

kvinder problemer med at få orgasme)

Træthed, feber

Øget vægt

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Nældefeber (urticaria), udslæt, kløe (pruritus)

Tænderskæren, ophidselse, nervøsitet, panikanfald, forvirring

Søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser, besvimelse (synkope)

Forstørrede pupiller (mydriase), synsforstyrrelser, ringen for ørene (tinnitus)

Hårtab

Abnorm menstruationsblødning

Uregelmæssig menstruation

Vægttab

Hurtig puls

Hævelser i arme eller ben

Næseblod

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Aggression, depersonalisering, hallucinationer

Langsom puls

Ikke kendt (kan ikke anslås ud fra de foreliggende data):

Nedsat

indhold

natrium

blodet

(symptomerne

kvalme

utilpashed

muskelsvækkelse eller forvirring)

Ændringer i hjerterytmen (kaldet “forlængelse af QT-intervallet”, der kan måles ved EKG-

scanning af hjertets elektriske aktivitet).

Svimmelhed på grund af fald i blodtryk, når man rejser sig (ortostatisk hypotension)

Unormale leverfunktionsprøver ((øgede mængder leverenzymer i blodet)

Bevægelsesforstyrrelser (ufrivillige muskelbevægelser)

Smertefulde erektioner (priapisme)

Tegn på øget blødning, f.eks. fra hud og slimhinder (ekkymose).

Pludselige hævelser i huden eller slimhinderne (angioødemer)

Stigning i mængden af urin ved vandladning (uhensigtsmæssig produktion af antidiuretika-

hormon)

Mælkeflåd hos mænd og kvinder, som ikke ammer

Mani

Der er set øget risiko for knoglebrud hos patienter, der tager denne type medicin

Desuden har man kendskab til en række bivirkninger ved lægemidler, som virker på samme

måde som escitalopram (det aktive stof i Escitalopram Accord). Det drejer sig om:

Motorisk rastløshed (akatisi)

Tab af appetit

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Escitalopram Accord indeholder

Aktivt stof: escitalopram.

Hver Escitalopram Accord 5 mg filmovertrukne tablet indeholder 5 mg escitalopram (som

oxalat).

Hver Escitalopram Accord 10 mg filmovertrukne tablet indeholder 10 mg escitalopram (som

oxalat).

Hver Escitalopram Accord 20 mg filmovertrukne tablet indeholder 20 mg escitalopram (som

oxalat).

Øvrige indholdsstoffer:

Kerne:

mikrokrystallinsk

cellulose

101)

(E460),

croscarmellosenatrium

(E468),

hypromellose E5 (E464), talkum (E553b), vandfri kolloid silica (E551), magnesiumstearat

(E470b).

Overtræk: hypromellose E-15 (E464), titandioxid (E171), macrogol 400

Udseende og pakningsstørrelser

Escitalopram Accord filmovertrukne tabletter fås som 5 mg, 10 mg and 20 mg filmovertrukne

tabletter. Tabletterne er beskrevet nedenfor.

5 mg:

Hvide til offwhite, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en diameter på ca.

5,65 mm, jævne på begge sider.

10 mg: Hvide til offwhite, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, ca. 8,10 mm lange og

5,60 mm brede, med inskriptionen ‘1’ og ‘0’ på hver side af delekærven på den ene

side og jævne på den anden side.

20 mg: Hvide til offwhite, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, ca. 11,60 mm lange og

7,10 mm brede, med delekærv på den ene side, jævne på den anden side.

10 mg og 20 mg tabletter kan deles i to lige store doser.

Escitalopram Accord fås i følgende pakningsstørrelser:

Blister(e) i ydre karton:

5 mg, 10 mg og 20 mg: 14, 28, 56 og 98 tabletter

HDPE-flaskepakninger med 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow Middlesex,

HA1 4HF, Storbritannien

Fremstiller

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF, Storbritannien

Pharmacare Premium Ltd.,

HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia,

BBG 3000,

Malta.

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Østrig

Escitalopram Accord 5 mg/10mg/20mg filmtabletten

Tjekkiet

Escitalopram Accord 5 mg /10mg/20mg potahované tablety

Danmark

Escitalopram Accord Healthcare

Estland

Escitalopram Accord 10 mg/20mg

Irland

Escitalopram 5 mg/10mg/20mg film-coated tablets

Letland

Escitalopram Accord 10 mg/20mg apvalkotās tabletes

Portugal:

Escitalopram Accord

Spanien

Escitalopram Accord 5 mg /10mg/20mg comprimidos recubiertos

con película

Bulgarien

Escitalopram Accord 10 mg филмирани таблетки

Finland

Escitalopram Accord 10/20 mg Tabletti, kalvopäällysteinen

Italien

Escitalopram Accord

Holland

Escitalopram Accord 5 mg/10 mg /20 mg Filmomhulde tabletten

Sverige

Escitalopram Accord 5 mg /10 mg /20 mg Filmdragerade tabletter

Slovakiet

Escitalopram Accord 10 mg /20 mg filmom obalené tablety

Storbritannien

Escitalopram 5 mg/10 mg /20 mg Film-coated tablets

Denne indlægsseddel blev senest revideret: 03/2016

3-1-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Danish Pharmacovigilance Update, 15 December 2011

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Atomoxetine (Strattera®) and the risk of increased blood pressure and heart rate, increased suspicion of risk of congenital malformations with the antiepileptic topiramate (Topimax® and others), and new recommendations for the antidepressant escitalopram.

Danish Medicines Agency

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

4-7-2018

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4341 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4240 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Pemetrexed Accord (Accord Healthcare Limited)

Pemetrexed Accord (Accord Healthcare Limited)

Pemetrexed Accord (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3761 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Active substance: bortezomib) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3460 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3984/X/8

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety