Equasym Depot

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Equasym Depot 20 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler med modificeret udløsning, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Equasym Depot 20 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 54737
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Equasym® Depot 20 mg og 30 mg hårde kapsler

med modificeret udløsning

Methylphenidathydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Equasym Depot

3. Sådan skal du tage Equasym Depot

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Hvis lægen har ordineret Equasym Depot

til dit barn, så vær opmærksom på at

al information i denne indlægsseddel er

henvendt til dit barn (læs ”dit barn” i stedet

for ”du” eller ”dig”).

1. Virkning og anvendelse

Equasym Depot anvendes til at behandle

sygdommen ”attention deficit hyperactivity

disorder” (ADHD).

• Det anvendes til børn og unge i alderen

fra 6 til 18 år.

• Det anvendes kun efter andre behandlinger

er blevet afprøvet, som ikke omfatter me­

dicin. Såsom rådgivning og adfærdsterapi.

Equasym Depot anvendes ikke som behand­

ling for ADHD hos børn under 6 år eller hos

voksne. Det vides ikke, om det er sikkert

eller gavnligt for disse personer.

Hvordan det virker

Equasym Depot forbedrer aktiviteten i

visse dele af hjernen, som er underaktive.

Medicinen kan forbedre opmærksomheden

(opmærksomhedsspændvidde), koncentra­

tionen og reducere impulsiv adfærd.

Medicinen gives som en del af et behand­

lingsprogram, der normalt omfatter:

• psykologisk

• uddannelsesmæssig og

• social behandling

Behandling med Equasym Depot må

kun på begyndes af og anvendes med

regelmæssige kontroller hos en læge med

erfaring i adfærdsmæssige problem

er hos

børn og/eller unge.

ADHD kan håndteres med behandlings­

programmer.

Om ADHD

Børn og unge med ADHD finder det:

• svært at sidde stille og

• svært at koncentrere sig.

Det er ikke deres skyld at de ikke kan gøre

disse ting.

Mange børn og unge har svært ved at gøre

disse ting. Med ADHD kan de dog forårsage

problemer i hverdagen. Børn og unge med

ADHD kan have pro

blemer med indlæring

og med at lave lektier. De har svært ved at

opføre sig ordentligt hjemme, i skolen og

andre steder.

ADHD påvirker ikke intelligensen hos et barn

eller en ung.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at tage Equasym Depot

Lægen kan have foreskrevet anden anven­

delse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Equasym Depot hvis du

• er allergisk over for

methylphenidathydrochlorid eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Equasym Depot

(angivet i afsnit 6).

• har forhøjet tryk i øjet (glaukom).

• har en tumor i binyrerne

(fæokromocytom).

• aktuelt tager eller i løbet af de sidste

14 dage har taget antidepressiv medicin

(kendt som monoaminoxidase­hæmmer)

– se ”Brug af anden medicin”.

• øget funktion af skjoldbruskkirtlen.

• har en spiseforstyrrelse, hvor du ikke

føler dig sulten eller du ikke har lyst til

at spise – såsom nervøs spisevægring

”anorexia nervosa”.

• har psykiske problemer såsom:

• et ‘psykopatisk’ problem eller ”border­

line personlighedsforstyrrelse”.

• har eller har haft alvorlig episodisk

bipolar lidelse

• unormale tanker eller fantasiforestil­

linger, eller en sygdom, der hedder

”skizofreni”.

• tegn på et alvorligt problem med

humøret, såsom:

• selvmordsfølelse.

• alvorlig depression, hvor du føler

dig meget ked af det, uduelig og

håbløs eller du tidligere har haft

diagnosen alvorlig depression.

hæmmer sammen med Equasym Depot kan

forårsage en pludselig blodtrykstigning.

Tal med din læge hvis du tager

• anden medicin mod depression.

• medicin mod alvorlige psykiske problemer.

• medicin mod epilepsi (phenobarbital,

phenytoin, primidon).

• medicin, som anvendes til at sænke eller

forhøje blodtrykket.

• visse midler mod hoste og forkølelse, som

indeholder medicin, der kan påvirke blod­

trykket. Det er vigtigt at spørge apoteket til

råds, når du køber nogle af disse produkter.

• medicin, der fortynder blodet for at

forebygge blodpropper (antikoagulanter).

• medicin mod migræne og hedeture

(f.eks. clonidin).

Planlagt operation

Fortæl det til din læge, hvis du skal

opereres. Equasym Depot bør ikke tages

på operations

dagen, hvis der anvendes

en bestemt form for bedøvelsesmiddel, da

dette medfører en risiko for en pludselig

blodtryksstigning under operationen.

Brug af Equasym Depot sammen med mad

og drikke

Lad være med at drikke alkohol, mens denne

medicin indtages. Alkohol kan forværre

denne medicins bivirkninger. Husk på, at

visse madvarer og visse former for medicin

indeholder alkohol.

Equasym Depot bør gives om morgenen før

morgenmad.

Kapslerne kan sluges hele med væske,

eller de kan åbnes, og kapslernes indhold

kan drysses på en smule (en spiseskefuld)

æblemos og straks indtages og ikke

opbevares til senere brug. Hvis medicinen

tages med bløde madvarer, skal der

efterfølgende indtages noget væske, f.eks.

vand.

Graviditet og amning

Hvis du er seksuelt aktiv, vil din læge drøfte

præventionsmidler med dig. Tal med lægen.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager

dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage

Equasym Depot. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Equasym

Depot efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarsels­

trekant. Det betyder, at Equasym Depot kan

give bivirkninger (svimmelhed, døsighed,

synsforstyrrelser inkl. nedsat evne til at se

skarpt, dobbelt syn og sløret syn), som kan

påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Equasym Depot indeholder saccharose

Equasym Depot indeholder saccharose.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Equasym

Depot

Tag altid Equasym Depot nøjagtigt efter

lægen eller apotekspersonalets anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Equasym Depot er en “modificeret

udløsning” form af methylphenidat, som

frigiver medicinen gradvist over en

tidsperiode svarende til en skoledag (8

timer). Det er beregnet til at erstatte den

samme totale daglige dosis af traditionelt

(hurtig udløsning) methyl phenidat, der

tages til morgenmaden og til frokost.

Hvis du allerede tager tra ditionelt (hurtig

udløsning) methylphenidat, kan din læge

ordinere en tilsvarende dosis af Equasym

Depot i stedet for.

Den sædvanlige dosis er

Brug til børn (i alderen 6 år og derover)

og unge

Din læge vil normalt påbegynde behandlin­

gen med en lav dosis 5 mg en eller to gange

dagligt (f.eks. til morgenmaden og frokost)

og gradvist forhøje dosis efter behov.

Den maksimale daglige dosis er 60 mg.

Equasym Depot bør tages om morgenen, før

morgenmaden.

Kapslerne må ikke tygges eller knuses.

Kapslerne kan sluges hele med væske, eller

åbnes og kapselindholdet kan så drysses på

en lille mængde (spiseskefuld) æblemos og

10­2017

P183390­2

• mani, hvor du føler dig usædvan­

lig pirrelig,

hyperaktiv og uden

hæmninger.

• alvorlige stemningsforstyrrelser

eller psykotiske symptomer.

• har et meget højt blodtryk eller forsnæv­

ring af blodkarrene, hvilket kan forårsage

smerter i arme og ben.

• nogensinde har haft hjerteproblemer

– såsom hjerteanfald, uregelmæssigt

hjerteslag, smerter og ubehag i brystet,

hjerteinsufficiens, hjertesygdom eller et

medfødt hjerteproblem.

• har haft et problem med blodkarrene i

hjernen – såsom et slagtilfælde, hævelse

og svækkelse af en del af et blodkar

(aneurisme), snævre eller blokerede

blodkar, eller betændelse i blodkarrene

(vaskulitis).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Equasym Depot, hvis du

• har forhøjet blodtryk.

• har haft anfald (krampeanfald, kramper,

epilepsi) eller unormale hjernescanninger

(EEG’er).

• nogensinde har misbrugt eller været

afhængig af alkohol, receptpligtig

medicin eller stoffer.

• er en pige og er begyndt at få

menstruation (se punktet ”Graviditet og

amning” nedenfor).

• har et hjerteproblem, som ikke er nævnt i

punktet ”Tag ikke” ovenfor.

• har problemer med lever eller nyrer.

• har gentagne trækninger i en af dine

kropsdele, som er svære at kontrollere,

eller du gentager lyde og ord.

• har et psykisk problem, som ikke er

nævnt i punktet ”Tag ikke” ovenfor. Andre

psykiske problemer omfatter:

• humørsvingninger (fra at være manisk

til at være deprimeret – kaldet ”bipo­

lar lidelse”).

• start på aggressiv eller fjendtlig adfærd,

eller din aggressivitet bliver værre.

• ser, hører eller føler ting, som ikke

eksisterer (hallucinationer).

• tror på ting, som ikke eksisterer

(vrangforestillinger).

• føler dig mistroisk i usædvanlig grad

(paranoia).

• føler dig ophidset, nervøs eller an­

spændt.

• føler dig deprimeret eller skyldbevidst.

Kontroller, som din læge vil foretage, før

du begynder at tage Equasym Depot

Disse kontroller, der nævnes nedenfor, vil

blive udført for at afgøre om Equasym Depot

er den korrekte medicin for dig. Din læge vil

tale med dig om:

• status på dit blodtryk, hjerte

frekvens,

vægt og vækst.

• om der tidligere har forekommet pludse­

lige uforklarlige dødsfald i familien.

• andre medicinske problemer (såsom

hjerteproblemer) som du eller din familie

eventuelt lider af.

• anden medicin du tager.

• hvordan du har det, om du føler dig

opstemt eller langt nede, har mærkelige

tanker eller hvis du har følt det sådan

tidligere.

• om der tidligere har været tilfælde af

”nervøse trækninger” i familien (gen­

tagne trækninger i enkelte kropsdele, som

er svære at kontrollere, eller gentagelse

af lyde og ord).

• psykiske eller adfærdsmæssige problemer,

som du, dit barn eller din familie har

haft. Din læge vil drøfte med dig, om du

eller dit barn er i risikogruppen for at

få humørsvingninger (fra at være manisk

til at være depressiv – kaldet ”bipolar

lidelse”). Lægen vil undersøge den psy­

kiske sygehistorie for dig eller dit barn,

og undersøge om nogle i din familie har

begået selvmord, eller har bipolar lidelse

eller depression.

Det er vigtigt at du giver så mange

oplysninger, som du kan. Dette vil hjælpe

din læge med at afgøre, om Equasym

Depot er den korrekte medicin for dig. Din

læge kan beslutte, at andre medicinske

undersøgelser er nødvendige, før du

begynder med at tage denne medicin.

Brug af anden medicin sammen med

Equasym Depot

Fortæl det altid til lægen eller apoteks­

personalet, hvis du tager anden medicin

eller har gjort det for nylig.

Tag ikke Equasym Depot hvis du tager

• medicin, der kaldes en ”monoaminoxidase­

hæmmer” (MAO­hæmmer) mod depression,

eller har taget en MAO­hæmmer inden for

de sidste 14 dage. Indtagelse af en MAO­

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

straks indtag es. Må ikke opbevares til senere

brug. Man bør drikke væske efter indtagel­

sen af æblemosen med kapselindholdet.

Equasym Depot fås i flere styrker. Vær derfor

opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan

bruge dine hårde kapsler til alle de anførte

doseringer.

Brug til børn under 6 år

Equasym Depot bør ikke anvendes til børn

under 6 år.

Voksne

Equasym Depot er ikke beregnet til voksne

med ADHD.

Ældre

Equasym Depot bør ikke anvendes til ældre.

Hvis du ikke har det bedre efter 1 måneds

behandling

Hvis du ikke har det bedre, skal du fortælle

det til din læge. Lægen kan beslutte, at du

behøver en anden behandling.

Hvis Equasym Depot ikke indtages korrekt

Hvis Equasym Depot ikke anvendes korrekt,

kan dette forårsage abnorm adfærd. Det

kan også betyde, at du begynder at blive

afhængig af medicinen. Fortæl det til din

læge hvis du nogensinde har misbrugt eller

været afhængig af

alkohol, receptpligtig

medicin eller stoffer.

Hvis du har taget for mange Equasym

Depot

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har taget mere af Equasym Depot,

end der står i denne information, eller mere

end lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas).

Symptomer på overdosering er opkastning,

ophids

else, rysten, øgede ukontrollerede

bevægelser, muskeltrækninger, kramper (kan

efterfølges af koma), følelse af at være

meget glad, forvirring, se, føle eller høre

ting, som ikke er virkelige (hallucinationer

eller psykose), svedtendens, rødmen,

hovedpine, høj feber, ændringer i

hjerteslaget (langsomt, hurtigt eller

uregelmæssigt), højt blodtryk, udvidede

pupiller og tør næse og mund.

Hvis du har glemt at tage Equasym Depot

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Equasym

Depot

Hvis du pludseligt holder op med at tage

denne medicin, kan symptomerne på ADHD

komme tilbage, eller der kan fremkomme

bivirk ninger såsom depression. Lægen kan

ønske at reducere mængden af medicin, der

tages hver dag gradvist, før den stoppes

helt. Tal med lægen, før ophør med Equasym

Depot.

Undersøgelser lægen vil udføre mens du

er i behandling

Lægen vil udføre nogle tests

• Før du starter – for at sikre at Equasym

Depot er sikkert og vil være gavnligt.

• Efter du er startet – de vil blive udført

mindst hver 6. måned, men muligvis

oftere. De vil også blive udført, når dosis

ændres.

• Disse tests vil omfatte:

• kontrol af appetitten

• måling af højde og vægt

• måling af blodtryk og hjertefrekvens

• kontrol af problemer med humøret eller

sindstilstanden eller andre usædvanlige

fornemmelser. Eller om disse ting er

blevet forværret, efter behandling med

Equasym Depot er begyndt.

Langvarig behandling

Det er ikke nødvendigt at tage Equasym

Depot i al evighed. Hvis du tager Equasym

Depot i længere tid, bør lægen stoppe

behandlingen i et stykke tid, mindst én

gang om året. Dette kan finde sted i en

skoleferie. Dette vil vise, om medicinen

stadig er nødvendig.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirk­

ninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær

og besvimelse (inden for minutter til

timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk

reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Psykotiske sygdomme. Kontakt lægen.

• Tanker om og lyst til at begå selvmord.

Kontakt straks læge.

• Ukontrolleret tale og kropsbevægelser

(Tourettes).

• Hjertemislyd. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

• Smerter i brystet, evt. med udstråling

til arm eller hals og åndenød pga. dårlig

blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt

læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer

hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

• Blødning fra hud og slimhinder og blå

mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

• Selvmordsforsøg (herunder fuldbyrdet

selvmord).

• Kramper. Kontakt straks læge eller skade­

stue. Ring evt. 112.

• Høj feber, muskelstivhed, stærk sved­

tendens, sløret bevidsthed (malignt

neuroleptisk syndrom). Kan være livs­

farligt. Ring 112.

• Hjertestop. Ring 112.

• Åndenød, angst, brystsmerter med ud­

stråling til hals eller arme pga. blodprop

i hjertet. Ring 112.

• Voldsom hovedpine og sløret bevidsthed

pga. betændelse eller tillukning af blod­

årerne i hjernen. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt

lægen.

• Alvorligt hududslæt med betændelse og

afstødning af hudens øverste lag. Kontakt

læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er

kendt

• Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra

hud og slimhinder, blå mærker samt

tendens til betændelse (infektioner) især

halsbetændelse og feber pga. foran­

dringer i blodet (for få røde og hvide

blodlegemer og blodplader). Kontakt læge

eller skadestue.

• Lammelser, taleforstyrrelser, bevidst­

løshed pga. blodprop i hjernen eller

hjerneblødning. Ring 112.

• Kraftige krampeanfald (grand mal).

Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Voldsom hovedpine og sløret bevidsthed

pga. betændelse eller tillukning af blod­

årerne i hjernen. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Pludselig hjertedød.

• Vedvarende, smertefuld rejsning af penis

(priapisme). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekom­

mer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

• Søvnløshed.

• Nervøsitet.

• Hovedpine.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

• Hoste, ondt i halsen eller irritation i næse

eller hals.

• Appetitmangel/madlede.

• Nedsat appetit.

• Moderat nedsat vægtøgning eller højde

ved langvarig anvendelse hos børn.

• Følelse af rastløshed, overdreven opmærk­

somhed på omgivelserne.

• Rastløs uro.

• Angst.

• Depression. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

• Irritabilitet.

• Unormal opførsel.

• Kraftig gnidning af tænderne mod hinan­

den, skæren tænder, oftest under søvn.

• Svimmelhed, ufrivillige bevægelser.

• Døsighed.

• Uregelmæssig puls. Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du

får meget hurtig og uregelmæssig puls

eller bliver utilpas eller besvimer, skal

du kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

• Hjertebanken.

• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt

blodtryk skal behandles. Meget forhøjet

blodtryk er alvorligt.

• Hoste.

• Smerter i hals og svælg.

• Mavesmerter, diarré, kvalme, mavegener,

opkastning.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for

huller i tænderne. Hvis du tager Equasym

Depot i mere end 2­3 uger, skal du passe

på din mundhygiejne, så du ikke får huller

i tænderne. Tal med din tandlæge.

• Hårtab.

• Nældefeber, kløe, udslæt.

• Smerter i leddene.

• Feber.

• Ændringer i blodtryk eller hjertefrekvens.

• Vægttab.

• Psykomotorisk uro og rastløshed.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekom mer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan

være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der

er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan

det være livsfarligt. Ring 112.

• Blæredannelse, afskalning af hud og

udbrud af udslæt.

• Hallucinationer (se, høre eller føle ting,

som ikke er der). Kan være alvorligt.

Kontakt evt. læge eller skadestue.

• Vrede.

• Ændret humør, humørsvingninger, rast­

løshed.

• Let til tårer.

• Ufrivillige, lynhurtige bevægelser.

• Overdreven opmærksomhed på omgivel­

serne.

• Søvnforstyrrelser.

• Sløvhed.

• Hævelse i led.

• Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt

lægen eller evt. skadestue.

• Sløret syn.

• Brystsmerter.

• Rysten.

• Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være

eller blive alvorligt.

• Forstoppelse.

• Muskelsmerter, muskeltrækninger.

• Blod i urinen. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

• Opstemthed (manisk). Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

• Desorientering / forvirring.

• Ændringer i kønsdriften.

• Nedsat evne til at se skarpt, syns­

forstyrrelser.

• Store pupiller.

• Kraftig sveden.

• Plettet udslæt.

• Rødmen af huden.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer

hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

• Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og

feber pga. forandringer i blodet (for få

hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt.

Hvis du får feber, skal du straks kontakte

læge.

• Forbigående nedtrykthed, unormale

tanker, ligegyldighed.

• Gentagelse af handlinger, være besat af

én ting.

• Ufrivillige langsomme vridende bevægel­

ser (koreoatetoide bevægelser).

• Midlertidige neurologiske udfaldssympto­

mer der skyldes en forbigående hindring i

blodtilførslen til en del af hjernen.

• Kolde fingre og tæer.

• Unormal leverfunktion inklusive leversvigt

og koma. Kontakt læge eller skadestue.

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

• Lægemiddeludløst udslæt.

• Muskelkramper.

• Udvikling af bryster hos mænd.

• Brystsmerter.

• Træthed.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er

kendt

• Vrangforestillinger. Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

• Tankeforstyrrelser, konfus tilstand.

• Afhængighed.

• Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i

blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal

med lægen.

• Migræne.

• Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du

får meget langsom puls eller bliver utilpas

eller besvimer, skal du kontakte læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Ekstra hjerteslag.

• Brystgener.

• Høj feber.

Equasym Depot kan herudover give bivirk­

ninger, som du normalt ikke mærker noget

til. Det drejer sig om ændringer i visse

laboratorieprøver, f.eks.

blodprøver og

leverfunktion, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikker

heden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Equasym Depot utilgængeligt for

børn.

Opbevar ikke Equasym Depot ved temperatu­

rer over 25 °C.

Tag ikke Equasym Depot efter den udløbs dato,

der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP)

er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bort­

skaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere

oplysninger

Equasym Depot indeholder:

Aktivt stof: Hver 20 mg kapsel indeholder

20 mg methylphenidathydrochlorid, svarende

til 17,30 mg methylphenidat.

Hver 30 mg kapsel indeholder 30 mg

methylphenidathydrochlorid, svarende til

25,94 mg methylphenidat.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold: Sukkerkugler (saccharose

og majsstivelse), povidon K29­K32, opadry

clear YS­1­7006 (hypromellose, macrogol

400 og macrogol 8000), ethylcellulose

v andig suspension og dibutylsebacat.

Kapselskal: Gelatine, titandioxid (E171) og

indigo carmin aluminium salt (E132).

30 mg kapslen indeholder også rødt jernoxid

(E172).

Hvidt blæk: Shellac, propylenglycol,

natrium

hydroxid, povidon K16 og titandioxid

(E171).

Sort blæk: Shellac glasur 45 % (20 %

esterificeret) i ethanol, propylenglycol,

ammoniumhydroxid 28 % og sort jernoxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

20 mg hårde kapsler med modificeret ud

løs­

ning har en blå uigennemsigtig hætte præget

“S544” med hvidt og en hvid uigennemsigtig

underdel præget “20 mg” med sort.

30 mg hårde kapsler med modificeret udløs­

ning har en rødbrun uigennemsigtig hætte

præget “S544” med hvidt og en hvid uigen­

nemsigtig underdel præget “30 mg” med sort.

Pakningsstørrelser

Equasym Depot 20 mg og Equasym Depot

30 mg fås i pakningsstørrelser á 30 hårde

kapsler med modificeret udløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Equasym

er et registreret varemærke,

der tilhører Shire Pharmaceuticals Ireland

Limited.

Denne indlægsseddel blev senest

revideret oktober 2017.

2-10-2018

Garderie Dépôt recalls Dream on Me Portable Cribs

Garderie Dépôt recalls Dream on Me Portable Cribs

The distance between the top surface of the lowest fixed side and the top surface of the mattress support is lower than what is required by law, posing a fall hazard.

Health Canada

29-5-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cerebral haemorrhage in association with the use of methylphenidate (Ritalin® etc.).

Danish Medicines Agency

27-7-2018

EU/3/09/645 (Camurus AB)

EU/3/09/645 (Camurus AB)

EU/3/09/645 (Active substance: Octreotide chloride (lipid depot solution)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5047 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/09/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/09/645 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/09/645 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/09/645 (Active substance: Octreotide chloride (lipid depot solution)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3397 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety