Epirubicin "Accord"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Epirubicin "Accord" 2 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Epirubicin "Accord" 2 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 41338
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Epirubicin Accord 2 mg/ml, injektions og infusionsvæske, opløsning

e

pirubicinhydrochlorid

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Epirubicin Accord til dig personligt. Lad derfor være med at give Epirubicin

Accord til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Epirubicin Accord

3. Sådan skal du bruge Epirubicin Accord

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Navnet på dette lægemiddel er ‘Epirubicin Accord 2 mg/ml, injektions og infusionsvæske, opløsning’, men i resten af

denne indlægsseddel vil det blive omtalt som ‘Epirubicin Accord’.

Hvad Epirubicin Accord er

Epirubicin Accord er et anti-cancer-lægemiddel. Behandling med anti-cancer-lægemidler kaldes nogle gange cancer-

kemoterapi. Epirubicin Accord tilhører en gruppe lægemidler kaldet antracykliner. Disse påvirker celler, der vokser

aktivt, og forsinker eller stopper cellernes vækst og øger chancen for, at cellerne dør.

Hvad Epirubicin Accord bruges til

Epirubicin Accord bruges til behandling af en række kræftformer, enten alene eller i kombination med andre

lægemidler. Den måde, det bruges på, afhænger af, hvilken type kræft der behandles.

Epirubicin Accord bruges til behandling af brystkræft og mavekræft.

Når Epirubicin Accord sprøjtes ind i blæren gennem et rør, bruges det til behandling af abnormale celler eller kræft i

blærevæggen. Det kan også bruges efter andre behandlinger til at forebygge, at sådanne celler vokser igen.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Epirubicin Accord

Brug ikke Epirubicin Accord

hvis du er allergisk (overfølsom) over for epirubicinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Epirubicin

Accord (en liste over indholdsstoffer findes under pkt. 6).

hvis du ved, at dit blodtal er lavt, da Epirubicin Accord kan nedsætte det yderligere.

hvis du lide af eller tidligere har lidt af alvorligt hjertesvigt eller stadig modtager behandling for dette.

hvis du tidligere er blevet behandlet med epirubicinhydrochlorid eller lignende kemoterapeutiske lægemidler, da

tidligere behandling med disse lægemidler kan øge risikoen for bivirkninger.

hvis du lider af akut alvorlig infektion.

hvis du har alvorlig betændelse i munden, svælget, spiserøret eller mave-tarmkanalen.

hvis du ammer.

hvis du har alvorlige leverproblemer

Fortæl det til din læge, hvis et eller flere af ovenstående forhold gælder for dig.

Hvis et eller flere af ovenstående forhold gælder for dig, bør du ikke modtage Epirubicin Accord.

Epirubicin Accord bør ikke indsprøjtes i blæren, hvis:

du lider af urinvejsinfektion

der er tumorer, der gennemtrænger blærevæggen

lægen har problemer med at indsætte et kateter (rør) i din blære

du har blærebetændelse

du har en stor mængde urin tilbage i din blære efter forsøg på at tømme den

din blære er sammentrukket.

Vær ekstra forsigtig med at tage Epirubicin Accord, hvis du:

Fortæl det til din læge, hvis:

har nyre- eller leverproblemer. Du skal give din læge besked om dette, da han/hun skal tage særligt hensyn til det.

du har fået eller skal have vaccinationer.

Din læge vil foretage regelmæssige prøver,

så dit blodcelletal ikke er for lavt

for at kontrollere urinsyreniveauet i blodet

for at kontrollere, at dit hjerte og din lever fungerer normalt

hvis du modtager eller skal modtage radioterapi i området omkring hjertet.

Du skal give din læge besked, hvis du oplever hævelse eller smerte i munde eller slimhinde.

Det er muligt, at urinen vil være rødlig i en til to dage efter indgivelse af lægemidlet.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept. Specielt:

Cimetidin (et lægemiddel, der anvendes til at reducere syreindholdet i maven og mod halsbrand). Cimetidin kan

forstærke virkningen af Epirubicin Accord.

Paclitaxel og docetaxel (bruges mod visse kræfttyper).

Såkaldte kalciumkanalblokkere (hjertemedicin).

Interferon alfa-2b (bruges mod visse cancertyper og lymfomer og mod nogle tilfælde af gul feber).

Kinin (bruges til behandling af malaria og mod benkramper).

Antibiotika såsom sulfonamid og kloramfenikol.

Antiretrovirale lægemidler (lægemidler til behandling af infektion ved HIV).

Phenytoin (et lægemiddel til behandling af epilepsi).

Smertestillende lægemidler såsom amidopyrinderivatier.

Dexrazoxan (bruges nogle gange sammen med doxorubicin for at mindske risikoen for hjerteproblemer).

Dexverapamil (bruges til behandling af nogle hjertesygdomme).

Andre lægemidler, der kan påvirke din lever og/eller dit hjerte.

Graviditet og amning

Epirubicin Accord kan forårsage fosterskader, hvis det bruges under graviditet. Fortæl det til din læge, hvis du prøver

at blive gravid, allerede er gravid eller ammer, før du behandles med Epirubicin Accord. Du må ikke modtage

behandling med Epirubicin Accord under graviditet, medmindre det sker på din læges anvisning.

Hvis du eller din partner behandles med Epirubicin Accord, tilrådes effektiv prævention for at forhindre graviditet

under og i seks måneder efter behandlingen. Hvis du bliver gravid, anbefales genetisk rådgivning.

Der er risiko for sterilitet ved behandling med Epirubicin Accord, og mandlige patienter bør overveje nedfrysning af

sæd før behandling.

Epirubicin Accord kan skade diende børn. Derfor bør du ophøre med at amme, inden du påbegynder behandling med

Epirubicin Accord.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Epirubicin Accord kan forårsage kvalme og opkastning, hvilket kan medføre en midlertidig forringelse af evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskineri.

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Epirubicin Accord

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per ml, hvilket i praksis svarer til ‘natrium-fri’.

3. Sådan skal du bruge Epirubicin Accord

Indsprøjtningen af Epirubicin Accord vil blive foretaget af en læge eller sygeplejerske, enten i en vene eller direkte

ind i din blære.

Din læge vil bestemme den dosis, der passer bedst til dig, og det antal dage, du skal modtage behandlingen. Dette vil

afhænge af, hvilken type cancer du har, dit helbred, din højde, vægt, hvor godt din lever fungerer, og om du modtager

anden behandling.

Ved indsprøjtning eller infusion i en vene

Epirubicin Accord kan gives som en indsprøjtning i en vene over 3-5 minutter. Det vil måske blive fortyndet før det

langsomt infunderes, som regel gennem et drop i en vene over 30 minutter.

Ved indsprøjtning i blæren

Hvis indsprøjtningen gives i blæren, må du ikke drikke væske 12 timer før behandlingen, så din urin ikke fortynder

lægemidlet for meget. Opløsningen skal forblive i din blære i 1-2 timer efter indsprøjtningen. Du skal vende dig et

antal gange for at sikre, at alle områder af blæren udsættes for lægemidlet.

Når blæren tømmes, må indholdet ikke komme i kontakt med huden. I tilfælde af hudkontakt, skal de påvirkede

områder vaskes grundigt med sæbe og vand. Undlad at skrubbe.

Din læge vil regelmæssigt tage blodprøver med henblik på bivirkninger. For at opdage evt. skade på hjertet vil din

læge monitorere dit hjerte i adskillige uger efter behandlingen.

Regelmæssig kontrol hos lægen under behandling med Epirubicin Accord

Under behandlingen vil din læge foretage regelmæssig kontrol af:

Dit blod – for at kontrollere, om blodcelletallet er for lavt, hvilket kan nødvendiggøre behandling.

Din hjertefunktion – hjertet kan blive beskadiget ved brug af høje doser af Epirubicin Accord. Der kan gå

adskillige uger, inden dette viser sig, så regelmæssige prøver kan være påkrævet i en periode.

Din lever – ved hjælp af blodprøver kontrolleres det, at lægemidlet ikke skader din leverfunktion.

Indholdet af urinsyre i dit blod – Epirubicin Accord kan forøge urinsyreniveauet i blodet, hvilket kan

forårsage gigt. Måske skal du anvende et andet lægemiddel, hvis dit urinsyreniveau er for højt.

Hvis du har taget for meget Epirubicin Accord:

Høje doser kan forværre bivirkninger såsom sår i munden eller føre til et fald i antallet af hvide blodceller (der

bekæmper infektioner) og blodplader (der hjælper blodet med at størkne). Hvis disse bivirkninger forekommer, skal

du måske have antibiotika eller blodtransfusioner. Sår i munden kan behandles, hvilket kan nedsætte generne ved

dem, mens de heler.

Du bør tale med din læge, hvis du er bekymret for, at du har fået for meget medicin.

4. Bivirkninger

Epirubicin Accord kan som al medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger, efter at du har fået epirubicin ved infusion i en vene, kontakt da

straks din læge, da det er meget alvorlige bivirkninger. Du har måske brug for øjeblikkelig behandling:

rødme, smerte eller hævelse på injektionsstedet; vævsskade kan forekomme, hvis indsprøjtningen ved et uheld

gives uden for en vene.

- symptomer på hjerteproblemer såsom smerter i brystet, stakåndethed, hævede ankler (disse bivirkninger kan

optræde op til flere uger efter afslutningen af behandlingen med epirubicin).

alvorlige allergiske reaktioner, symptomer som afkræftelse, hududslæt, ansigtshævelser og besvær med at trække

vejret eller hvæsen. I nogle tilfælde kan kollaps forekomme.

Kontakt din læge, hvis du har en eller flere af følgende bivirkninger:

Meget almindelig (optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Antallet af hvide blodceller (der bekæmper infektioner) kan falde, hvilket kan øge risikoen for infektioner og

feber.

Et lavt antal røde blodceller (anæmi), hvilket kan medføre træthed og sløvhed.

Hårtab – i nogle tilfælde ret omfattende. Mænds skægvækst kan ophøre. Håret vokser som regl ud, når

behandlingen stopper.

Rødfarvning af urinen (dette er normalt og hænger sammen med medicinens farve). Du bør sige det til din

læge, hvis det ikke ophører i løbet af nogle dage, eller hvis du tror, der er urin i blodet.

Almindelig (optræder hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Infektioner

Allergiske reaktioner

Følelse af at være syg (kvalme eller opkastning)

Diarré (der kan resultere i dehydrering)

Tørst (dehydrering)

Tab af appetit

Mavesmerter

Halsbrand

Betændelse i spiserøret (øsofagitis)

Højt niveau af pigment i munden

Hævelser og smerte i munden

Sår på læberne og/eller tungen og/eller under tungen (viser sig i nogle tilfælde først 3-10 dage efter behandling)

Hedeture

Blodcelleændringer, der kan forårsage blødning

Feber

Smerter, rødmen, brændende eller stikkende følelse på injektionsstedet

Irriteret blære eller skader på blærevæggen (kaldes nekrose)

Ikke almindelig (optræder hos mellem 1 og 100 ud af 10.000 patienter):

Påvirkning af blodplader (celler, der hjælper blodet med at størkne), der kan medføre, at man nemmere får blå

mærker eller bløder. Det er vigtigt at søge læge, hvis dette forekommer.

Hævelser, rødme, smerter i benene, der kan være forbundet med blodpropper.

Venebetændelse inklusive blodpropper (tromboflebitis).

Sjælden (optræder hos mellem 1 og 1.000 ud af 10.000 patienter):

Efter kombinationsbehandling med andre lægemidler mod kræft har nogle patienter udviklet en sjælden form

for leukæmi (kræft i de hvide blodceller) efter gennemførelse af behandlingen.

Træthed, svaghed og følelse af at være kold

Hiven efter vejret, stakåndethed, hævelser i mave, ben eller ankler, væske i lungerne (tegn på såkaldt kongestivt

hjertesvigt).

Abnormaliteter ved EKG-scanninger, uregelmæssig hjerterytme, sygdom i hjertemusklen.

Nældefeber (urticaria)

Feber og/eller kuldegysninger

Svimmelhed

Udebleven menstruation (amenorré)

Lavt antal sædceller.

Øget mængde urinsyre i blodet, hvilket kan forårsage gigt

Ændringer i hjerte- eller leverfunktion.

Feber med stærk forhøjelse af kropstemperaturen (hyperpyreksi)

Følelse af generelt ubehag eller ængstelse (utilpashed)

Ikke kendt (kan ikke fastslås ud fra de foreliggende data)

Betændelse i blodet

Lungebetændelse

Indre blødninger

Øjenbetændelse (konjunktivitis og keratitis)

Shock

Misfarvning af hud og negle

Øget følsomhed over for lys

Blodpropper, herunder blodpropper i lungerne, der forårsager brystsmerter og stakåndethed

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

5. Opbevaring

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevar altid Epirubicin Accord et sikkert sted. Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Epirubicin Accord efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den

nævnte måned.

Anvend ikke Epirubicin Accord, hvis der er synlige tegn på forringelse af lægemidlet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Epirubicin Accord indeholder:

Det aktive stof i Epirubicin Accord er epirubicinhydrochlorid. 1 ml indeholder 2 mg epirubicinhydrochlorid.

Andre indholdsstoffer er natriumchlorid, saltsyre og vand til injektionvæske.

Epirubicin Accord s udseende og pakningsstørrelse:

Epirubicin Accord er en klar, rødlig opløsning.

Pakningsstørrelser:

1 x 5 ml hætteglas (10 mg/5 ml)

1 x 10 ml hætteglas (20 mg/10 ml)

1 x 25 ml hætteglas (50 mg/25 ml)

1 x 100 ml hætteglas (200 mg/100 ml)

Pakningsstørrelse: 1 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare Limited,

Sage House,

319, Pinner Road,

Opbevares i køleskab (2

C -8

C). Må ikke nedfryses.

5 og 10 ml hætteglas: rørtrukket type I-hætteglas med 20 mm chlorobutyl-RTS-gummiprop og hvid ”flip-off”-

aluminiumforsegling.

25 ml hætteglas: rørtrukket type I-hætteglas med 20 mm chlorobutyl-RTS-gummiprop og hvid/kongeblå ”flip-off”-

aluminiumforsegling.

50 ml hætteglas: klart, støbt type I-hætteglas med 20 mm chlorobutyl-RTS-gummiprop og kongeblå ”flip-off”-

aluminiumforsegling.

100 ml hætteglas: klart, støbt type I-hætteglas med 20 mm chlorobutyl-RTS-gummiprop hvid/kongeblå ”flip-off”-

aluminiumforsegling.

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien

Fremstiller:

Laboratori FUNDACIO DAU,

C/ De la letra C, 12-14,

Poligono Industrial de la Zona Franca,

08040 Barcelona,

Spanien

eller

Accord Healthcare Limited,

Sage House,

319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 04/2016.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Uforligeligheder

Lægemidlet bør ikke komme i kontakt med basiske opløsninger (inklusive natriumbikarbonatopløsninger) over

længere tid: Dette vil resultere i hydrolyse (nedbrydelse) af det aktive lægemiddelstof. Dette lægemiddel må ikke

blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under ‘Instruktioner vedrørende brug’.

Hverken injektionsvæsken eller den fortyndede opløsning må blandes med andre lægemidler. Der er rapporteret

fysisk inkompatibilitet med heparin.

Epirubicin bør ikke blandes med andre lægemidler.

Instruktioner vedrørende brug

Intravenøs administration:

Det anbefales at administrere Epirubicin Accord via en sonde med fritløbende intravenøs

infusion

(0,9

natriumchlorid).

minimere

risikoen

trombose

eller

perivenøs

ekstravasation

infusionstiden i reglen mellem 3 og 20 minutter afhængig af dosis og volume af infusionsopløsningen. En ‘direct

push’-injektion anbefales ikke pga. risikoen for ekstravasation, der kan forekomme selv ved tilstedeværelse af

adækvat blodreturnering efter nåleaspiration.

Intravesikal administration:

Epirubicin Accord bør fortyndes med sterilt vand til injektion eller 0,9 % steril

saltvandsopløsning før administration. Epirubicin bør instilleres ved brug af et kateter og opbevares intravesikalt i 1-2

timer. Under instillering bør patienten dreje sig for at sikre, at den vesikale slimhinde i pelvis har længst kontakt med

opløsningen. For at undgå unødig fortynding med urin skal patienten instrueres om ikke at indtage væske i 12 timer

før instilleringen. Patienten skal instrueres om at tømme blæren efter endt instillering.

Injektionsvæsken indeholder ingen konserveringsmidler, og ikke anvendt lægemiddel i hætteglasset skal omgående

bortskaffes.

Retningslinjer for sikker håndtering og bortskaffelse af antineoplastiske stoffer:

Tilberedning af en infusionsopløsning skal udføres af uddannet personale under aseptiske betingelser.

Tilberedning af en infusionsopløsning skal ske på et dertil indrettet aseptisk område.

Der skal bæres egnet beskyttelsesudstyr i form af engangshandsker, briller, kittel og maske.

Der skal træffes foranstaltninger til at udgå, at lægemidlet kommer i kontakt med øjnene. Hvis det alligevel sker,

skal der skylles med store mængder vand og/eller 0,9 % natriumchloridopløsning, hvorefter der skal søges lægelig

vurdering.

tilfælde

hudkontakt

vaskes

berørte

område

omhyggeligt

vand

sæbe

eller

natriumbikaronatopløsning. Huden må ikke skrubbes med en børste. Vask altid hænder, når handskerne tages af.

Spild eller lækage skal behandles med fortyndet natriumhypochloritopløsning (1 % tilgængeligt chlor), helst ved

iblødsætning, og derefter vand. Alle rengøringsmaterialer skal bortskaffes som beskrevet nedenfor.

Gravide medarbejdere må ikke håndtere cytostatika.

Der skal udvises tilstrækkelig forsigtighed og træffes passende foranstaltninger ved bortskaffelse af genstande

(sprøjter,

kanyler

osv.),

anvendt

rekonstitution

og/eller

fortynding

cytostatika.

Ikke

anvendt

lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Opbevaring

Opbevaring af lægemidlet i salgspakningen:

Opbevares i køleskab (2

C – 8

C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringstid for lægemidlet i salgspakningen:

Hætteglassene er udelukkende til engangsbrug, og ubrugt lægemiddel skal bortskaffes efter brug. Fra et

mikrobiologisk synspunkt bør produktet bruges umiddelbart efter første penetreation af gummiproppen. Hvis det ikke

anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og opbevaringsbetingelser før anvendelse brugerens ansvar.

Opbevaringstid efter fortynding af injektionsopløsningen:

Lægemidlet kan, under aseptiske forhold, fortyndes yderligere ved brug af glucose 5 % eller natriumchlorid 0,9 % og

administreres som intravenøs infusion. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet bruges med det samme.

Anvendes præparatet ikke med det samme, er opbevaringstiden og opbevaringsbetingelserne brugerens ansvar, og

opbevaringstiden

ikke

overstige

timer

2°C-8°C,

medmindre

fortyndingen

fundet

sted

under

kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Destruktion

Medicin bør ikke skylles ud via spildevand eller bortskaffes som almindeligt affald. Alle materialer, der er brugt til

præparation eller administration, eller som på anden måde har været i kontakt med Epirubicin, skal destrueres i

overensstemmelse med lokale retningslinjer for håndtering af cytotoksiske stoffer.

Der

henvises

til

Prokuktresuméet

for

yderligere

information

om

Epirubicin

Accord

2

mg/ml

injektionsopløsning.

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-7-2018

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Accord Healthcare Limited)

Docetaxel Accord (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4341 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Accord Healthcare Limited)

Temozolomide Accord (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4240 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Pemetrexed Accord (Accord Healthcare Limited)

Pemetrexed Accord (Accord Healthcare Limited)

Pemetrexed Accord (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3761 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Accord Healthcare Limited)

Bortezomib Accord (Active substance: bortezomib) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3460 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3984/X/8

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Active substance: Clonidine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1817 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety