Enalapril "Vitabalans"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Enalapril "Vitabalans" 20 mg tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Enalapril "Vitabalans" 20 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 43854
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Enalapril Vitabalans 5 mg tabletter

Enalapril Vitabalans 10 mg tabletter

Enalapril Vitabalans 20 mg tabletter

Enalaprilmaleat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Vitabalans

Sådan skal du tage Enalapril Vitabalans

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Enalapril Vitabalans tilhører en gruppe af lægemidler kendt som ACE-hæmmere. Lægemidlet virker ved at

udvide blodårerne, så det bliver lettere for hjertet at pumpe blodet rundt til alle dele af kroppen. Dette

medfører en nedsættelse af det forhøjede blodtryk.

Enalapril Vitabalans anvendes til behandling af:

forhøjet blodtryk (hypertension)

hjertesvigt, der giver symptomer (en tilstand hvor hjertet ikke kan pumpe nok blod rundt til at dække

kroppens behov)

forebyggelse af symptomer på hjertesvigt, før der opstår symptomer, men hvor hjertets pumpe-

funktion er påvirket.

Lægen kan have givet dig Enalapril Vitabalans for noget andet. Følg altid lægens anvisning

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Vitabalans

Tag ikke Enalapril Vitabalans

hvis du er allergisk over for aktiv stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Enalapril Vitabalans

(angivet i punkt 6) eller andre ACE-hæmmere

hvis du tidligere efter brug af en ACE-hæmmer har haft en allergisk reaktion, som kaldes angioødem

og som medfører hævelse af huden på hænder, fødder eller i ansigtet eller hævelse af læber, tunge

eller svælg og synke- eller vejrtrækningsbesvær

hvis du af ukendt årsag har haft angioødem eller hvis nogen i din familie har haft angioødem – det

kan være en familiær tendens

hvis du er gravid i andet eller tredje trimester. (Det er også bedst at undgå Enalapril

Vitabalans i de første 3 måneder af graviditeten – se afsnittet om graviditet.)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Enalapril Vitabalans

hvis du har langvarig og kraftig diarré eller opkasning

hvis du tager medicin, der øger urinmængden f.eks. vanddrivende medicin

hvis du er på streng saltfattig diæt

hvis du har andre sygdomme i hjerte og blodkar, f.eks. sygdom i hjertets blodkar (angina pectoris),

forstyrrelser i blodcirkulationen i hjernen, problemer med dine hjerteklapper, forsnævring af

hovedpulsåren eller en sygdom i hjertemusklen, som kaldes kardiomyopati

hvis du har nyreproblemer, er i bloddialysebehandling eller er nyretransplanteret

hvis du har forhøjet blodtryk på grund af en forsnævring af blodkar, der forsyner nyren med blod

hvis du har leverproblemer

hvis du har en bindevævssygdom, som påvirker dine blodkar, f.eks. Raynauds syndrom eller

sklerodermi

hvis du har fået en vedvarende, tør hoste ved tidligere brug af ACE-hæmmere (se punkt 4

”Bivirkninger”)

hvis du er i desensibiliseringsbehandling f.eks. mod bi- eller hvepsestik

hvis du er i LDL-aferesebehandling (fjernelse af kolesterol fra blodet ved hjælp af en maskine)

hvis du har sukkersyge (se punkt 2 ”Brug af anden medicin”)

hvis du har en bindevævssygdom i dine blodkar, tager medicin der hæmmer immunforsvaret (bruges

til behandling af autoimmune sygdomme f.eks. leddegigt eller efter organtransplantation), tager

allopurinol (bruges til behandling af urinsur gigt) eller tager procainamid (bruges til behandling af

unormal hjerterytme). Din læge vil muligvis regelmæssigt tage blodprøver for at undersøge dine

hvide blodlegemer. Hvis noget af dette gælder for dig og du får en infektion (symptomerne kan være

høj temperatur, febersyg), skal du øjeblikkeligt søge læge

hvis du tager kaliumtilskud eller kaliumbesparende salterstatninger

hvis du tager lithium til behandling af nogle psykiske sygdomme

hvis du har mørk hud. Enalaprils virkning kan være nedsat.

Søg straks læge, hvis du får nogle af følgende symptomer, mens du tager Enalapril Vitabalans:

du bliver svimmel efter den første dosis. Nogle få personer reagerer på den første dosis, eller hvis

dosis øges, med svimmelhed, svaghedsfølelse, besvimelse og opkastning.

pludselig hævelse af læber og ansigt, tunge, strube, svælg, hals og evt. hænder og fødder eller

hvæsende vejrtrækning eller hæshed. Denne tilstand kaldes angioødem. Dette kan forekomme på et

hvilket som helst tidspunkt under behandlingen. ACE-hæmmere medfører oftere angioødem hos

sorte patienter end hos ikke-sorte patienter

høj temperatur, ondt i halsen eller sår i munden (det kan være symptomer på infektion, som skyldes

det nedsatte antal hvide blodlegemer)

gulfarvning af hud og af det hvide i øjnene (gulsot), som kan være tegn på en leversygdom.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, eller hvis det bekymrer dig, skal du fortælle det til din læge, inden

du starter behandling med Enalapril Vitabalans.

Hvis du skal opereres eller i fuld narkose eller have rygmarvsbedøvelse, skal du fortælle narkoselægen, at du

tager Enalapril Vitabalans.

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kan blive) gravid. Enalapril Vitabalans frarådes i de

første 3 måneder af graviditeten og må ikke tages i 4.-9. måned af graviditeten, da det kan medføre

alvorlig skade på dit barn, hvis det anvendes i dette stadie (se afsnittet om graviditet).

Brug af anden medicin sammen med Enalapril Vitabalans

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal især med din læge, hvis du tager følgende lægemidler:

vanddrivende medicin (diuretika)

kaliumbesparende vanddrivende medicin f.eks. amilorid, spironolacton eller triamteren

kaliumtilskud (f.eks. kaliumtabletter eller kaliumopløsninger)

andre lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk

andre lægemidler, som kan sænke blodtrykket f.eks. nitrater til behandling af hjertesygdomme,

tricykliske antidepressiva, lægemidler til behandling af psykotiske sygdomme (såkaldte

phenothiaziner) eller barbiturater, som bruges til behandling af epilepsi, narkotika og

bedøvelsesmidler

lithium (til behandling af manio-depressiv sygdom)

lægemidler til behandling af sukkersyge (både insulin og tabletter) – det kan være nødvendigt at

justere dosis

allopurinol (til behandling af urinsur gigt) eller procainamid (mod forstyrrelser i hjerterytmen)

lægemidler, der undertrykker immunsystemet f.eks. efter organtransplantation

ikke-steroide betændelseshæmmende smertestillende medicin (NSAID’ere), f.eks. acetylsalicylsyre,

ibuprofen eller ketoprofen regelmæssigt eller i lang tid – OBS: Små daglige doser acetylsalicylsyre

mod blodpropper (f.eks. 50 mg eller 100 mg) kan uden problemer anvendes sammen med Enalapril

Vitabalans

sympatomimetika

guldbehandling kan medføre rødme i ansigtet, kvalme, opkastning og lavt blodtryk.

Brug af Enalapril Vitabalans sammen med mad og drikke

Mad og drikke påvirker ikke optagelsen af enalapril. Tabletterne kan tages på tom mave eller sammen med

mad og en passende væskemængde f.eks. et glas vand.

Overdreven brug af salt (natriumchlorid) kan nedsætte virkningen af Enalapril Vitabalans.

Brug af kaliumholdige kosttilskud og salterstatninger sammen med Enalapril Vitabalans frarådes, fordi

kaliumindholdet i blodet kan blive for højt.

Alkohol kan øge Enalapril Vitabalanss virkning på blodtrykket.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Din læge vil normalt råde

dig til at stoppe behandling med Enalapril Vitabalans, inden du bliver gravid, eller lige så snart du

opdager, at du er gravid, og råde dig til at tage en anden medicin i stedet for Enalapril Vitabalans.

Enalapril Vitabalans frarådes i de første 3 måneder af graviditeten og må ikke tages i 4.-9. måned af

graviditeten, da det kan medføre alvorlig skade for dit barn, hvis det anvendes efter graviditetens 3.

måned

Et passende lægemiddel mod forhøjet blodtryk skal sædvanligvis erstatte Enalapril Vitabalans, inden du

bliver gravid.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller planlægger at amme. Mens du tager Enalapril Vitabalans,

frarådes det at amme nyfødte spædbørn (de første uger efter fødsel) og især for tidligt fødte

spædbørn.

Ved ældre spædbørn bør din læge vejlede dig med hensyn til fordele og risici ved at tage Enalapril

Vitabalans, mens du ammer, sammenlignet med andre behandlinger.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Enalapril Vitabalans kan give bivirkninger som svimmelhed eller træthed, der i større eller mindre grad kan

påvirke evnen til at færdes sikkert i trafikken eller arbejdssikkerheden.

Enalapril Vitabalans giver, på grund af fald i blodtrykket, hos nogle patienter bivirkninger, som svimmelhed,

besvimelse eller sløret syn (se punkt 4. ”Bivirkninger”). Disse forekommer oftest lige efter behandlingsstart

eller efter dosisøgning og er sædvanligvis ikke under kontrol. Hvis du får disse symptomer, må du ikke køre

bil eller udføre andre gøremål, der kræver agtpågivenhed.

3.

Sådan skal du tage Enalapril Vitabalans

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Enalapril Vitabalans kan tages på tom mave eller sammen med et måltid og en passende væskemængde

f.eks. et glas vand.

Voksne:

Behandling af forhøjet blodtryk:

Startdosis er sædvanligvis fra 5 mg op til 20 mg én gang dagligt. Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 20

mg én gang dagligt.

Behandling af hjertesvigt:

Den sædvanlige startdosis er 2,5 mg dagligt. Lægen vil gradvist øge dosis indtil dosis er passende. Den

sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 20 mg dagligt som en enkeltdosis eller fordelt på 2 doser.

Ældre patienter og patienter med nedsat nyrefunktion:

Lægen vil fastsætte en passende dosis afhængigt af nyrefunktionen.

Brug til børn:

Lægen vil fastsætte en passende dosis afhængigt af kropsvægten.

Hvis du føler, at virkningen af Enalapril Vitabalans er for stærk eller for svag, skal du kontakte din læge.

Hvis du har taget for mange Enalapril Vitabalans tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Enalapril Vitabalans tabletter, end der står

her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

De almindeligste tegn og symptomer på en overdosis er blodtryksfald og en bedøvelseslignende tilstand (en

tilstand, hvor du nærmest er helt bevidstløs). Andre symptomer kan omfatte svimmelhed eller omtågethed på

grund af blodtryksfald, kraftig og hurtig puls, angst, hoste, nyresvigt og hurtig vejrtrækning.

Hvis du har glemt at tage Enalapril Vitabalans

Du må ikke tage en dobbelt (eller større) dosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Enalapril Vitabalans

Hvis du holder op med at tage din medicin, kan dit blodtryk stige. Hvis dit blodtryk bliver for højt, kan det

påvirke dit hjerte og din nyrefunktion. Du må ikke holde op med at tage din medicin, hvis ikke lægen har

sagt det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end l ud af 10 behandlede):

sløret syn

svimmelhed, svaghedsfølelse

tør hoste (hvis hosten fortsætter under Enalapril Vitabalans-behandling, skal du gå til læge)

kvalme

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

hovedpine, depression, træthed

udtalt blodtryksfald, eller blodtryksfald, når du rejser dig op (medfører svimmelhed eller besvimelse)

brystsmerter, forstyrrelser i hjerterytmen, hurtig hjerterytme (takykardi)

åndenød

diarré, mavesmerter, smagsændringer

udslæt og andre allergiske reaktioner (se nedenfor ”Angioødem”)

forhøjet serum-kalium og serum-kreatinin

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

blodmangel

for lavt blodsukker (hypoglykæmi) hos patienter med sukkersyge

forvirring, nervøsitet, føleforstyrrelser f.eks. prikken og stikken i huden (paræstesi), svimmelhed

udløst fra øret, søvnighed, søvnløshed

følelse af kraftig hjertebanken (palpitationer)

snue, ondt i halsen, hæshed, forsnævrede luftveje

ringen for ørerne

mundtørhed, opkastning, halsbrand, mavekatar, forstoppelse, vægttab

mavesår eller sår på tolvfingertarmen, forsnævring i tarmen (ileus, medfører mavesmerter),

betændelse i bugspytkirtlen (medfører mavesmerter)

udtalt svedtendens, kløe, nældefeber, hårtab, rødmen

nedsat nyrefunktion, protein i urinen

impotens

muskelkramper, føle sig syg, feber (se nedenfor ”Uforklarlig feber”)

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

nedsat antal hvide blodlegemer (se nedenfor ”Uforklarlig feber”)

nedsat antal blodplader (kan medføre blødninger eller tendens til blå mærker)

hævede lymfekirtler, udbrud af allergisk reaktion over for kroppens egne celler

unormale drømme, søvnforstyrrelser

forværring af Raynauds syndrom (smerter i fingre og tæer, som først bliver hvide, så blålige og til

sidst rødlige)

lungebetændelse, allergisk udløst lungebetændelse, eosinofil lungebetændelse

mundbetændelse, aftøse sår i munden, betændelse i tungen

nedsat leverfunktion, leverbetændelse, forsnævring af galdeveje med gulsot (gulfarvning af hud og

det hvide i øjnene)

reaktion med alvorlig blæredannelse eller afskalning af hud og slimhinder (erythema multiforme,

Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, pemfigus, erythoderma)

syndrom, som omfatter feber, betændelsestilstand i muskelhinder eller blodkar, smerter i muskler og

led (se nedenfor ”Uforklarlig feber”)

nedsat urinmængde

brystforstørrelse (hos mænd)

forhøjede leverenzymtal og forhøjet galdefarvestof

Meget sjældne (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 behandlede):

tarmvæggen hævelse (intestinalt angioødem)

Ukendt hyppighed (kan ikke vurderes ud fra de foreliggende oplysninger):

syndrom med uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon (SIADH)

Angioødem

Kontakt straks din læge, hvis du får hævelser i hænder, fødder, ansigt eller hævelse af tunge eller svælg, som

kan medføre vejrtræknings- eller synkebesvær, mens du er i behandling med Enalapril Vitabalans.

Uforklarlig feber

Kontakt straks din læge, hvis du får uforklarlig feber med influenzalignende symptomer f.eks. ondt i halsen,

mens du er i behandling med Enalapril Vitabalans.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 25°C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enalapril Vitabalans 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Enalaprilmaleat. Hver tablet indeholder henholdsvis 5 mg, 10 mg eller 20 mg

enalaprilmaleat.

Øvrige indholdsstoffer: Pregelatineret stivelse, calciumhydrogenphosphatdihydrat, talkum,

magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumhydrogencarbonat og povidon.

Enalapril Vitabalans 10 mg tabletter indeholder også farvestof (rød jernoxid, E172).

Enalapril Vitabalans 20 mg tabletter indeholder også farvestof (rød og gul jernoxid, E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Enalapril Vitabalans 5 mg: Tabletterne er hvide, runde og flade med en delekærv på den ene side. Diameter

er 8 mm.

Enalapril Vitabalans 10 mg: Tabletterne er rødbrune, runde og flade med en delekærv på den ene side.

Diameter er 8 mm.

Enalapril Vitabalans 20 mg: Tabletterne er lysorange, runde og flade med en delekærv på den ene side.

Diameter er 8 mm.

Tabletterne kan deles i to lige store dosere.

Pakningsstørrelser:

28, 30, 56, 60, 98, 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

FINLAND

Tel: +358 (3) 615600

Fax: +358 (3) 6183130

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Enalapril Vitabalans (FI, SE, PL, CZ, SI, SK, DE, DK, EE, LT, LV, HU)

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 20.11.2013

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety