Enalapril "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Enalapril "Sandoz" 20 mg tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Enalapril "Sandoz" 20 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30362
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Enalapril Sandoz 2,5 mg tabletter

Enalapril Sandoz 5 mg tabletter

Enalapril Sandoz 10 mg tabletter

Enalapril Sandoz 20 mg tabletter

enalaprilmaleat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Sandoz

Sådan skal du tage Enalapril Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Enalapril Sandoz indeholder enalaprilmaleat. Enalapril tilhører en gruppe lægemidler, der

kaldes ACE-hæmmere, og som virker ved at udvide dine blodkar. Virkningen af disse

lægemidler sænker dit blodtryk.

Enalapril Sandoz anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension).

Det anvendes også til at behandle en hjertesygdom, der kaldes ’hjertesvigt’. Sygdommen

indebærer, at dit hjerte ikke er i lige så god stand til at pumpe blod rundt i kroppen, som

det tidligere har været, hvilket medfører træthed efter let fysisk aktivitet, åndenød og

hævelse af dine ankler og fødder. Enalapril Sandoz kan hjælpe med at behandle disse

symptomer.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Hos mange patienter, der har en beskadiget hjertemuskel, men som ikke har nogen

symptomer, kan Enalapril Sandoz være med til at forebygge, at der opstår sådanne

symptomer, såsom åndenød og hævelse.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Enalapril Sandoz

Tag ikke Enalapril Sandoz:

hvis du er allergisk over for

enalaprilmaleat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)

andre ACE-hæmmere.

Tegnene herpå kan være kløe, nældefeber, pibende vejrtrækning eller hævelse af hænder,

svælg, mund eller øjenlåg.

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedre at

undgå Enalapril Sandoz tidligt i graviditeten – se afsnittet ”Graviditet og amning”).

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Tag ikke Enalapril Sandoz, hvis et af ovennævnte punkter gør sig gældende for dig. Hvis du

er i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket, inden du tager Enalapril Sandoz.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Enalapril Sandoz:

hvis du har nyreproblemer eller for nylig har fået en nyretransplantation, er i dialyse eller

tager vanddrivende tabletter (diuretika).

hvis du er på en saltfattig diæt eller for nylig har haft kraftig opkastning eller diarré.

du har en hjertesygdom, der hedder ’aortastenose’, ’hypertrofisk kardiomyopati’ eller

’udløbsobstruktion’.

hvis du har kollagen vaskulær sygdom, er i immunundertrykkende behandling (anvendes

til behandling af autoimmune sygdomme, såsom leddegigt, eller efter en transplantation).

hvis du tager allopurinol (anvendes til behandling af urinsyregigt) eller procainamid

(anvendes til behandling af unormale hjerterytmer). Hvis du får en infektion

(symptomerne kan være feber), skal du straks kontakte lægen. Din læge vil eventuelt tage

en blodprøve fra tid til anden for at kontrollere antallet af hvide blodlegemer.

hvis du tidligere har fået ’angioødem’ i forbindelse med andre lægemidler. Tegnene herpå

kan have omfattet kløe, nældefeber, hvæsende vejrtrækning eller hævelse af hænder,

svælg, mund eller øjenlåg.

Hvis du får et af følgende lægemidler, er der øget risiko for angioødem (hurtig hævelse

under huden på områder som f.eks. halsen):

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

sirolimus, everolimus og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-

hæmmere (bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer).

hvis du har diabetes og tager diabetesmedicin, herunder insulin til regulering af din

diabetes (du skal overvåge dit blod for lavt blodsukker, især i de første måneder af

behandlingen).

hvis du tager kaliumtilskud eller kaliumholdige salterstatninger.

hvis du tager lithium, som anvendes til behandling af visse psykiske sygdomme.

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som sartaner - f.eks. valsartan,

telmisartan, irbesartan), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med

sukkersyge.

aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i

dit blod med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften “Tag ikke Enalapril Sandoz”.

hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Hvis du udvikler et eller flere af følgende symptomer, mens du tager Enalapril Sandoz, skal

du straks kontakte lægen:

gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene).

tør hoste, der varer ved længe.

Hvis du skal igennem en eller flere af følgende procedurer, skal du fortælle den

behandlende læge, at du tager Enalapril Sandoz:

et hvilket som helst kirurgisk indgreb eller bedøvelse (også hos tandlægen)

en behandling, der kaldes LDL-aferese, og som fjerner kolesterol fra dit blod ved hjælp af

en maskine

desensibiliseringsbehandling for at mindske virkningen af en allergi over for bi- eller

hvepsestik.

Rutinemæssige prøver

I starten af behandlingen med Enalapril Sandoz vil din læge kontrollere dit blodtryk hyppigt

for at sikre, at du har fået den korrekte dosis. Hos nogle patienter vil lægen også tage nogle

prøver for at måle niveauerne af kalium, kreatinin og leverenzymer.

Graviditet

Du skal fortælle din læge eller apotekspersonalet, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger

at blive det). Du bør ikke tage Enalapril Sandoz tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det,

hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader

(se afsnittet “Graviditet”).

Børn og unge

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Der er begrænsede oplysninger om brug af Enalapril Sandoz til børn over 6 år, som har

forhøjet blodtryk, men der er ingen oplysninger om børn med hjerteproblemer. Enalapril

Sandoz bør ikke anvendes til spædbørn eller børn med nedsat nyrefunktion.

Brug af anden medicin sammen med Enalapril Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Nogle lægemidler kan påvirke hinandens virkning.

kaliumbesparende vanddrivende tabletter

(diuretika) såsom spironolacton, eplerenon,

triamteren eller amilorid, kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre

lægemidler, som kan øge kaliumindholdet i din krop (som f.eks. heparin og co-

trimoxazol, også kendt som trimethoprim/sulfamethoxazol). Enalapril Sandoz kan øge

kaliumniveauerne i dit blod, så du får høje kaliumniveauer. Dette giver få symptomer og

ses oftest ved hjælp af en test.

vanddrivende tabletter

(diuretika), såsom thiazider, furosemid, bumetanid.

lægemidler, som oftest bruges til at undgå afstødning af transplanterede organer

sirolimus, everolimus

og andre lægemidler, der tilhører klassen af mTOR-hæmmere). Se

punktet “Advarsler og forsigtighedsregler”.

andre

lægemidler, der sænker blodtrykket

, såsom nitroglycerin, nitrater og

vasodilatorer.

lithium

, som anvendes til behandling af visse psykiske sygdomme. Enalapril Sandoz må

ikke tages sammen med dette lægemiddel.

tricykliske antidepressiva

, såsom amitriptylin mod depression, eller antipsykotika,

såsom phenothiaziner mod svær angst.

smertestillende midler

, såsom morfin eller bedøvelsesmidler, da dit blodtryk kan blive

for lavt.

lægemidler mod stivhed og betændelse

i forbindelse med smertefulde tilstande, især

tilstande, der påvirker muskler, knogler og led:

herunder

guldbehandling

, som kan medføre ansigtsrødme, kvalme, opkastning og

lavt blodtryk, hvis den anvendes sammen med Enalapril Sandoz, og

non-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID’er), f.eks. diflunisal eller

diclofenac. De kan forhindre, at dit blodtryk kommer under god kontrol, og kan øge

kaliumniveauerne i dit blod.

lægemidler såsom

efedrin

, der anvendes i visse hoste- og forkølelsesmidler, eller

noradrenalin

adrenalin

, der anvendes mod lavt blodtryk, shock, hjertesvigt, astma

eller allergier. Hvis disse lægemidler bruges sammen med Enalapril Sandoz, kan de

fastholde dit høje blodtryk.

allopurinol

(anvendes til behandling af gigt).

procainamid

(anvendes til behandling af unormale hjerterytmer).

diabetesmedicin

, såsom insulin. Enalapril Sandoz kan få dine blodsukkerniveauer til at

falde endnu mere, hvis du tager det sammen med diabetesmedicin.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også

information under overskrifterne “Tag ikke Enalapril Sandoz” og “Advarsler og

forsigtighedsregler”).

Hvis du er usikker på, om noget af dette gør sig gældende for dig, så spørg lægen eller

apotekspersonalet, inden du tager Enalapril Sandoz.

Brug af Enalapril Sandoz sammen med mad, drikke og alkohol

Hvis du drikker alkohol, mens du tager Enalapril Sandoz, kan dit blodtryk falde for meget, og

du kan opleve svimmelhed, uklarhed og besvimelse. Du bør holde dit alkoholforbrug på et

minimum.

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge

vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Enalapril Sandoz og tage en anden medicin i

stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid. Du bør ikke tage

Enalapril Sandoz tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder

henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Hvis du ammer, og dit barn er

nyfødt (de første uger efter fødslen) eller født for tidligt, bør du ikke tage Enalapril Sandoz.

Hvis spædbarnet er ældre, bør din læge informere dig om fordele og risici ved at tage

Enalapril Sandoz, mens du ammer, sammenlignet med andre behandlinger.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Enalapril Sandoz kan give visse bivirkninger, såsom svimmelhed og træthed, der kan påvirke

evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Enalapril Sandoz indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Enalapril Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Sådan tages medicinen

Du skal altid tage dette lægemiddel gennem munden.

Antallet af tabletter, du skal tage hver dag, afhænger af din tilstand.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Du kan tage Enalapril Sandoz sammen med eller uden et måltid.

Dosering ved forhøjet blodtryk

Startdosen er på 5 mg til 20 mg om dagen, afhængigt af dit blodtryk. Hos patienter med et

blodtryk, der ligger lidt over normalniveauet, er den anbefalede dosis på 5-10 mg om dagen.

Patienter med nyreproblemer, hjerteproblemer, lave salt- eller væskeniveauer skal anvende en

startdosis på 5 mg eller derunder.

Hvis du i øjeblikket tager diuretika (vanddrivende tabletter) i høje doser, vil din læge

eventuelt bede dig om at stoppe med at tage dem 2-3 dage, inden du tager Enalapril Sandoz.

Det anbefales at anvende en startdosis på 5 mg eller derunder.

Når dit blodtryk er kommet under kontrol, er den sædvanlige vedligeholdelsesdosis på 20 mg

til højst 40 mg dagligt.

Dosering ved hjertesygdomme

Hos patienter med hjerteproblemer anvendes Enalapril Sandoz i tillæg til vanddrivende

medicin og, hvor det er relevant, i tillæg til digitalis (et lægemiddel, der anvendes ved kronisk

hjertesvigt eller hjerterytmeforstyrrelser) eller betablokkere (lægemidler, der anvendes til

behandling af højt blodtryk, hjertekramper og hjerteproblemer). Startdosen er på 2,5 mg, og

denne øges gradvist over en periode på 2 til 4 uger til den sædvanlige vedligeholdelsesdosis

på 20 mg fordelt på én eller to daglige doser. Den højeste daglige dosis er 40 mg fordelt på to

doser.

Nedsat nyrefunktion

Hvis du har nyreproblemer, skal du have tilpasset din enalaprildosis i forhold til, hvor godt

dine nyrer fungerer. Nyrefunktionen beregnes ved at måle mængden af kreatinin (et

affaldsstof) i din urin og ved at tage en blodprøve.

Hvis du er i dialyse, vil din dosis variere dagligt. Din læge vil fortælle dig, hvilken dosis du

skal have.

Brug til ældre

Lægen fastsætter din dosis på baggrund af din nyrefunktion.

Brug til børn og unge

Der er begrænset erfaring med brug af Enalapril Sandoz til børn og unge med højt blodtryk.

Hvis barnet er i stand til at synke tabletter, fastsættes dosis på baggrund af barnets vægt og

blodtryk. Den anbefalede startdosis er 2,5 mg til børn, der vejer fra 20 kg til mindre end 50

kg, og 5 mg til børn, der vejer 50 kg eller derover. Enalapril Sandoz gives én gang dagligt.

Doseringen skal tilpasses i henhold til barnets behov til højst 20 mg dagligt hos børn, der

vejer fra 20 kg til under 50 kg, og 40 mg til børn, der vejer 50 kg eller derover.

Spædbørn og børn med nyreproblemer

Enalapril Sandoz bør ikke anvendes til spædbørn eller børn med nyreproblemer.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Hvis du har taget for meget Enalapril Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Enalapril Sandoz, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). De

mest almindelige tegn og symptomer på en overdosis er blodtryksfald og stupor (en tilstand

med næsten fuldstændig bevidstløshed). Symptomerne kan desuden omfatte svimmelhed eller

uklarhed på grund af et fald i blodtrykket, kraftigt og hurtigt hjerteslag, hurtig puls, angst,

hoste, nyresvigt og hurtigt åndedræt.

Hvis du har glemt at tage Enalapril Sandoz

Hvis du har glemt at tage en tablet, så spring den over.

Tag den næste dosis som sædvanligt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Enalapril Sandoz

Du må ikke stoppe behandlingen, medmindre lægen har anvist det. Hvis du gør det, kan dit

blodtryk stige. Hvis dit blodtryk bliver for højt, kan det påvirke dit hjerte og dine nyrer.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan være følgende bivirkninger ved dette lægemiddel:

Det er meget vigtigt, at du stopper med at tage dette lægemiddel og straks kontakter

lægen, hvis du begynder at have følgende symptom:

allergisk reaktion – du kan få kløe, åndenød eller hvæsende vejrtrækning og hævelse af

hænder, mund, svælg, ansigt eller øjne.

Stop straks med at tage Enalapril Sandoz, og kontakt lægen, hvis du får en af følgende

bivirkninger:

kraftig svimmelhed, uklarhed, særligt i starten af behandlingen eller når din dosis bliver

øget, eller når du rejser dig op, udtalt rødme i huden, blærer, afskalning af huden i flager.

Andre bivirkninger

Meget almindelige

bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

sløret syn, hoste, kvalme, svaghed.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

hovedpine, depression, lavt blodtryk, besvimelse.

brystsmerter, hjerterytmeforandringer, hjertekramper, hurtigt hjerteslag, åndenød.

diarré, smerte i maveregionen, smagsændringer, træthed.

udslæt, allergiske reaktioner med hævelse af arme og ben, ansigt, læber, tunge eller svælg

ledsaget af synke- eller vejrtrækningsbesvær.

øget kaliumniveau i blodet, stigninger i serumkreatinin (begge påvises som regel ved en

test).

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

blodmangel, angst, en fornemmelse af højnet bevidsthed eller rysten (forårsaget af lavt

blodsukker), forvirring, søvnighed, søvnbesvær, nervøsitet, snurren eller følelsesløshed,

fornemmelse af at snurre rundt (vertigo)

lavt blodtryk (som kan medføre, at du føler dig svimmel, når du rejser dig op),

uregelmæssigt hjerteslag, hjertetilfælde eller slagtilfælde (hos højrisikopatienter)

løbende næse, ondt i halsen og hæshed, vejrtrækningsbesvær eller astma

blokering af tarmen (tarmslyng), betændelse i bugspytkirtlen, opkastning,

fordøjelsesbesvær, forstoppelse, manglende lyst til at spise nok (anoreksi), maveirritation,

mundtørhed

sviende smerte med en tom fornemmelse og sult, særligt når maven er tom (forårsaget af

et mavesår), øget svedtendens, kløe, nældefeber (urticaria), hårtab, proteiner i urinen

(påvises normalt ved en test)

impotens, muskelkramper, rødme, ringen for ørerne, sløvhed, feber

forstyrrelser i nyrefunktionen

nyresvigt, øget urinstof i blodet og fald i natriumniveauerne i blodet (påvises normalt ved

en test).

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

mærkelige drømme, søvnproblemer

fald i antallet af hvide blodlegemer, røde blodlegemer og blodplader,

knoglemarvsdepression (alle disse påvises normalt i nogle prøver)

hævelse i ansigtet og lymfeknudeforstyrrelser (lymfadenopati)

lav blodstrømning til dine fingre og tæer, hvilket medfører rødme og smerte (Raynauds

fænomen), væske i lungerne, løbende eller øm næse

øget immunrespons (autoimmun sygdom)

eosinofil pneumoni (tegnene kan være hoste, feber og åndedrætsbesvær)

smerte, hævelse eller sår i munden, infektion eller smerte og hævelse i tungen,

nyreproblemer, såsom nedsat urinmængde ved vandladning

leversvigt eller leverbetændelse, hvilket kan medføre gulfarvning af huden (gulsot)

markant ansigtsrødme, blærer, afskalning af huden i flager

udvikling af bryster hos mænd

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

øgede leverenzymer eller øget ’bilirubin’ i blodet (påvises normalt i en blodprøve), fald i

blodsukkeret.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

“angioødem” i tarmen. Tegnene herpå kan omfatte mavesmerter, kvalme og opkastning,

øgede calciumniveauer i blodet.

Ikke kendt

(frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

utilpashed, forvirring og/eller svaghed, kvalme, manglende appetit, irritabilitet. Dette kan

være tegn på en tilstand, der kaldes for Schwartz-Bartters syndrom (uhensigtsmæssig

produktion af antidiuretisk hormon)

Der er rapporteret om et symptomkompleks, som kan omfatte nogle af eller alle følgende

symptomer:

feber, betændelse i blodkarrene, smerte og betændelse i muskler eller led

blodforstyrrelser, der påvirker bestanddelene i dit blod (påvises normalt i en

blodprøve)

udslæt, overfølsomhed over for sollys og andre effekter på din hud.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisteren/beholderen

efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aluminium//OPA/Aluminium/PVC blister:

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale emballage for at

beskytte mod fugt.

HDPE-beholder:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Holdbarhed efter åbning: 6 måneder.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enalapril Sandoz indeholder:

Aktivt stof: enalaprilmaleat. Hver tablet indeholder 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg

enalaprilmaleat.

Øvrige indholdsstoffer:

Enalapril Sandoz 2,5 mg og 5 mg tabletter:

hydroxypropylcellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse,

natriumhydrogencarbonat og talcum.

Enalapril Sandoz 10 mg tabletter:

lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, natriumhydrogencarbonat, rød jernoxid

(E172) og talcum.

Enalapril Sandoz 20 mg tabletter:

lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, natriumhydrogencarbonat, rød jernoxid

(E172) gul jernoxid (E172) og talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Enalapril Sandoz 2,5 mg tabletter er runde, flade, hvide tabletter med skråslebne kanter.

Tabletterne er pakket i aluminium/OPA/aluminium/PVC-blister indeholdende 28, 30, 49, 50,

100, 100x1 eller 300 tabletter.

Enalapril Sandoz 5 mg tabletter er runde, flade, hvide tabletter med skråslebne kanter og

delekærv på den ene side.

Tabletterne er pakket i aluminium/OPA/aluminium/PVC-blister indeholdende 10, 20, 28, 30,

50, 60, 98, 100, 100x1, 300 eller 500 tabletter.

Enalapril Sandoz 10 mg tabletter er runde, flade rødbrune tabletter med skråslebne kanter og

delekærv på den ene side og med hvide prikker på tablettens overflade samt inden i

tabletkernen.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Tabletterne er pakket i aluminium/OPA/aluminium/PVC-blister indeholdende 28, 30, 50, 98,

100 eller 100x1 tabletter.

Enalapril Sandoz 20 mg tabletter er runde, flade, lyseorange tabletter med skråslebne kanter

og delekærv på den ene side og med hvide prikker på tablettens overflade samt inden i

tabletkernen.

Tabletterne er pakket i aluminium/OPA/aluminium/PVC-blister indeholdende 10, 14, 28, 30,

50, 56, 60, 98, 100, 100x1 eller 500 tabletter.

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den

hel.

HDPE-beholder med forseglet PP-låg og tørremiddel:

Pakningsstørrelser:

2,5 mg: 30, 100 eller 250 tabletter.

5 mg, 10 mg og 20 mg: 30, 100, 125 eller 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

AT, BE, DK, ES, IT, NO, PT, SE

Enalapril Sandoz

Linatilsan

Denne indlægsseddel blev senest ændret 6. april 2018

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-10-2018

Riximyo (Sandoz GmbH)

Riximyo (Sandoz GmbH)

Riximyo (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6811 of Mon, 15 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6230 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5099 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4865

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4712 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Active substance: infliximab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3215 of Wed, 23 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4647

Europe -DG Health and Food Safety