Enalapril-Hydrochlorthiazid "Krka"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Enalapril-Hydrochlorthiazid "Krka" 20+12,5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 20+12,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Enalapril-Hydrochlorthiazid "Krka" 20+12,5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37294
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL

Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka 20 mg/12,5 mg tabletter

Enalaprilmaleat-hydrochlorthiazid.

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at tage dette lægemiddel.

Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen.

Kontakt Deres læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål.

Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt. De bør ikke give det videre til andre. Det

kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

Denne indlægsseddel fortæller

Hvad Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka er, og hvad det anvendes til

Hvad De skal gøre, før De begynder at tage Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka

Hvordan De tager Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka

Hvilke mulige bivirkninger Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka har

Hvordan De opbevarer Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka

Yderligere oplysninger

1.

HVAD ENALAPRIL-HYDROCHLORTHIAZID KRKA ER, OG HVAD DET

ANVENDES TIL

Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka er en kombination af lægemiddelstofferne enalaprilmaleat og

hydrochlorthiazid. Enalaprilmaleat er en såkaldt ACE-hæmmer (angiotensin konverterende enzym

hæmmer) og virker ved at udvide blodkarrene, så hjertet får lettere ved at pumpe blodet rundt i

kroppen. Hydrochlorthiazid er et vanddrivende middel, som virker ved at nyrerne udskiller mere vand

og salt. Sammen sænker enalaprilmaleat og hydrochlorthiazid blodtrykket.

Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka bruges til behandling af forhøjet blodtryk, der ikke kan behandles

tilfredsstillende med et enkelt lægemiddelstof.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

FØR DE BEGYNDER AT TAGE ENALAPRIL-HYDROCHLORTHIAZID KRKA

De bør ikke tage Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka:

hvis De er allergisk (overfølsom) over for enalaprilmaleat, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka,

hvis De ved tidligere behandling med ACE-hæmmere har haft allergiske reaktioner med hævelse

af ansigt, læber, tunge og/eller svælg med synkebesvær eller vejrtrækningsbesvær

hvis De af uvis årsag har haft ovennævnte symptomer

hvis De er allergisk overfor sulfonamidprodukter (visse antibiotika)

hvis De har alvorlig nedsat nyrefunktion

hvis De har alvorlig nedsat leverfunktion

hvis De er gravid

hvis De ammer

Hvis De mener, at noget af dette vedrører Dem så tag ikke tabletterne. Tal med Deres læge først og

følg de givne råd.

Vær særlig forsigtig med at anvende Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka:

Hvis De lider af øget dannelse af hormonet aldosteron (primær hyperaldosteronisme)

Hvis De lider af hjerteproblemer, nærmere bestemt ”aortastenose” eller ”hypertrofisk

kardiomyopati”

Hvis De lider af gigt

Hvis De har astma eller allergi

Hvis De har nedsat lever- eller nyrefunktion eller er i dialyse

Hvis De har kraftig diarré og/eller opkastninger

Hvis De er i en desensibiliseringsbehandling (mod allergi)

Hvis De maskinel skal have fjernet kolesterol fra blodet (LDL-aferese-behandling)

Hvis De lider af systemisk lupus erythematosus eller SLE (en kollagen karsygdom)

Hvis De er i behandling for sukkersyge

Hvis De tager vanddrivende medicin

Hvis De skal holde en saltfattig diæt

Hvis De skal bedøves (også hos tandlægen) eller opereres.

Hydrochlorthiazid kan give et positivt analyseresultat i en dopingtest.

Fortæl Deres læge, hvis De på noget tidspunkt er blevet behandlet for nogle af de ovenfor nævnte

sygdomme.

Anvendelse af anden medicin

Hvis De tager, eller for nylig har taget, andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge eller apotek

herom, også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler og urtemedicin.

Følgende lægemidler kan påvirke virkningen af Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka. Oplys Deres læge

eller apotek, hvis De tager:

medicin til behandling af hjertet eller forhøjet blodtryk (fx nitroglycerin, nitrater, beta-

blokkere, calciumantagonister, procainamid)

kolesterolsænkende lægemidler (fx colestyramin)

NSAID’er (fx ibuprofen, diclofenac)

medicin til behandling af psykiske lidelser (fx lithium, tricycliske antidepressiva, og

antipsykotiske midler)

vanddrivende medicin

medicin til behandling af søvnløshed og epilepsi (fx barbiturater)

medicin mod stærke smerter (fx morfin)

medicin til undersøgelse af binyrebark funktionen (fx kortikotropin)

binyrebarkhormoner (fx prednison)

immunssupprimerende medicin (fx ciclosporin)

afføringsmidler som fremmer tarmbevægelsen

amphotericin B (antibiotika)

carbenoxolone (for mavesår)

medicin for sukkersyge (fx insulin, justering af dosis kan være nødvendigt)

allopurinol og benzbromaron (mod gigt)

digitalis (for hjertet)

calciumsalte og D-vitamin

cytostatika (fx cyclophosphamid, fluorouracil, methotrexate)

muskelafslappende lægemidler (fx tubocurarin, som anvendes ved bedøvelse).

Hvordan man tager Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka sammen med mad og drikkevarer

De kan tage Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin.

Graviditet

De må ikke tage Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka hvis De er gravid.

Amning

Hvis De ammer, må De ikke tage Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka, da både enalapril og thiazider

udskilles i modermælken. Hvis behandling er nødvendig skal amning ophøre.

Bilkørsel og betjening af maskiner

Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Vigtige oplysninger om visse af indholdsstofferne i Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3.

HVORDAN DE TAGER ENALAPRIL-HYDROCHLORTHIAZID KRKA

Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka bør altid tages i nøje overensstemmelse med Deres læges

instruktioner. De bør konsultere Deres læge eller apotek, hvis De er usikker.

Dosering

Voksne:

Sædvanlig dosis er 1 tablet 1 gang dagligt. Denne dosis kan øges til 2 tabletter 1 gang

dagligt, hvis lægen finder det nødvendigt.

Nedsat nyrefunktion:

Lægen fastsætter dosis afhængig af Deres helbredstilstand.

Hvis De tager mere Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka end De bør

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

De mest almindelige symptomer på overdosering er: Uklarhed eller svimmelhed på grund af pludseligt

eller voldsomt blodtryksfald og/eller voldsom tørst, forvirring, nedsat urinmængde eller hjertebanken.

Hvis De glemmer at tage Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka

Tag ikke en dobbelt dosis for at kompensere for en glemt dosis.

Hvis De holder op med at tage Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka

Det er vigtigt, at De fortsætter med at tage Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka, så længe Deres læge

ordinerer medicinen. Stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Spørg Deres læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål.

4.

MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle andre lægemidler kan Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka have bivirkninger, selvom ikke alle

får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger

(det forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): Svimmelhed,

træthed, sløret syn, kvalme, hoste, kraftesløshed.

Almindelige bivirkninger

(det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Meget lavt

blodtryk i oprejst stilling, besvimelsesanfald, uregelmæssige hjerteslag, brystsmerter, angina pectoris,

hjertebanken, diarre, mavesmerter, smagsforstyrrelser, forhøjet kalium, hovedpine, depression,

åndedrætsbesvær, hududslæt, overfølsomhed såsom hævelse i ansigt, læber, tunge og svælg og arme

og ben, træthed.

Blodprop i hjertet og slagtilfælde kan ses hos patienter med alvorligere tilfælde af hjertesvigt, som får

høje doser loop-diuretika (vanddrivende) eller lider af nedsat natrium koncentration i plasma eller nedsat

nyrefunktion.

Ikke almindelige bivirkninger

(det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Blodmangel, lavt blodtryk, tarmslyng, betændelse i bugspytkirtlen, opkastning, fordøjelsesbesvær,

forstoppelse, anoreksi (spisevægring), maveirritation, mundtørhed, mavesår, forhøjede blodværdier,

lavt sukkerindhold i blodet, konfusion, bevidsthedssvækkelse, søvnløshed, nervøsitet, prikkende

fornemmelse i huden, svimmelhed, nedsat nyrefunktion, nyresvigt, impotens, næseflåd, ondt i halsen

og hæshed, astma, svedtendens, kløe, hårtab, muskelkramper, ansigtsrødmen, tinnitus (susen for

ørerne), utilpashed, feber.

Sjældne bivirkninger

(det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Ændringer i

blodbilledet, Raynaud´s syndrom (hvide fingre), mundbetændelse/blistre, betændelse i tungen,

forhøjede leverværdier, mareridt, søvnforstyrrelser, nedsat urinproduktion, udvikling af brystkirtlerne

hos mænd, fortætning i lungen, snue, bihulebetændelse, allergisk lungesygdom, hududslæt, Steven-

Johnsons syndrom (hudsygdom), karbetændelse, muskelsmerter/muskelbetændelse, ledsmerter/gigt,

lysfølsomhed, hudpåvirkninger.

De skal holde op med at tage Enalapril/hydrochlorthiazid Krka og straks kontakte lægen hvis der

opstår hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan medføre synke- eller åndedrætsbesvær.

Endvidere skal De kontakte lægen hvis der opstår hævelse af hænder, fødder eller ankler eller hvis De

får nældefeber.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig, eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt

i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens

netsted: http://www. laegemiddelstyrelsen.dk/.

5.

HVORDAN DE OPBEVARER ENALAPRIL-HYDROCHLORTHIAZID KRKA

Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka efter udløbsdatoen, som er angivet på æsken.

Udløbsdatoen referer til den sidste dag i den pågældende måned.

Medicinen må ikke tilføres spildevand eller husholdningsaffald. Spørg Deres apotek hvad De skal

gøre ved medicin, der ikke længere er nødvendig. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvad Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka indeholder

De aktive stoffer er enalaprilmaleat 20 mg og hydrochlorthiazid 12,5 mg.

De øvrige indholdsstoffer er natriumhydrogencarbonat, lactosemonohydrat, majsstivelse,

pregelatineret stivelse, talkum, magnesiumstearat.

Produktets udseende og pakningsstørrelse

Enalapril-Hydrochlorthiazid Krka tabletterne er runde, hvide og flade. De har en delekærv på den ene

side og skrå kanter.

Pakningsstørrelser: 28, 30, 98 og 100.

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm. Sverige

Fremstiller

Krka, d.d., Novo mesto, Slovenien.

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den: 04/2007