Emthexate

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Emthexate 2,5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 2,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Emthexate 2,5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13088
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Emthexate 2,5 mg tabletter

methotrexat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Emthexate

Sådan skal du tage Emthexate

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Emthexate er et middel mod visse kræftsygdomme (cytostatikum). Emthexate kan også anvendes mod

psoriasis og kronisk leddegigt (reumatoid artrit).

Emthexate hæmmer væksten af celler ved at hæmme cellernes deling.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Emthexate

Tag ikke Emthexate

hvis du er allergisk over for methotrexat eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6)

hvis du lider af en blodsygdom

hvis du har meget dårlige nyrer

hvis du har meget dårlig lever

hvis du er gravid

hvis du ammer

hvis du har en infektion (betændelse)

hvis du har nedsat immunforsvar

hvis du drikker store mængder alkohol.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Emthexate

hvis du har dårlige nyrer

hvis du har mavesår

hvis du har kronisk betændelse i tyktarmen (ulcerøs kolitis)

hvis du har sår og betændelse i munden (ulcerøs stomatitis)

hvis du har diarré

hvis funktionen af din knoglemarv er nedsat

hvis du er et barn

hvis du er en ældre person

hvis du er i behandling med anden medicin, der påvirker din lever

hvis du har folatmangel.

Kontakt straks lægen, hvis du får

en infektion (betændelse)

mundbetændelse, mavesmerter eller diarré

tør hoste, brystsmerter, feber og åndenød

almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse og feber

blødning fra hud og slimhinder og blå mærker

ringe appetit, kvalme, vægttab, evt. gulsot og bliver træt og svag. Det kan være tegn på en

leverskade.

Vær opmærksom på følgende

Emthexate kan påvirke evnen til at få børn hos både mænd og kvinder. Disse virkninger

forsvinder som regel efter endt behandling. Tal med lægen

Emthexate kan give fosterskader. Både kvinder og mænd skal bruge sikker prævention, så

længe de tager Emthexate og i op til 3 måneder derefter. Tal med lægen

hvis du skal vaccineres, skal du fortælle lægen, at du er i behandling med Emthexate

du skal undgå sollys og brug af solarium under behandlingen med Emthexate, da din hud bliver

mere følsom for lys

du skal undgå at drikke alkohol, når du er i behandling med Emthexate

oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Emthexate. Det

kan have betydning for prøveresultaterne

så længe du er i behandling med Emthexate, skal du have undersøgt dit blod og din urin

regelmæssigt.

Børn

Emthexate må ikke gives til små børn.

Brug af anden medicin sammen med Emthexate

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl det til din læge, hvis du

tager medicin mod smerter og betændelsestilstande (NSAID, f.eks. acetylsalicylsyre,

ibuprofen)

tager medicin mod epilepsi (phenytoin, barbiturater)

tager vitaminer eller jernpræparater, som indeholder folinsyre

får anden medicin mod kræft (f.eks. cisplatin, doxorubicin, cyclophosphamid)

tager medicin mod infektion (sulfonamider, f.eks. trimethoprim, sulfamethoxazol)

tager medicin mod urinsyregigt (probenecid)

tager medicin mod betændelse (penicillin, tetracyklin og chloramphenicol)

får strålebehandling

tager medicin mod KOL eller astma (theophyllin)

tager medicin mod kronisk leddegigt (leflunomid)

tager azathioprin

tager sulfasalazin

tager retinoider (mod f.eks. psoriasis)

skal vaccineres.

Brug af Emthexate sammen med alkohol

Du skal undgå at drikke alkohol, når du er i behandling med Emthexate.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Emthexate.

Graviditet

Du må ikke bruge Emthexate, hvis du er gravid, da det kan skade fostret. Husk at informere lægen.

Du skal undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention under

behandlingen med Emthexate og i op til 3 måneder derefter. Tal med lægen.

Amning

Emthexate går over i mælken. Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Emthexate er

nødvendig. Tal med lægen.

Fertilitet

Emthexate kan nedsætte evnen til at få børn hos både mænd og kvinder. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Emthexate kan hos enkelte give bivirkninger (f.eks. svimmelhed), som kan påvirke arbejdssikkerheden

og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Emthexate indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Emthexate

Tag altid Emthexate nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Tabletterne skal synkes hele.

Tabletterne bør tages 1 time før eller 1,5-2 timer efter et måltid.

Tag Emthexate én gang ugentligt.

Dosering

Brug til voksne

Behandling for visse kræftsygdomme: individuel dosering.

Behandling for svær psoriasis: 7,5-15 mg én gang om ugen.

Kronisk leddegigt (reumatoid artrit): 5-15 mg/uge med optrapning af dosis på 5 mg hver 2.-4. uge op til

20-30 mg/uge.

Brug ved nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Brug ved nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Brug til ældre

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Brug til børn

Du må kun bruge Emthexate til børn efter lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Emthexate tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Emthexate, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer

Symptomer på overdosering kan være påvirkning af blodet, leverskade, nyresvigt, betændelse i

slimhinderne, mundbetændelse, sår i munden, kvalme, opkastning, sår og/eller blødning i mave-

tarmkanalen. Symptomer på alvorlig forgiftning er appetitløshed, vægttab, blodig diarré, almindelig

sløjhed, tendens til infektion, især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet, depression,

koma.

Behandling

Ved overdosering med Emthexate kan der gives calciumfolinat. I nogle tilfælde kan det være

nødvendigt med yderligere behandling såsom væsketilførsel og dialyse.

Hvis du har glemt at tage Emthexate

Tag den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er ved at være tid til den næste

dosis, skal du tage denne på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Emthexate

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Emthexate.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende skal reagere på øjeblikkeligt

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

almen sløjhed, træthed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til

betændelse (infektioner), især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet og nedsat

funktion af knoglemarven (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

lungebetændelse

tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv

bleghed og træthed pga. blodmangel.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

hævede kirtler, træthed, vægttab og feber pga. ondartede knuder eller sygdomme i lymfesystemet

pludseligt hududslæt, vejrtrækningsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt

forvirring, svær hovedpine, uro. Påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i

hjernen

tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne

blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm

skrumpelever

dannelse af arvæv i leveren

blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber

kraftig afskalning og afstødning af hud

kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt

betændelse i blæren

infektioner, der kan være dødelige

fosterskade.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

tab af evne til at tale eller opfatte tale

åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven,

lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga.

blodpropper

smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop

pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen

gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren

leverbetændelse, gulsot

høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning

abort.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000

patienter

)

hoste, opspyt, åndenød, hoste og feber pga. lungebetændelse

lungesygdom, oftest med tør hoste, åndenød, brystsmerter, astma

svampeinfektion, der kan være dødelig

leverbetændelse, gulsot

betændelse i huden med bylder

hurtigt henfald af kræftvæv. De første symptomer omfatter kvalme og opkastning, åndenød,

uregelmæssigt hjerteslag, uklar urin, sløvhed og/eller ledproblemer. Kan i nogle tilfælde give akut

nyresvigt

smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede ben, evt. feber pga. væske eller betændelse i

hjertesækken

kronisk lungesygdom

nedbrydning af leveren

øget produktion af hvide blodlegemer.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

kvalme

opkastning

mundbetændelse, som kan øge risikoen for huller i tænderne

mavesmerter

appetitløshed

forhøjede leverenzymer (ses ved blodprøve).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

hovedpine

udslæt med ømme, røde knuder ofte på arm og ben

kløe

træthed

generel følelse af utilpashed.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker (glukose) i blodet (både hos

diabetikere og ikke-diabetikere). Kan være alvorligt. Tal med lægen.

svimmelhed

svaghed eller lammelse i højre eller venstre side af kroppen

kramper

feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være alvorligt. Tal med lægen

smerter i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår

dehydrering pga. diarré. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen

smerter i maven, mavekramper, diarré og feber pga. betændelse i tarmen

omdannelse af fedt

nældefeber

øget følsomhed af huden for lys

ændringer i hudens pigment (farvestof)

hårtab

øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan være alvorlig. Tal med lægen

smerter i leddene

muskelsmerter

smerter og svien ved vandladning

smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse

sårdannelse i skeden

øget tendens til infektioner og besvær med at bekæmpe infektioner pga. dårligt immunforsvar

feber

forhøjet protein i blodet (ses ved blodprøve).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår i omgivelserne

lammelse

talebesvær

irritation i øjet

synsforstyrrelser

sløret syn

svælgkatar og irritation i svælget

knuder i huden

feber, udslæt i ansigt og på arme og ben

udslæt og sår dannelse på huden

blødning i huden

punktformede blødning i huden

akne

opblusning af psoriasis

tandkødsbetændelse

humørsvingninger

knoglebrud pga. belastning

uregelmæssig, kraftig blødning

tarmbetændelse.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

hævede lymfekirtler

øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd

nedsat seksuallyst

tydelig små blodkar i huden

nedsat evne til at få børn

lavt antal sædceller

blod i urinen

impotens (rejsningsbesvær)

udflåd fra skeden.

Emthexate kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver pga. påvirkning af lever, nyrer og blodet.

Laboratorieprøverne bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Emthexate efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Emthexate indeholder:

Aktivt stof: methotrexat

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kartoffelstivelse, magnesiumstearat, kolloid

silica, lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Emthexate 2,5 mg tabletter er gule, flade tabletter med delekærv. Tabletternes diameter er 6,5 mm, og

de er præget med MTX 2½ på den ene side og PCH på den anden side.

Pakningsstørrelser

30 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant i Danmark

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Danmark

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29

747 70, Opava, Komarov

Tjekkiet

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 07/2017.

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

News and press releases: Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 9-12 April 2018

News and press releases: Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 9-12 April 2018

PRAC starts new referral on methotrexate

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-4-2018

News and press releases: EMA reviewing risk of dosing errors with methotrexate

News and press releases: EMA reviewing risk of dosing errors with methotrexate

Review prompted by continued reports of overdose

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METHOTREXATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

METHOTREXATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

METHOTREXATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

METHOTREXATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed