Eltroxin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Eltroxin 100 mikrogram tabletter
 • Dosering:
 • 100 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Eltroxin 100 mikrogram tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53981
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

ELTROXIN

®

100 mikrogram tabletter

Levothyroxinnatrium

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Eltroxin.

3. Sådan skal du tage Eltroxin.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Thyroxin er et hormon, der dannes i skjoldbruskkirtlen (thyroidea), og som regulerer stofskiftet.

• Eltroxin indeholder levothyroxin, der er er et syntetisk fremstillet skjoldbruskkirtelhormon med samme effekt som naturligt

thyroxin.

• Du kan tage Eltroxin til behandling ved nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (myks-ødem), og ved nogle tilfælde af

forstørret skjoldbruskkirtel (struma).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Eltroxin

Tag ikke Eltroxin

• hvis du er allergisk over for levothyroxinnatrium, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Eltroxin (angivet i punkt 6).

• hvis har nedsat funktion af binyrerne eller hypofysen og ikke er i behandling herfor.

• hvis du har øget stofskifte og ikke er i behandling herfor.

• hvis du har forhøjet blodtryk og ikke er i behandling herfor.

• hvis du har akut blodprop i hjertet (myocardieinfarkt) eller betændelse i hjertemusklen/hjertevæg

(myocarditis/pancarditis).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Eltroxin

• hvis du er ældre.

• hvis du har en hjertesygdom eller har hjertekramper.

• hvis du har diabetes (mellitus eller insipidus).

• hvis du har symptomerne træthed, kuldskærhed, tør og fortykket hud, hårtab, langsom puls (symptomer på hypotyreose).

• hvis du har nedsat stofskifte som led i en anden hormonsygdom.

• hvis du har nedsat hypofysefunktion evt. med struma, eller af andre årsager har nedsat funktion af binyrebark-funktionen,

kan behandling med Eltroxin medføre svimmelhed, svaghed, utilpashed, vægttab, lavt blodtryk og Addison krise (kronisk

mangel på binyrebarkhormon). Behandling med glykokortikoider bør igangsættes, før at behandling med Eltroxin

påbegyndes.Tal med lægen.

• hvis du har nedsat optagelse af næringstoffer fra tarmen (malabsorption). Denne bør behandles, for at sikre effektiv

behandling med Eltroxin.

• hvis du er gravid. TSH bør måles hyppigere, og dosis reduceres ved forhøjet niveau.

• hvis du er i overgangsalderen og har forøget risiko for osteoporose bør for høje niveau undgås. Din læge vil foretage

regelmæssig kontrol.

• hvis du er i behandling med Orlistat (vægttabsmedicin). Orlistat og Eltroxin skal indtages med mindst 4 timers

mellemrum.

Vær også opmærksom på at:

Eltroxin har en lille øvre såvel som nedre grænseværdi for bedste dosis. For at minimere symptomerne for over/under-

behandling vil lægen ændre dosis med forsigtighed. For høj startdosis eller øgning i dosis kan medføre eller forværre

symptomer på hjertekrampe, uregelmæssig puls, hjerteanfald, nedsat hjertefunktion eller pludselig blodtryksstigning.

Eltroxin bør ikke anvendes til behandling af fedme eller vægttab. Anbefalet dosis vil ikke medføre vægttab. Højere doser

kan medføre alvorlige og endda livstruende symptomer, særligt hvis du samtidig er i behandling med sympatomimetika (se

afsnit Brug af anden medicin).

Hvis nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (myksødem) kan være fremkommet af anden årsag, skal denne årsag findes og

behandling af denne påbegyndes, inden behandling med Eltroxin.

Brug af anden medicin sammen med Eltroxin

• Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

- Forhøjet kolesterol (colestyramin, colestipol, simvastatin, lovastatin).

- Mineralmangel (calcium, aluminium, magnesium, jern, iod-tilskud).

- Forhøjet kalk i blodet (polystyrensulfonat).

- Forhøjet fosfat i blodet (lanthanum).

- Fedme (Orlistat).

- Mavesår og spiserørskatar (sukralfat, protonpumpehæmmer).

- Kramper (carbamazepin, phenytoin).

- Tuberkulose (rifampicin).

- Epilepsi eller alkoholabstinenser (barbiturater).

- Forhøjet stofskifte (propyltiouracil).

- Mangel på produktion af binyrebarkhormon fx. ved astma, allergi, gigt, eksem mv. (glukokortikoider).

- Væskeophobning og/eller for højt blodtryk (furosemid i høj dosis (>250 mg), betablokker, clofibrat).

- Uregelmæssig hjerterytme (amiodaron, hjerteglykosider).

- Mani, depression evt. bipolar depression (lithium, sertralin).

- Kræft (imatinib, sunitinib, tamoxifen, 5-fluoruracil, clofarabin, androgen).

- Malaria og gigt (proguanil, chloroquin).

- Hormonforstyrrelser i.f.m. overgangsalder eller svangerskabsforebyggende hormontilskud (østrogen).

- Stærke smerter (metadon).

- Svage smerter (salisylat).

- Diabetes.

- Blodfortyndende (coumarinderivater).

- Depression (tricykliske antidepressiva.

- Sygeligt forøget og afvigende kønsdrift hos mænd (androgen).

- Muskelopbyggende fx. efter svær nyresygdom, knogletab, blodmangel, mangel på t-celler pga. kræft hiv/aids, dværg-

vækst hos børn eller i.f.m. bodybuilding (anabolske steorider).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Brug af Eltroxin sammen med mad og drikke og alkohol

• Eltroxin bør tages på tom mave.

• Kost med soja eller højt fiberindhold kan påvirke optagelsen af Eltroxin. Det kan være nødvendigt at justere dosis af

Eltroxin, især i begyndelsen eller efter afsluttet tillægsernæring med sojaprodukter.

• Tilskudsernæring eller kontrastmiddel indeholdende jod kan påvirke optagelse af Eltroxin. Fortæl altid til læge eller

sundhedspersonale, at du er i behandling med Eltroxin.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge

eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun tage Eltroxin efter aftale med lægen.

• Udtalt høje dose af Eltroxin, indtaget under graviditet, kan påvirke foster og den nyfødtes udvikling. Behandling under

graviditet kræver tæt kontrol. Tal med lægen.

• Under graviditet bør du ikke tage anden medicin for nedsat funktion af skjoldbruskkirtel.

Amning:

• Du kan tage Eltroxin, selvom du ammer.

• Små mængder af det aktive stof udskilles i modermælken, og du skal derfor fortælle, at du tager Eltroxin, hvis barnet skal

have taget blodprøver i ammeperioden.

Fertilitet:

• Der forelægger ingen undersøgelser der på-

viser nedsat fertilitet hos kvinder eller mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Eltroxin påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Eltroxin

Tag altid Eltroxin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Eltroxin bør tages på tom mave med et glas vand. Eltroxin må ikke deles eller knuses, og Eltroxin uden delekærv må ikke

halveres.

Hvis din dosis øges for hurtigt kan der opstå symptomer såsom diaré, nervøsitet, høj hjertepuls, søvnløshed, rysten og

sommetider smerter i hjertet, ved manglende ilt til hjertet. I det tilfælde vil din læge reducere dosis, eller udelade

behandling i 1-2 dage, hvorefter behandling vil fortsætte med lavere dosis.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Start behandling med 50-100 mikrogram dagligt. Øg dosis med 50 mikrogram efter hver 4-6 uger, indtil passende dosis er

opnået. Det kan kræve doser på 100-200 mikrogram dagligt. Det er vigtigt, at din dosis øges langsomt for at undgå

bivirkninger.

Hvis du er over 50 år, har en hjertesygdom eller alvorlig eller langvarig nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hypotyreose),

vil lægen være ekstra opmærksom.

Hvis du har en hjertesygdom er 50 mikrogram hver 2. dag passende, hvor dosis kan øges med 50 mikrogram hver 4. uge.

Ældre:

Hvis du er over 50 år bør du ikke tage mere end 50 mikrogram dagligt.

Brug til børn:

Ved medfødt nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller ved sygdom opdaget i ungdomsårerne gives den største mulige

dosis. Denne dosis gives efter en vurdering af vækst og relevante blodprøver.

Spædbørn med medfødt sygdom: 50 mikrogram hver 2. dag. Dosis med 50 mikrogram hver 2. dag, efter hver 2.-4. uge,

indtil milde bivirkninger opnås. Herefter nedsættes dosis en anelse.

Startdosis for børn over 1 år: 2,5-5 mikrogram/kg/dag, hvorefter dosis reguleres som for spædbørn.

Eltroxin tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de

anførte doseringer.

Hvis du har taget for mange Eltroxin

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har taget mere Eltroxin, end der står her, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Hurtig puls, angst, rastløs uro og ufrivillige bevægelser. Herudover kan forekomme irritabilitet, svedtendens,

hjerterytmeforstyrrelser, ophidselse, forvirring, hyperaktivitet, store pupiller, hurtigt åndedræt, feber, kramper, og

hovedpine.

Symptomerne kan være forsinket med op til 5 dage. Ved langtidsoverdosering ses symptomer på påvirkning af abnormt

store mængder skjoldbruskkirtelhormon.

Hvis du har glemt at tage Eltroxin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så

spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Eltroxin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de bløde

partier i kraniet hos spædbørn (Spændte fontaneller). Set især hos børn. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet/hjertesvigt. Ring 112.

• Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.

• Nedsat vækst pga. for tidlig lukning af epifysen hos børn, pga. overdosering under graviditet.

• Rundt hoved evt. skævt kranium pga. for tidlig lukning af knoglesømme hos spædbarn, pga. overdosering under

graviditet.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk

reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt

læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

• For højt stofskifte (hvis dosis ved start af behandlingen øges for hurtigt).

• Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Uregelmæssig puls (hjertearytmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

• Åndenød/Åndedrætsbesvær (dyspnø). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Muskelsvaghed, muskelkramper.

• Irritabilitet.

• Angst, svingende stemningsleje, nervøsitet, rastløshed, uro, søvnløshed.

• Rysten, anfald (muskeltrækninger, skælven), hovedpine (cefalalgi) med pressende smerte svarende til et stramtsiddende

pandebånd.

• Hjertebanken (palpitationer).

• Rødme, hedeture, kraftig sveden, hårtab.

• Forøget appetit, mavesmerter, kvalme, diaré, opkastning, overdrevet vægttab.

• Overfølsomhedsreaktioner i form af hududslæt og kløe.

• Uregelmæssig menstruation, ufrivillig barnløshed (infertilitet).

• Træthed.

• Kulde/varmeintolerance, feber.

Bivirkningerne forsvinder ofte når dosis nedsættes, eller når behandling afsluttes.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Eltroxin utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Eltroxin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at

udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

• Opbevar ikke Eltroxin ved temperaturer over 30 °C.

• Opbevar Eltroxin i original beholder, tæt tillukket, for at beskytte mod lys og fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Eltroxin 100 mikrogram tabletter indeholder:

Aktivt stof:

Levothyroxinnatrium 100 mikrogram.

Øvrige indholdsstoffer:

Mikrokrystallinsk cellulose, pregelatineret stivelse, talcum, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Eltroxin er en rund, hvid tablet (uden delekærv), præget med 100 på den ene side og G S 21C på den anden.

Eltroxin 100 mikrogram fås i pakninger med 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2017

Axaptanr.: 93691-001-03

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

26-4-2018

BORAX (Sodium Borate) Pellet [BrandStorm HBC]

BORAX (Sodium Borate) Pellet [BrandStorm HBC]

Updated Date: Apr 26, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

Tegretol vs. Depakote

Tegretol vs. Depakote

Tegretol (carbamazepine) and Depakote (divalproex sodium) are anticonvulsants used to treat seizure and bipolar disorder. Tegretol is also used to treat nerve pain such as trigeminal neuralgia and diabetic neuropathy. Depakote is also used to treat migraine headaches.

US - RxList

23-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed