Elocon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Elocon 0,1% salve
 • Dosering:
 • 0,1%
 • Lægemiddelform:
 • salve
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Elocon 0,1% salve
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13168
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Elocon®

1mg/g salve

mometasonfuroat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Elocon til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Elocon

Sådan skal du bruge Elocon

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Elocon indeholder et stærkt binyrebarkhormon.

Elocon dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller

svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.

Du kan bruge Elocon til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

Lægen kan have givet dig Elocon for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ELOCON

Brug ikke Elocon

Hvis du er allergisk over for det mometasonfuroat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Elocon

salve (angivet i pkt. 6).

Hvis du har betændelse i huden, som skyldes parasit- og svampeinfektion (f.eks. cancida eller

dermatofyter), bakterie infektion (f.eks. børnesår eller en hudlidelse med dannelse af pus i huden)

Hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næse,

kinder, hage og pande (rosacea).

Hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).

Hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus f.eks. forkølelsessår, skoldkopper, vorter,

kønsvorter eller en sjælden hudsygdom med gullige hårde svulster.

Hvis du har turberkulose eller syfilis.

På bumser eller områder med bumser.

På tynd hud, der let går i stykker/skør hud.

På sår eller hud fyldt med sår.

På friktionsudslæt.

På hudreaktion efter vaccination.

På kløe ved endetarmen eller på kønsdele.

Til børn under 1 år med hudlidelser, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Elocon.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Elocon

Vær opmærksom på følgende:

Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din

læge igen har set på din hudsygdom.

Du bør ikke bruge Elocon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den

sarte hud i ansigt, hvor brugen skal begrænses til 5 dage ad gangen, armhuler, lyske, ved

endetarmsåbning og på kønsdele.

Elocon skal anvendes med forsigtighed til børn fra 2 år og ikke længere end 3 uger, uden aftalt

med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.

Elocon anbefales ikke til børn under 2 år.

Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af

arme og ben.

Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der

kan være kommet betændelse eller allergi.

Du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, hvis der er betændelse i huden.

Du bør ikke bruge Elocon rundt om øjnene eller på øjenlågene, pga. meget sjælden risiko for

synstab eller grå stær.

Undgå at få Elocon i øjnene.

Hvis du har brugt Elocon i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre

din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.

Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Elocon i længere tid. Fortæl

derfor lægen, at du bruger Elocon creme, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær

betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Elocon salve.

Elocon anbefales ikke til behandling af psoriasis pga. mulighed for forværrelse af sygdom, udvikling

af tolerance, risiko for udvikling af en bestemt type psoriasis, med pusholdige blærer, samt mulighed

for allergi.

Brug af anden medicin sammen med Elocon

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Elocon sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge Elocon efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du kun bruge Elocon efter aftale med lægen.

Du bør ikke bruge Elocon på brystet mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Elocon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Elocon salve indeholder propylenglycolmonopalmitostearat, der kan give irritation af huden.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ELOCON

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Påsmør et tyndt lag 1 gang dagligt.

Salven bruges på meget tør, skællet og sprukken hud.

Børn: Du må kun bruge Elocon til børn efter aftale med en læge.

Når du har fået den ønskede virkning af Elocon, bør du gradvist trappe ud af behandlingen efter

vejledning fra din læge.

Vask hænder efter påsmøring, medmindre du skal behandle hænderne. Du kan eventuelt bruge

handsker til påsmøring.

Hvis du har brugt for meget Elocon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Elocon, end der står her, eller mere

end lægen har foreskrevet.

Tak pakningen med.

I sjældne tilfælde efter langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre

muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre

bivirkninger (se pkt. 4 Bivirkninger).

Hvis du har glemt at bruge Elocon

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Smør et tyndt lag Elocon på, så snart du

kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist.

4. BIVIRKNINGER

Elocon salve kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger kommer især, hvis du bruger lufttæt forbinding og ved lang tids behandling.

Alvorlige bivirkninger ved brug af Elocon

Sjældne bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven

og i nakken. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks.

lungebetændelse).

Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.

Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller

skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Elocon

Ikke almindelige bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

Betændelse i det behandlede område.

Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker.

Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme på næse, kinder, pande og hage (steroid-

rosacea).

Små, punktformede eller større blødninger i huden.

Sjældne bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.

Overfølsomhed (mometasonfuroat).

Meget sjældne bivirkninger

(Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Betændelse i hårsækkene.

Brændende følelse.

Kløe.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden og bylder.

Udvidelse af de små blodkar i huden.

Rødme.

Udslæt med bumser.

Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.

Smerte eller reaktion fra det behandlede område.

Kontakteksem.

Nedsat pigment i huden.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du

information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med en læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk

, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med

almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Elocon utilgængeligt for børn.

Brug ikke Elocon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE INFORMATION

Elocon salve 1mg/g indeholder:

Det aktive stof i Elocon salve er mometasonfuroat 1 mg/g.

De øvrige indholdsstoffer er: Hvid blød paraffin; hexylenglycol; propylenglycolmonopalmitostearat;

koncentreret phosphorsyre; renset vand; hvid bivoks.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Elocon salve er en hvid/råhvid, ugennemsigtig salve.

Pakningsstørrelser

Tuber a 20 g, 30 g, 50 g og 100 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V., Box 581, 2003 PC Haarlem, Holland

Fremstiller

Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgien

Repræsentant i Danmark

MSD Danmark ApS, Lautrupbjerg 4, 2750 Ballerup, tlf. 4482 4000, dkmail@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2013

3-7-2018

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Active substance: fluticasone furoate / vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2014)3040 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2013)8089 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Active substance: Fluticasone furoate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2773 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety