Eligard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Eligard 22,5 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 22,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Eligard 22,5 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46977
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide om Eligard

®

.

3. Sådan bliver du behandlet med Eligard

®

.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere oplysninger.

7. Information til sundhedspersonale.

1. Virkning og anvendelse

t&MJHBSE

I“SFSUJMHSVQQFOBGEFTÌLBMEUFHPOBEPUSPQJOGSJHJWFOEF

IPSNPOFS%FOOFUZQFNFEJDJO INNFSOPHMFCFTUFNUFL“OTIPS

NPOFS UFTUPTUFSPO 

t&MJHBSE

BOWFOEFTUJMCFIBOEMJOHBGGSFNTLSFEFOIPSNPOG“MTPN

QSPTUBUBDBODFSIPTWPLTOFNOE

%VTLBMIBWF&MJHBSE

TPNFOJOETQS“KUOJOH%FUWJMOPSNBMUWSFFO

MHFFMMFSTZHFQMFKFSTLF EFSHJWFSJOETQS“KUOJOHFO

-HFOLBOHJWFEJH&MJHBSE

GPSOPHFUBOEFU4Q“SHMHFO

2. Det skal du vide om Eligard

®

Du må ikke få Eligard

®

:

tIWJTEVFSPWFSG“MTPNPWFSGPSMFVQSPSFMJOBDFUBU NFEJDJONFEMJH

OFOEFWJSLOJOHTPNEFUOBUVSMJHUGPSFLPNNFOEFIPSNPOHPOBEP

USPQJO FMMFSFUBGEF“WSJHFJOEIPMETTUPGGFS

tIWJTEVIBSGÌFUGKFSOFUUFTUJLMFSOFWFEPQFSBUJPO*TÌEBOOFUJMGMEF

G“SFS&MJHBSE

JLLFUJMFOZEFSMJHFSFOFEHBOHJTFSVNUFTUPTUFSPO

OJWFBVFU

tTPNFOFTUFCFIBOEMJOH IWJTEVIBSTZNQUPNFSNFEQSFTQÌSZH

NBSWFOFMMFSTWVMTUJSZHT“KMFO*TÌEBOOFUJMGMEFLBO&MJHBSE

LVO

BOWFOEFTJLPNCJOBUJPONFEBOEFONFEJDJONPEQSPTUBUBLSGU

tIWJTEVFSLWJOEFFMMFSCBSO

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig

med at behandle dig med Eligard

®

:

t)WJTEVIBSWBOEMBEOJOHTCFTWS%VTLBMJTÌUJMGMEFG“MHFTO“KFJ

EFG“STUFVHFSBGCFIBOEMJOHFO

t)WJTEFSPQTUÌSQSFTQÌSZHNBSWFOFMMFSWBOEMBEOJOHTCFTWS*GPS

CJOEFMTFNFECSVHBGBOESFMHFNJEMFSNFEMJHOFOEFWJSLOJOHTNF

LBOJTNFTPN&MJHBSE

FSEFSCMFWFUSBQQPSUFSFUUJMGMEFBGBMWPSMJHF

USZLQÌSZHNBSWFOPHJOETOWSJOHBGMFEFSFONFMMFNOZSFSOFPH

VSJOCMSFO TPNLBOG“SFUJMTZNQUPNFSQÌMBNNFMTFS)WJTTÌEBOOF

LPNQMJLBUJPOFSPQTUÌS C“STUBOEBSECFIBOEMJOHQÌCFHZOEFT

t)WJTEVPQMFWFSQMVETFMJHIPWFEQJOF PQLBTUOJOH OESFUNFOUBMUJM

TUBOEPHOPHMFHBOHFIKFSUFLPMMBQTJOEFOGPSUPVHFS FGUFSEVIBS

UBHFU&MJHBSE

TLBMEVLPOUBLUFMHFOFMMFSTVOEIFETQFSTPOBMFU

%FUUFFSTKMEOFUJMGMEF EFSLBMEFTQJUVJUSBQPQMFLTJ PHTPNFS

SBQQPSUFSFUGPSBOESFMHFNJEMFSNFEFOWJSLOJOHTNFLBOJTNF TPN

MJHOFS&MJHBSE

TWJSLOJOHTNFLBOJTNF

t)WJTEVIBSTVLLFSTZHF EJBCFUFTNFMMJUVT GPSI“KFEFCMPETVL

LFSWSEJFS %VC“SJTÌUJMGMEFVOEFST“HFTSFHFMNTTJHUVOEFS

CFIBOEMJOHFO

t#FIBOEMJOHNFE&MJHBSE

LBO“HFSJTJLPFOGPSLOPHMFCSVEQÌHSVOE

BGPTUFPQPSPTF OFETBULOPHMFUUIFE 

Komplikationer ved opstart af behandling

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ELIGARD

®

7,5 mg, 22,5 mg og 45 mg

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

-FVQSPSFMJOBDFUBU

0SJGBSN"4 &OFSHJWFK 0EFOTF4

5MG %FOOFJOEMHTTFEEFMCMFWTJETUSFWJEFSFURosendahls

*M“CFUBGEFOG“STUFCFIBOEMJOHTVHFFSEFSTPNSFHFMFOMJMMFTUJHOJOH

BGEFUNBOEMJHFL“OTIPSNPOUFTUPTUFSPOJCMPEFU%FUUFLBOG“SF

UJMFOGPSCJHÌFOEFGPSWSSJOHBGTZNQUPNFS TPNFSGPSCVOEFUNFE

TZHEPNNFO PHPHTÌOZFTZNQUPNFSLBOPQTUÌ%FUUFLBOJTSWSF

LOPHMFTNFSUFS WBOEMBEOJOHTGPSTUZSSFMTFS QSFTQÌSZHNBSWFOFMMFS

CMPEJVSJOFO%JTTFTZNQUPNFSGPSTWJOEFSOPSNBMU OÌSCFIBOEMJO

HFOGPSUTUUFT)WJTTZNQUPNFSOFJLLFGPSTWJOEFS C“SEVLPOUBLUF

MHFO

Hvis Eligard

®

ikke har en virkning

/PHMFQBUJFOUFSWJMIBWFUVNPSFS TPNJLLFFSG“MTPNNFGPSOFETBU

UFTUPTUFSPOOJWFBV

%VC“SLPOUBLUFMHFO IWJTEVG“MFS BUWJSLOJOHFOBG&MJHBSE

FSGPS

TWBH

%PQJOH&MJHBSE

TUÌSQÌEPQJOHMJTUFOPHLBONFEG“SFEJTLWBMJGJLBUJPO

WFETQPSUTLPOLVSSFODFS4Q“SHMHFO

Brug af anden medicin

'PSUMEFUBMUJEUJMMHFOFMMFSTVOEIFETQFSTPOBMFU IWJTEVCSVHFS

BOEFONFEJDJOFMMFSIBSCSVHUEFUGPSOZMJH%FUUFHMEFSPHTÌNFEJ

DJO TPNJLLFFSL“CUQÌSFDFQU NFEJDJOL“CUJVEMBOEFU OBUVSMHF

NJEMFS TUSLFWJUBNJOFSPHNJOFSBMFSTBNULPTUUJMTLVE

Graviditet og amning

&MJHBSE

FSJLLFCFSFHOFUUJMCSVHIPTLWJOEFS

Trafik- og arbejdssikkerhed

&MJHBSE

LBOIPTFOLFMUFHJWFCJWJSLOJOHFS USUIFE TWJNNFMIFEPH

TZOTGPSTUZSSFMTFS TPNLBOQÌWJSLFBSCFKETTJLLFSIFEFOPHFWOFOUJMBU

GSEFTTJLLFSUJUSBGJLLFO

3. Sådan bliver du behandlet med Eligard

®

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

&MJHBSE

 NHHJWFTÏOHBOHPNNÌOFEFO NFENJOESFBOEFUFS

BGUBMUNFEMHFO

%FOJOETQS“KUFEFPQM“TOJOHEBOOFSFUEFQPU TPNBGHJWFSMFVQSPSFMJ

OBDFUBUKWOUGPSEFMUJFONÌOFE

&MJHBSE

 NHHJWFTÏOHBOHIWFSNÌOFE NFENJOESFBOEFUFS

BGUBMUNFEMHFO

%FOJOETQS“KUFEFPQM“TOJOHEBOOFSFUEFQPU TPNBGHJWFSMFVQSPSFMJ

OBDFUBUKWOUGPSEFMUJNÌOFEFS

&MJHBSE

NHHJWFTÏOHBOHIWFSNÌOFE NFENJOESFBOEFUFS

BGUBMUNFEMHFO

%FOJOETQS“KUFEFPQM“TOJOHEBOOFSFUEFQPU TPNBGHJWFSMFVQSPSFMJ

OBDFUBUKWOUGPSEFMUJNÌOFEFS

Yderligere undersøgelser

7JSLOJOHFOBGCFIBOEMJOHNFE&MJHBSE

TLBMLPOUSPMMFSFTBGEJOMHF

WFEBUVOEFST“HFTZHEPNTUFHOPHWFEBUNÌMFNOHEFOBGQSPTUBUB

TQFDJGJLUBOUJHFO 14" JCMPEFU

Administrationsvej

&MJHBSE

WJMTEWBOMJHWJTHJWFTBGEJOMHFFMMFSFOTZHFQMFKFSTLF%F

WJMPHTÌUJMCFSFEFEFOGSEJHFPQM“TOJOH JPWFSFOTTUFNNFMTF NFE

Trin 5:

Hold sprøjterne lodret med sprøjte B nederst4QS“KUFSOFTLBMTJEEF

TJLLFSUTBNNFOLPCMFU5SLBMUEFUCMBOEFEFQSQBSBUJOEJTQS“KUF#

LPSU CSFETQS“KUF WFEBUUSZLLFTUFNQMFUJTQS“KUF"OFEPHUSLLF

TUFNQMFUJTQS“KUF#MJEUVE4LSVTQS“KUF"BG NFOTEFSGPSUTBUUSZL

LFTOFEQÌTUFNQMFUJTQS“KUF" 'JHVS 4“SHGPS BUEFSJLLFM“CFS

OPHFUQSQBSBUVE EBLBOZMFOJTÌGBMEJLLFWJMTJEEFLPSSFLUGBTU 

OÌSEFOTUUFTQÌBemærk: Der vil være små luftbobler i opløsnin-

gen. Dette er acceptabelt.

Trin 6:

)PMETQS“KUF#MPESFU'KFSOLBQQFOQÌEFOTUFSJMFLBOZMFWFEBUESFKF

EFO GJHVS 'BTUH“SLBOZMFOUJMFOEFOBGTQS“KUF# GJHVS WFE

GPSTJHUJHUBUTLVCCFLBOZMFOJOEPHESFKFEFO JOEUJMEFOTJEEFSGBTU

Må ikke strammes for hårdt5BHhættenBGLBOZMFOG“SBENJOJTUSB

UJPO

Trin 7:

&GUFSSFLPOTUJUVFSJOH"OWFOEFTTUSBLT EBPQM“TOJOHFOTWJTLPTJUFU

“HFTPWFSUJEKun til engangsbrug. Ubrugt opløsning skal kasseres.

Læs denne indlægsseddel grundigt før du begynder at bruge medicinen.(FNJOEMHTTFEMFO%VLBOGÌCSVHGPSBUMTFEFOJHFO4Q“SH

MHFOFMMFSTVOEIFETQFSTPOBMFU IWJTEFSFSNFSFEVWJMWJEF5BMNFEMHFOFMMFSTVOEIFETQFSTPOBMFU IWJTFOCJWJSLOJOHCMJWFSWSSF FMMFS

EVGÌSCJWJSLOJOHFS TPNJLLFFSOWOUIFS/ZFTUFJOEMHTTFEEFMLBOGJOEFTQÌXXXJOEMBFHTTFEEFMEL

Document: 79184-01 Version: 1 Approved by: inv, 2012-07-03 14:19:01 Activated by: inv, 2012-07-03 14:19:31

WFKMFEOJOHFOJQLU*OGPSNBUJPOUJMTVOEIFETQFSTPOBMFJTMVUOJOHFO

BGEFOOFJOEMHTTFEEFM )WJTEVTFMWMBWFSEFOGSEJHFPQM“TOJOH 

C“SEVSÌEG“SFEJHNFEMHFOGPSFOEFMUBMKFSFUJOGPSNBUJPOPN

GSFNHBOHTNÌEFO

/ÌSJOEIPMEFUJTQS“KUFOFSGSEJHCMBOEFU HJWFT&MJHBSE

TPNTVC

LVUBOJOETQS“KUOJOH JOKFLUJPOJVOEFSIVEFO *OETQS“KUOJOHJÌSFSOF

JOUSBBSUFSJFM FMMFSJWFOFSOF JOUSBWFO“T TLBMBCTPMVUVOEHÌT-JHF

TPNGPSBOESFMHFNJEMFS TPNJOETQS“KUFTTVCLVUBOU C“SJOKFLUJPOT

TUFEFUWBSJFSFTGSBHBOHUJMHBOH

-HFOLBOGPSUMMFEJH IWJMLFOEPTJTEVGÌSPHIWPSUJU EVTLBMIBWF

EFO&SEVJUWJWM TÌTQ“SHMHFOFMMFSTVOEIFETQFSTPOBMFU%FUFS

LVOMHFOEFSLBOOESFEPTJT

Hvis du har fået for meget Eligard

®

,POUBLUMHFOFMMFSTVOEIFETQFSTPOBMFU IWJTEVUSPSEVIBSGÌFUGPS

NFHFU&MJHBSE

%BJOETQS“KUOJOHFOTEWBOMJHWJTTLBMHJWFTBGEJOMHFFMMFSBOEFU

LWBMJGJDFSFUQFSTPOBMF GPSWFOUFTEFSJLLFPWFSEPTFSJOH)WJTEVBMMJ

HFWFMGÌSFOI“KFSFEPTJT WJMEJOMHFVOEFST“HFEJHPHHJWFEJHFO

QBTTFOEFCFIBOEMJOH

Hvis en dosis er glemt

4Q“SHMHFOFMMFSTVOEIFETQFSTPOBMFU IWJTEVUSPSEVNBOHMFSBUGÌ

FOEPTJT

Hvis behandlingen bliver stoppet

4Q“SHMHFOFMMFSBQPUFLFUIWJTEFSFSOPHFU EVFSJUWJWMPNFMMFS

G“MHFSEJHVTJLLFSQÌ

#FIBOEMJOHBGQSPTUBUBLSGUNFE&MJHBSE

FSTPNSFHFMMBOHWBSJH

#FIBOEMJOHFONÌEFSGPSJLLFBGCSZEFT TFMWPNTZNQUPNFSGPSCFESFT

FMMFSGPSTWJOEFSIFMU

)WJTCFIBOEMJOHNFE&MJHBSE

BGCSZEFTGPSUJEMJHU LBOEFSGPSF

LPNNFGPSWSSJOHBGTZNQUPNFS

%VNÌJLLFBGCSZEFCFIBOEMJOHFOG“SUJEVEFOBUIBWFLPOUBLUFU

MHFO

4. Bivirkninger

&MJHBSE

LBOTPNBMBOEFONFEJDJOHJWFCJWJSLOJOHFS NFOJLLFBMMF

GÌSCJWJSLOJOHFS

#JWJSLOJOHFS TPNFSCMFWFUTFUVOEFSCFIBOEMJOHNFE&MJHBSE

TLZM

EFTIPWFETBHFMJHUEFOTQFDJGJLLFWJSLOJOHBGEFUBLUJWFTUPGMFVQSP

SFMJOBDFUBU EWT“HOJOHPHSFEVLUJPOJNOHEFOBGWJTTFIPSNPOFS

%FIZQQJHTUFCJWJSLOJOHFSFSIFEFUVSF IPTDBBGQBUJFOUFSOF 

LWBMNF VUJMQBTIFEPHUSUIFEPHGPSCJHÌFOEFMPLBMJSSJUBUJPOQÌ

JOKFLUJPOTTUFEFU

Bivirkninger ved starten af behandlingen

*EFG“STUFVHFSBGCFIBOEMJOHFONFE&MJHBSE

LBOEVPQMFWFFO

GPSWSSJOHBGTZNQUPNFSOF GPSEJEFSJTUBSUFOOPSNBMUTLFSFOMJMMF

TUJHOJOHJEFUNBOEMJHFL“OTIPSNPOUFTUPTUFSPOJCMPEFU%JOMHF

LBOEFSGPSHJWFEJHFUQBTTFOEFBOUJBOESPHFO MHFNJEEFM EFS

INNFSWJSLOJOHFOBGUFTUPTUFSPO JTUBSUFOBGCFIBOEMJOHFOGPSBU

ENQFFWFOUVFMMFFGUFSWJSLOJOHFS TFPHTÌQLU%FUTLBMEVWJEFPN

&MJHBSE

,PNQMJLBUJPOFSWFEPQTUBSUBGCFIBOEMJOH 

Lokale bivirkninger

-PLBMFCJWJSLOJOHFS TPNFSCFTLSFWFUFGUFSJOKFLUJPONFE&MJHBSE

FSEFTBNNFTPNGPSBOESFMHFNJEMFS TPNPHTÌHJWFTTVCLVUBOU

MHFNJEMFS TPNJOKJDFSFTJVOEFSIVEFO .JMECSOEFOTWJFOVNJE

EFMCBSUFGUFSJOKFLUJPOFSNFHFUBMNJOEFMJH4UJLLFOEFG“MFMTFPH

TNFSUFFGUFSJOKFLUJPOFSBMNJOEFMJHMJHFTPNCMÌNSLFSQÌJOKFLUJ

POTTUFEFU3“ENFQÌJOKFLUJPOTTUFEFUFSSBQQPSUFSFUTPNFOBMNJOEF

MJHCJWJSLOJOH5JMUBHFOEFIÌSEIFEPHTÌSEBOOFMTFFSJLLFBMNJOEFMJHU

%JTTFMPLBMFCJWJSLOJOHFSFGUFSTVCLVUBOJOKFLUJPOFSNJMEFPHSBQ

QPSUFSFUTPNWSFOEFBGLPSUWBSJHIFE%FPQTUÌSJLLFJHFONFMMFN

IWFSJOKFLUJPO

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger GPSFLPNNFSIPTNFMMFNPHVEBG

QBUJFOUFS 

t#M“EOJOHGSBIVEPHTMJNIJOEFSPHCMÌNSLFSQHBGPSBOESJOHFSJ

CMPEFU GPSGÌCMPEQMBEFS ,POUBLUMHFFMMFSTLBEFTUVF

t#FTWJNFMTF LPMMBQT ,POUBLUTUSBLTMHFFMMFSTLBEFTUVF3JOHFWUIkke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger GPSFLPNNFSIPTGMFSFFOEVEBG

QBUJFOUFS 

t)FEFUVSF

t4QPOUBOFCM“EOJOHFSJIVEFOFMMFSJTMJNIJOEFSOF IVES“ENF

t5SUIFE #SOEFOQÌJOKFLUJPOTTUFEFU

t1SJLLFOEF TOVSSFOEFGPSOFNNFMTFSFMMFSG“MFMTFTM“TIFEJIVEFO

Almindelige bivirkninger GPSFLPNNFSIPTNFMMFNPHVEBG

QBUJFOUFS 

t#FUOEFMTFJOTFTWMH TZNQUPNFSTPNWFEGPSL“MFMTF 

t,WBMNF VUJMQBTIFE EJBSSÏ

t,M“F OBUMJHFTWFEFUVSF

t-FETNFSUFS TNFSUFSJBSNFPHCFO NVTLFMTNFSUFS

t6SFHFMNTTJHWBOEMBEOJOH PHTÌPNOBUUFO WBOEMBEOJOHTCFTWS 

TNFSUFGVMEWBOEMBEOJOH OFETBUNOHEFVSJO

tNIFEJCSZTUWWFU IWFMTFBGCSZTUFS GPSNJOETLFMTFBGUFTUJLMFS 

TNFSUFSJUFTUJLMFSOF VGSVHUCBSIFE

t6CFIBH TNFSUFQÌJOKFLUJPOTTUFEFU CMÌNSLFSQÌJOKFLUJPOT

TUFEFU TWJFQÌJOKFLUJPOTTUFEFU LVMEFSZTUFMTFS UJMGMEFBGWPMETPN

SZTUFONFEI“KGFCFS TWBHIFE

t'PSMOHFUCM“EOJOH OESJOHFSJCMPEWSEJFS

Ikke almindelige bivirkninger GPSFLPNNFSIPTNFMMFNPHVEBG

QBUJFOUFS 

t6SJOWFKTJOGFLUJPO MPLBMIVEJOGFLUJPO

t'PSWSSJOHBGTVLLFSTZHF EJBCFUFTNFMMJUVT 

t.BSFSJEU

t%FQSFTTJPO ,BOWSFFMMFSCMJWFBMWPSMJHU5BMNFEMHFO

t/FETBUTFYMZTU

t4WJNNFMIFE IPWFEQJOF OFETUUFMTFBGCFS“SJOHTG“MFMTF T“WOM“T

IFE TNBHTGPSTUZSSFMTFS OESFUMVHUFTBOT

t'PSI“KUCMPEUSZL5BMNFEMHFO'PSI“KUCMPEUSZLTLBMCFIBOEMFT

.FHFUGPSI“KFUCMPEUSZLFSBMWPSMJHU

t4WJNNFMIFE FWUCFTWJNFMTFQHBMBWUCMPEUSZL

t4OVF ÌOEFO“E

t'PSTUPQQFMTF NVOEU“SIFE EZTQFQTJ GPSE“KFMTFTCFTWSNFETZNQ

UPNFSQÌNUIFE NBWFTNFSUFS PQTU“E LWBMNF PQLBTU CSO

EFOEFG“MFMTFJNBWFO PQLBTUOJOH

t,MBNIFE “HFUTWFEUFOEFOT

t3ZHTNFSUFS NVTLFMLSBNQFS

t)NBUVSJ CMPEJVSJOFO ,POUBLUMHFO

t#MSFTQBTNFS GPSWSSFUIZQQJHWBOEMBEOJOH

t#FTWSNFEBUMBEFWBOEFUFWUWBOEMBEOJOHTTUPQ5BMNFEMHFO

t'PSTU“SSFMTFBGCSZTUWWIPTNOE JNQPUFOT VCFIBHJUFTUJLMFSOF

t,M“FQÌJOKFLUJPOTTUFEFU

t4M“WIFE TNFSUF GFCFS

t7HUTUJHOJOH

Sjældne bivirkninger GPSFLPNNFSIPTNFMMFNPHVEBG

QBUJFOUFS 

t6OPSNBMFVGSJWJMMJHFCFWHFMTFS

t-VGUBGHBOHGSBUBSNFO PQTU“E

t)ÌSUBC VETMU

t#SZTUTNFSUFS

t4ÌSEBOOFMTFQÌJOKFLUJPOTTUFEFU

t"MNFOTM“KIFE UFOEFOTUJMCFUOEFMTF JOGFLUJPOFS JTSIBMTCFUO

EFMTFPHGFCFSQHBGPSBOESJOHFSJCMPEFU GPSGÌIWJEFCMPEMFHF

NFS ,BOCMJWFBMWPSMJHU)WJTEVGÌSGFCFS TLBMEVTUSBLTLPOUBLUF

MHF

Meget sjældne bivirkninger GPSFLPNNFSIPTGSSFFOEVEBG

QBUJFOUFS 

t/FLSPTF WWTE“E QÌJOKFLUJPOTTUFEFU

&MJHBSE

LBOIFSVEPWFSHJWFCJWJSLOJOHFS TPNEVOPSNBMUJLLFNS

LFSOPHFUUJM%FUESFKFSTJHPNOESJOHFSJWJTTFMBCPSBUPSJFQS“WFS 

GFLTCMPEQS“WFSIFSVOEFSLPMFTUFSPM TPNJHFOCMJWFSOPSNBMF OÌS

CFIBOEMJOHFOPQI“SFS

Andre bivirkninger

"OESFCJWJSLOJOHFS TPNFSCFTLSFWFUJMJUUFSBUVSFOJGPSCJOEFMTFNFE

CFIBOEMJOHNFEMFVQSPSFMJO EFUBLUJWFTUPGJ&MJHBSE

FS“EFNFS

PQIPCOJOHBGWTLFJWW TPNG“SFSUJMPQTWVMNFOBGIOEFSPH

G“EEFS CMPEQSPQJMVOHFSOF TPNHJWFSTZNQUPNFSTPNÌOEFO“E 

ÌOEFESUTCFTWSPHCSZTUTNFSUFS IKFSUFCBOLFO EVCMJWFSPQNSL

TPNQÌ BUEJUIKFSUFTMÌS NVTLFMTWLLFMTF LVMEFHZTOJOHFS TWJN

NFMIFE VETMU TWLLFUIVLPNNFMTFPHTZOTGPSTUZSSFMTFS/FETBU

LOPHMFWW PTUFPQPSPTF LBOGPSWFOUFTFGUFSMBOHWBSJHCFIBOEMJOH

NFE&MJHBSE

PHSJTJLPFOGPSLOPHMFCSVEWJMTUJHF

5BMNFEMHFOFMMFSBQPUFLFU IWJTFOCJWJSLOJOHFSHFOFSFOEFFMMFS

CMJWFSWSSF FMMFSIWJTEVGÌSCJWJSLOJOHFS TPNJLLFFSOWOUIFS

#JWJSLOJOHFSTPNJLLFFSOWOUIFS C“SJOECFSFUUFTUJM-HFNJE

EFMTUZSFMTFO TÌWJEFOPNCJWJSLOJOHFSLBOCMJWFCFESF%VFMMFSEJOF

QÌS“SFOEFLBOTFMWJOECFSFUUFCJWJSLOJOHFSEJSFLUFUJM-HFNJEEFMTUZ

SFMTFO%VGJOEFSTLFNBPHWFKMFEOJOHVOEFSCJWJSLOJOHFSQÌ-HF

NJEEFMTUZSFMTFOTOFUTUFEXXXNFMEFOCJWJSLOJOHEL

5. Opbevaring

t0QCFWBS&MJHBSE

VUJMHOHFMJHUGPSC“SO

t0QCFWBS&MJHBSE

JL“MFTLBC ¡$ 

t0QCFWBS&MJHBSE

JPSJHJOBMCFIPMEFS UUUJMMVLLFU EBEFUFSG“M

TPNUGPSGVHU

t#SVHJLLF&MJHBSE

FGUFSEFOVEM“CTEBUP EFSTUÌSQÌQBLOJOHFO

)WJTQBLOJOHFOFSNSLFUNFE&91CFUZEFSEFUBUVEM“CTEBUPFOFS

EFOTJETUFEBHJEFOBOG“SUFNÌOFE

"GMFWFSBMUJENFEJDJOSFTUFSQÌBQPUFLFU"GIFOTZOUJMNJMK“FUNÌEV

JLLFTNJEFNFEJDJOSFTUFSJBGM“CFU UPJMFUUFUFMMFSTLSBMEFTQBOEFO

6. Yderligere oplysninger

Eligard

®

, 7,5 mg, 22,5 mg eller 45 mg, 1 forfyldt sprøjte med pulver

til injektionsvæske, opløsning indeholder:

-FVQSPSFMJOBDFUBU

1 forfyldt sprøjte med solvens indeholder:

1PMZ %-MBDUBUDPHMZDPMTZSF IIW PH PH/NFUIZM

QZSSPMJEPO

Pakningsstørrelser:

&MJHBSE

GÌTJ

&MJHBSE

 NHPH NHGÌTJQBLOJOHTTU“SSFMTFSËFOQBLOJOH

CFTUÌFOEFBGUPGPSNTU“CUFCBLLFSJFOTLF%FOFOFCBLLFJOEF

IPMEFSFOGPSGZMEUTUFSJMQPMZQSPQZMFOJOKFLUJPOTTQS“KUF" FUMBOHU

TUFNQFMUJMTQS“KUF#PHFOQPTFU“SSFNJEEFM%FOBOEFOCBLLFJOEF

IPMEFSFOGPSGZMEUTUFSJMTQS“KUF# FOTUFSJMHBVHFLBOZMFPHFO

QPTFU“SSFNJEEFM

&MJHBSE

NHGÌTJFOQBLOJOHTTU“SSFMTFËFOQBLOJOHCFTUÌFOEF

BGUPGPSNTU“CUFCBLLFSJFOTLF%FOFOFCBLLFJOEFIPMEFSFO

GPSGZMEUTUFSJMQPMZQSPQZMFOJOKFLUJPOTTQS“KUF" FUMBOHUTUFNQFMUJM

TQS“KUF#PHFOQPTFU“SSFNJEEFM%FOBOEFOCBLLFJOEFIPMEFSFO

GPSGZMEUTUFSJMTQS“KUF# FOTUFSJMHBVHFLBOZMFPHFOQPTFU“SSF

NJEEFM

"MMFTUZSLFSPHQBLOJOHTTU“SSFMTFSFSJLLFO“EWFOEJHWJTNBSLFETG“SU

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

0SJGBSN"4 &OFSHJWFK 0EFOTF4

.BJMJOGP!PSJGBSNDPN

'PSZEFSMJHFSFPQMZTOJOHFSPNEFOOFNFEJDJOPHWFESFLMBNBUJPOFS

LBOEVIFOWFOEFEJHUJM0SJGBSN"4

7. Information til sundhedspersonale

Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale

Lad præparatet opnå stuetemperatur før brug.

Forbered patienten til injektionen først, og bland derefter præpara-

tet som angivet i følgende vejledning.

Trin 1:

¯COEFOZESFQPTFFMMFSCBLLF USLGPMJFOBGGSBEFUIK“SOF IWPSEFS

FSFOMJMMFCPCMF PHMHJOEIPMEFUQÌFUSFOUTUFE UPQPTFSFMMFSCBL

LFSJOEFIPMEFOEFTQS“KUF" GJHVS PHTQS“KUF# GJHVS 4NJE

QPTFSOFNFEU“SSFNJEEFMVE

Bemærk: Billederne af sprøjterne og kanylen viser ikke den faktiske

størrelse.

Trin 2:

'KFSOEFUCMÌLPSUFTUFNQFM(må ikke skrues løs)PHQSPQQFOQÌ

TQS“KUF# PHTNJEEFUVE GJHVS 4LSVGPSTJHUJHUEFUMBOHFIWJEF

FLTUSBTUFNQFMQÌEFOUJMCBHFWSFOEFHSÌQSPQJTQS“KUF# GJHVS 

Trin 3:

)PMETQS“KUF"JFOlodretQPTJUJPOGPSBUTJLSF BUEFSJLLFM“CFS

WTLFVE PHTLSVEFOLMBSFLBQQFBGTQS“KUF" GJHVS 'KFSOEFO

HSÌHVNNJLBQQFQÌTQS“KUF# GJHVS 4UEFUPTQS“KUFSTBN

NFOWFEBUTLVCCFPHESFKF JOEUJMEFTJEEFSGBTU GJHVS Må ikke

strammes for hårdt,BOZMFOWJMJLLFTJEEFLPSSFLUGBTU IWJTEFSFS

M“CFUWTLFVE

Trin 4:

Injicér det flydende indhold i sprøjte AJOEJTQS“KUF# EFSJOEFIPM

EFSMFVQSPSFMJOBDFUBU#MBOEQSQBSBUFUHSVOEJHUWFEforsigtigtBU

TLVCCFJOEIPMEFUJCFHHFTQS“KUFSGSFNPHUJMCBHFNFMMFNTQS“KUFSOF

DBHBOHFJBMU EFSIPMEFTJFOWBOESFUQPTJUJPOGPSBUPQOÌFO

FOTBSUFUCMBOEJOH GJHVS 4QS“KUFTZTUFNFUNÌJLLFC“KFT/ÌSPQM“T

OJOHFOFSHSVOEJHUCMBOEFU WJMEFOWSFWJTL“TNFEFOGBSWF EFSHÌS

GSBGBSWFM“TPWFSIWJEUJMCMFHHVM IWJMLFULBOPNGBUUFIWJEFOVBODFS

UJMCMFHHVM 

Bemærk: Præparatet skal blandes som beskrevet, og omrystning vil

IKKE blande præparatet tilstrækkeligt.

791840101

Document: 79184-01 Version: 1 Approved by: inv, 2012-07-03 14:19:01 Activated by: inv, 2012-07-03 14:19:31

30-10-2018

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes. FDA will no longer allow lead acetate to be used in certain hair coloring products based on data that demonstrate that there is no longer a reasonable certainty of no harm from the use of this color additive.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

1-10-2018

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Active substance: Icatibant acetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6432 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/054/02/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Active substance: Ulipristal Acetate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5779 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/5017

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5373 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/233/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3797 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl] acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3798 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/166/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Active substance: Ornithine phenylacetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2355 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/105/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety