Eligard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Eligard 22,5 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 22,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Eligard 22,5 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46977
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide om Eligard

®

.

3. Sådan bliver du behandlet med Eligard

®

.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Yderligere oplysninger.

7. Information til sundhedspersonale.

1. Virkning og anvendelse

t&MJHBSE

I“SFSUJMHSVQQFOBGEFTÌLBMEUFHPOBEPUSPQJOGSJHJWFOEF

IPSNPOFS%FOOFUZQFNFEJDJO INNFSOPHMFCFTUFNUFL“OTIPS

NPOFS UFTUPTUFSPO 

t&MJHBSE

BOWFOEFTUJMCFIBOEMJOHBGGSFNTLSFEFOIPSNPOG“MTPN

QSPTUBUBDBODFSIPTWPLTOFNOE

%VTLBMIBWF&MJHBSE

TPNFOJOETQS“KUOJOH%FUWJMOPSNBMUWSFFO

MHFFMMFSTZHFQMFKFSTLF EFSHJWFSJOETQS“KUOJOHFO

-HFOLBOHJWFEJH&MJHBSE

GPSOPHFUBOEFU4Q“SHMHFO

2. Det skal du vide om Eligard

®

Du må ikke få Eligard

®

:

tIWJTEVFSPWFSG“MTPNPWFSGPSMFVQSPSFMJOBDFUBU NFEJDJONFEMJH

OFOEFWJSLOJOHTPNEFUOBUVSMJHUGPSFLPNNFOEFIPSNPOHPOBEP

USPQJO FMMFSFUBGEF“WSJHFJOEIPMETTUPGGFS

tIWJTEVIBSGÌFUGKFSOFUUFTUJLMFSOFWFEPQFSBUJPO*TÌEBOOFUJMGMEF

G“SFS&MJHBSE

JLLFUJMFOZEFSMJHFSFOFEHBOHJTFSVNUFTUPTUFSPO

OJWFBVFU

tTPNFOFTUFCFIBOEMJOH IWJTEVIBSTZNQUPNFSNFEQSFTQÌSZH

NBSWFOFMMFSTWVMTUJSZHT“KMFO*TÌEBOOFUJMGMEFLBO&MJHBSE

LVO

BOWFOEFTJLPNCJOBUJPONFEBOEFONFEJDJONPEQSPTUBUBLSGU

tIWJTEVFSLWJOEFFMMFSCBSO

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig

med at behandle dig med Eligard

®

:

t)WJTEVIBSWBOEMBEOJOHTCFTWS%VTLBMJTÌUJMGMEFG“MHFTO“KFJ

EFG“STUFVHFSBGCFIBOEMJOHFO

t)WJTEFSPQTUÌSQSFTQÌSZHNBSWFOFMMFSWBOEMBEOJOHTCFTWS*GPS

CJOEFMTFNFECSVHBGBOESFMHFNJEMFSNFEMJHOFOEFWJSLOJOHTNF

LBOJTNFTPN&MJHBSE

FSEFSCMFWFUSBQQPSUFSFUUJMGMEFBGBMWPSMJHF

USZLQÌSZHNBSWFOPHJOETOWSJOHBGMFEFSFONFMMFNOZSFSOFPH

VSJOCMSFO TPNLBOG“SFUJMTZNQUPNFSQÌMBNNFMTFS)WJTTÌEBOOF

LPNQMJLBUJPOFSPQTUÌS C“STUBOEBSECFIBOEMJOHQÌCFHZOEFT

t)WJTEVPQMFWFSQMVETFMJHIPWFEQJOF PQLBTUOJOH OESFUNFOUBMUJM

TUBOEPHOPHMFHBOHFIKFSUFLPMMBQTJOEFOGPSUPVHFS FGUFSEVIBS

UBHFU&MJHBSE

TLBMEVLPOUBLUFMHFOFMMFSTVOEIFETQFSTPOBMFU

%FUUFFSTKMEOFUJMGMEF EFSLBMEFTQJUVJUSBQPQMFLTJ PHTPNFS

SBQQPSUFSFUGPSBOESFMHFNJEMFSNFEFOWJSLOJOHTNFLBOJTNF TPN

MJHOFS&MJHBSE

TWJSLOJOHTNFLBOJTNF

t)WJTEVIBSTVLLFSTZHF EJBCFUFTNFMMJUVT GPSI“KFEFCMPETVL

LFSWSEJFS %VC“SJTÌUJMGMEFVOEFST“HFTSFHFMNTTJHUVOEFS

CFIBOEMJOHFO

t#FIBOEMJOHNFE&MJHBSE

LBO“HFSJTJLPFOGPSLOPHMFCSVEQÌHSVOE

BGPTUFPQPSPTF OFETBULOPHMFUUIFE 

Komplikationer ved opstart af behandling

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ELIGARD

®

7,5 mg, 22,5 mg og 45 mg

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

-FVQSPSFMJOBDFUBU

0SJGBSN"4 &OFSHJWFK 0EFOTF4

5MG %FOOFJOEMHTTFEEFMCMFWTJETUSFWJEFSFURosendahls

*M“CFUBGEFOG“STUFCFIBOEMJOHTVHFFSEFSTPNSFHFMFOMJMMFTUJHOJOH

BGEFUNBOEMJHFL“OTIPSNPOUFTUPTUFSPOJCMPEFU%FUUFLBOG“SF

UJMFOGPSCJHÌFOEFGPSWSSJOHBGTZNQUPNFS TPNFSGPSCVOEFUNFE

TZHEPNNFO PHPHTÌOZFTZNQUPNFSLBOPQTUÌ%FUUFLBOJTSWSF

LOPHMFTNFSUFS WBOEMBEOJOHTGPSTUZSSFMTFS QSFTQÌSZHNBSWFOFMMFS

CMPEJVSJOFO%JTTFTZNQUPNFSGPSTWJOEFSOPSNBMU OÌSCFIBOEMJO

HFOGPSUTUUFT)WJTTZNQUPNFSOFJLLFGPSTWJOEFS C“SEVLPOUBLUF

MHFO

Hvis Eligard

®

ikke har en virkning

/PHMFQBUJFOUFSWJMIBWFUVNPSFS TPNJLLFFSG“MTPNNFGPSOFETBU

UFTUPTUFSPOOJWFBV

%VC“SLPOUBLUFMHFO IWJTEVG“MFS BUWJSLOJOHFOBG&MJHBSE

FSGPS

TWBH

%PQJOH&MJHBSE

TUÌSQÌEPQJOHMJTUFOPHLBONFEG“SFEJTLWBMJGJLBUJPO

WFETQPSUTLPOLVSSFODFS4Q“SHMHFO

Brug af anden medicin

'PSUMEFUBMUJEUJMMHFOFMMFSTVOEIFETQFSTPOBMFU IWJTEVCSVHFS

BOEFONFEJDJOFMMFSIBSCSVHUEFUGPSOZMJH%FUUFHMEFSPHTÌNFEJ

DJO TPNJLLFFSL“CUQÌSFDFQU NFEJDJOL“CUJVEMBOEFU OBUVSMHF

NJEMFS TUSLFWJUBNJOFSPHNJOFSBMFSTBNULPTUUJMTLVE

Graviditet og amning

&MJHBSE

FSJLLFCFSFHOFUUJMCSVHIPTLWJOEFS

Trafik- og arbejdssikkerhed

&MJHBSE

LBOIPTFOLFMUFHJWFCJWJSLOJOHFS USUIFE TWJNNFMIFEPH

TZOTGPSTUZSSFMTFS TPNLBOQÌWJSLFBSCFKETTJLLFSIFEFOPHFWOFOUJMBU

GSEFTTJLLFSUJUSBGJLLFO

3. Sådan bliver du behandlet med Eligard

®

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

&MJHBSE

 NHHJWFTÏOHBOHPNNÌOFEFO NFENJOESFBOEFUFS

BGUBMUNFEMHFO

%FOJOETQS“KUFEFPQM“TOJOHEBOOFSFUEFQPU TPNBGHJWFSMFVQSPSFMJ

OBDFUBUKWOUGPSEFMUJFONÌOFE

&MJHBSE

 NHHJWFTÏOHBOHIWFSNÌOFE NFENJOESFBOEFUFS

BGUBMUNFEMHFO

%FOJOETQS“KUFEFPQM“TOJOHEBOOFSFUEFQPU TPNBGHJWFSMFVQSPSFMJ

OBDFUBUKWOUGPSEFMUJNÌOFEFS

&MJHBSE

NHHJWFTÏOHBOHIWFSNÌOFE NFENJOESFBOEFUFS

BGUBMUNFEMHFO

%FOJOETQS“KUFEFPQM“TOJOHEBOOFSFUEFQPU TPNBGHJWFSMFVQSPSFMJ

OBDFUBUKWOUGPSEFMUJNÌOFEFS

Yderligere undersøgelser

7JSLOJOHFOBGCFIBOEMJOHNFE&MJHBSE

TLBMLPOUSPMMFSFTBGEJOMHF

WFEBUVOEFST“HFTZHEPNTUFHOPHWFEBUNÌMFNOHEFOBGQSPTUBUB

TQFDJGJLUBOUJHFO 14" JCMPEFU

Administrationsvej

&MJHBSE

WJMTEWBOMJHWJTHJWFTBGEJOMHFFMMFSFOTZHFQMFKFSTLF%F

WJMPHTÌUJMCFSFEFEFOGSEJHFPQM“TOJOH JPWFSFOTTUFNNFMTF NFE

Trin 5:

Hold sprøjterne lodret med sprøjte B nederst4QS“KUFSOFTLBMTJEEF

TJLLFSUTBNNFOLPCMFU5SLBMUEFUCMBOEFEFQSQBSBUJOEJTQS“KUF#

LPSU CSFETQS“KUF WFEBUUSZLLFTUFNQMFUJTQS“KUF"OFEPHUSLLF

TUFNQMFUJTQS“KUF#MJEUVE4LSVTQS“KUF"BG NFOTEFSGPSUTBUUSZL

LFTOFEQÌTUFNQMFUJTQS“KUF" 'JHVS 4“SHGPS BUEFSJLLFM“CFS

OPHFUQSQBSBUVE EBLBOZMFOJTÌGBMEJLLFWJMTJEEFLPSSFLUGBTU 

OÌSEFOTUUFTQÌBemærk: Der vil være små luftbobler i opløsnin-

gen. Dette er acceptabelt.

Trin 6:

)PMETQS“KUF#MPESFU'KFSOLBQQFOQÌEFOTUFSJMFLBOZMFWFEBUESFKF

EFO GJHVS 'BTUH“SLBOZMFOUJMFOEFOBGTQS“KUF# GJHVS WFE

GPSTJHUJHUBUTLVCCFLBOZMFOJOEPHESFKFEFO JOEUJMEFOTJEEFSGBTU

Må ikke strammes for hårdt5BHhættenBGLBOZMFOG“SBENJOJTUSB

UJPO

Trin 7:

&GUFSSFLPOTUJUVFSJOH"OWFOEFTTUSBLT EBPQM“TOJOHFOTWJTLPTJUFU

“HFTPWFSUJEKun til engangsbrug. Ubrugt opløsning skal kasseres.

Læs denne indlægsseddel grundigt før du begynder at bruge medicinen.(FNJOEMHTTFEMFO%VLBOGÌCSVHGPSBUMTFEFOJHFO4Q“SH

MHFOFMMFSTVOEIFETQFSTPOBMFU IWJTEFSFSNFSFEVWJMWJEF5BMNFEMHFOFMMFSTVOEIFETQFSTPOBMFU IWJTFOCJWJSLOJOHCMJWFSWSSF FMMFS

EVGÌSCJWJSLOJOHFS TPNJLLFFSOWOUIFS/ZFTUFJOEMHTTFEEFMLBOGJOEFTQÌXXXJOEMBFHTTFEEFMEL

Document: 79184-01 Version: 1 Approved by: inv, 2012-07-03 14:19:01 Activated by: inv, 2012-07-03 14:19:31

WFKMFEOJOHFOJQLU*OGPSNBUJPOUJMTVOEIFETQFSTPOBMFJTMVUOJOHFO

BGEFOOFJOEMHTTFEEFM )WJTEVTFMWMBWFSEFOGSEJHFPQM“TOJOH 

C“SEVSÌEG“SFEJHNFEMHFOGPSFOEFMUBMKFSFUJOGPSNBUJPOPN

GSFNHBOHTNÌEFO

/ÌSJOEIPMEFUJTQS“KUFOFSGSEJHCMBOEFU HJWFT&MJHBSE

TPNTVC

LVUBOJOETQS“KUOJOH JOKFLUJPOJVOEFSIVEFO *OETQS“KUOJOHJÌSFSOF

JOUSBBSUFSJFM FMMFSJWFOFSOF JOUSBWFO“T TLBMBCTPMVUVOEHÌT-JHF

TPNGPSBOESFMHFNJEMFS TPNJOETQS“KUFTTVCLVUBOU C“SJOKFLUJPOT

TUFEFUWBSJFSFTGSBHBOHUJMHBOH

-HFOLBOGPSUMMFEJH IWJMLFOEPTJTEVGÌSPHIWPSUJU EVTLBMIBWF

EFO&SEVJUWJWM TÌTQ“SHMHFOFMMFSTVOEIFETQFSTPOBMFU%FUFS

LVOMHFOEFSLBOOESFEPTJT

Hvis du har fået for meget Eligard

®

,POUBLUMHFOFMMFSTVOEIFETQFSTPOBMFU IWJTEVUSPSEVIBSGÌFUGPS

NFHFU&MJHBSE

%BJOETQS“KUOJOHFOTEWBOMJHWJTTLBMHJWFTBGEJOMHFFMMFSBOEFU

LWBMJGJDFSFUQFSTPOBMF GPSWFOUFTEFSJLLFPWFSEPTFSJOH)WJTEVBMMJ

HFWFMGÌSFOI“KFSFEPTJT WJMEJOMHFVOEFST“HFEJHPHHJWFEJHFO

QBTTFOEFCFIBOEMJOH

Hvis en dosis er glemt

4Q“SHMHFOFMMFSTVOEIFETQFSTPOBMFU IWJTEVUSPSEVNBOHMFSBUGÌ

FOEPTJT

Hvis behandlingen bliver stoppet

4Q“SHMHFOFMMFSBQPUFLFUIWJTEFSFSOPHFU EVFSJUWJWMPNFMMFS

G“MHFSEJHVTJLLFSQÌ

#FIBOEMJOHBGQSPTUBUBLSGUNFE&MJHBSE

FSTPNSFHFMMBOHWBSJH

#FIBOEMJOHFONÌEFSGPSJLLFBGCSZEFT TFMWPNTZNQUPNFSGPSCFESFT

FMMFSGPSTWJOEFSIFMU

)WJTCFIBOEMJOHNFE&MJHBSE

BGCSZEFTGPSUJEMJHU LBOEFSGPSF

LPNNFGPSWSSJOHBGTZNQUPNFS

%VNÌJLLFBGCSZEFCFIBOEMJOHFOG“SUJEVEFOBUIBWFLPOUBLUFU

MHFO

4. Bivirkninger

&MJHBSE

LBOTPNBMBOEFONFEJDJOHJWFCJWJSLOJOHFS NFOJLLFBMMF

GÌSCJWJSLOJOHFS

#JWJSLOJOHFS TPNFSCMFWFUTFUVOEFSCFIBOEMJOHNFE&MJHBSE

TLZM

EFTIPWFETBHFMJHUEFOTQFDJGJLLFWJSLOJOHBGEFUBLUJWFTUPGMFVQSP

SFMJOBDFUBU EWT“HOJOHPHSFEVLUJPOJNOHEFOBGWJTTFIPSNPOFS

%FIZQQJHTUFCJWJSLOJOHFSFSIFEFUVSF IPTDBBGQBUJFOUFSOF 

LWBMNF VUJMQBTIFEPHUSUIFEPHGPSCJHÌFOEFMPLBMJSSJUBUJPOQÌ

JOKFLUJPOTTUFEFU

Bivirkninger ved starten af behandlingen

*EFG“STUFVHFSBGCFIBOEMJOHFONFE&MJHBSE

LBOEVPQMFWFFO

GPSWSSJOHBGTZNQUPNFSOF GPSEJEFSJTUBSUFOOPSNBMUTLFSFOMJMMF

TUJHOJOHJEFUNBOEMJHFL“OTIPSNPOUFTUPTUFSPOJCMPEFU%JOMHF

LBOEFSGPSHJWFEJHFUQBTTFOEFBOUJBOESPHFO MHFNJEEFM EFS

INNFSWJSLOJOHFOBGUFTUPTUFSPO JTUBSUFOBGCFIBOEMJOHFOGPSBU

ENQFFWFOUVFMMFFGUFSWJSLOJOHFS TFPHTÌQLU%FUTLBMEVWJEFPN

&MJHBSE

,PNQMJLBUJPOFSWFEPQTUBSUBGCFIBOEMJOH 

Lokale bivirkninger

-PLBMFCJWJSLOJOHFS TPNFSCFTLSFWFUFGUFSJOKFLUJPONFE&MJHBSE

FSEFTBNNFTPNGPSBOESFMHFNJEMFS TPNPHTÌHJWFTTVCLVUBOU

MHFNJEMFS TPNJOKJDFSFTJVOEFSIVEFO .JMECSOEFOTWJFOVNJE

EFMCBSUFGUFSJOKFLUJPOFSNFHFUBMNJOEFMJH4UJLLFOEFG“MFMTFPH

TNFSUFFGUFSJOKFLUJPOFSBMNJOEFMJHMJHFTPNCMÌNSLFSQÌJOKFLUJ

POTTUFEFU3“ENFQÌJOKFLUJPOTTUFEFUFSSBQQPSUFSFUTPNFOBMNJOEF

MJHCJWJSLOJOH5JMUBHFOEFIÌSEIFEPHTÌSEBOOFMTFFSJLLFBMNJOEFMJHU

%JTTFMPLBMFCJWJSLOJOHFSFGUFSTVCLVUBOJOKFLUJPOFSNJMEFPHSBQ

QPSUFSFUTPNWSFOEFBGLPSUWBSJHIFE%FPQTUÌSJLLFJHFONFMMFN

IWFSJOKFLUJPO

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger GPSFLPNNFSIPTNFMMFNPHVEBG

QBUJFOUFS 

t#M“EOJOHGSBIVEPHTMJNIJOEFSPHCMÌNSLFSQHBGPSBOESJOHFSJ

CMPEFU GPSGÌCMPEQMBEFS ,POUBLUMHFFMMFSTLBEFTUVF

t#FTWJNFMTF LPMMBQT ,POUBLUTUSBLTMHFFMMFSTLBEFTUVF3JOHFWUIkke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger GPSFLPNNFSIPTGMFSFFOEVEBG

QBUJFOUFS 

t)FEFUVSF

t4QPOUBOFCM“EOJOHFSJIVEFOFMMFSJTMJNIJOEFSOF IVES“ENF

t5SUIFE #SOEFOQÌJOKFLUJPOTTUFEFU

t1SJLLFOEF TOVSSFOEFGPSOFNNFMTFSFMMFSG“MFMTFTM“TIFEJIVEFO

Almindelige bivirkninger GPSFLPNNFSIPTNFMMFNPHVEBG

QBUJFOUFS 

t#FUOEFMTFJOTFTWMH TZNQUPNFSTPNWFEGPSL“MFMTF 

t,WBMNF VUJMQBTIFE EJBSSÏ

t,M“F OBUMJHFTWFEFUVSF

t-FETNFSUFS TNFSUFSJBSNFPHCFO NVTLFMTNFSUFS

t6SFHFMNTTJHWBOEMBEOJOH PHTÌPNOBUUFO WBOEMBEOJOHTCFTWS 

TNFSUFGVMEWBOEMBEOJOH OFETBUNOHEFVSJO

tNIFEJCSZTUWWFU IWFMTFBGCSZTUFS GPSNJOETLFMTFBGUFTUJLMFS 

TNFSUFSJUFTUJLMFSOF VGSVHUCBSIFE

t6CFIBH TNFSUFQÌJOKFLUJPOTTUFEFU CMÌNSLFSQÌJOKFLUJPOT

TUFEFU TWJFQÌJOKFLUJPOTTUFEFU LVMEFSZTUFMTFS UJMGMEFBGWPMETPN

SZTUFONFEI“KGFCFS TWBHIFE

t'PSMOHFUCM“EOJOH OESJOHFSJCMPEWSEJFS

Ikke almindelige bivirkninger GPSFLPNNFSIPTNFMMFNPHVEBG

QBUJFOUFS 

t6SJOWFKTJOGFLUJPO MPLBMIVEJOGFLUJPO

t'PSWSSJOHBGTVLLFSTZHF EJBCFUFTNFMMJUVT 

t.BSFSJEU

t%FQSFTTJPO ,BOWSFFMMFSCMJWFBMWPSMJHU5BMNFEMHFO

t/FETBUTFYMZTU

t4WJNNFMIFE IPWFEQJOF OFETUUFMTFBGCFS“SJOHTG“MFMTF T“WOM“T

IFE TNBHTGPSTUZSSFMTFS OESFUMVHUFTBOT

t'PSI“KUCMPEUSZL5BMNFEMHFO'PSI“KUCMPEUSZLTLBMCFIBOEMFT

.FHFUGPSI“KFUCMPEUSZLFSBMWPSMJHU

t4WJNNFMIFE FWUCFTWJNFMTFQHBMBWUCMPEUSZL

t4OVF ÌOEFO“E

t'PSTUPQQFMTF NVOEU“SIFE EZTQFQTJ GPSE“KFMTFTCFTWSNFETZNQ

UPNFSQÌNUIFE NBWFTNFSUFS PQTU“E LWBMNF PQLBTU CSO

EFOEFG“MFMTFJNBWFO PQLBTUOJOH

t,MBNIFE “HFUTWFEUFOEFOT

t3ZHTNFSUFS NVTLFMLSBNQFS

t)NBUVSJ CMPEJVSJOFO ,POUBLUMHFO

t#MSFTQBTNFS GPSWSSFUIZQQJHWBOEMBEOJOH

t#FTWSNFEBUMBEFWBOEFUFWUWBOEMBEOJOHTTUPQ5BMNFEMHFO

t'PSTU“SSFMTFBGCSZTUWWIPTNOE JNQPUFOT VCFIBHJUFTUJLMFSOF

t,M“FQÌJOKFLUJPOTTUFEFU

t4M“WIFE TNFSUF GFCFS

t7HUTUJHOJOH

Sjældne bivirkninger GPSFLPNNFSIPTNFMMFNPHVEBG

QBUJFOUFS 

t6OPSNBMFVGSJWJMMJHFCFWHFMTFS

t-VGUBGHBOHGSBUBSNFO PQTU“E

t)ÌSUBC VETMU

t#SZTUTNFSUFS

t4ÌSEBOOFMTFQÌJOKFLUJPOTTUFEFU

t"MNFOTM“KIFE UFOEFOTUJMCFUOEFMTF JOGFLUJPOFS JTSIBMTCFUO

EFMTFPHGFCFSQHBGPSBOESJOHFSJCMPEFU GPSGÌIWJEFCMPEMFHF

NFS ,BOCMJWFBMWPSMJHU)WJTEVGÌSGFCFS TLBMEVTUSBLTLPOUBLUF

MHF

Meget sjældne bivirkninger GPSFLPNNFSIPTGSSFFOEVEBG

QBUJFOUFS 

t/FLSPTF WWTE“E QÌJOKFLUJPOTTUFEFU

&MJHBSE

LBOIFSVEPWFSHJWFCJWJSLOJOHFS TPNEVOPSNBMUJLLFNS

LFSOPHFUUJM%FUESFKFSTJHPNOESJOHFSJWJTTFMBCPSBUPSJFQS“WFS 

GFLTCMPEQS“WFSIFSVOEFSLPMFTUFSPM TPNJHFOCMJWFSOPSNBMF OÌS

CFIBOEMJOHFOPQI“SFS

Andre bivirkninger

"OESFCJWJSLOJOHFS TPNFSCFTLSFWFUJMJUUFSBUVSFOJGPSCJOEFMTFNFE

CFIBOEMJOHNFEMFVQSPSFMJO EFUBLUJWFTUPGJ&MJHBSE

FS“EFNFS

PQIPCOJOHBGWTLFJWW TPNG“SFSUJMPQTWVMNFOBGIOEFSPH

G“EEFS CMPEQSPQJMVOHFSOF TPNHJWFSTZNQUPNFSTPNÌOEFO“E 

ÌOEFESUTCFTWSPHCSZTUTNFSUFS IKFSUFCBOLFO EVCMJWFSPQNSL

TPNQÌ BUEJUIKFSUFTMÌS NVTLFMTWLLFMTF LVMEFHZTOJOHFS TWJN

NFMIFE VETMU TWLLFUIVLPNNFMTFPHTZOTGPSTUZSSFMTFS/FETBU

LOPHMFWW PTUFPQPSPTF LBOGPSWFOUFTFGUFSMBOHWBSJHCFIBOEMJOH

NFE&MJHBSE

PHSJTJLPFOGPSLOPHMFCSVEWJMTUJHF

5BMNFEMHFOFMMFSBQPUFLFU IWJTFOCJWJSLOJOHFSHFOFSFOEFFMMFS

CMJWFSWSSF FMMFSIWJTEVGÌSCJWJSLOJOHFS TPNJLLFFSOWOUIFS

#JWJSLOJOHFSTPNJLLFFSOWOUIFS C“SJOECFSFUUFTUJM-HFNJE

EFMTUZSFMTFO TÌWJEFOPNCJWJSLOJOHFSLBOCMJWFCFESF%VFMMFSEJOF

QÌS“SFOEFLBOTFMWJOECFSFUUFCJWJSLOJOHFSEJSFLUFUJM-HFNJEEFMTUZ

SFMTFO%VGJOEFSTLFNBPHWFKMFEOJOHVOEFSCJWJSLOJOHFSQÌ-HF

NJEEFMTUZSFMTFOTOFUTUFEXXXNFMEFOCJWJSLOJOHEL

5. Opbevaring

t0QCFWBS&MJHBSE

VUJMHOHFMJHUGPSC“SO

t0QCFWBS&MJHBSE

JL“MFTLBC ¡$ 

t0QCFWBS&MJHBSE

JPSJHJOBMCFIPMEFS UUUJMMVLLFU EBEFUFSG“M

TPNUGPSGVHU

t#SVHJLLF&MJHBSE

FGUFSEFOVEM“CTEBUP EFSTUÌSQÌQBLOJOHFO

)WJTQBLOJOHFOFSNSLFUNFE&91CFUZEFSEFUBUVEM“CTEBUPFOFS

EFOTJETUFEBHJEFOBOG“SUFNÌOFE

"GMFWFSBMUJENFEJDJOSFTUFSQÌBQPUFLFU"GIFOTZOUJMNJMK“FUNÌEV

JLLFTNJEFNFEJDJOSFTUFSJBGM“CFU UPJMFUUFUFMMFSTLSBMEFTQBOEFO

6. Yderligere oplysninger

Eligard

®

, 7,5 mg, 22,5 mg eller 45 mg, 1 forfyldt sprøjte med pulver

til injektionsvæske, opløsning indeholder:

-FVQSPSFMJOBDFUBU

1 forfyldt sprøjte med solvens indeholder:

1PMZ %-MBDUBUDPHMZDPMTZSF IIW PH PH/NFUIZM

QZSSPMJEPO

Pakningsstørrelser:

&MJHBSE

GÌTJ

&MJHBSE

 NHPH NHGÌTJQBLOJOHTTU“SSFMTFSËFOQBLOJOH

CFTUÌFOEFBGUPGPSNTU“CUFCBLLFSJFOTLF%FOFOFCBLLFJOEF

IPMEFSFOGPSGZMEUTUFSJMQPMZQSPQZMFOJOKFLUJPOTTQS“KUF" FUMBOHU

TUFNQFMUJMTQS“KUF#PHFOQPTFU“SSFNJEEFM%FOBOEFOCBLLFJOEF

IPMEFSFOGPSGZMEUTUFSJMTQS“KUF# FOTUFSJMHBVHFLBOZMFPHFO

QPTFU“SSFNJEEFM

&MJHBSE

NHGÌTJFOQBLOJOHTTU“SSFMTFËFOQBLOJOHCFTUÌFOEF

BGUPGPSNTU“CUFCBLLFSJFOTLF%FOFOFCBLLFJOEFIPMEFSFO

GPSGZMEUTUFSJMQPMZQSPQZMFOJOKFLUJPOTTQS“KUF" FUMBOHUTUFNQFMUJM

TQS“KUF#PHFOQPTFU“SSFNJEEFM%FOBOEFOCBLLFJOEFIPMEFSFO

GPSGZMEUTUFSJMTQS“KUF# FOTUFSJMHBVHFLBOZMFPHFOQPTFU“SSF

NJEEFM

"MMFTUZSLFSPHQBLOJOHTTU“SSFMTFSFSJLLFO“EWFOEJHWJTNBSLFETG“SU

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

0SJGBSN"4 &OFSHJWFK 0EFOTF4

.BJMJOGP!PSJGBSNDPN

'PSZEFSMJHFSFPQMZTOJOHFSPNEFOOFNFEJDJOPHWFESFLMBNBUJPOFS

LBOEVIFOWFOEFEJHUJM0SJGBSN"4

7. Information til sundhedspersonale

Følgende oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale

Lad præparatet opnå stuetemperatur før brug.

Forbered patienten til injektionen først, og bland derefter præpara-

tet som angivet i følgende vejledning.

Trin 1:

¯COEFOZESFQPTFFMMFSCBLLF USLGPMJFOBGGSBEFUIK“SOF IWPSEFS

FSFOMJMMFCPCMF PHMHJOEIPMEFUQÌFUSFOUTUFE UPQPTFSFMMFSCBL

LFSJOEFIPMEFOEFTQS“KUF" GJHVS PHTQS“KUF# GJHVS 4NJE

QPTFSOFNFEU“SSFNJEEFMVE

Bemærk: Billederne af sprøjterne og kanylen viser ikke den faktiske

størrelse.

Trin 2:

'KFSOEFUCMÌLPSUFTUFNQFM(må ikke skrues løs)PHQSPQQFOQÌ

TQS“KUF# PHTNJEEFUVE GJHVS 4LSVGPSTJHUJHUEFUMBOHFIWJEF

FLTUSBTUFNQFMQÌEFOUJMCBHFWSFOEFHSÌQSPQJTQS“KUF# GJHVS 

Trin 3:

)PMETQS“KUF"JFOlodretQPTJUJPOGPSBUTJLSF BUEFSJLLFM“CFS

WTLFVE PHTLSVEFOLMBSFLBQQFBGTQS“KUF" GJHVS 'KFSOEFO

HSÌHVNNJLBQQFQÌTQS“KUF# GJHVS 4UEFUPTQS“KUFSTBN

NFOWFEBUTLVCCFPHESFKF JOEUJMEFTJEEFSGBTU GJHVS Må ikke

strammes for hårdt,BOZMFOWJMJLLFTJEEFLPSSFLUGBTU IWJTEFSFS

M“CFUWTLFVE

Trin 4:

Injicér det flydende indhold i sprøjte AJOEJTQS“KUF# EFSJOEFIPM

EFSMFVQSPSFMJOBDFUBU#MBOEQSQBSBUFUHSVOEJHUWFEforsigtigtBU

TLVCCFJOEIPMEFUJCFHHFTQS“KUFSGSFNPHUJMCBHFNFMMFNTQS“KUFSOF

DBHBOHFJBMU EFSIPMEFTJFOWBOESFUQPTJUJPOGPSBUPQOÌFO

FOTBSUFUCMBOEJOH GJHVS 4QS“KUFTZTUFNFUNÌJLLFC“KFT/ÌSPQM“T

OJOHFOFSHSVOEJHUCMBOEFU WJMEFOWSFWJTL“TNFEFOGBSWF EFSHÌS

GSBGBSWFM“TPWFSIWJEUJMCMFHHVM IWJMLFULBOPNGBUUFIWJEFOVBODFS

UJMCMFHHVM 

Bemærk: Præparatet skal blandes som beskrevet, og omrystning vil

IKKE blande præparatet tilstrækkeligt.

791840101

Document: 79184-01 Version: 1 Approved by: inv, 2012-07-03 14:19:01 Activated by: inv, 2012-07-03 14:19:31

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

20-4-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Rising Health, LLC]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvPAK]

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CORTISONE ACETICUM (Cortisone Acetate) Pellet [Boiron]

CORTISONE ACETICUM (Cortisone Acetate) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvPAK]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

Cetrotide (Merck Serono Europe Limited)

Cetrotide (Merck Serono Europe Limited)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1751 of Thu, 22 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Active substance: Rusalatide acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1252 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/221/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Active substance: Zinc acetate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 1132 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed