Eletap

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Eletap 40 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Eletap 40 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 59333
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Eletap 40 mg filmovertrukne tabletter

Eletriptan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Eletap

3. Sådan skal du tage Eletap

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Eletap indeholder det aktive stof eletriptan.

Eletap tilhører en gruppe lægemidler, der

kaldes for serotoninreceptoragonister.

Serotonin er et stof, der findes naturligt i

hjernen, og som virker sammentrækkende på

blodkarrene.

Eletap kan anvendes til behandling af

hovedpinefasen af migræne med eller uden

aura hos voksne. Før migrænehovedpinen

starter, kan du eventuelt have en fase,

der kaldes for aura, og som kan omfatte

synsforstyrrelser, følelsesløshed og

taleforstyrrelser.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Eletap

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Eletap:

– Hvis du er allergisk over for eletriptan

eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Eletap (angivet i afsnit 6).

– Hvis du har alvorlig lever- eller

nyresygdom.

– Hvis du har moderat til svært forhøjet

blodtryk eller ubehandlet let forhøjet

blodtryk.

– Hvis du nogensinde har haft

hjerteproblemer, f.eks. hjertetilfælde,

hjertekramper (angina), hjertesvigt

eller betydelige hjerterytmeforstyrrelser

(arytmi), midlertidig og pludselig

forsnævring af en af kranspulsårerne.

– Hvis du har dårligt blodomløb (perifer

vaskulær sygdom).

– Hvis du nogensinde har haft et

slagtilfælde (selv et mildt slagtilfælde,

der kun varede i nogle minutter eller

timer).

– Hvis du har taget ergotamin eller

ergotaminlignende medicin (herunder

methysergid) inden for 24 timer før eller

efter indtagelse af Eletap.

Hvis du tager andre lægemidler med et

navn, der ender på ’-triptan’ (for eksempel

sumatriptan, rizatriptan, naratriptan,

zolmitriptan, almotriptan og frovatriptan).

Hvis noget af ovennævnte gør sig gældende

for dig, skal du kontakte lægen, inden du

tager Eletap.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før

du tager Eletap:

• Hvis du har sukkersyge.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Eletap

efter aftale med lægen.

Amning

Du bør ikke amme i 24 timer efter indtagelse

af dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Eletap eller migrænen i sig selv kan gøre

dig søvnig. Dette lægemiddel kan også gøre

dig svimmel. Du skal derfor undlade at føre

motorkøretøj og betjene maskiner, når du

har et migræneanfald, eller efter du har

taget din medicin.

Eletap indeholder lactose og farvestoffet

Sunset Yellow FCF (Orange yellow S)

(E110)

Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

Farvestoffet Sunset Yellow FCF (Orange

yellow S) (E110) kan medføre allergiske

reaktioner.

3. Sådan skal du tage Eletap

Tag altid Eletap nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte

doseringsmuligheder kan følges med dette

præparat.

Voksne

Du kan tage dette lægemiddel på et

hvilket som helst tidspunkt, efter at

migrænehovedpinen er startet, men det er

bedst at tage det så hurtigt som muligt.

Du bør dog kun tage Eletap i løbet af

hovedpinefasen af din migræne. Du

bør ikke tage dette lægemiddel for at

forebygge et migræneanfald.

• Den sædvanlige startdosis er én 40 mg

tablet.

• Tabletten skal synkes hel sammen med et

glas vand.

• Hvis den første tablet ikke lindrer din

migræne, skal du ikke tage en tablet mere

mod samme anfald.

• Hvis den første tablet lindrer migrænen,

og migrænen vender tilbage, kan du tage

en tablet mere. Du skal dog vente to timer

efter indtagelse af den første tablet, før

du tager en tablet mere.

• Du må ikke tage mere end 80 mg (2 x 40

mg tabletter) i løbet af 24 timer.

• Fortæl det til lægen, hvis du ikke opnår

lindring med en dosis på én 40 mg tablet –

lægen vil eventuelt øge dosen til to 40 mg

tabletter til fremtidige anfald.

Brug til børn og unge under 18 år

Eletap bør ikke anvendes til børn og unge

under 18 år.

Ældre

Eletap bør ikke anvendes til ældre over 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Dette lægemiddel kan anvendes af personer

med milde eller moderate nyreproblemer. Hos

sådanne patienter anbefales en startdosis på

20 mg, og den totale daglige dosis bør ikke

overskride 40 mg. Lægen vil fortælle dig,

hvilken dosis du skal tage.

06-2017

P465431-1

• Hvis du ryger eller bruger

nikotinafvænningsprodukter.

• Hvis du er en mand og over 40 år.

• Hvis du er en kvinde og har været i

overgangsalderen.

• Hvis du eller nogen i din familie lider

af forkalkning af hjertets kranspulsårer

(koronararteriesygdom).

• Hvis du nogensinde har fået at vide, at du

kan have en øget risiko for hjertesygdom,

skal du drøfte dette med lægen, før du

bruger Eletap.

Gentagen brug af migrænemedicin

Hvis du bruger Eletap eller anden medicin

til behandling af migræne gentagne gange

over flere dage eller uger, kan det forårsage

kronisk, daglig hovedpine. Fortæl det til

lægen, hvis du oplever dette, da det kan

være nødvendigt at stoppe behandlingen for

en periode.

Brug af anden medicin sammen med Eletap

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du tager Eletap sammen med visse

andre lægemidler, kan det resultere i

alvorlige bivirkninger.

Brug ikke Eletap, hvis:

• Du har taget ergotamin eller

ergotaminlignende medicin (herunder

methysergid) inden for 24 timer før eller

efter indtagelse af Eletap.

• Du tager andre lægemidler med et navn,

der ender på ’-triptan’ (for eksempel

sumatriptan, rizatriptan, naratriptan,

zolmitriptan, almotriptan og frovatriptan).

Visse lægemidler kan påvirke Eletaps

virkning, eller Eletap kan nedsætte

virkningen af andre lægemidler, der tages på

samme tid. Disse lægemidler omfatter:

• Lægemidler til behandling af

svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol og

itraconazol).

• Lægemidler til behandling af

bakterieinfektioner (f.eks. erythromycin,

clarithromycin og josamycin).

• Lægemidler til behandling af aids og hiv

(f.eks. ritonavir, indinavir og nelfinavir).

Fortæl det til lægen, inden du starter på

behandling med eletriptan, hvis du tager

visse lægemidler mod depression og andre

psykiske forstyrrelser (såkaldte SSRI’er

(selektive serotoningenoptagshæmmere)

eller SNRI’er (serotonin- og

noradrenalingenoptagshæmmere)). Disse

lægemidler kan øge risikoen for at udvikle

serotoninsyndrom, hvis de samtidig tages

med visse lægemidler mod migræne. Du kan

finde flere oplysninger om symptomerne på

serotoninsyndrom i afsnit 4, ”Bivirkninger”.

Brug af Eletap sammen med mad og drikke

Eletap kan bruges før eller efter mad og

drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Nedsat leverfunktion

Dette lægemiddel kan anvendes af personer

med milde eller moderate leverproblemer.

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos

patienter med mildt til moderat nedsat

leverfunktion.

Hvis du har taget for meget Eletap

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har taget mere af Eletap, end der

står i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas).

Medbring medicinpakningen, også

selvom der ikke er flere tabletter tilbage.

Overdosering af Eletap kan give bivirkninger

såsom højt blodtryk og hjerteproblemer.

Hvis du har glemt at tage Eletap

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal

du tage den, så snart du kommer i tanke

om det, medmindre det snart er tid til

den næste dosis. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Eletap

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring

112 eller søg omgående læge.

Alvorlige bivirkninger

• Pludseligt hvæsende vejrtrækning,

vejrtrækningsbesvær, hævelse af

øjenlåg, ansigt eller læber, udslæt

eller kløe (især hvis det påvirker hele

kroppen), da det kan være et tegn på en

overfølsomhedsreaktion.

• Smerter eller sammensnørende

fornemmelse i brystet, som kan optræde

i svær grad og berøre svælget. Dette

kan være symptomer på problemer med

blodforsyningen til hjertet (iskæmisk

hjertesygdom).

• Tegn og symptomer på serotoninsyndrom.

Disse omfatter rastløshed, hallucinationer

(at se eller høre ting, der ikke er der),

manglende koordinationsevne, hurtigt

hjerteslag, øget kropstemperatur, hurtige

ændringer i blodtrykket og overaktive

reflekser.

Andre mulige bivirkninger omfatter:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

• Smerter, strammen eller trykken i brystet,

hjertebanken, hurtigere puls. Kan blive

alvorligt. Hvis du får meget hurtig og

uregelmæssig puls eller bliver utilpas

eller besvimer, skal du kontakte læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Svimmelhed, fornemmelse af, at rummet

snurrer rundt (vertigo), hovedpine,

søvnighed, nedsat følesans eller

smerteopfattelse, for højt blodtryk.

• Mundtørhed, strammen i halsen.

• Mavesmerter, kvalme (mavegener og

opkastningsfornemmelser).

• Rygsmerter, muskelsmerter,

muskelsvækkelse.

• Varmefølelse, kulderystelser, øget

svedtendens, snurren eller andre abnorme

fornemmelser i huden, rødmen, smerter.

• Svien og irritation i svælget (pharyngitis).

• Kraftløshed og svaghed.

• Betændelse i næsehulernes slimhinder

med tilstoppet næse, forkølelse med

rindende næse samt nyse og kløe.

• Sure opstød, halsbrand.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

behandlede):

• Vejrtrækningsbesvær, åndenød. Kan være

eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Gaben.

• Hævelse af ansigt eller hænder og fødder,

betændelse i tungen, hududslæt, kløe.

• Øget følsomhed over for berøring eller

smerte (hyperæstesi), langsomme eller

usikre bevægelser, rysten, sløret tale.

• Fremmedfølelse over for sig selv

(depersonalisation), depression,

usædvanlig tankegang, opstemthed,

forvirring, perioder med fuldstændig

passivitet (stupor), almen utilpashed,

søvnløshed (insomni), rastløshed, uro.

• Manglende appetit, smagsforstyrrelser,

tørst.

• Nedslidning af leddene (slidgigt),

knoglesmerter, ledsmerter.

• Hyppig vandladning,

vandladningsproblemer, forøget

urinmængde, diarré.

• Synsforstyrrelser, øjensmerter,

lysfølsomhed, tørre eller rindende øjne.

• Øresmerter, ringen for ørerne (tinnitus).

• Dårligt blodomløb (perifer vaskulær

sygdom).

• Luftvejssygdom.

• Urinvejssygdom.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

• Chok, astma, nældefeber (urticaria),

hudsygdomme, hævelse af tungen.

• Hals- eller luftvejsinfektion, hævede

lymfekirtler.

• Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du

får meget langsom puls eller bliver utilpas

eller besvimer, skal du kontakte læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Følelsesmæssig skrøbelighed

(humørsvingninger).

• Ledbetændelse, muskelsvaghed,

muskeltrækninger.

• Forstoppelse, betændelse i spiserøret, sure

opstød.

• Brystsmerter, kraftige eller langvarige

menstruationer.

• Øjeninfektion (konjunktivitis).

• Stemmeforandringer.

Der er desuden indberettet følgende

bivirkninger: besvimelse, højt blodtryk,

tyktarmsbetændelse, opkastning, hjerne-

eller blodkarrelaterede hændelser,

utilstrækkelig blodgennemstrømning

i hjertet, iltmangel, hjertetilfælde,

hjertekramper.

Din læge vil eventuelt tage regelmæssige

blodprøver for at teste forøgede niveauer af

leverenzymer eller blodforandringer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige

forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato,

der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Eletap indeholder:

– Aktivt stof: 40 mg eletriptan (som

eletriptanhydrobromidmonohydrat).

– Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Mikrokrystallinsk

cellulose, lactosemonohydrat,

croscarmellosenatrium,

magnesiumstearat.

Filmovertræk: Lactosemonohydrat,

hypromellose, titandioxid (E 171),

triacetin, Sunset Yellow FCF (Orange

yellow S) (E 110).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Orange, runde, bikonvekse, filmovertrukne

tabletter, præget med ”40” på den ene side

med en diameter på 8,2 mm.

Pakningsstørrelser:

6, 12 og 18 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Eletap svarer til Eletriptan Teva.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

juni 2017.