Duofaxin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Duofaxin 75 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 75 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Duofaxin 75 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39249
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Venlafaxin AGP 75 mg depottabletter

Venlafaxin AGP 150 mg depottabletter

Venlafaxin AGP 225 mg depottabletter

Venlafaxin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Venlafaxin AGP til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Venlafaxin AGP

Sådan skal De tage Venlafaxin AGP

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Venlafaxin AGP er et antidepressivum, som tilhører en gruppe medicin, der kaldes serotonin- og

noradrenalin-reuptake-hæmmere (SNRI’er). Det er en gruppe medicin, der anvendes til at behandle

depression og andre lidelser, såsom angstlidelser. Det menes, at personer, som er deprimerede og/eller

angste, har et lavere niveau af serotonin og noradrenalin i hjernen. Man forstår endnu ikke til bunds,

hvordan antidepressiva virker, men de kan hjælpe ved at øge niveauet af serotonin og noradrenalin i

hjernen.

Venlafaxin AGP er en behandling til voksne med depression. Venlafaxin AGP er også en behandling

til voksne med følgende angstlidelse: Socialfobi (frygt for eller undgåelse af sociale situationer). Det

er vigtigt at behandle depression eller angstlidelser, for at De kan få det bedre. Hvis lidelsen ikke

behandles, kan det ske, at Deres lidelse ikke forsvinder, og at den bliver mere alvorlig og vanskeligere

at behandle.

Lægen kan have givet Dem Venlafaxin AGP for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE VENLAFAXIN AGP

Tag ikke Venlafaxin AGP

-

hvis De er overfølsom (allergisk) over for venlafaxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Venlafaxin AGP.

hvis De også tager eller inden for de sidste 14 dage har taget nogen form for medicin, der

kaldes irreversible monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), som bruges til behandling af

depression eller Parkinsons sygdom. Hvis De tager en irreversibel MAO-hæmmer sammen med

anden medicin, herunder også Venlafaxin AGP, kan det give alvorlige eller endda livstruende

bivirkninger. De skal desuden vente i mindst 7 dage, efter at De er holdt op med at tage

Venlafaxin

AGP,

før

De

tager

en

MAO-hæmmer

(se

også

afsnittene

”Serotoninsyndrom” og ”Brug af anden medicin”).

Vær ekstra forsigtig med at tage Venlafaxin AGP

hvis De tager anden medicin, som sammen med Venlafaxin AGP kan øge risikoen for at udvikle

serotoninsyndrom (se afsnittet ”Brug af anden medicin”).

hvis De har problemer med at synke eller forstyrrelser i mave eller tarm, som nedsætter evnen til

at synke eller til at lade føden passere normalt gennem tarmsystemet

hvis De har problemer med øjnene, såsom visse typer grøn stær (forhøjet tryk i øjet).

hvis De har eller har haft højt blodtryk.

hvis De har eller har haft hjerteproblemer.

hvis De har eller har haft kramper.

hvis De har eller har haft et lavt natriumindhold i blodet (hyponatriæmi).

hvis De har tendens til at få blå mærker eller til nemt at bløde (tidligere blødningslidelser), eller

hvis De tager anden medicin, der kan øge blødningsrisikoen.

hvis Deres kolesteroltal stiger.

hvis De eller nogen i Deres familie tidligere har eller har haft mani eller bipolær affektiv

sindslidelse (følelse af at være eksalteret eller euforisk).

hvis De har eller har haft en aggressiv adfærd.

Venlafaxin AGP kan medføre en følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille.

Fortæl det til lægen, hvis det sker for Dem.

Hvis nogen af disse forhold passer på Dem, skal De tale med Deres læge, før De tager Venlafaxin

AGP.

Tanker om selvmord eller forværring af Deres depression eller angst

Hvis De har en depression og/eller lider af angst, kan De nogle gange have selvmordstanker eller

tanker om at skade Dem selv. Disse tanker kan blive værre, når De starter med at tage antidepressiv

medicin, da det tager tid, før medicinen virker, sædvanligvis omkring 14 dage, men nogle gange

længere.

De vil være mere tilbøjelig til at tænke sådan:

hvis De tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på Dem selv.

- hvis De er ung. Oplysninger fra kliniske undersøgelser har vist, at der var en øget risiko for

selvmordsadfærd hos unge mennesker (under 25 år) med psykiatriske lidelser, der blev

behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis De på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på Dem selv,

bør De

straks kontakte Deres læge eller hospitalet.

Det kan være, De synes, det er en hjælp at tale med en nær ven eller pårørende

om, at De er

deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. De kan eventuelt bede dem om

at fortælle Dem, hvis de synes, at Deres depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver

bekymrede over ændringer i Deres opførsel.

Mundtørhed

Der er set rapporteret om mundtørhed hos 10% af de patienter, som får venlafaxin. Dette kan forøge

risikoen for karies. De skal derfor være specielt omhyggelig med Deres tandhygiejne.

Anvendelse til børn og unge under 18 år

Venlafaxin AGP må normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. De skal også vide, at

patienter under 18 år har en øget risiko for at få bivirkninger, såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker

og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de tager denne type

lægemidler. Trods dette kan Deres læge vælge at ordinere Venlafaxin AGP til patienter under 18 år,

fordi han/hun beslutter, at det er i deres interesse. Hvis Deres læge har ordineret Venlafaxin AGP til en

patient under 18 år, og De gerne vil tale om dette, skal De henvende Dem til Deres læge. I de tilfælde

hvor patienten er under 18 år, skal De fortælle det til lægen, hvis nogen af de oven for nævnte

symptomer udvikler sig eller bliver værre. Desuden er der – hvad angår vækst, modning samt hjernens

og den adfærdsmæssige udvikling – ingen viden om Venlafaxin AGP sikkerhed hos patienter under 18

år, der tager medicinen over længere tid.

Brug af anden medicin

Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Deres læge afgør, om De kan tage Venlafaxin AGP sammen med anden medicin.

De må ikke begynde eller holde op med at tage medicin, ej heller medicin, som ikke er købt på recept,

samt naturlægemidler, før De har spurgt Deres læge eller på apoteket.

Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere): Se afsnittet ”Det skal De vide, før De

begynder at tage Venlafaxin AGP”

Serotoninsyndrom:

Serotoninsyndrom, en potentielt livstruende tilstand (se afsnittet ”Bivirkninger”), kan

forekomme ved behandling med Venlafaxin AGP, navnlig når det tages sammen med anden

medicin. Eksempler på sådan medicin er bl.a.:

triptaner (anvendes mod migræne)

medicin til behandling af depression, f.eks. SNRI, SSRI’er, tricyklisk medicin eller

medicin med lithium

medicin med linezolid, et antibiotikum til behandling af infektioner

medicin med moclobemid, en reversibel MAO-hæmmer til behandling af depression

medicin med sibutramin (anvendes til vægttab)

medicin med tramadol (et smertestillende middel)

produkter med perikon (også kaldet hypericum perforatum, et naturlægemiddel eller

urtemedicin, som bruges til at behandle mild depression)

produkter med tryptofan (anvendes mod søvnproblemer og depression)

Tegn og symptomer på serotoninsyndrom kan omfatte en kombination af følgende:

Rastløshed, hallucinationer, manglende koordination, hurtig puls, forhøjet kropstemperatur, hurtige

ændringer i blodtrykket, overaktive reflekser, diarré, koma, kvalme, opkastning. Søg straks læge, hvis

De tror, De er ved at få serotoninsyndrom.

Følgende medicin kan også indvirke på Venlafaxin AGP og skal bruges med forsigtighed. Det er især

vigtigt at nævne det over for Deres læge eller apoteket, hvis De tager medicin, der indeholder:

ketoconazol (et svampedræbende lægemiddel)

haloperidol eller risperidon (til behandling af psykiatriske lidelser)

metoprolol (en betablokker til behandling af højt blodtryk og hjerteproblemer)

Brug af Venlafaxin AGP sammen med mad og drikke

Venlafaxin AGP skal tages sammen med mad (se afsnit 3 ”Sådan skal De tage Venlafaxin AGP”).

Undgå at drikke alkohol, mens De tager Velafaxin AGP.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

De skal straks fortælle det til Deres læge, hvis De bliver gravid eller har planer om at blive gravid. De

må kun bruge Venlafaxin AGP, efter at De har drøftet de mulige fordele og risici for Deres ufødte

barn med Deres læge.

Hvis De tager Venlafaxin AGP, når De er gravid, skal De fortælle det til Deres jordemoder og/eller

læge, da Deres barn kan have symptomer, når det fødes. Disse symptomer starter normalt i de første

24 timer, efter at barnet er født. De kan f.eks. være, at barnet ikke spiser rigtigt og har

åndedrætsproblemer. Hvis Deres barn har disse symptomer, når det fødes, og De er bekymret, skal De

kontakte Deres læge og/eller jordemoder, som vil kunne rådgive Dem.

Venlafaxin AGP kan gå over i modermælken. Der er en risiko for påvirkning af barnet. De skal derfor

diskutere det med Deres læge, og han/hun vil beslutte, om De bør holde op med at amme eller stoppe

behandlingen med Venlafaxin AGP.

Trafik- og arbejdssikkerhed

De må ikke køre bil eller arbejde med værktøj eller maskiner, før De ved, hvordan Venlafaxin AGP

påvirker Dem.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Venlafaxin AGP

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DE TAGE VENLAFAXIN AGP

Tag altid Venlafaxin AGP nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på

apoteket.

Den normalt anbefalede startdosis til behandling af depression og socialfobi er

75 mg dagligt. Denne dosis kan gradvist øges af lægen til 150 mg dagligt, og hvis det er nødvendigt,

op til en maksimal dosis på 375 mg dagligt ved depression. Den maksimale dosis ved socialfobi er 225

mg/dag.

Tag Venlafaxin AGP på omtrent samme tidspunkt hver dag, enten om morgenen eller om aftenen.

Venlafaxin AGP skal synkes hele sammen med væske og må ikke deles, knuses, tygges eller opløses..

Venlafaxin AGP skal tages sammen med mad.

Hvis De har lever- eller nyreproblemer, skal De tale med Deres læge, fordi Deres Venlafaxin AGP-

dosis eventuelt skal ændres.

De må ikke holde op med at tage Venlafaxin AGP uden først at tale med Deres læge (se afsnittet

”Hvis De holder op med at tage Venlafaxin AGP”).

Hvis De har taget for mange Venlafaxin AGP depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket straks, hvis De har taget flere Venlafaxin AGP

depottabletter, end der står her eller flere end lægen har foreskrevet, og De af denne grund føler Dem

utilpas. Tag æsken med..

Symptomerne på mulig overdosering kan være hurtigt hjerteslag, ændringer i bevidsthedsniveau

(varierende fra søvnighed til koma), sløret syn, kramper eller anfald og opkastning.

Hvis De har glemt at tage Venlafaxin AGP

Hvis De glemmer at tage en dosis, skal De tage den hurtigst muligt. Hvis det næsten er tid til næste

dosis, skal De dog springe den glemte dosis over og kun tage en enkelt dosis som normalt. De må ikke

tage mere end den daglige mængde Venlafaxin AGP, som De har fået ordineret, på én dag.

Hvis De holder op med at tage Venlafaxin AGP

De må ikke holde op med at tage Deres behandling eller reducere dosis uden lægens anvisning, heller

ikke hvis De har det bedre. Hvis Deres læge mener, at De ikke længere har brug for Venlafaxin AGP,

kan han/hun bede Dem reducere Deres dosis langsomt, før De helt holder op med behandlingen. Det er

kendt, at der er opstået bivirkninger, når personer er holdt op med at bruge Venlafaxin AGP, navnlig

når de pludseligt er holdt op med Venlafaxin AGP, eller når dosis reduceres for hurtigt. Nogle

patienter kan opleve symptomer såsom træthed, svimmelhed, uklarhed, hovedpine, søvnløshed,

mareridt, mundtørhed, appetitløshed, kvalme, diarré, nervøsitet, agitation, konfusion, ringen for

ørerne, prikken i huden eller sjældent følelse af elektrisk stød, svækkelse, sveden, kramper eller

influenza-lignende symptomer.

Deres læge fortæller Dem, hvordan De gradvist skal holde op med Venlafaxin AGP-behandlingen.

Hvis De oplever et af disse eller andre symptomer, der er generende, skal De bede Deres læge om råd

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Venlafaxin AGP kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bliv ikke bekymret, hvis du opdager en tablet i din afføring, når du tager Venlafaxin AGP. Hele vejen

gennem tarmsystemet udløses venlafaxin langsomt fra tabletten. Tabletkapslen forbliver uopløst og

udskilles med afføringen. Derfor har du fået din venlafaxindosis selv om tabletkapslen er synlig.

Allergiske reaktioner

Tag ikke mere Venlafaxin AGP, hvis der opstår noget af det følgende. Fortæl det straks til lægen, eller

tag til nærmeste skadestue.

Trykken for brystet, hvæsende åndedræt, problemer med at synke eller åndedrætsproblemer.

Hævelse af ansigt, hals, hænder eller fødder.

Følelse af nervøsitet eller angst, svimmelhed, dunkende fornemmelse, pludselig rødme af huden

og/eller en varm fornemmelse.

Kraftigt udslæt, kløe eller nældefeber (hævede pletter i rød eller bleg hud, der ofte klør).

Alvorlige bivirkninger

Hvis De bemærker nogen af de følgende tegn, kan De have brug for omgående lægehjælp:

Hjerteproblemer, såsom hurtig eller uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk.

Øjenproblemer, såsom sløret syn, udvidede pupiller.

Nerveproblemer, såsom svimmelhed, sovende fornemmelse, bevægelsesforstyrrelse, kramper

eller anfald.

Psykiatriske problemer, såsom hyperaktivitet og opstemthed.

Abstinenser (se afsnittet ”Sådan skal De tage Venlafaxin AGP, Hvis De holder op med at tage

Venlafaxin AGP”).

Fuldstændig liste over bivirkninger

Hyppigheden af bivirkningerne (sandsynligheden for at de opstår) inddeles som følger:

Meget almindelig

Påvirker flere end 1 ud af 10 patienter

Almindelig

Påvirker 1 til 10 patienter ud af 100

Ikke almindelig

Påvirker 1 til 10 patienter ud af 1.000

Sjælden

Påvirker 1 til 10 patienter ud af 10.000

Ikke kendt

Hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra forhåndenværende data

Blodsygdomme

Ikke almindelig:

Blå mærker, sort, tjæreagtig afføring (faeces) eller blod i afføringen, hvilket

kan være et tegn på indre blødning

Ikke kendt:

Nedsat antal trombocytter i blodet, hvilket fører til øget risiko for blå mærker

eller blødning, blodforstyrrelser, som kan medføre øget risiko for infektion

Stofskifte/ernæring

Almindelig:

Vægttab, forhøjet kolesterol

Ikke almindelig:

Vægtøgning

Ikke kendt:

Lette ændringer i blodets indhold af leverenzymer, nedsat natriumniveau i

blodet, kløen, gul hud eller øjne, mørk urin, forkølelseslignende symptomer,

som kan være symptom på betændelse i leveren (hepatitis), forvirring,

overdreven indtagelse af vand (kendt som SIADH), unormal produktion af

modermælk

Nervesystemet

Meget almindelig

Mundtørhed, hovedpine

Almindelig:

Unormale drømme, nedsat libido, svimmelhed, øget muskeltonus, søvnløshed,

nervøsitet, sovende fornemmelse, mathed, rystelser, forvirring, følelse af at

være adskilt fra (uden for) sig selv og virkeligheden

Ikke almindelig:

Manglende følelse eller emotion, hallucinationer, ufrivillige

muskelbevægelser, ophidselse, svækket koordination og balance

Sjælden:

En følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille,

kramper eller anfald, følelse af at være eksalteret eller euforisk

Ikke kendt:

Høj temperatur med stive muskler, forvirring eller ophidselse, svedtendens,

eller hvis De oplever rykvise muskelbevægelser, som De ikke kan kontrollere.

Det kan være symptomer på en alvorlig tilstand kendt som malignt

neuroleptisk syndrom. Euforiske fornemmelser, døsighed, vedholdende

hurtige øjenbevægelser, klodsethed, rastløshed, en følelse af at være fuld,

svedtendens eller stive muskler, hvilket er symptomer på serotoninsyndrom:

desorientering og forvirring ofte ledsaget af hallucinationer (delirum).

Stivhed, spasmer og ufrivillige muskelbevægelser, tanker om at gøre skade på

sig selv eller slå sig selv ihjel

Sanseforstyrrelser

Almindelig:

Sløret syn

Ikke almindelig:

Ændret smagsfornemmelse, ringen for ørerne

Ikke kendt:

Alvorlige smerter i øjnene og nedsat eller sløret syn

Hjerte- eller kredsløbslidelser

Almindelig:

Forhøjet blodtryk, rødme, hjertebanken

Ikke almindelig:

Svimmelhed (især, når man rejser sig for hurtigt), besvimelse, hurtigt

hjerteslag

Ikke kendt:

Fald i blodtrykket, unormalt, hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag, som kan

føre til besvimelse

Luftvejssygdomme

Almindelig:

Gaben

Ikke kendt:

Hoste, hvæsen, stakåndethed og høj temperatur, hvilket er symptomer på en

betændelseslignende tilstand (inflammation) i lungerne i forbindelse med en

stigning i antallet af hvide blodlegemer (pulmonær eosinophili)

Fordøjelsesforstyrrelser

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig:

Nedsat appetit, forstoppelse, opkastning

Ikke almindelig:

Skæren tænder, diarré

Hudlidelser

Meget almindelig

Svedtendenser (også nattesved)

Ikke almindelig:

Udslæt, unormalt hårtab

Ikke kendt:

Hududslæt, som kan føre til alvorlig blæredannelse og afskalning af huden,

kløe, let udslæt

Knogler, led og muskler

Ikke kendt:

Uforklarlige muskelsmerter, ømhed eller slaphed (rhabdomyolyse)

Urinvejslidelser

Almindelig:

Problemer med at lade vandet, hyppigere vandladning

Ikke almindelig:

Ude af stand til at lade vandet

Reproduktive og seksuelle forstyrrelser

Almindelig:

Abnorm sædafgang/orgasme (mænd), manglende orgasme, erektil dysfunktion

(impotens), uregelmæssigheder omkring menstruationen som f.eks. forøget

blødning eller forøget, uregelmæssig blødning

Ikke almindelig:

Abnorm orgasme (kvinder)

Kroppen som helhed

Almindelig:

Svækkelse (asteni), kuldegysninger

Ikke almindelig:

Overfølsomhed over for sollys

Ikke kendt:

Opsvulmet ansigt eller tunge, stakåndethed eller vejrtrækningsbesvær, ofte

med udslæt på huden (dette kan være en alvorlig allergisk reaktion)

Venlafaxin AGP kan give bivirkninger, som De måske ikke bemærker, såsom blodtryksstigniner eller

unormal puls, lette ændringer i blodets indhold af leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mere

sjældne tilfælde kan Venlafaxin AGP reducere funktionen af trombocytter i blodet, hvilket forhøjer

risikoen for blå mærker eller blødning. Det kan derfor ske, at Deres læge vil tage blodprøver fra tid til

anden, især hvis De har taget Venlafaxin AGP i lang tid.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre.

De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Venlafaxin AGP efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30ºC.

Blistre: Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Plastbeholder: Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Venlafaxin AGP indeholder

Aktivt stof: Venlafaxin.

Hver depottablet indeholder 75 mg, 150 mg eller 225 mg venlafaxin (som hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Mannitol (E421), povidon K-90, macrogol 400, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid

vandfri silica, magnesiumstearat.

Tabletfilm: Celluloseacetat, macrogol 400, hypromellose, lactosemonohydrat, titandioxid (E171),

triacetin..

Venlafaxin AGPs udseende og pakningsstørrelse

Hvide, runde depottabletter.

Venlafaxin AGP fås i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 og 500 tabletter og i

plastbeholder med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 og 500 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

A Generic Pharmaceutical AB

Kalendegatan 25

SE-211 35 Malmö

SVERIGE

Fremstiller:

Laboratorios LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), SPANIEN

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Medlemslandets navn

Lægemidlets navn

Danmark

Faxiprol (75/150/225) {translator’s note: in

Denmark: Venlafaxin AGP}

Finland

Venlafaxine AGP 75/150/225 mg depotabletti

Norge

Venlafaxine AGP 75/150/225 mg depotabletter

Slovakiet

Faxiprol 37,5/75/150/225

Slovenien

Faxiprol 37, 5/75/150/225 mg Tableta s podaljšanim

sproščanjem

Spain

Zarelis retard 75/150/225 mg comprimidos de

Iiberación prolongada

Sverige

Venlafaxine AGP 37,5/75/150/225 mg depottabletter

Tjekkiet

Faxiprol 37,5/75/150/225

Tyskland

Venlafaxin - ratiopharm 75/150/225 mg

Retardtabletten

Ungarn

Faxiprol 37,5/75/150/225 mg retard tabletta

Østrig

Venaxibene 75/150/225 mg, Retardtabletten

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2009

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety