Doxazosin "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Doxazosin "Sandoz" 4 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Doxazosin "Sandoz" 4 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 38916
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Doxazosin Sandoz, 4 mg, depottabletter

Doxazosin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Doxazosin Sandoz til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Doxazosin Sandoz

Sådan skal du tage Doxazosin Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Doxazosin Sandoz depottabletter tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes alfablokkere.

Det anvendes til behandling af:

højt blodtryk

symptomer, der skyldes forstørret prostata hos mænd.

Hos patienter, der tager dette lægemiddel til behandling af højt blodtryk (hypertension), fungerer det

ved at afslappe blodkarrene, således at blodet nemmere kan løbe igennem dem. Dette er med til at

sænke blodtrykket.

Hos patienter med forstørret prostata anvendes dette lægemiddel til behandling af

vandladningsproblemer og/eller hyppig vandladning. Dette er almindeligt hos patienter med forstørret

prostata (benign prostatahyperplasi). Lægemidlet fungerer ved at afslappe musklen omkring

blæreåbningen og prostata, således at urinen lettere kan løbe igennem.

Lægen kan have givet dig Doxazosin Sandoz for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DOXAZOSIN SANDOZ

Tag ikke Doxazosin Sandoz:

hvis du er overfølsom (allergisk) over for doxazosin, beslægtede quinazoliner som f.eks.

prazosin eller terazosin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Doxazosin Sandoz depottabletter

(se pkt. 6).

hvis du tidligere har haft en form for blokering af fordøjelseskanalen.

hvis du har forstørret prostata i kombination med tilstopning af de øvre urinveje, kroniske

urinvejsinfektioner eller blæresten.

hvis du lider af manglende blærekontrol (udspilet blære), manglende urinproduktion eller

nyresvigt.

hvis du ammer.

hvis du bliver behandlet for forstørret prostata og har lavt blodtryk.

hvis du har eller har haft et fald i blodtrykket, når du rejser dig op, hvilket medfører

svimmelhed, svaghed eller besvimelse, eller hvis dette tidligere har været tilfældet for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge, før du tager dette lægemiddel:

hvis du lider af en leversygdom.

hvis du lider af en hjertesygdom.

hvis du skal opereres for grå stær (uklar øjenlinse).

hvis du er gravid eller forsøger at blive det.

hvis du tager anden medicin

Der kan forekomme svimmelhed, svaghed og i sjældne tilfælde besvimelse, især når du lige er

begyndt at tage dette lægemiddel. Du bør derfor være forsigtig i begyndelsen af behandlingen og

undgå situationer, som kan medføre skader, hvis disse symptomer opstår.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug af anden medicin sammen med Doxazosin Sandoz

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Inden du begynder at tage dette lægemiddel, er det

særligt vigtigt at nævne følgende:

Lægemidler, der anvendes mod rejsningsproblemer (f.eks. sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Hvis du tager disse lægemidler sammen med Doxazosin Sandoz, kan dit blodtryk falde.

Lægemidler mod højt blodtryk (antihypertensiva).

Brug af alfablokkere mod forhøjet blodtryk eller forstørret prostata kan i nogle tilfælde medføre

svimmelhed eller ørhed, hvilket kan skyldes, at blodtrykket falder, når du rejser dig for hurtigt. Disse

symptomer er også set hos nogle patienter, der har fået alfablokkere mod impotens (erektil

dysfunktion). Du skal have regelmæssig daglig behandling med alfablokkere, før du kan begynde at få

andre lægemidler mod impotens, for at nedsætte risikoen for sådanne symptomer.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, må du kun tage Doxazosin Sandoz efter aftale med lægen. Lægemidlets

sikkerhed under graviditet er ikke undersøgt i tilstrækkelig grad.

Du må ikke tage Doxazosin Sandoz, hvis du ammer (se pkt. 2 "Tag ikke Doxazosin Sandoz").

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vær forsigtig, hvis du kører bil eller betjener maskiner. Tabletterne kan påvirke arbejdssikkerheden

og evnen til at færdes sikkert i trafikken, især i starten af behandlingen. De kan medføre svaghed eller

svimmelhed. Hvis tabletterne påvirker dig, skal du undlade at køre bil eller betjene maskiner, og du

skal straks kontakte din læge.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE DOXAZOSIN SANDOZ

Tag altid Doxazosin Sandoz nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den anbefalede dosis er 4 mg, der tages som en enkelt daglig dosis.

Din læge øger muligvis dosis til 8 mg én gang dagligt. Dette er maksimumdosis af Doxazosin Sandoz

4 mg depottabletter.

Doxazosin Sandoz er en depottablet. Det aktive stof er indeholdt i en ikke-absorberbar skal, som er

specielt udviklet til at frigive det aktive stof over en længere periode. Når tabletten er slugt, frigives

doxazosin langsomt fra tabletten i kroppen, indtil tabletten er tom.

Da den tomme tablet udskilles fra kroppen med afføringen, kan du lejlighedsvis se noget i afføringen,

der ligner en tablet. Dette må forventes, og du skal ikke blive bekymret.

Indgivelsesmåde:

Tabletterne må ikke tygges, deles eller knuses.

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.

Tabletterne kan tages sammen med eller uden mad.

Børn og unge:

Dette lægemiddel anbefales ikke til patienter under 18 år.

Hvis du har taget for mange Doxazosin Sandoz depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Doxazosin Sandoz, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du tager for mange tabletter på én gang, kan du blive dårlig. Det kan være farligt at tage mange

tabletter på én gang. Søg øjeblikkeligt læge eller tag ind på den nærmeste skadestue.

Hvis du har glemt at tage Doxazosin Sandoz

Der er ingen grund til bekymring. Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du blot springe den

pågældende dosis over. Fortsæt derefter med at tage tabletterne som normalt.

Hvis du holder op med at tage Doxazosin Sandoz

Det er vigtigt at blive ved med at tage tabletterne. Du må kun ændre dosis eller holde op med at tage

tabletterne efter aftale med lægen.

Vent ikke med at gå til lægen, til alle tabletterne er brugt.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Doxazosin Sandoz kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle af disse bivirkninger kan være alvorlige:

Hvis noget af følgende forekommer, skal du holde op med at tage lægemidlet og øjeblikkeligt søge

læge eller tage ind på den nærmeste skadestue:

allergiske reaktioner som f.eks. hiven efter vejret, åndenød, ekstrem svimmelhed eller kollaps,

hævelser i ansigt eller svælg eller alvorligt udslæt med røde pletter eller blærer

smerter i brystet, høj eller uregelmæssig puls, hjertetilfælde eller slagtilfælde

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene og kløe som følge af leverproblemer

usædvanlige blå mærker eller blødninger som følge af et lavt antal blodplader.

Disse bivirkninger er ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede) eller

sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede).

Andre bivirkninger:

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

luftvejs- og urinvejsinfektioner

svimmelhed, hovedpine, søvnighed

kraftig eller hurtig puls

lavt blodtryk

fald i blodtrykket, når personen rejser sig op, hvilket kan medføre svimmelhed, svaghed eller

besvimelse

en snurrende fornemmelse

kløe

åndenød, tilstoppet eller løbende næse (rhinitis)

bronkitis, hoste

mavesmerter, fordøjelsesbesvær, mundtørhed, kvalme/opkastning

rygsmerter, muskelsmerter

smertefuld og hyppig vandladning, manglende kontrol over vandladningen (inkontinens)

svaghed, brystsmerter, influenzalignende symptomer, hævede hænder, ankler eller fødder.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

appetitløshed, øget appetit

urinsyregigt

angst, depression, søvnbesvær

nedsat følsomhed i huden, besvimelse, rystelser (tremor)

ringen eller støj for ørerne

næseblod

forstoppelse, diarré, luft i maven, opkastning, mave-tarm-katar

unormale leverværdier

hududslæt

ledsmerter

blodholdig urin, besværet eller smertefuld vandladning, ændret vandladningshyppighed

svigtende/manglende evne til at opnå penisrejsning

smerter

vægtøgning.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

lavt antal hvide blodlegemer

uro, nervøsitet

snurren eller ændret følsomhed i hænder og fødder

tågesyn

nedsat puls

rødme

åndedrætsbesvær eller hiven efter vejret

hårtab, violette pletter på huden, kløende hududslæt

muskelkramper, muskelsvaghed

vandladningsforstyrrelser, hyppig vandladning, øget urinproduktion, natlig vandladning

(nykturi)

brystforstørrelse hos mænd

vedvarende smertefuld rejsning af penis. Søg omgående lægehjælp.

træthed, almen utilpashed, hævelse af huden.

Hyppighed ikke kendt:

smagsforstyrrelser

bagvendt sædafgang, hvor sæden føres tilbage i blæren i stedet for ud igennem urinrøret

(retrograd ejakulation)

en bestemt komplikation, som kan opstå under operation mod grå stær (Intraoperative Floppy

Iris Syndrome, se også pkt. 2 "Vær ekstra forsigtig med at tage Doxazosin Sandoz").

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som

ikke

er medtaget i denne

indlægsseddel. Du

eller

dine

pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Doxazosin Sandoz utilgængeligt for børn.

Brug ikke Doxazosin Sandoz efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter indeholder:

Aktivt stof: doxazosin. Hver tablet indeholder 4 mg doxazosin (som mesilat).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Macrogol 200

Macrogol 900

Butylhydroxytoluen (E 321)

Mikrokrystallinsk cellulose

Povidon K 30

α-Tocopherol (E 307)

Kolloid vandfri silica

Natriumstearylfumarat.

Overtræk:

Metacrylsyreethylacrylatcopolymer (1:1), dispersion 30 %

Kolloid silica

Macrogol (1300-1600)

Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter er hvide, runde, bikonvekse tabletter mærket "DL".

Doxazosin Sandoz 4 mg depottabletter er pakket i blisterpakninger.

Blisterpakningerne er pakket i æsker med 14, 28, 30, 56, 98, 100 eller 500 tabletter (kun til

hospitalsbrug).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S.

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke- Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

HEXAL

POLSKA Sp. Z o.o., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland.

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

England

Colixil XL 4 mg Prolonged-release Tablets

Danmark

Doxazosin Sandoz

Spanien

Doxazosina Neo 4 mg comprimidos de liberación prolongada EFG

Holland

Doxazosine Sandoz retard 4 mg, tabletten met verlengde afgifte

Polen

DoxaLEK

Sverige

Doxazosin Sandoz

Denne indlægsseddel blev senest ændret

6. juli 2017

24-9-2018

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6230 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5099 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4865

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4712 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Active substance: infliximab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3215 of Wed, 23 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4647

Europe -DG Health and Food Safety