Doltard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Doltard 10 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Doltard 10 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13801
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Doltard

®

10 mg, 30 mg, 60 mg og 100 mg depottabletter

Morphinsulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Doltard til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Doltard

3. Sådan skal du tage Doltard

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Doltard er et smertestillende lægemiddel til behandling af kroniske, stærke smerter.

Lægen kan have givet dig Doltard for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DOLTARD

Tag ikke Doltard hvis du

er overfølsom over for morphin eller morphinlignende medicin (opioider) eller et eller

flere af de øvrige indholdsstoffer

er i behandling med anden morphinlignende medicin

har nedsat tarmfunktion eller hvis du har forstoppelse

har vejrtrækningsproblemer, svær astma eller lungesygdom

har alvorlig nedsat leverfunktion

har eller får pludselige, voldsomme mavesmerter

Vær ekstra forsigtig med at tage Doltard

Du skal være opmærksom på, at du kan blive fysisk og psykisk afhængig af Doltard, og at

virkningen af Doltard kan være nedsat efter lang tids brug.

Tal med din læge inden du tager Doltard, hvis du

har besvær med vejrtrækningen

har hjerteflimmer eller meget hurtig puls

får pludselige mavesmerter

har nedsat lever- og/eller nyrefunktion

har kronisk forstoppelse eller anden forstyrrelse i tarmfunktionen

har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag mod kraniet)

har krampeanfald

har epilepsi, da morphin øger risikoen for anfald

har galdevejssygdomme

har betændelse i bugspytkirtlen

har et alkoholmisbrug

har nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom)

lider af forstørret blærehalskirtel

har for lavt stofskifte (myxødem)

har for lavt blodtryk

har bevidsthedsforstyrrelser

er ældre

Hvis du er aktiv sportsudøver, skal du være opmærksom på, at Doltard er optaget på

dopinglisten.

Hvis du skal have foretaget operation, skal du oplyse, at du er i behandling med Doltard.

Doltard kan påvirke resultatet af en blod- eller urinprøvekontrol.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder:

medicin mod kramper (chloralhydrat)

muskelafslappende medicin

beroligende medicin (phenobarbital, benzodiazepiner)

medicin mod psykoser (phenothiaziner)

anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (opioider)

medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)

MAO-hæmmere, som anvendes mod Parkinsons sygdom og svær depression; der skal

gå 14 dage mellem behandling med MAO-hæmmere og Doltard

medicin mod infektion (rifampin)

visse typer medicin mod mavesår og for meget mavesyre. Du bør vente mindst 2 timer

mellem indtagelse af denne type medicin og Doltard

Brug af Doltard sammen med mad og drikke

Du kan tage Doltard i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Hvis du drikker alkohol, mens du tager Doltard, kan du føle dig mere søvnig eller øge

risikoen for alvorlige bivirkninger, såsom overfladisk vejrtrækning med risiko, for at

åndedrættet ophører, eller bevidstløshed. Det anbefales ikke at drikke alkohol, mens du

tager Doltard.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du skal undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention.

Hvis du er gravid, må du kun tage Doltard efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Doltard, da Doltard går over i modermælken. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Doltard - især i

begyndelsen af behandlingen og ved stigning af dosis - virker sløvende og kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Doltard

Doltard 10 mg, 30 mg og 60 mg indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DOLTARD

Tag altid Doltard efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag depottabletterne hele med rigelig væske.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

30 mg – 100 mg hver 12. time. Følg lægens anvisning.

Ældre

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Doltard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Doltard, end der står her,

eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er hæmmet vejrtrækning, meget små pupiller, sygelig søvnighed,

som kan udvikle sig til en bedøvelsesagtig tilstand eller koma. Slappe arme og ben,

smerter, feber, nyresvigt, kold og klam hud, langsom puls og lavt blodtryk. Alvorlig

overdosering kan medføre åndedrætsstop, hjertestop eller død.

Hvis du har glemt at tage Doltard

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Doltard

Kontakt lægen hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Doltard. Du

må ikke afbryde behandlingen brat, da du kan få abstinenssymptomer (f.eks. svedudbrud,

uro, rastløshed, opkastning, kramper, irritabilitet, kvalme, diaré, mave- eller ledsmerter).

4. BIVIRKNINGER

Doltard kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Hæmmet vejrtrækning (kan være alvorlig ved høje doser); sløvhed;

døsighed; hovedpine; forstoppelse; kvalme; opkastning; mundtørhed; humørsvingninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Stikkende og prikkende fornemmelse i huden; uklarhed; svimmelhed; små

pupiller; vejrtrækningsbesvær (følelse af kramper og sammensnøring af luftrør); nedsat

hosterefleks; smerter og ubehag fra øverste del af mave-tarmkanalen; diaré;

vandladningsbesvær; udslæt; nældefeber; kløe; øget svedtendens; rygsmerter;

appetitløshed; urinvejsinfektion; kraftesløshed; kulderystelser; feber; væskeophobning;

depression; forvirring; søvnløshed; adfærdsændring; forbigående hallucinationer; mareridt

(især hos ældre).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Øget tryk i kraniet pga. blødninger eller skader i hovedet; besvimelse; kvalme,

opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng; pludseligt hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed

(allergisk reaktion); væske i lungerne.

Spædbørn af mødre, der har fået morphin, kan få abstinenssymptomer i form af

opkastninger, hyperaktivitet, irritabilitet, rastløshed, stoppet næse, øget appetit, rysten,

kramper og skinger gråd.

Ikke alvorlige: Hjertebanken; smagsforstyrrelse; urinvejskramper; opstemthed; angst;

ophidselse; slaphed; rysten; kramper; muskelstivhed; svimmelhed ved pludselig ændring

fra liggende/siddende til stående stilling på grund af blodtryksfald; synsforstyrrelser; psykisk

og fysisk afhængighed; nedsat sexlyst; impotens; manglende menstruation;

ansigtsrødmen; galdevejskramper; utilpashed; nedsat virkning af medicinen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen.

Ikke alvorlige: Langsom puls; hurtig puls; astmaanfald hos overfølsomme; for højt

blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Høje doser kan medføre kramper og smerter, som ikke kan fjernes med yderligere

morphin.

Doltard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer

sig om ændringer i visse laboratorieprøver, som forhøjede levertal og øget udskillelse af et

hormon (ADH).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Doltard utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Doltard ved almindelig temperatur.

Brug ikke Doltard efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Doltard 10 mg, 30 mg, 60 mg eller 100 mg depottabletter indeholder

Aktivt stof: Morphinsulfat.

Øvrige indholdsstoffer:

10 mg, 30 mg og 60 mg: Hydroxyethylcellulose, hypromellose (E 464), lactosemonohydrat,

magnesiumstearat (E 470b), povidon (E 1201), propylenglycol (E 1520) og talcum (E

553b).

100 mg: Hydroxyethylcellulose, hypromellose (E 464), magnesiumstearat (E 470b),

methylcellulose (E 464), povidon (E 1201), propylenglycol (E 1520) og talcum (E 553b).

Farvestoffer:

10 mg: Titandioxid (E 171).

30 mg: Riboflavin (E 101) og titandioxid (E 171).

60 mg: Indigotin (E 132) og titandioxid (E 171).

100 mg: Rød jernoxid (E 172) og titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Doltard 10 mg er hvide, runde depottabletter.

Doltard 30 mg er gule, runde depottabletter.

Doltard 60 mg er blå, runde depottabletter.

Doltard 100 mg er brune, runde depottabletter.

Doltard findes i pakningsstørrelser à 20 og 100 stk. Ikke alle styrker er nødvendigvis

markedsført i alle pakningsstørrelser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2011

19-4-2018

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-4-2018

MORPHINE SULFATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

MORPHINE SULFATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MORPHINE SULFATE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

MORPHINE SULFATE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ARYMO ER (Morphine Sulfate) Tablet, Film Coated, Extended Release [Egalet US Inc.]

ARYMO ER (Morphine Sulfate) Tablet, Film Coated, Extended Release [Egalet US Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

MORPHINE SULFATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

MORPHINE SULFATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Extended Release [American Health Packaging]

MORPHINE SULFATE Tablet, Extended Release [American Health Packaging]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MORPHINE SULFATE Capsule, Extended Release [Par Pharmaceutical Inc.]

MORPHINE SULFATE Capsule, Extended Release [Par Pharmaceutical Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Extended Release [Par Pharmaceutical]

MORPHINE SULFATE Tablet, Extended Release [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

MORPHINE SULFATE Solution [SpecGx LLC]

MORPHINE SULFATE Solution [SpecGx LLC]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

MORPHINE SULFATE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

MORPHINE SULFATE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Extended Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc. ]

MORPHINE SULFATE Tablet, Extended Release [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc. ]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

Morphine

Morphine

Morphine is used to treat severe pain. Morphine belongs to a class of drugs known as opioid (narcotic) analgesics. It works in the brain to change how your body feels and responds to pain.

US - RxList

24-1-2018

Meperidine

Meperidine

Meperidine is used to help relieve moderate to severe pain. It may also be used before and during surgery or other procedures. Meperidine belongs to a class of drugs known as opioid (narcotic) analgesics and is similar to morphine. It works in the brain to change how your body feels and responds to pain.

US - RxList

19-1-2018

EU/3/17/1963 (Professor Pascale De Lonlay)

EU/3/17/1963 (Professor Pascale De Lonlay)

EU/3/17/1963 (Active substance: Hydroxychloroquine sulphate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)384 of Fri, 19 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/177/17

Europe -DG Health and Food Safety

11-1-2018

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Extended Release [SpecGx LLC]

MORPHINE SULFATE Tablet, Extended Release [SpecGx LLC]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

Easotic (VIRBAC S.A.)

Easotic (VIRBAC S.A.)

Easotic (Active substance: Hydrocortisone aceponate, Miconazole (as nitrate form), Gentamicin (as sulphate form)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9112 of Fri, 22 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-12-2017

MORPHINE SULFATE Solution [Paddock Laboratories, LLC]

MORPHINE SULFATE Solution [Paddock Laboratories, LLC]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

MORPHINE SULFATE Solution [VistaPharm, Inc.]

MORPHINE SULFATE Solution [VistaPharm, Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

Reyataz (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Reyataz (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Reyataz (Active substance: atazanavir sulphate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)8697 of Wed, 13 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/494/WS/1193

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [St Marys Medical Park Pharmacy]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

MORPHINE SULFATE Suppository [Paddock Laboratories, LLC]

MORPHINE SULFATE Suppository [Paddock Laboratories, LLC]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

Dilaudid vs. Avinza

Dilaudid vs. Avinza

Dilaudid (hydromorphone hydrochloride) and Dilaudid Injection (also termed Dilaudid HP) and Avinza (morphine sulfate) are opioid analgesic used for control of moderate to severe pain.

US - RxList

7-11-2017

MORPHINE SULFATE Capsule, Extended Release [Impax Generics]

MORPHINE SULFATE Capsule, Extended Release [Impax Generics]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

MORPHINE SULFATE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

MORPHINE SULFATE Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

MORPHINE SULFATE Solution [Precision Dose Inc.]

MORPHINE SULFATE Solution [Precision Dose Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

MORPHINE SULFATE Solution [Tris Pharma Inc]

MORPHINE SULFATE Solution [Tris Pharma Inc]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Ibuprofen Better Than Morphine After Minor Surgery in Kids

Ibuprofen Better Than Morphine After Minor Surgery in Kids

Ibuprofen has fewer adverse effects and may be better than oral morphine for pain relief in children after minor orthopaedic outpatient surgery, according to a study published online today in the Canadian Medical Association Journal.

US - RxList

3-10-2017

MORPHINE SULFATE Capsule, Extended Release [Upsher-Smith Laboratories, LLC]

MORPHINE SULFATE Capsule, Extended Release [Upsher-Smith Laboratories, LLC]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

MORPHINE SULFATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

MORPHINE SULFATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

5-7-2017

Ultram vs. Codeine

Ultram vs. Codeine

Ultram (tramadol) and Codeine (codeine sulfate) are both opiates. Codeine is made from the poppy plant, just like morphine, heroin, and opium. Tramadol is chemically similar to codeine, but it's synthesized from precursor molecules in a lab. Many doctors like it because it has a lower potential for addiction than other opioids, though that doesn't mean it's non-addictive.

US - RxList

23-6-2017

MORPHINE SULFATE Solution [Rhodes Pharmaceuticals L.P.]

MORPHINE SULFATE Solution [Rhodes Pharmaceuticals L.P.]

Updated Date: Jun 23, 2017 EST

US - DailyMed

22-6-2017

MORPHINE SULFATE Tablet, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

MORPHINE SULFATE Tablet, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jun 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-6-2017

OPIUM TINCTURE DEODORIZED (Morphine Tincture) Solution [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

OPIUM TINCTURE DEODORIZED (Morphine Tincture) Solution [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jun 20, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

MORPHINE SULFATE SOLUTION (Morphine Sulfate) Solution [Tris Pharma Inc]

MORPHINE SULFATE SOLUTION (Morphine Sulfate) Solution [Tris Pharma Inc]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

MORPHINE SULFATE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Merck Sharp and Dohme Limited)

Aerinaze (Active substance: desloratadine; pseudoephedrine sulphate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)3647 of Wed, 24 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/00000963/201607

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2017

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [RedPharm Drug, Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

MORPHINE SULFATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

MORPHINE SULFATE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed