Dolol Retard UNO

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dolol Retard UNO 150 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 150 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Dolol Retard UNO 150 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33912
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

Dolol

Retard UNO 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde depotkapsler

Tramadolhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Dolol

Retard UNO til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Dolol

Retard UNOs virkning og hvad du skal bruge det til

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dolol

Retard UNO

3. Sådan skal du tage Dolol

Retard UNO

4. Bivirkninger

5. Sådan opbevarer du Dolol

Retard UNO

6. Yderligere oplysninger

1. Dolol

Retard UNOs virkning og hvad du skal bruge det til

Tramadol er det virksomme stof i Dolol

Retard UNO. Det tilhører den smertestillende

lægemiddelgruppe opioider, der påvirker centralnervesystemet. Det lindrer smerte ved at

påvirke bestemte nerveceller i rygmarv og hjerne.

Dolol

Retard UNO bruges til behandling af moderate til stærke smerter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dolol

Retard UNO

Dolol

Retard UNO bør kun anvendes til voksne og børn over 12 år.

Tag ikke Dolol

Retard UNO

hvis du er overfølsom over for tramadolhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer

hvis du tager eller inden for de sidste 14 dage har taget medicin mod depression (af

typen MAO-hæmmere)

hvis du har fået akut forgiftning opstået ved alkohol, sovemidler, smertestillende

medicin eller anden medicin, der påvirker humør og følelser

hvis du har ukontrolleret epilepsi

hvis du har svært nedsat leverfunktion

som erstatning ved medicinafvænning

Vær ekstra forsigtig med at tage Dolol

Retard UNO hvis du

har mistanke om, at du er afhængig af anden smertestillende medicin (opioider)

lider af bevidsthedsforstyrrelse (hvis du har en fornemmelse af, at du er ved at

besvime)

er i en chok-tilstand (et tegn på dette kan være koldsved)

har forhøjet tryk i hjernen (eventuel efter hovedlæsion eller hjernesygdom)

har vejrtrækningsbesvær

har tendens til epilepsi eller anfald, da risikoen for anfald kan øges

lider af en lever- eller nyresygdom

I disse tilfælde bør du tale med din læge inden du tager medicinen.

Der er rapporteret epileptiske anfald hos personer, der tager den anbefalede dosis af

tramadol. Risikoen kan være øget, når tramadol-dosis overstiger den daglige, anbefalede

dosis på 400 mg.

Vær opmærksom på at Dolol

Retard UNO kan medføre psykisk og fysisk afhængighed.

Hvis Dolol

Retard UNO tages over en længere periode, kan virkningen nedsættes, så

større doser kan være nødvendige (toleransudvikling). Personer, der har tendens til

medicinmisbrug eller som er afhængige af medicin, bør kun få Dolol

Retard UNO i en

kortere periode og under nøje kontrol.

Fortæl din læge hvis du oplever ovenstående under din behandling med Dolol

Retard

UNO, eller hvis du har oplevet det tidligere i livet.

Brug sammen med anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det

gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Dolol

Retard UNO må ikke tages sammen med medicin mod depression (af typen MAO-

hæmmere).

Den smertestillende virkning og varighed af Dolol

Retard UNO kan blive mindsket, hvis

du tager medicin, der indeholder:

medicin mod epilepsi (carbamazepin)

smertestillende medicin (pentazocin, nalbuphine, buprenorphin)

medicin mod kvalme (ondansetron)

Din læge vil fortælle dig, om du må tage Dolol

Retard UNO og i hvilken dosis.

Risikoen for bivirkninger stiger, hvis du samtidig tager:

beroligende medicin, sovemedicin, anden smertestillende medicin f.eks. morphin eller

codein (også som hostemiddel) eller indtager alkohol. Dette har en hæmmende effekt

på centralnervesystemet, og du kan derfor føle dig mere søvnig, eller føle at du er ved

at besvime. Tal med lægen hvis du oplever dette.

medicin, som kan medføre kramper (anfald), f.eks. medicin mod psykiske sygdomme

som depression. Risikoen for at få et anfald kan øges, hvis du samtidig tager Dolol

Retard UNO. Din læge vil afgøre om Dolol

Retard UNO er egnet til dig.

medicin mod depression (SSRI eller MAO-hæmmere). Dolol

Retard UNO kan påvirke

deres virkning, og i få tilfælde kan man udvikle et serotoninsyndrom. Tegn på dette

kan være forvirring, rastløshed, feber, svedtendens, ukoordinerede bevægelser af

arme, ben eller øjne, ukontrollerede spjæt af muskler eller diaré.

blodfortyndende medicin (coumarin antikuagulanter f.eks. warfarin). Dette kan påvirke

blodets sammensætning, så der forekommer blødninger.

Brug af Dolol

Retard UNO sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke alkohol under behandlingen med Dolol

Retard UNO, da medicinens

virkning kan påvirkes.

Du kan tage Dolol

Retard UNO i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Du må ikke tage Dolol

Retard UNO, når du er gravid. Kronisk brug under graviditet kan

medføre abstinenssymptomer hos nyfødte.

Når du ammer, bør du så vidt muligt ikke tage Dolol

Retard UNO. Spørg din læge til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle.

Du må ikke arbejde med værktøj eller maskiner

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Dolol

Retard UNO

kan virke sløvende og kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dolol

Retard UNO

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Dolol

Retard UNO

Kapslerne skal sluges hele og må ikke tygges. Hvis du har svært ved at sluge kapslerne,

kan du evt. åbne dem forsigtigt og hælde indholdet ud på en ske. For at sikre at der ikke er

medicinrester tilbage i munden, bør du drikke et glas vand til. Indholdet må ikke tygges

eller knuses.

Dosis bør tilpasses dine smerter og din smertetærskel. Generelt bør den lavest mulige

smertestillende dosis tages.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 12 år

Startdosis: 100 - 200 mg daglig. Tag kapslen samme tid hver dag. Eksempel: hvis du tager

kapslen kl. 8 om morgenen, skal du tage næste kapsel kl. 8 den følgende morgen.

Daglig dosis må ikke overstige 400 mg, med mindre det er efter aftale med din læge.

Børn under 12 år

Dolol

Retard UNO bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Ældre over 75 år

Dosisjustering kan være nødvendig. Tal med din læge.

Ved stærkt nedsat lever- eller nyrefunktion må du ikke tage Dolol

Retard UNO. Hvis du

har mild til moderat nedsat lever- eller nyrefunktion, kan det være nødvendigt, at lægen

justerer din dosis.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring

eller afslutning af behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvor længe skal du tage Dolol

Retard UNO

Du bør ikke tage Dolol

Retard UNO i længere tid end nødvendigt. Hvis du skal behandles

over en længere periode, vil din læge regelmæssigt kontrollere, om du skal fortsætte

behandlingen og i hvilken dosis (evt. med pauser i behandlingen).

Tal med lægen hvis du har indtryk af, at virkningen af Dolol

Retard UNO er for stærk eller

for svag.

Hvis du har taget for mange Dolol

Retard UNO

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Dolol

Retard UNO, end

der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas.

Tegn på at du har taget for mange Dolol

Retard UNO kan være opkastning, blodtryksfald,

hjertebanken, kollaps, besvimelse, koma, epileptiske anfald og vejrtrækningsbesvær.

Hvis du har glemt at tage Dolol

Retard UNO

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen til råds –

du kan eventuelt få ordineret anden smertestillende medicin, indtil du skal tage den næste

kapsel.

Hvis du holder op med at tage Dolol

Retard UNO

Hvis du afbryder eller afslutter behandlingen for hurtigt, vil smerten sandsynligvis vende

tilbage. Tal med lægen hvis du ønsker at stoppe behandlingen på grund af ubehagelige

virkninger.

Normalt vil der ikke forekomme eftervirkninger, når behandlingen er slut. I sjældne tilfælde

kan nogle dog føle sig utilpasse, hvis de pludselig stopper en længerevarende behandling.

De kan føle sig ophidsede, bekymrede, nervøse eller oprevede. De kan være hyperaktive,

have søvnbesvær eller mave-tarmproblemer. Meget få personer får panikanfald,

hallucinationer, kløe, prikken, følelsesløshed eller tinnitus. Tal med lægen hvis du oplever

dette.

4. Bivirkninger

Dolol

Retard UNO kan, som al anden medicin, give bivirkninger. Det er dog ikke alle, der

får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Kvalme, svimmelhed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 -10 ud af 100 behandlede):

Hovedpine, døsighed, opkastning, forstoppelse, mundtørhed, svedtendens, udmattelse.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Hjertebanken, hurtig puls, fornemmelse af at skulle besvimme eller kollapse (kan især

foregå i oprejst stilling eller under fysisk anstrengelse), opkastningsfornemmelse,

mavebesvær (f.eks. oppustethed), diaré, hudreaktioner (f.eks. kløe, udslæt).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Allergiske reaktioner f.eks. vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret, væskeophobning

(alvorlig), allergisk chok (alvorlig). Kontakt straks lægen hvis du får hævet ansigt, tunge

og/eller hals og/eller synkebesvær eller nældefeber samtidig med vejrtrækningsbesvær.

Langsom puls, højt blodtryk, appetitændringer, kløe, prikken, følelsesløshed, rysten,

langsom vejrtrækning, epileptiske anfald, muskeltrækninger, ukoordinerede bevægelser,

forbigående tab af bevidstheden, hallucinationer, forvirring, søvnforstyrrelser, angst,

mareridt, sløret syn, åndenød, forværring af astma (dog er sammenhængen til tramadol

ikke endelig afklaret), muskelsvækkelse, vandladningsbesvær, mindre urinproduktion.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Stigning i leverenzymtal.

Psykiske reaktioner kan opstå efter behandling med Dolol

Retard UNO. Intensitet og art

kan variere (alt efter personlighed og behandlingsvarighed). Det kan komme til udtryk som

humørforandringer (for det meste højt humør, men af og til irritation), ændring i

aktivitetsniveau (for det meste nedsat, men af og til øget) og ændring i sanse- og

genkendelsesevne, som kan føre til fejlvurderinger.

Længerevarende behandling med Dolol

Retard UNO har en lille risiko for at give

anledning til fysisk afhængighed. Efter endt behandling kan der opstå abstinenssymptomer

(se ”Hvis du holder op med at tage Dolol

Retard UNO”).

Fortæl lægen eller på apoteket hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i

indlægssedlen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og

viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl lægen eller på apoteket hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende.

Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Sådan opbevarer du Dolol

Retard UNO

Opbevar Dolol

Retard UNO utilgængeligt for børn.

Brug ikke Dolol

Retard UNO efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen

er sidste dag i nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

1 depotkapsel indeholder:

Virksomt indholdsstof: 100 mg, 150 mg eller 200 mg tramadolhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, saccharose monostearat, hypromellose,

talcum, polysorbat 80, polyacrylat 30%, dispergeret, simeticon, magnesiumstearat,

gelatine, titandioxid (E171), indigotin (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Dolol

Retard UNO 100 mg er en lyseblå kapsel indeholdende små, hvide kugler

Dolol

Retard UNO 150 mg er en lyseblå og hvid kapsel indeholdende små, hvide kugler

Dolol

Retard UNO 200 mg er en lyseblå og gennemsigtig kapsel indeholdende små,

hvide kugler

Dolol

Retard UNO findes i pakningsstørrelser à 10, 20, 30, 50, 60 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstiller

SMB Technology SA

Rue du Parc Industriel 39

B-6900 Marche-en-Famenne

Belgien

Har du yderligere spørgsmål til lægemidlet, er du velkommen til at kontakte Nycomed

Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Finland: Tramium 100-150-200 mg

Belgien: Tramium 100-150-200 mg

Luxembourg: Tramium 100-150-200 mg

Tyskland: T-long 100-150-200 mg

Østrig: Cromatodol 100-150-200 mg

Spanien: Dolodol 100-150-200 mg

Portugal: Tramal OD 100-150-200 mg

Frankrig: Monocrixo 100-150-200 mg

Italien: Tralodie 100-150-200 mg

Slovenien: Tramacur 100-150-200 mg

Polen: Tramal PR 100-150-200 mg

Revideret 11/2011