Dolol

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dolol 50 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dolol 50 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18099
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dolol

®

50 mg hårde kapsler

Tramadolhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Dolol

til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Dolol

Sådan skal du tage Dolol

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Dolol

er et smertestillende lægemiddel, der bruges ved moderate til stærke smerter.

Lægen kan have givet dig Dolol

for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DOLOL

®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Dolol

®

hvis du er overfølsom (allergisk) over for tramadolhydrochlorid, andre smertestillende opioider

(som morphin eller codein) eller et af de øvrige indholdsstoffer

hvis du har epilepsi, der ikke er kontrolleret ved behandling

hvis du har indtaget nok alkohol til at føle dig beruset, har taget sovemedicin, andre

smertestillende lægemidler eller anden medicin, som får dig til at føle dig døsig

hvis du samtidig er i behandling med MAO-hæmmere eller har været i behandling inden for de

sidste to uger; MAO-hæmmere bruges til behandling af depression

hvis du lider af alvorlig åndedrætsbesvær

som erstatning ved stofafvænning

Vær ekstra forsigtig med at tage Dolol

®

hvis du for nylig har haft kranieskader eller har en sygdom, hvor trykket i hjernen forøges

hvis du tager medicin, som virker på centralnervesystemet, som f.eks. sovemedicin, nervemedicin

og medicin mod depression

hvis du lider af alvorlig lever- eller nyresygdom

hvis du lider af epilepsi, krampeanfald eller krampetrækninger eller tidligere har haft det

hvis du føler dig svimmel, omtåget, kuldskær, klam eller ser bleg ud. Det kan betyde, at du er i en

choktilstand

hvis du har en kronisk lungesygdom eller har svært ved at trække vejret

Længerevarende brug af Dolol

kan medføre fysisk og psykisk afhængighed. Hos patienter med

tilbøjelighed til medicinmisbrug, eller som er afhængig af medicin, bør behandlingen med Dolol

være kortvarig og nøje overvåges af lægen.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du er i behandling med Dolol

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Risikoen for bivirkninger stiger,

hvis du tager medicin, der kan give kramper (anfald), såsom visse antidepressiva eller

antipsykotika. Risikoen for at få et anfald kan øges, hvis du tager Dolol

på samme tid. Din læge vil

fortælle, hvorvidt Dolol

er egnet til dig.

hvis du tager visse antidepressiva. Dolol

kan interagere med disse lægemidler og du kan opleve

symptomer som ufrivillige, rytmiske muskelsammentrækninger, herunder musklerne der styrer

bevægelsen af øjet, ophidselse, øget svedtendens, rysten, øgning af reflekser, øget muskelspænding,

kropstemperatur over 38 °C.

Dolol

bør ikke tages samtidig med MAO-hæmmere (en bestemt type medicin til behandling af

depression). Hverken nu eller inden for de sidste 14 dage.

Den smertestillende effekt af Dolol

kan forkortes og/eller nedsættes, hvis du også tager:

medicin mod epilepsi (f.eks. carbamazepin)

visse typer smertestillende medicin mod stærke smerter (f.eks. buprenorphin, nalbuphin,

pentazocin)

Den smertestillende effekt af Dolol

kan forlænges og/eller forøges, hvis du også tager:

visse typer medicin mod infektion (ketoconazol, itraconazol, fluconazol og erythromycin)

Risikoen for bibvirkninger er større, hvis du tager Dolol

sammen med:

alkohol og medicin, der indeholder alkohol, sovepiller og nervemedicin (kan forstærke den

døsende effekt af Dolol

medicin til behandling af depression (tricykliske antidepressiva, SSRI’er), medicin mod psykoser

og bupropion, da det kan øge risikoen for krampeanfald

serotonerg medicin (SSRI). Isolerede tilfælde af serotoninsyndrom

blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Det kan øge den blodfortyndende virkning

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Dolol

må ikke anvendes under graviditet.

Dolol

må ikke anvendes under amning. Hvis du har taget en enkelt dosis Dolol

, vil det normalt ikke

være nødvendigt at stoppe amningen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle, hvis du føler dig træt eller sløv efter at have

taget Dolol

Du må ikke arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Dolol

virker sløvende, og at det

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Alkohol, antihistaminer og anden medicin, der påvirker centralnervesystemet, kan forstærke Dolol

sløvende virkning.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE DOLOL

®

Dosis skal justeres til intensiteten af din smerte og din individuelle smertefølsomhed. Generelt skal du

have den laveste dosis, der afhjælper smerten.

Tag altid Dolol

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 15 år: 1 - 2 kapsler (50 - 100 mg) 3 - 4 gange daglig. Du må ikke tage mere end

8 kapsler (400 mg) inden for 24 timer.

Børn under 15 år: Dolol

kapsler er ikke egnet til børn under 15 år.

Ældre

Hos ældre patienter (over 75 år) kan udskillelsen af tramadol være forsinket. Hvis dette gælder for

dig, kan din læge anbefale forlængelse af doseringsintervallet.

Alvorlig lever- eller nyresygdom (insufficiens)/dialyse patienter

Patienter med alvorlig lever- og/eller nyreinsufficiens bør ikke tage Dolol

Hvis du har mild eller

moderat nedsat lever- eller nyrefunktion, kan din læge anbefale forlængelse af doseringsintervallet.

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens

anvisning.

Brug af Dolol

®

sammen med mad og drikke

Du kan tage Dolol

uafhængigt af måltiderne. Vær opmærksom på, at alkohol kan forstærke Dolol

sløvende virkning.

Kapslerne synkes hele med rigelig væske. Kapslerne kan åbnes og indholdet blandes med vand.

Hvis du har taget for mange Dolol

®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket for råd og vurdering af risiko, hvis du har taget flere Dolol

end din læge har foreskrevet eller der står i denne information, og du føler dig utilpas.

Tegn på overdosering af Dolol

er meget små pupiller, opkastning, kramper, kredsløbsforstyrrelser og

bevidsthedsforstyrrelser herunder koma (dyb bevidstløshed), sløvhed, åndedrætsbesvær herunder

åndedrætsstop, hurtig puls, forhøjet blodtryk, kollaps og væske i lungerne (lungeødem).

Hvis du har glemt at tage Dolol

®

Hvis du har glemt at tage en dosis Dolol

, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart

skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Dolol

®

Generelt vil der ikke være nogle eftervirkninger, når behandlingen med Dolol

ophører. Alligevel,

kan der i sjældne tilfælde være personer, som føler sig utilpas, når de stopper behandlingen med

Dolol

. Hvis du oplever symptomer som hallucinationer, ophidselse, angst, nervøsitet, svært ved at

sove, svedeture, unormal stigning i muskelaktiviteten, rysten, smerter, mave- og tarmforstyrrelser og

gåsehud efter at behandlingen med Dolol

er ophørt, skal du kontakte din læge.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dolol

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger som du omgående skal reagere på

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Bevidstløshed med hurtig og svag puls, bleghed og blåfarvning af læber og fingernegle. Kontakt

straks lægen eller sygehuset.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlig allergisk reaktion med hævelse af ansigt, læber, mund eller hals, hvilket kan føre til

problemer med at synke eller trække vejret. Kontakt straks lægen eller sygehuset.

Epileptisk anfald. Kontakt straks lægen, sygehuset eller skadestuen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorligt åndedrætsbesvær, hurtigt vejrtrækning, brystsmerter og hoste med skummende spyt på

grund af væske i lungerne. Kontakt straks lægen, sygehuset eller skadestuen.

Alvorligt udslæt, som viser sig som blærer på huden (Stevens-Johnson syndrom og toksisk

epidermal nekrolyse). Kontakt lægen, sygehuset eller skadestuen.

Brystsmerter (angina pectoris). Kontakt lægen, sygehuset eller skadestuen.

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Svimmelhed, energiløshed, træthed og hovedpine

Kvalme (sygdomsfølelse), diaré

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud 100 behandlede):

Forstoppelse, opkastning, mundtørhed

Vandladningsbesvær

Svedtendens

Øgede muskelspændinger

Udvidelse af blodkarrene

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Påvirkning af hjertet og kredsløbet (hjertebanken, hurtig puls og svimmelhed, når du rejser dig).

Kan være alvorlig hos fysisk stressede personer. Kontakt lægen.

Oppustet mave

Hudreaktion (overfølsomhedsreaktion) så som kløe, udslæt og rødmen

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Hallucinationer. Kan være alvorlig. Kontakt lægen.

Ufrivillige bevægelser. Kontakt lægen.

Rysten

Forvirring, søvnforstyrrelser og mareridt

Afhængighed (misbrug)

Sløret syn

Smerter ved vandladning

Ændringer i appetitten

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Forhøjet blodtryk (Hypertension). Kontakt lægen. Hypertension skal behandles.

Humørsvingninger så som tristhedsfølelse, nervøsitet, rastløshed og selvmordstanker. Kontakt

lægen.

Ustabile bevægelser

Rastløshed, angst, nervøsitet og søvnløshed

Serotonin syndrom (forvirring, rastløshed, feber, svedtendens, kulderystelser, ukoordinerede og

ukontrollerede bevægelser, ukontrollerbare spjættende muskler eller diaré)

Smagsforstyrrelser og hikke

Der er rapporteret om få tilfælde af forhøjede levertal.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk , eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev

eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Dolol

skal opbevares utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur.

Brug ikke Dolol

efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er sidste dag i

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dolol

®

50 mg hårde kapsler indeholder:

Aktivt stof: Tramadolhydrochlorid. En kapsel indeholder 50 mg tramadolhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Vandfrit calciumhydrogenphosphat, magnesiumstearat (E 470b), vandfri

kolloid silica (E 551), gelatine, titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Dolol

er en hvid, hård kaspel, som indeholder et hvidt og lugtfrit pulver.

Dolol

findes i blisterpakninger à 20, 50, 100 og 5x50 kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Christiaens

Chaussée de Gand 615

B-1080 Bruxelles

Belgien

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

Danmark: Dolol

Sverige: Dolol

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2013

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

TERBINAFINE (Terbinafine Hydrochloride) Tablet [NorthStar Rx LLC]

TERBINAFINE (Terbinafine Hydrochloride) Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

Catapres vs. Kapvay

Catapres vs. Kapvay

Catapres and Kapvay are both forms of clonidine hydrochloride, a centrally acting alpha-agonist. Catapres and Kapvay are used to treat different disorders. Catapres is used to treat high blood pressure (hypertension) and Kapvay is and extended-release formula used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

US - RxList

24-4-2018

Catapres vs. Minipress

Catapres vs. Minipress

Catapres (clonidine hydrochloride) and Minipress (prazosin hydrochloride) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

24-4-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed