Dixarit

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dixarit 25 mikrog overtrukne tabletter
 • Dosering:
 • 25 mikrog
 • Lægemiddelform:
 • overtrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dixarit 25 mikrog overtrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 50501
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dixarit® 25 mikrogram, overtrukne tabletter

Clonidinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dixarit

3. Sådan skal du tage Dixarit

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dixarit

påvirker blodtrykket og udvider blodkarrene

i kroppen. Du kan tage Dixarit

• forebyggelse af migræne. Dixarit kan ikke

anvendes ved akutte migræneanfald.

• behandling af hedeture i overgangsalderen, når

du ikke kan tåle behandling med østrogen.

Lægen kan have givet dig Dixarit

for noget andet.

Følg altid lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Dixarit

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning.

Tag ikke Dixarit:

• hvis du er allergisk over for clonidinhydrochlorid

eller et af de øvrige indholdsstoffer.

• hvis du lider af alvorlige forstyrrelser i

hjerterytmen.

• hvis du har intolerans overfor visse sukkerarter

(Se afsnittet ”Vigtig information om nogle af de

øvrige indholdsstoffer i Dixarit”.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har:

• uregelmæssig hjerterytme eller andre problemer

med hjertet.

• forstyrrelser i blodomløbet i kroppen.

• depression.

• nervebetændelse (polyneuropati).

• forstoppelse.

• nedsat nyrefunktion (Dixarit udskilles fra

kroppen igennem nyrene).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve­

kontrol, at du er i behandling med Dixarit. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Dixarit bør ikke anvendes sammen med

methylphenidat (eks. Ritalin).

Spørg lægen eller på apoteket.

Dixarit kan nedsætte tåredannelsen. Dette kan

have betydning, hvis du bruger kontaktlinser.

Du må ikke pludselig stoppe med behandlingen af

Dixarit. Se afsnittet ”hvis du holder op med at tage

Dixarit.

Brug af anden medicin sammen med Dixarit

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

• medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks. beta­

blokkere eller vanddrivende).

• medicin til lokal behandling af erektil

dysfunktion (phentolamin).

• sovemedicin.

• beroligende medicin.

• medicin mod depression (tricykliske anti­

depressiva).

• medicin mod sindslidelser.

Vær opmærksom på at alkohol, beroligende

midler, beroligende medicin samt sovemedicin

kan forstærke den deprimerende effekt på central­

nervesystemet.

Brug af Dixarit

sammen med mad og drikke

Du kan tage Dixarit

i forbindelse med et måltid,

men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Dixarit med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Dixarit.

Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Dixarit, da

clonidin går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dixarit

kan give bivirkninger, som svimmelhed,

døsighed og/eller synsforstyrrelser der i større eller

mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Dixarit indeholder lactose og saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Dixarit

Tag altid Dixarit nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 tablet 2 gange dagligt (en morgen og en aften).

Ved utilstrækkelig virkning efter 2 ugers behand­

ling kan dosis øges op til 3 tabletter 2 gange

daglig. Fuld virkning kan forventes efter 2 – 4

ugers behandling.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må ikke få Dixarit

tabletter.

11­2017

P568839­3

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Dixarit overtrukne

tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget flere Dixarit overtrukne tabletter, end der

står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tegn på overdosering kan være døsighed, langsom

puls, lavt blodtryk med svimmelhed, besvimelse,

sammentrækning af pupillen, lav kropstemperatur,

søvnlignende bevidsthedssvækkelse ­ herunder

koma, forstyrrelser i hjerterytmen og diarré. Du kan

også opleve vejrtrækningsbesvær og uregelmæssig

vejrtrækning, langsomt åndedræt, blive bevidstløs

og få for højt blodtryk.

Hvis du har glemt at tage Dixarit

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis. Tag den næste dosis som

sædvanligt.

Hvis du holder op med at tage Dixarit

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen.

Du bør nedtrappe Dixarit over en periode på

2 – 4 dage, hvor du gradvist indtager mindre

og mindre Dixarit. Pludselig ophør efter en

længerevarende behandling med høje doser

Dixarit kan medføre rastløshed, hjertebanken,

rystelser, hurtig blodtryksstigning, nervøsitet,

hovedpine og kvalme.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dixarit

kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter.

• Meget langsom puls. Tendens til besvimelse.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Uregelmæssighed som giver en langsommere

hjerterytme.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer

hos flere end 1 ud af 10 patienter.

• Svimmelhed.

• Sløvhed.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i

tænderne. Hvis du tager Dixarit i mere end

2­3 uger, skal du passe på din mundhygiejne,

så du ikke får huller i tænderne. Tal med din

tandlæge.

• Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra

liggende til siddende eller fra siddende til

stående stilling pga. lavt blodtryk.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

• Hovedpine.

• Forstoppelse, kvalme, opkastning.

• Smerter i spytkirtlerne.

• Træthed.

• Impotens.

• Depression. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

• Søvnforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget langsom puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

• Kløe, hududslæt, nældefeber.

• Utilpashed.

• Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt.

læge eller skadestue.

• Sanseforstyrrelser, mareridt.

• Føleforstyrrelser i arme og ben.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter.

• Stigning i blodsukkerniveauet.

• Reduktion af tårevæskeproduktionen (OBS! på

kontaktlinser).

• Tørhed i næseslimhinden.

• Tilstand som stærkt ligner en tilstopning af

tyktarmen, men en sådan hindring kan ikke

påvises, selv ikke ved operation.

• Hårtab.

• Udvikling af bryster hos mænd.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Nedsat evne til at se skarpt.

• Forvirring.

• Nedsat sexlyst.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikker­

heden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Dixarit ved temperaturer over 25 °C.

Dixarit opbevares i blister i yderkartonen.

Tag ikke Dixarit efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Dixarit indeholder:

Aktivt stof: 25 mikrogram clonidinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphat,

lactose, majsstivelse, silica kolloid, povidon,

stivelse, magnesiumstearat, saccharose, talcum,

akaciegummi, carnaubavoks, macrogol 6000, hvid

voks, indigotin (E132) og titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Tabletterne er runde, bikonvekse, blå og sukker­

overtrukne.

Pakningsstørrelse

Dixarit

fås i en pakningsstørrelse á 112 overtrukne

tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Dixarit

er et registreret varemærke, der tilhører

Dr. Karl Thomae GmbH.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

november 2017.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed