Diproderm

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Diproderm 0,5 mg/g salve
 • Dosering:
 • 0,5 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • salve
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Diproderm 0,5 mg/g salve
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58412
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diproderm 0,5 mg/g (0,05%) salve

Betamethason

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Diproderm

3. Sådan skal du bruge Diproderm

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

– Diproderm indeholder et stærkt

binyrebarkhormon.

– Diproderm dæmper hævelse og

irritation ved betændelse, der ikke

skyldes bakterier, virus eller svampe.

Derved mindskes udbredelsen af

udslæt, eksem eller psoriasis.

– Du kan bruge Diproderm til

behandling af forskellige former for

eksem og psoriasis.

Kontakt lægen, hvis du får det værre,

eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at bruge Diproderm

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Diproderm:

– Hvis du er allergisk over for

betamethasondipropionat, andre

binyrebarkhormoner eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Diproderm

(angivet i pkt. 6).

– Hvis du har betændelse i huden

som skyldes svampe eller bakterier,

med mindre betændelsen bliver

behandlet samtidig.

– Hvis du har en betændelsesagtig

hudsygdom i ansigtet, som viser

sig ved rødme, især på næsen, på

kinderne og i panden (rosacea).

– Hvis du har betændelse med røde

knopper omkring næse og mund

(perioral dermatit).

– Hvis du har bumser eller på områder

med bumser.

– Hvis du har sygdomme på huden,

der skyldes virus (forkølelsessår,

skoldkopper og helvedesild).

– Hvis det er hudlidelser hos børn

under 1 år, f.eks. eksem eller

bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet,

før du bruger Diproderm.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge

Diproderm efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du bruge Diproderm i

korte perioder efter aftale med lægen.

Du bør ikke bruge Diproderm på brystet

mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diproderm påvirker ikke

arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge

Diproderm

Brug altid Diproderm nøjagtigt efter

lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Påsmør Diproderm salve i et tyndt lag 1-2

gange daglig (morgen og aften).

Børn:

Du må kun bruge Diproderm salve til børn

under 12 år efter aftale med en læge. Du

bør i så fald kun smøre Diproderm salve

på små hudområder 1-2 gange dagligt

i et tyndt lag. Behandlingen må højest

vare 1 uge.

Vask hænder efter brug, med mindre

hænderne behandles.

Hvis du har brugt for meget Diproderm

Kontakt lægen, skadestuen eller

apoteket, hvis du har brugt mere

af Diproderm, end der står i denne

information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

I sjældne tilfælde med langvarig og

overdreven brug kan du få rødt, rundt

måneansigt, mindre muskler, uønsket

behåring, blålige striber i huden, øgede

fedtdepoter på maven og i nakken

samt andre bivirkninger, som står i

bivirkningsafsnittet.

Hvis du har glemt at bruge Diproderm

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge

Diproderm

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om.

Ændring eller stop i behandlingen bør

kun ske i samråd med lægen.

10-2016

P564316-1

Vær ekstra forsigtig med at bruge

Diproderm salve

Vær opmærksom på følgende:

– Behandlingen bør ikke vare længere

end højst nødvendigt og ikke mere

end fire uger, uden at din læge igen

har set på din hudsygdom.

– Du bør ikke bruge

binyrebarkhormonsalve længere

end aftalt med lægen. Det gælder

især ved behandling af den sarte

hud i ansigt, armhuler, lyske, ved

endetarmsåbning eller på kønsdele.

– Du bør især undgå at bruge

binyrebarkhormon til børn længere

end aftalt med lægen. Børn har

større risiko for bivirkninger.

– Langvarig brug gør huden tynd

og skrøbelig, især i ansigtet, på

kønsdelene og på indersiden af

arme og ben.

– Hvis huden bliver mere irriteret,

betændt, rød, eller klør og svier, bør

du tale med din læge. Der kan være

kommet betændelse eller allergi.

– Du bør ikke bruge tætsluttende og

lufttæt forbinding eller plaster, hvis

der er betændelse i huden.

– Du bør ikke bruge Diproderm rundt

om øjnene.

– Undgå at få Diproderm i øjnene.

– Hvis du har brugt Diproderm

i lang tid, må du ikke stoppe

behandlingen pludseligt, da det kan

forværre din hudsygdom. Tal med

lægen om langsom aftrapning af

behandlingen.

– Dine binyrers dannelse af hormoner

kan blive nedsat, især for børn,

når du bruger Diproderm i længere

tid. Fortæl derfor lægen, at

du bruger Diproderm, hvis du

er kommet alvorligt til skade,

har en svær betændelse (f.eks.

lungebetændelse) eller skal

opereres.

– Oplys altid ved blodprøvekontrol

og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Diproderm.

Brug af anden medicin sammen med

Diproderm

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Du kan bruge Diproderm sammen med

anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har

mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du bruger dette lægemiddel.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Bivirkninger forekommer især ved

langvarig og overdreven brug, samt ved

brug af lufttæt forbinding.

Alvorlige bivirkninger ved brug af

Diproderm salve

Sjældne bivirkninger (Forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

behandlede):

– Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge,

for højt blodtryk, nedsat

muskelmasse, øgede fedtdepoter på

maven og i nakken. Kontakt lægen.

– Risiko for alvorlig shocktilstand

ved tilskadekomst, operation

eller svær betændelse (f.eks.

lungebetændelse).

– Børn kan vokse mindre og tage

mindre på i vægt. Kontakt lægen.

– Børn kan få vedvarende hovedpine

på grund af forhøjet tryk i hjernen.

Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke

er kendt

– Psoriasis med pusfyldte knopper

på hænder og fødder eller over

hele kroppen. Kontakt læge eller

skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af

Diproderm salve

Almindelige bivirkninger (Forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 100

behandlede):

– Ny betændelse kan opstå i hud,

som er under behandling med

Diproderm.

– Betændelse i hårsække.

– Brændende fornemmelse, kløe,

irritation, tør hud.

– Kontakteksem.

– Uønsket hårvækst.

– Betændelsesagtig hudsygdom i

ansigtet med rødme og evt. små

knopper eller bumser (steroid-akne).

– Udslæt med små væskefyldte

blærer pga. stærk sved eller feber

(varmeknopper).

– Hvide pletter på huden (nedsat

pigmentering).

– Tynd hud, der let går i stykker,

strækmærker, laset og opblødt hud.

– Irritation eller betændelse med røde

knopper omkring næse og mund

(perioral dermatit).

Ikke almindelige bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 1.000 behandlede):

– Overfølsomhed.

– Små punktformede eller større

blødninger i huden.

Sjælde bivirkninger (Forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

behandlede):

– Brune pletter på huden (øget

pigmentering)

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke

er kendt

– Forværring af betændelse i huden,

sløring af betændelse i huden.

– Udvidelse af de små blodkar i

huden.

– Forværring af eksem ved ophør af

behandlingen.

– Betændelsesagtig hudsygdom i

ansigtet med røde, især på hage,

næse, kinder og pande (steroid-

rosacea).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du

tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget

i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for

børn.

Opbevar ikke Diproderm over 30°C.

Brug ikke Diproderm efter den

udløbsdato, der står på pakningen efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Diproderm 0,5 mg/g salve indeholder

– Det virksomme stof i Diproderm

salve er betamethason 0,5mg/g

(som dipropionat).

– Øvrige indholdsstoffer:

Paraffinolie, hvid blød paraffin.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Diproderm salve er en glat, hvid ensartet

salve.

Pakningsstørrelser

Diproderm 0,5 mg/g salve fås i

pakningsstørrelser med 1 og 3 tuber a

30g.

Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Diproderm

er et registreret varemærke,

der tilhører Merck Sharp & Dohme Corp.

Denne indlægsseddel blev senest

ændret oktober 2016.

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety