Diproderm

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Diproderm 0,05% creme
 • Dosering:
 • 0,05%
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Diproderm 0,05% creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 06151
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Diproderm® 0,5 mg/g (0,05%) creme

betamethason

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret Diproderm creme til dig personligt. Lad derfor være med at give den til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm creme

Sådan skal du bruge Diproderm creme

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Diproderm indeholder et stærkt binyrebarkhormon.

Diproderm dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller

svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.

Du kan bruge Diproderm til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DIPRODERM CREME

Brug ikke Diproderm

Hvis du er allergisk over for betamethasondipropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Diproderm (angivet i pkt. 6).

Hvis du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen

bliver behandlet samtidig.

Hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen,

på kinderne og i panden (rosacea).

Hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).

Hvis du har bumser eller på områder med bumser.

Hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).

Hvis det er hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Diproderm creme.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Diproderm creme

Vær opmærksom på følgende:

Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din

læge igen har set på din hudsygdom.

Du bør ikke bruge binyrebarkhormoncreme længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved

behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning eller på kønsdele.

Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har

større risiko for bivirkninger.

Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af

arme og ben.

Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der

kan være kommet betændelse eller allergi.

Du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, hvis der er betændelse i huden.

Du bør ikke bruge Diproderm rundt om øjnene.

Undgå at få Diproderm i øjnene.

Hvis du har brugt Diproderm i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan

forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.

Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Diproderm i længere tid.

Fortæl derfor lægen, at du bruger Diproderm, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær

betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diproderm.

Brug af anden medicin sammen med Diproderm

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Diproderm sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Diproderm efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du bruge Diproderm i korte perioder efter aftale med lægen.

Du bør ikke bruge Diproderm på brystet mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diproderm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Diproderm creme

Diproderm creme indeholder chlorcresol, der kan give allergiske reaktioner.

Diproderm creme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE DIPRODERM CREME

Brug altid Diproderm nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Påsmør Diproderm creme i et tyndt lag 1-2 gange daglig (morgen og aften).

Børn: Du må kun bruge Diproderm creme til børn under 12 år efter aftale med en læge. Du bør i så

fald kun smøre Diproderm creme på små hudområder og behandlingen må højest vare 1 uge.

Vask hænder efter brug, med mindre hænderne behandles.

Hvis du har brugt for meget Diproderm creme

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Diproderm, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre

muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre

bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Hvis du har glemt at bruge Diproderm creme

Du må ikke bruge en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved brug af lufttæt forbinding.

Alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm creme

Sjældne bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedtdepoter på

maven og i nakken. Kontakt lægen.

Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks.

lungebetændelse).

Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.

Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller

skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm creme

Almindelige bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Ny betændelse kan opstå i hud, som er under behandling med Diproderm.

Betændelse i hårsække.

Brændende fornemmelse, kløe, irritation, tør hud.

Kontakteksem.

Uønsket hårvækst.

Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.

Udslæt med små væskefyldte blærer.

Hvide pletter på huden (nedsat pigmentering).

Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker, laset og opblødt hud.

Ikke almindelige bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Overfølsomhed.

Små punktformede eller større blødninger i huden.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Forværring af betændelse i huden, sløring af betændelse i huden.

Udvidelse af de små blodkar i huden.

Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med en læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk

, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med

almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Diproderm creme utilgængeligt for børn.

Brug ikke Diproderm creme efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Diproderm 0,5 mg/g creme indeholder

Det virksomme stof i Diproderm creme er betamethason 0,5 mg/g (som dipropionat).

De øvrige indholdsstoffer er: Hvid, blød paraffin, koncentreret phosphorsyre, renset vand,

cetostearylalkohol, paraffinolie, cetomacrogol 1000, natriumdihydrogenphosphatdihydrat,

chlorcresol.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Diproderm creme er en glat, hvid/råhvid, ensartet creme.

Pakningsstørrelse

Tuber a 20g, 50g og 100g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V., Box 581, 2003 PC Haarlem, Holland

Fremstiller

Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgien

Repræsentant i Danmark

MSD Danmark ApS, Lautrupbjerg 4, 2750 Ballerup, tlf. 4482 4000, dkmail@merck.com

Revideret marts 2013

18-10-2018

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Health Canada seized “Surfaz-SN Triple Action Cream”—an unauthorized skin cream promoted for antifungal, antibacterial and anti-inflammatory use—because it is labelled to contain prescription drugs (betamethasone dipropionate and neomycin sulphate). The product was seized from Kaf African Caribbean Market (2642 Liruma Road, Unit 2A) in Mississauga, Ontario.

Health Canada

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety