Dipentum

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Dipentum 500 mg tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Dipentum 500 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49943
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dipentum® 500 mg, tabletter

Olsalazinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Dipentum® til dig personligt. Lad derfor være med at give det

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Dipentum

3. Sådan skal du tage Dipentum

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Dipentum

virker mod betændelse i tyktarmen.

Du kan bruge Dipentum

mod kronisk blødende

tyktarmsbetændelse (Colitis ulcerosa).

Lægen kan have givet dig Dipentum

for noget

andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER

AT TAGE DIPENTUM

®

Tag ikke Dipentum

• hvis du er overfølsom (allergisk) over for

olsalazinnatrium, andre salicylater eller et af de

øvrige indholdsstoffer.

• hvis du lider af alvorlig nedsat leverfunktion.

• hvis du lider af alvorlig nedsat nyrefunktion.

Vær ekstra forsigtig med at tage Dipentum

Tal med lægen, inden du tager Dipentum

• hvis du har nedsat leverfunktion.

• hvis du har nedsat nyrefunktion.

• hvis du lider af alvorlig allergi eller astma.

• hvis du let bliver træt (pga. anæmi).

Du og din familie skal være opmærksomme på

udvikling af symptomer såsom feber, ondt i halsen,

sår i munden, blå mærker eller blødninger, da det

kan være tegn på en blodsygdom (hæmatotoksici-

tet) og du tilrådes at kontakte din læge med det

samme.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve­

kontrol, at du er i behandling med Dipentum

Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du

• tager blodfortyndende medicin (hepariner eller

heparinoider) eller får smertestillende medicin

med blodfortyndende effekt (salicylater).

• tager medicin der er blodfortyndende (warfarin).

• tager medicin der undertrykker immunforsvaret

(azathioprin, 6­mercaptopurin eller thioguanin).

• skal vaccineres mod skoldkopper eller lige er

blevet vaccineret.

Brug af Dipentum

sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Dipentum

med regelmæssige

intervaller i løbet af dagen, og umiddelbart efter

et måltid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager

nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Dipentum

efter

aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, bør du ikke tage Dipentum

, da

Dipentum

går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dipentum

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DIPENTUM

®

Tag altid Dipentum

nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Det er bedst at tage Dipentum

med regelmæssige

intervaller i løbet af dagen, og umiddelbart efter

et måltid.

Den sædvanlige dosis er

Akut Colitis ulcerosa

Voksne og ældre: Den sædvanlige dosis er 1 tablet

(500 mg) 2­4 gange dagligt.

For at være sikker på at du kan tåle Dipentum

skal du starte med en tablet den første dag.

Derefter skal du øge dosis med 1 tablet dagligt,

indtil du får den rigtige dosis.

Hvis du får vandig diarré, skal du tale med din

læge. Dosis skal muligvis nedsættes i en kort

periode.

Vedligeholdelsesdosis

Voksne og ældre: Den anbefalede dosis er 1 tablet

(500 mg) 2 gange dagligt.

Hvis du får vandig diarré, kan det være nødvendig

at fordele den daglige dosis på flere små doser i en

kort periode. Tal med din læge.

Børn

Børn må normalt ikke få Dipentum

Hvis du har taget for mange Dipentum

tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget flere Dipentum

tabletter, end der står

her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du

føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning,

diarré, forstærkning af de mest almindelige

bivirkninger (se punkt 4).

Hvis du har glemt at tage Dipentum

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at

tage en dosis tabletter. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Dipentum

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen.

01­2013

P428867-2

4. BIVIRKNINGER

Dipentum

kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker

pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kontakt læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter.

• Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud

og slimhinder, blå mærker samt tendens til

betændelse (infektioner) især halsbetændelse

og feber pga. forandringer i blodet (for få røde

og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

• Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbe-

tændelse og blødninger i huden pga. alvorlig

blodmangel og evt. andre forandringer i blodet.

Kontakt lægen.

• Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge

eller skadestue.

• Voldsomme mavesmerter og feber pga.

betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller

skadestue.

• Feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og

hævede ben pga. betændelse i hjertesækken.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller

skadestue.

• Hjertemuskelbetændelse. Kontakt læge eller

skadestue.

• Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af

smerter over lænden, plumret eller blodig urin

pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

• Vejrtrækningsproblemer herunder vedvarende

hoste og/ eller åndenød og feber. Kontakt læge

eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mel-

lem 1 og 10 ud af 100 patienter.

• Hovedpine.

• Diarré.

• Kvalme.

• Sure opstød / halsbrand.

• Mavesmerter.

• Udslæt.

• Ledsmerter.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Feber.

• Opkastning.

• Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

• Kløe.

• Hårtab.

• Lysfølsomhed.

• Nældefeber.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

• Muskelsmerter.

• Svimmelhed.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

• Depression. Kan være eller bliver alvorligt.

Tal med lægen.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du

straks kontakte læge.

• Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være

eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Ring 112.

• Hjertebanken.

• Muskelsmerter, ømhed, hævelse og stive

bevægelser.

• Prikkende, snurrende fornemmelser, følelses­

løshed eller lammelser, evt. smerter i hænder

og fødder.

• Sløret syn.

• Ophobning af galdefarvestof (bilirubin). Kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Dipentum

kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. lever-

prøver, som igen bliver normale, når behandlingen

ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundheds-

styrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundheds-

styrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med

almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikker­

heden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Dipentum

ved almindelig

temperatur.

Dipentum

skal opbevares tørt.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIERE OPLYSNINGER

Dipentum

500 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Olsalazinnatrium

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat; vandfri

kolloid silica ; povidon; crospovidon; ethanol,

vandfri.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Dipentum

tabletter er ovale, gule tabletter med

delekærv på den ene side. Tabletterne er præget

”D 500” på den ene side.

Pakningsstørrelse

Dipentum

fås i pakningsstørrelser á

120 stk. (2x60) tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Dipentum

er et registreret varemærke, der tilhører

UCB Pharma Limited.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

januar 2013