Diclon Rapid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Diclon Rapid 50 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Diclon Rapid 50 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33084
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diclon Rapid 50 mg filmovertrukne tabletter

diclofenackalium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Diclon Rapid

Sådan skal du tage Diclon Rapid

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Diclon Rapid er et smertestillende, feber- og betændelsesdæmpende middel. Det tilhører gruppen af

non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID).

Du kan tage Diclon Rapid til

akut behandling af migræne

akut behandling af smerter og hævelser i led og muskler

Hvis du har betydelig risiko for hjerteproblemer, vil din læge regelmæssigt vurdere om du skal

fortsætte behandlingen med Diclon Rapid specielt hvis du er blevet behandlet i mere end 4 uger.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Diclon Rapid

Tag ikke Diclon Rapid

hvis du er allergisk over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)

hvis du har fået diagnosticeret hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom, f.eks. hvis du har

haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående svigt i blodtilførslen til hjernen (TCI = transitorisk

cerebral iskæmi) eller blodprop i blodårerne til hjertet eller hjernen, eller hvis du har fået foretaget

en ballonudvidelse eller en bypass-operation

hvis du har eller har haft problemer med din blodcirkulation (perifer arteriel lidelse)

hvis du har meget dårligt hjerte

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

hvis du har haft blødning fra mave eller tarm eller har haft hul i mavesækken eller tarmen i

forbindelse med behandling med smertestillende lægemidler (NSAID)

hvis du har mavesår, har haft mavesår eller maveblødninger mere end én gang eller har haft hul i

mavesækken eller tarmen

hvis du har astma, nældefeber eller snue på grund af allergi overfor acetylsalicylsyre eller andre

smertestillende lægemidler (NSAID)

hvis du har meget dårlig lever

hvis du har meget dårlige nyrer

hvis du har tendens til at bløde længere tid fra hud og slimhinder, og du får blå mærker lettere end

normalt

hvis du er gravid i 7.– 9. måned

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende

Brug af Diclon Rapid kan være forbundet med en forøget risiko for hjertetilfælde

(”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids

brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må normalt ikke overskrides. Bivirkninger kan

minimeres ved at bruge Diclon Rapid i så kort tid og med så lav dosis som muligt.

Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for dette.

Sørg for at fortælle det til lægen inden du tager Diclon Rapid:

hvis du ryger

hvis du har sukkersyge (diabetes mellitus)

hvis du har hjertekramper (angina), blodpropper, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller

forhøjede triglycerider

Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm, mens

du tager Diclon Rapid, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktisk reaktion), som opstår inden for minutter f.eks.

hududslæt og åndedrætsbesvær. Ring 112.

Alvorligt hududslæt, som kan være livsfarligt. Vær opmærksom på symptomer som blæreformet

udslæt med betændelse i huden og kraftig afstødning af hudens øverste lag. Disse hududslæt er

meget sjældne og opstår normalt i starten af behandlingen. Stop med at tage Diclon Rapid og

kontakt straks lægen.

Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du oplever

usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.

Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Diclon Rapid,

kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen.

Diclon Rapid kan nedsætte temperaturen, hvis du har feber. Det kan også skjule eller udsætte

symptomerne på en betændelse. Hvis du føler dig utilpas, så tal med lægen og fortæl, at du tager

Diclon Rapid.

Diclon Rapid kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Diclon Rapid

Hvis du på noget tidspunkt, mens du har taget Diclon Rapid, har oplevet tegn eller symptomer på

problemer med hjertet eller blodårerne fx brystsmerter, åndenød, svaghed eller sløret tale. Kontakt

straks lægen

Hvis du tager anden smertestillende medicin (NSAID præparater herunder COX-2 hæmmere)

Hvis du har eller tidligere har haft mavesår eller maveblødning

Hvis du har eller tidligere har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse

i tarmene (Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID

Hvis du har dårligt hjerte

Hvis du har for højt blodtryk

Hvis du har dårlige nyrer

Hvis du har dårlig lever

Hvis du har snue eller hævet næseslimhinde på grund af allergi

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Hvis du har astma eller kroniske lungesygdomme, det gælder også infektioner i luftvejene

Hvis du tager anden medicin, som øger syreproduktionen i maven f.eks. medicin mod gigt eller

astma (glukokortikoid), blodfortyndende medicin (warfarin) eller medicin mod depression (SSRI,

også kaldet ”lykkepiller”)

Hvis du har tendens til at få blå mærker og blødning fra hud og slimhinder på grund af for få

blodplader i blodet

Hvis du har en sjælden, arvelig stofskiftesygdom (hepatisk porfyri)

Hvis du skal opereres eller lige har fået en større operation

Hvis du har fået eller skal have trukket en tand ud

Hvis du tager medicin til forebyggelse af blodpropper (acetylsalicylsyre)

Hvis du er i behandling med ciclosporin i forbindelse med en transplantation

Hvis du tager vanddrivende medicin (diuretika)

Hvis du tager medicin for diabetes

Bemærk

Så længe du får Diclon Rapid, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diclon Rapid.

Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Diclon Rapid

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen, hvis du tager medicin

for at forebygge blodpropper, ”blodfortyndende medicin”, (warfarin, heparin, acetylsalicylsyre,

faktor Xa-hæmmere, trombinhæmmere)

som kan øge syreproduktionen i maven f.eks.

anden medicin af samme type som Diclon Rapid mod smerter og hævelser

(acetylsalicylsyre/ibuprofen)

medicin mod immun- og betændelsesreaktioner, gigt, (binyrebarkhormoner)

medicin mod depression (SSRI/”lykkepiller”)

mod forhøjet blodtryk f.eks.

vanddrivende medicin (thiazider, bumetanid og furosemid)

ACE-hæmmere (captopril og lisinopril)

betablokkere (propranolol og atenolol)

som kan forøge dit kalium i blodet, f.eks kaliumtilskud, salterstatninger med kalium,

kaliumbesparende medicin, ciclosporin, tacrolimus eller trimethoprim

for sukkersyge (f.eks. metformin)

mod betændelse (quinolon)

mod forhøjet kolesterol. Diclon Rapid skal tages mindst 1 time før eller 4-6 timer efter, at du tager

kolesterolsænkende medicin (colestyramin, colestipol)

for visse psykiske lidelser (lithium)

mod hjertesygdom (digoxin)

for leddegigt, psoriasis eller kræft (methotrexat)

for at dæmpe immunforsvaret, fordi du har fået en transplantation (ciclosporin og tacrolimus)

mod svampeinfektioner (voriconazol) eller urinvejsinfektion (trimethoprim)

mod tuberkulose (rifampicin)

mod krampeanfald (phenytoin)

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Anden medicin kan påvirke behandlingen med Diclon Rapid, og Diclon Rapid kan påvirke virkningen

af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du

ønsker flere oplysninger herom.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Brug af Diclon Rapid sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Diclon Rapid før et måltid. Du skal tage Diclon Rapid med et glas vand. Du skal

synke tabletterne hele, og du må ikke tygge, dele eller knuse dem.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Diclon Rapid i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det

nyfødte barn. Det kan også forsinke eller forlænge fødslen.

Du må ikke tage Diclon Rapid i de første 6 måneder af graviditeten, medmindre du har aftalt det med

lægen. Dosis skal være så lav som mulig, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med

lægen.

Kvinder, der ønsker at blive gravide

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Diclon Rapid eller kun tage Diclon

Rapid i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.

Diclon Rapid kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling.

Amning

Diclon Rapid går over i modermælken. Diclon Rapid må derfor ikke tages i ammeperioden. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diclon Rapid kan give bivirkninger som svimmelhed, søvnighed, synsforstyrrelser og

bevidsthedssvækkelse, der kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis du oplever en eller flere af disse bivirkninger, skal du undlade at køre bil og arbejde med

maskiner.

Diclon Rapid indeholder sojalecithin (sojaolie)

Du må ikke bruge Diclon Rapid, hvis du er overfølsom over for jordnødder (peanuts) eller soja.

3.

Sådan skal du tage Diclon Rapid

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Du skal synke tabletterne hele med et glas vand. Du må ikke tygge, dele eller knuse dem.

Tag Diclon Rapid i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at mindske bivirkningerne.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Til behandling af akut betændelse

Du skal normalt tage 2-3 tabletter (100 - 150 mg daglig) fordelt på 2 - 3 daglige doser.

I milde tilfælde kan 1-2 tabletter (50 – 100 mg daglig) fordelt på 1-2 doser være tilstrækkeligt.

Til behandling af migræneanfald

Du skal tage 1 tablet (50 mg) ved de første tegn på migræneanfald. Hvis smertelindring efter 2 timer

ikke er tilstrækkelig, kan du tage yderligere 1 tablet (50 mg). Du må højst tage 4 tabletter (200 mg)

daglig.

Brug til børn og unge

Diclon Rapid er ikke egnet til børn og unge under 14 år.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Til unge over 14 år: Du skal normalt tage 1-2 tabletter (50 mg til 100 mg) daglig fordelt på 2 doser.

Du må højst tage 3 tabletter (150 mg) daglig.

Brug ikke Diclon Rapid til behandling af migræneanfald hos børn og unge.

Hvis du har taget for meget Diclon Rapid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Diclon Rapid tabletter, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan f.eks. være

kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré

blødninger fra maven og tarmkanalen

svimmelhed, usikre bevægelser, kramper og koma

tendens til væske i kroppen, for lavt blodtryk

åndedrætsbesvær med blåfarvning af læber og negle

tendens til blødninger

tinnitus

Hvis du har glemt at tage Diclon Rapid

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Diclon Rapid

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle

bivirkninger kan være alvorlige.

Stop med at bruge Diclon Rapid og søg lægehjælp omgående, hvis du oplever nogle af følgende:

Alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet på grund af sår i mavesæk eller tarm.

Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodige opkastninger

og/eller blodig eller sort, stinkende afføring eller til hul i mavesæk eller tarm, som kan medføre

betændelse i bughinden, med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme på grund af blodprop i hjertet.

Ring 112.

Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls eller hævede

ben på grund af dårligt hjerte.

Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112.

Vejrtrækningsbesvær/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker på grund af forandringer i blodet (for få

blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion på grund af nedsat nyrefunktion.

Kontakt læge eller skadestue.

Gulsot, kvalme og opkastninger på grund af leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden på grund af alvorlig

blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber på grund af

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.

Diarré, slim og blødning fra endetarmen på grund af betændelse i tarmen. Kontakt læge eller

skadestue.

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og hurtigt aftagende urindannelse på grund af akut

nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder på

grund af nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

Voldsomme smerter over lænden, langsomt aftagende nyrefunktion, blodig og plumret urin på

grund af nyreskade eller afstødning af en del af nyrevævet. Kontakt læge eller skadestue.

Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring på grund af

forsnævring i tarmen. Kontakt læge eller skadestue.

Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller

skadestue.

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller

skadestue.

Influenzalignende symptomer, træthed, muskelømhed, forhøjede leverenzymer i blodet (tegn på

leversygdom).

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed på grund af blodprop i hjernen eller hjerneblødning.

Ring 112.

Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin på grund af nedbrydning af musklerne. Det

kan ende med nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber på grund af

meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver

alment sløj med hovedpine, feber og nakkestivhed.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastning og meget udtalt sløjhed. Kontakt læge

eller skadestue.

Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst på grund af anfald af

porfyri. Kontakt læge eller skadestue.

Hoste, opspyt og feber på grund af lungebetændelse. Kontakt lægen.

Akut sindslidelse. Kontakt lægen.

Gulfarvning af hud og øjne pga. leversvigt. Kontakt lægen.

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

Milde mavekramper og ømhed i maven, der starter kort efter start på behandling med Diclon

Rapid og fortsætter med blødning fra endetarmen eller blodig diarré, almindeligvis inden for 24

timer efter mavesmerternes opståen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede

Diarré, sure opstød.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er

alvorligt.

Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben på grund af væskeophobning i kroppen. Tal med

lægen.

Hovedpine, svimmelhed, susen for ørerne (Tinnitus).

Kvalme, opkastning, mavesmerter, luftafgang fra tarmen, appetitmangel, forstoppelse.

Udslæt og kløe.

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Hjertebanken.

Almen sløjhed, tendens til infektioner, især halsbetændelse og høj feber på grund af forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte

læge.

Astma, åndenød.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Bleghed og træthed på grund af blodmangel. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Nældefeber, eksem og betændelse i huden.

Snue, overfølsomhed.

Søvnløshed, rastløs uro, irritabel adfærd, angst.

Vand i kroppen. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Søvnlignende bevidsthedssvækkelse.

Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær på grund af betændelse i spiserøret.

Mundbetændelse, betændelse i tungen.

Rødme af huden, feber med udslæt i ansigt og på arme og ben.

Udslæt på grund af solen eller solarium.

Mindre blødninger i hud og slimhinder.

Hårtab.

Blødningstendens. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Feber, træthed, sløjhed på grund af betændelse i blodkar. Det kan hos nogle udvikle sig til en

alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Synsnedsættelse, dobbeltsyn og sløret syn.

Kontakt lægen.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. Blæredannelse i huden.

Mareridt, hukommelsesbesvær, forvirring, rysten.

Nedsat hørelse, smagsforstyrrelser.

Diclon Rapid kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver og blodprøver, herunder kolesterol- og

levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare lægemidlet ved almindelig temperatur.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”udløbsdato” eller ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diclon Rapid 50 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Diclofenackalium.

Øvrige indholdsstoffer: Vandfri calciumhydrogenphosphat, kolloid vandfri silica, majsstivelse,

natriumstivelsesglycolat, povidon, polyvinylalkohol, magnesiumstearat, sojalecithin,

xanthangummi,

talcum, samt farvestofferne titandioxid (E171) og rød og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Diclon Rapid 50 mg tabletter er runde, rødbrune, filmovertrukne tabletter uden delekærv.

Pakningsstørrelser

Blisterpakninger med 10, 30 eller 100 stk. tabletter.

Plastbeholder med 100 stk. tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Februar 2018

19-10-2018

Core Health & Fitness recalls Stairmaster 8G Gauntlet Stepmill Machines

Core Health & Fitness recalls Stairmaster 8G Gauntlet Stepmill Machines

The steps can accelerate rapidly without input from the user, posing a fall hazard.

Health Canada

16-10-2018

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Assessment of low pathogenic avian influenza virus transmission via raw poultry meat and raw table eggs

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 A rapid qualitative assessment has been done by performing a theoretical analysis on the transmission of low pathogenic avian influenza (LPAI) via fresh meat from poultry reared or kept in captivity for the production of meat (raw poultry meat) or raw table eggs. A predetermined transmission pathway followed a number of steps from a commercial or non‐commercial poultry establishment within the EU exposed to LPAI virus (LPAIV) to the onward virus transmission...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-9-2018

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Published on: Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 The third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Disease and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network was held on 16 and 17 October 2017 in Parma. The meeting was constructed around the principle of ‘One health approach to collaborative response to foodborne disease outbreaks in EU/EEA’ and served as an opportunity for public health authorities and food safety/veterinary authorities to meet and exchange information on the...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant LTZ Augustenberg submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substance potassium phosphonates in raspberries, blackberries, currants, blueberries, gooseberries and elderberries. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all crops under c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Hellolife, Inc. Issues Voluntary Worldwide Recall of Neuroveen, Respitrol, Thyroveev and Compulsin due to Possible Microbial Contamination

Hellolife, Inc. Issues Voluntary Worldwide Recall of Neuroveen, Respitrol, Thyroveev and Compulsin due to Possible Microbial Contamination

HelloLife, Inc. in Grand Rapids, MI is initiating a voluntary recall of four different products, Neuroveen, Respitrol, Thyroveev and Compulsin, within expiry, to the retail and consumer level due to possible microbial contamination. Neuroveen has been tested and found to be contaminated with Staphylococcus saprophyticus and Burkholderia cepacia. Compulsin has been identified as containing Burkholderia cepacia. Respitrol and Thyroveev are still pending bacterial identification. Each product being recalled...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2018

Seabreeze International Corp. recalls certain Smart ThermafloTM Heaters

Seabreeze International Corp. recalls certain Smart ThermafloTM Heaters

In the event of a fault, the safety cut-offs may not operate and allow the heater to rapidly overheat, posing a fire hazard.

Health Canada

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Advisory – lead content may exceed regulatory guidelines

Therapeutic Goods Administration - Australia

16-11-2017

Medicines Safety Update, Volume 8, Number 5, October-November 2017

Medicines Safety Update, Volume 8, Number 5, October-November 2017

Ibrutinib - ventricular tachyarrhythmia, hepatitis B reactivation and infection; Improving Product Information; Codeine-containing products - use in children and ultra-rapid metabolisers

Therapeutic Goods Administration - Australia

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.