Diclofenacnatrium "2care4" Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Diclofenacnatrium "2care4" Retard 100 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Diclofenacnatrium "2care4" Retard 100 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45758
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diclofenacnatrium 2care4 Retard 75 mg og 100 mg, depottabletter

Diclofenacnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Diclofenacnatrium 2care4 Retard

3. Sådan skal du tage Diclofenacnatrium 2care4 Retard

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diclofenacnatrium 2care4 Retard tilhører en

gruppe lægemidler, der kaldes non-steroide

anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID’er), der

bruges mod smerter og betændelsestilstande.

Diclofenacnatrium 2care4 Retard lindrer

betændelsessymptomer som f.eks. hævelser

og smerter og virker febernedsættende.

Det har ingen virkning på årsagerne til en

betændelsestilstand eller feber.

Diclofenacnatrium 2care4 Retard kan anvendes

til behandling af:

– Gigt, herunder betændelsesforårsagede

ledsmerter (artritis), slidgigt (artrose) og visse

former for rygsmerter (vertebral ledsygdom).

– Smertefuld, betændt “frossen” skulder.

Det virksomme stof i depottabletterne

(diclofenacnatrium) bliver frigivet i kroppen

over længere tid. Derfor er depottabletterne

ikke egnede til situationer, hvor du har behov

for hurtig eller øjeblikkelig lindring af dine

symptomer.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis

du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Diclofenacnatrium 2care4 Retard

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Diclofenacnatrium 2care4 Retard

hvis:

– du er allergisk over for diclofenac eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Diclofenacnatrium

2care4 Retard (angivet i afsnit 6).

– hvis du har mavesår eller sår på tarmen.

– du har blødning i maven eller tarmen eller

tidligere har haft i forbindelse med NSAID-terapi.

Det kan være kendetegnet ved blod i afføringen

eller sort, tjæreagtig afføring.

– du har alvorligt lever- eller nyresvigt (alvorlig

lever- eller nyresygdom).

– du er gravid i 7.-9. måned (3.

graviditetstrimester).

– du tidligere efter indtagelse af andre NSAID’er,

såsom acetylsalicylsyre eller ibuprofen, har

fået astmaanfald, pibende vejrtrækning,

omfattende og kløende hududslæt

(nældefeber) eller løbende næse som ved

høfeber.

– du på nuværende tidspunkt har en blødning

eller blødningsforstyrrelse.

– du lider af forandringer i blodets

sammensætning (bloddyskrasi).

– du har usædvanlige blodtællinger

(knoglemarvsdepression): nedsat antal

hvide blodlegemer (i nogle tilfælde

alvorligt med øget risiko for infektioner),

nedsat antal blodplader (med øget risiko

for blødning og blå mærker) eller nedsat

antal røde blodlegemer (svimmelhed og

hovedpine). Dette kan f.eks. indtræde efter

strålebehandling.

– du har fået diagnosticeret hjertesygdom og/

eller cerebrovaskulær sygdom, f.eks. hvis

du har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde,

forbigående svigt i blodtilførslen til hjernen

(TCI = transitorisk cerebral iskæmi) eller

– Selektive serotonin-genoptagshæmmere

(SSRI’er), der anvendes til at behandle visse

former for depression.

– Andre NSAID’er, såsom acetylsalicylsyre

og ibuprofen, der anvendes til at lindre

betændelse/smerter.

Diclofenacnatrium 2care4 Retard kan,

ligesom andre NSAID’er, forårsage blødning

fra maven/tarmen eller sårdannelse. Denne

bivirkning, der kan være alvorlig hos ældre

mennesker, kan opstå på et hvilket som helst

tidspunkt under behandlingen med eller uden

forudgående advarselssymptomer og både hos

personer med og uden tidligere tilfælde af

alvorlige mave/tarmproblemer.

Fortæl det til lægen, hvis du tager et eller flere

af følgende lægemidler:

– Lithium (antidepressivt middel), der anvendes

til behandling af f.eks. mani eller depression.

– Digoxin, der anvendes mod hjerteproblemer.

– Amiodaron, der anvendes mod uregelmæssigt

hjerteslag.

– Vanddrivende midler, der anvendes til at øge

mængden af urin.

– Blodtrykssænkende medicin, såsom ACE-

hæmmere eller betablokkere, der anvendes

til at behandle forhøjet blodtryk (eller visse

andre hjerteproblemer).

– Blodfortyndende medicin (antikoagulantia).

– Diabetesmedicin, der indtages igennem

munden (orale antidiabetika).

– Methotrexat, der anvendes til at behandle

alvorlig gigt og visse former for kræft.

– Ciclosporin eller tacrolimus, der anvendes

til forebyggelse af afstødningsreaktioner

efter en organtransplantation eller andre

transplantationer.

– Quinolon-antibiotika, der anvendes til at

behandle visse infektioner.

– Trimethoprim, der anvendes til behandling af

bakterieinfektioner

– Colestipol og cholestyramin, der anvendes

til at behandle for højt kolesterolindhold i

blodet.

– Sulfinpyrazon, der anvendes mod gigt.

– Fluconazol og voriconazol, der anvendes mod

svampeinfektioner.

– Phenytoin, der anvendes mod krampeanfald.

Brug af Diclofenacnatrium 2care4 Retard

sammen med mad og drikke

Diclofenacnatrium 2care4 Retard bør tages i

forbindelse med et måltid.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

– Du må ikke tage Diclofenacnatrium 2care4

Retard de første seks måneder af graviditeten,

medmindre din læge har anbefalet det.

– Du må ikke tage Diclofenacnatrium 2care4

Retard i de sidste tre måneder før forventet

fødsel, da det kan skade dit ufødte barn eller

forårsage fødselskomplikationer.

– Diclofenacnatrium 2care4 Retard kan,

ligesom andre NSAID’er, gøre det sværere

at blive gravid, så det er bedst ikke at tage

Diclofenacnatrium 2care4 Retard, hvis du

planlægger at blive gravid, eller hvis du

tidligere har haft svært ved at blive gravid.

– Du må ikke bruge Diclofenacnatrium 2care4

Retard, hvis du ammer, da det kan skade

barnet. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diclofenacnatrium 2care4 Retard påvirker ikke

eller kun i ubetydelig grad evnen til at køre

eller betjene maskiner.

01-2018

P072505-8

blodprop i blodårerne til hjertet eller

hjernen, eller hvis du har fået foretaget en

ballonudvidelse eller en bypass-operation.

– du har eller har haft problemer med

blodomløbet (perifer ateriel sygdom).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Diclofenacnatrium 2care4 Retard, hvis:

– du tidligere har haft problemer med maven/

tarmen, såsom mavesår, blodholdig eller sort

afføring, mavegener eller halsbrand efter at

have taget NSAID’er.

– du lider af astma, høfeber eller har andre

længerevarende problemer med luftvejene,

f.eks. næsepolypper eller kronisk obstruktiv

luftvejssygdom (KOL).

– du har tendens til at få allergisk hududslæt,

kløende hud eller nældefeber.

– du har betændelse i tarmen, f.eks. ulcerøs

colitis (blødende tyktarmsbetændelse) eller

Crohns sygdom.

– du har en blødningsforstyrrelse eller andre

sygdomme i blodet, herunder den sjældne

leversygdom porfyri.

– du lider af en inflammatorisk sygdom, der

kaldes systemisk lupus erythematosus eller en

anden bindevævssygdom.

– du ryger

– du har sukkersyge

– du har hjertekramper (angina), blodpropper,

forhøjet blodtryk, forhøjet kolesteroltal eller

forhøjede triglycerider.

– du har problemer med leveren eller nyrerne.

– du mener du har væskemangel, eventuelt på

grund af diarré, opkastning eller i forbindelse

med en operation.

– du har en smitsom sygdom forårsaget af

varicella zoster-virus.

Bivirkningerne kan minimeres ved at bekæmpe

symptomerne i så kort tid og med så lav dosis

som muligt.

Hvis noget af ovenstående gør sig gældende for

dig, kan din læge måske rådgive dig eller ændre

din behandling.

Ældre personer er mere modtagelige over for

Diclofenacnatrium 2care4 Retards virkning

end andre voksne mennesker. Hvis du er ældre

(65 år eller mere), er det derfor vigtigt, at

du nøje følger din læges anvisning og tager

så få depottabletter som muligt for at opnå

tilstrækkelig lindring af dine symptomer. Det er

særligt vigtigt, at ældre mennesker indberetter

bivirkninger til lægen eller apoteket.

Diclofenac kan maskere (skjule) symptomer på

infektion, såsom hovedpine eller feber. Dette

kan gøre det mere vanskeligt at opdage og

behandle infektionen. Hvis du føler dig utilpas

og går til lægen, skal du derfor huske at fortælle

lægen, at du tager Diclofenacnatrium 2care4

Retard.

Brug af anden medicin sammen med

Diclofenacnatrium 2care4 Retard

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin

eller har gjort det for nylig.

Hvis nedenstående medicin tages sammen med

Diclofenacnatrium 2care4 Retard, kan det øge

risikoen for blødning eller sårdannelse. Fortæl

det derfor til lægen, hvis du tager et eller flere

af følgende lægemidler:

– Systemiske kortikosteroider

(binyrebarkhormoner), der anvendes til

betændelsesreaktioner i kroppen.

– Blodfortyndende medicin eller

trombocytfunktionshæmmere, der anvendes til

at fortynde blodet.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Hvis du får bivirkninger såsom synsforstyrrelser,

svimmelhed eller døsighed (se pkt. 4), må du

ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Diclofenacnatrium 2care4 Retard indeholder

saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler

visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Diclofenacnatrium

2care4 Retard

Tag altid Diclofenacnatrium 2care4 Retard

nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte

doseringsmuligheder kan følges med dette

præparat.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Depottabletter 75 mg:

Den sædvanlige daglige begyndelsesdosis er 75-

150 mg (75 mg en eller to gange dagligt).

I milde tilfælde samt ved langtidsbehandling er

75 mg dagligt normalt tilstrækkeligt.

Den maksimale daglige dosis er 150 mg.

Depottabletter 100 mg:

Den sædvanlige daglige begyndelsesdosis er

100-150 mg (100 mg en gang dagligt). Den

daglige dosis kan øges op til 150 mg ved

supplerende behandling med diclofenacnatrium

25 eller 50 mg enterotabletter eller

suppositorier.

I milde tilfælde samt ved langtidsbehandling er

100 mg dagligt normalt tilstrækkeligt.

Den maksimale daglige dosis er 150 mg.

Brug til børn og unge

Diclofenacnatrium 2care4 Retard må ikke

anvendes til børn og unge under 18 år.

Ældre (over 65 år)

Ældre mennesker kan være mere udsatte for

bivirkninger ved NSAID’er som Diclofenacnatrium

2care4 Retard. Derfor er det særligt vigtigt, at

ældre mennesker tager så lav en effektiv dosis

som muligt.

Indgivelsesmåde:

Lægen vil fortælle dig, hvor mange

depottabletter du skal tage og i hvor lang tid.

Det er vigtigt at behandle din betændelse/dine

smerter med så lav dosis og i så kort tid som

muligt. Afhængigt af hvordan du reagerer på

behandlingen, kan din læge foreslå, at du enten

får en højere eller lavere dosis. Du må aldrig

tage en højere dosis, end din læge har anvist.

Din læge vil muligvis foreslå, at du tager

depottabletterne om aftenen, hvis dine

symptomer er værre om natten eller først på

morgenen.

Synk depottabletterne hele med et glas vand

eller anden væske, helst i forbindelse med et

måltid.

Depottabletterne må ikke tygges eller knuses,

da dette vil ødelægge depotvirkningen af

tabletterne.

Hvis du har sår eller blødning i maven eller

tarmen

Hvis du tidligere har haft sår eller blødning

i maven eller tarmen, eller hvis du får behov

for at bruge anden medicin, der kan øge

risikoen for dette (se afsnit 2 ”Brug af anden

medicin sammen med Diclofenacnatrium 2care4

Retard”), vil din læge måske foreslå, at du tager

Diclofenacnatrium 2care4 Retard sammen med et

lægemiddel, der kaldes en protonpumpehæmmer

eller misoprostol, der er med til at beskytte din

mave eller tarm.

Hvis du har taget for mange

Diclofenacnatrium 2care4 Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har taget mere af Diclofenacnatrium

2care4 Retard, end der står i denne

information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Du kan have brug for lægebehandling.

Symptomer på overdosering kan være

opkastning, diarré, svimmelhed, ringen for

ørerne (tinnitus), kramper, alvorlige mavesmerter

samt blodholdig eller sort afføring.

Hvis du har glemt at tage Diclofenacnatrium

2care4 Retard

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du

tage den, så snart du kommer i tanker om

det. Hvis du snart skal tage den næste dosis,

så spring den glemte dosis over. Du må ikke

tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage

Diclofenacnatrium 2care4 Retard

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du får en af følgende alvorlige

bivirkninger, skal du stoppe med at tage

medicinen og straks kontakte lægen eller

skadestuen:

– Blødning fra hud og slimhinder og blå

mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader).

– Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber

pga. forandringer i blodet (for få hvide

blodlegemer).

– Alvorlig blodmangel med gulsot.

– Træthed og bleghed, evt. tendens til

halsbetændelse og blødninger i huden pga.

alvorlig blodmangel og evt. andre

forandringer i blodet.

– Allergiske reaktioner med hævelser af ansigt,

læber, mund, tunge eller hals, der ofte er

ledsaget af hududslæt og kløen, og som

kan forårsage synkebesvær, blodtryksfald og

besvimelse.

– Pibende vejrtrækning og trykken for brystet

(tegn på astma).

– Pludselig og alvorlig hovedpine, kvalme,

svimmelhed, følelsesløshed, manglende evne

til at tale eller talebesvær, lammelse (tegn på

slagtilfælde).

– Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed,

svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga.

meningitislignende tilstand.

– Kramper.

– Forhøjet blodtryk (hypertension).

– Rød- eller lillafarvning af huden (symptomer

på betændelse i blodkarrene), hududslæt

med blæredannelse, blærer på læberne, ved

øjnene og i munden, betændelse i huden med

skældannelse og hudafskalning.

– Alvorlige mavesmerter, blodholdig eller sort

afføring. Opkastning af blod.

– Gulfarvning af huden eller øjnene (tegn på

leverbetændelse).

– Blod i urinen, forhøjet proteinniveau i

urinen, alvorligt nedsat urinmængde (tegn på

nyreproblemer).

– Betændelse i bugspytkirtlen, hvilket medfører

alvorlige mave- og rygsmerter (pancreatitis)

– Hjerteproblemer såsom brystsmerter, blodprop

i hjertet (myokardieinfarkt) og hjertesvigt

– Leverproblemer, leverbetændelse (hepatitis),

leversvigt.

Alle ovennævnte bivirkninger er alvorlige

og kan kræve lægebehandling. Ovennævnte

alvorlige bivirkninger er ikke almindelige (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100), sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 be-

handlede) eller meget sjældne (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10.000 behandlede).

– Milde mavekramper og ømhed i maven, der

starter kort efter start på behandling med

Diclofenacnatrium 2care4 Retard og fortsætter

med blødning fra endetarmen eller blodig

diarré, almindeligvis inden for 24 timer

efter mavesmerternes opståen (hyppigheden

ikke kendt, kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Andre bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10 behandlede):

– Hovedpine, svimmelhed.

– Kvalme, opkastning, diarré, fordøjelsesbesvær,

mavesmerter, luft i maven, appetitløshed.

– Ændringer i leverfunktionen (f.eks. ændret

transaminasekoncentration).

– Hududslæt.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op

til 1 ud af 1.000 behandlede):

– Døsighed.

– Nældefeber.

– Hævede arme, hænder, ben og fødder

(væskeophobning – også kaldet ødem).

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme

hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)

– Forvirring, depression, angst, søvnløshed,

mareridt, irritabilitet, psykotiske lidelser.

– Sovende eller prikkende/stikkende

fornemmelse i hænder og fødder, nedsat

hukommelse, rysten.

– Ændringer i smags-, syns- og høresansen

(ringen for ørerne).

– Lungebetændelse, der kan medføre

stakåndethed og brystsmerter (pneumonia).

– Forstoppelse eller andre tarmlidelser, herunder

tyktarmsbetændelse (med symptomer

som vedvarende diarré) eller forværring af

eksisterende betændelsestilstande i tarmen.

– Ømhed i munden, tungen og halsen.

– Sårdannelse i spiserøret (et organ, der

transporterer mad fra svælget til maven).

– Kløen, usædvanlig følsomhed i huden over

for lys, hvilket kan medføre rød og hævet hud

med blærer.

– Hårtab.

Medicin som Diclofenacnatrium 2care4 Retard

kan være forbundet med en let forøget risiko

for blodprop i hjertet (”myokardieinfarkt”) eller

slagtilfælde.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige

forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Diclofenacnatrium 2care4 Retard indeholder:

Aktivt stof er diclofenacnatrium.

– En Diclofenacnatrium 2care4 Retard

75 mg depottablet indeholder 75 mg

diclofenacnatrium.

– En Diclofenacnatrium 2care4 Retard

100 mg depottablet indeholder 100 mg

diclofenacnatrium.

Øvrige indholdsstoffer: kolloid vandfri silica,

cetylalkohol, magnesiumstearat, povidon,

saccharose, hypromellose, rød jernoxid (E 172),

polysorbat 80, talcum, titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Diclofenacnatrium 2care4 Retard 75 mg

depottablet:

Svagt lyserøde, hvælvede, trekantede tabletter

med skrå kanter.

Diclofenacnatrium 2care4 Retard 100 mg

depottablet:

Lyserøde, hvælvede tabletter med skrå kanter.

Pakningssttørrelser

Diclofenacnatrium 2care4 Retard fås

i pakningsstørrelser á 10, 30 og 100

depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V

Diclofenacnatrium 2care4 Retard svarer til

Diclon.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

januar 2018.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

Lidoderm vs. Voltaren Gel

Lidoderm vs. Voltaren Gel

Lidoderm (lidocaine patch 5%) and Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) are both topical medications used to relieve different types of pain. Lidoderm is used to relieve nerve pain after shingles (post-herpetic neuralgia). Voltaren Gel is used to treat pain of osteoarthritis of joints that are amenable to topical treatment, such the hands and knees.

US - RxList

13-3-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [McKesson Corporation]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

DICLOFENAC SODIUM Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Altaire Pharmaceuticals Inc.]

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Altaire Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [A-S Medication Solutions]

DICLOFENAC SODIUM Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

Voltaren Gel vs. Naprosyn

Voltaren Gel vs. Naprosyn

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and Naprosyn (naproxen; other brand names: EC-Naprosyn and Anaprox/Anaprox DS) are nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis joint pain.

US - RxList

28-2-2018

Voltaren Gel vs. Pennsaid

Voltaren Gel vs. Pennsaid

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and Pennsaid (diclofenac sodium topical solution) are topical gel nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis pain in the joints, such the hands and knees.

US - RxList

28-2-2018

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Bryant Ranch Prepack]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

Voltaren Gel vs. Mobic

Voltaren Gel vs. Mobic

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and meloxicam are nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis joint pain. Meloxicam is also used to treat rheumatoid arthritis.

US - RxList

30-1-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [GSMS, Incorporated]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [GSMS, Incorporated]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

FLEXIPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

FLEXIPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

DICLOPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

DICLOPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Sterling-Knight Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [AvKARE, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

DICLOFENAC (Diclofenac Sodium) Solution/ Drops [Akorn, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

PENNSAID (Diclofenac Sodium) Solution [Nuvo Pharmaceuticals Inc.]

PENNSAID (Diclofenac Sodium) Solution [Nuvo Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DITHOL (Diclofenac Sodium/Menthol) Kit [Fortus Pharma, LLC]

DITHOL (Diclofenac Sodium/Menthol) Kit [Fortus Pharma, LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Carilion Materials Management]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

AMBATOR DICLOFENAC PATCH (Diclofenac Sodium) Patch [7T Pharma LLC]

AMBATOR DICLOFENAC PATCH (Diclofenac Sodium) Patch [7T Pharma LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [Novel Laboratories, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Novel Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [Endo Pharmaceuticals Inc.]

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [Endo Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Gel [Par Pharmaceutical Inc]

DICLOFENAC SODIUM Gel [Par Pharmaceutical Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution/ Drops [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Solution/ Drops [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

DICLOFENAC SODIUM Solution [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [H. J. Harkins Company Inc.]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [H. J. Harkins Company Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM AND MISOPROSTOL Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Solution [REMEDYREPACK INC.]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [A-S Medication Solutions]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Film Coated, Extended Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Institutional Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Amneal Pharmaceuticals LLC]

DICLOFENAC SODIUM (Diclofenac) Gel [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [A-S Medication Solutions]

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Gel [REMEDYREPACK INC.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

VOLTAREN (Diclofenac Sodium) Gel [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Solution [DIRECT RX]

DICLOFENAC SODIUM Solution [DIRECT RX]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [American Health Packaging]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed