Diaphin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Diaphin 10 g pulver til injektionsvæske
 • Dosering:
 • 10 g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektionsvæske
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Diaphin 10 g pulver til injektionsvæske
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45865
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Diaphin, pulver til injektionsvæske 10 g

Diamorphinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Diaphin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Diaphin

Sådan skal du tage Diaphin

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Diaphin bruges til behandling af voksne med alvorligt stofmisbrug. Medicinen skal tages på en klinik og må kun

bruges i henhold til vedtægt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Diaphinbehandling gives sammen med

anden medicinsk behandling. Du kan få Diaphin, hvis du har været i behandling med metadon eller buprenorphin

(f.eks. Subutex), men ikke har opnået den ønskede virkning med denne behandling.

Lægen kan have givet dig Diaphin for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE OM DIAPHIN.

Du må ikke få Diaphin

hvis du er overfølsom over for diamorphin

hvis du har alvorlige problemer med at trække vejret eller blåfarvning af din hud

hvis du lider af alvorlig astma eller en anden kronisk lungesygdom

hvis du er i behandling med MAO-hæmmere (mod depression)

hvis du har forhøjet tryk i hjernen (f.eks. på grund af slag mod kraniet)

Lægen vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Diaphin

hvis du har nedsat lungefunktion f.eks. astma

hvis du har fæokromocytom (adrenalinproducerende tumor)

hvis du har epilepsi

hvis du er ældre og svagelig

hvis du har lavt blodtryk eller bliver behandlet med medicin, der påvirker blodtrykket

hvis du har en psykisk lidelse inklusive depression

hvis du har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (nedsat stofskifte)

hvis du har nedsat funktion af binyrebarken

hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion

hvis du er alkoholiker

hvis du har prostataforstørrelse eller forsnævring af urinrøret

hvis du har en alvorlig betændelsesygdom i tarmen eller akutte maveproblemer med alvorlig

diarré

hvis du har abstinenssymptomer/delirium

hvis du har indtaget andre rusmidler

hvis du er ung eller har haft misbrug af heroin over en begrænset tidsperiode

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis nogle af ovenstående punkter gælder for dig. Det er

især vigtigt, at du fortæller det til kliniklægen, hvis du er epileptiker, alkoholiker eller hvis du har

indtaget andre rusmidler.

Pludselig ophør med behandlingen kan give abstinenssymptomer (se ”Hvis du holder op med at tage

Diaphin). Du kan udvikle psykisk eller fysisk afhængighed eller opleve at virkningen af medicinen

aftager. Dette er især set ved høje doser.

Brug af anden medicin

Fortæl altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Fortæl det også til lægen, hvis du har indtaget

rusmidler.

Tal med lægen, hvis du har indtaget eller indtager følgende:

beroligende medicin eller sovemedicin eller kokain, som kan forøge risikoen for

epileptiske anfald

medicin mod angst og uro

medicin til behandling af vandladningsproblemer (f.eks. atropin)

rusmidler (kokain og morphin) eller alkohol

MAO-hæmmere (mod depression). Behandling med Diaphin bør ikke startes før 2 uger efter endt

behandling med MAO-hæmmere.

Samtidig brug af alkohol, illegale stoffer eller lægeordineret medicin kan øge virkningen af Diaphin

og føre til overdosis. Det er derfor vigtigt, at du fortæller det til kliniklægen, hvis du drikker alkohol

eller tager illegale stoffer eller anden lægeordineret medicin, mens du er i erstatningsbehandling med

Diaphin.

Brug af Diaphin sammen med mad og drikke

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Diaphin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Husk at informere lægen, hvis du er gravid. Du må kun få behandling med Diaphin under graviditet,

hvis det vurderes strengt nødvendigt. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker

prævention, så længe du er i behandling med Diaphin.

Du må ikke amme, hvis du får Diaphin, da Diaphin

går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder at Diaphin virker sløvende, og at det kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE DIAPHIN

Diaphin skal gives i kombination med peroral metadon og skal tilbydes 2 gange dagligt.

Tag altid Diaphin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet.

Diaphin skal opløses med vand til injektionsvæsker inden brug.

Du skal tage Diaphin som en indsprøjtning. Du skal selv give indsprøjtningen. Du vil få udleveret en sprøjte med

Diaphin af lægen eller sundhedspersonalet. Du skal sprøjte Diaphin ind i en blodåre. Det er vigtigt at du bruger sterile

sprøjter og kanyler, og at du desinficerer injektionsstedet.

Du skal altid aflevere brugte og ubrugte sprøjter og kanyler til sundhedspersonalet på centret til destruktion.

Dosering

Dosis bliver bestemt for dig af lægen og er individuel. Det er også lægen, der bestemmer, om dosis skal ændres. Du

skal opholde dig i klinikken i mindst 15 minutter efter indsprøjtningen. Hvis du har indtaget andre rusmidler, kan det

være nødvendigt at give en mindre dosis eller vente med at give en dosis til rusen er aftaget.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Hvis du har nedsat nyre- og leverfunktion, kan det være nødvendigt at give dig en mindre dosis.

Hvis du har fået for meget Diaphin

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du efter en indsprøjtning føler dig utilpas eller hvis du har mistanke

om at have fået for meget Diaphin. Tegn på alvorlig overdosering er åndenød, sløvhed eller åndedrætsstop,

muskelsvækkelse, kold og klam hud, små pupiller, langsom puls, lavt blodtryk og rystelser.

Ved overdosering vil personalet sikre at du har har frie luftveje og du vil blive behandlet med naloxon. Dette kan

medføre abstinenssymptomer.

Hvis du er udeblevet fra Diaphin behandling

Hvis du er udeblevet fra en Diaphin behandling, vil du ved næste behandling have større risiko for overdosering.

Hvis du holder op med at tage Diaphin

Hvis du pludselig stopper din behandling, kan der opstå følgende abstinenssymptomer: Rastløshed, muskel- og

knoglesmerter, søvnløshed, diarré, opkast og koldsved. Efter længere tid kan symptomerne være krampetrækninger,

unormal hjertebanken, forøget hjerterytme, hjerteslag, forhøjet blodtryk, slagtilfælde og svær depression.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Diaphin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (Det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Åndedrætsstop på grund af overdosis, som kræver omgående behandling. Epileptiske kramper,

vedvarende epileptiske kramper.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (Det forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Overfølsomhedsreaktioner så som nældefeber, kløe, eksem og hududslæt

Hovedpine, svimmelhed, svedeture, træthed, utilpashed, sløvhed og

koncentrationsforstyrrelser

Synsforstyrrelser (små pupiller)

Rødme i huden ved injektionsstedet

Almindelige bivirkninger (Det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Psykiske lidelser (f.eks. angst, paniklidelser, vrangforestillinger, depression),

søvnforstyrrelser

Mundtørhed, kvalme, opkast, mavesmerter forårsaget af galdeblærekramper,

appetitløshed, forstoppelse

Problemer med at lade vandet

Ikke almindelige bivirkninger (Det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Feber, influenzalignende symptomer

Forhøjet blodtryk

Blodtryksfald ved pludselig ændring fra liggende/siddende til stående stilling

Sjældne bivirkninger (Det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Forøget tryk i hjerneskallen

Dobbeltsyn

Astma

Infektion på injektionsstedet

Muskelkramper

Meget sjældne bivirkninger (Det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Manglende sexlyst

Asystoli

Tarmslyng

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver

værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er

nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive

bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Hætteglas med færdig opløsning: Opbevares i køleskab (2-8°C) i op til 2 uger.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Diaphin 10g, pulver til injektionsvæske indeholder:

Aktivt stof: diamorphinhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: ingen

Udseende og pakningsstørrelse:

100 ml klart hætteglas med hvidt pulver, som efter opløsning med vand til

injektionsvæsker er en klar til lysgullig lettere viskøs væske

Pakning med 15 hætteglas á 10 g

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Azanta Danmark A/S

Tranegaardsvej 20

2900 Hellerup

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 04/2011

Du kan finde yderligere information om Diaphin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk