Diamox

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Diamox 250 mg tabletter
 • Dosering:
 • 250 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Diamox 250 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 00412
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Indlægsseddel

G

OLDSHIELD

Black

Product:

Diamox 125mg 250mg

Country:

Denmark

Component:

Version:

Originated :

15/10/04

Size:

124 x 420mm

SKU No:

21504LF/1109/D

21505LF/1109/D

Item Code:

Pharma Code:

Crease Code:

Origination by

John Herbert

Revision

David Nadar

Revision date:

04/11/2009

Cols:

Black

Account handler: M. Donnelly

A/Work sign Off:

Final signatures:

Date:

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Diamox til dig personligt. Lad derfor være med at give

Diamox til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Diamox

Sådan skal du tage Diamox

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Diamox er et middel mod grøn stær (glaukom).

Det virker ved at sænke trykket i øjet ved at mindske produktionen af væske i øjet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DIAMOX

Tag ikke Diamox hvis du

er overfølsom (allergisk) over for acetazolamid eller et af de øvrige

indholdsstoffer

er overfølsom (allergisk) over for medicin, der især bruges mod

blærebetændelse (sulfonamider)

har syreforgiftning (hyperchloræmisk acidose)

har for lidt kalk, kalium eller natrium i blodet

har dårlig funktion af binyrebarken (f.eks. Addisons sygdom)

har for meget kalk i urinen

har alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion

har en bestemt type grøn stær (snævervinklet glaukom).

Vær ekstra forsigtig med at tage Diamox

Tal med lægen, inden du tager Diamox, hvis du har

nedsat lever- eller nyrefunktion

for store lunger (emfysem) eller kronisk bronkitis (rygerlunger)

eller har haft nyresten.

Vær opmærksom på

Så længe du får Diamox, skal du have undersøgt blodet regelmæssigt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling

med Diamox. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt

kosttilskud.

Tal med din læge hvis du tager

medicin mod epilepsi (phenytoin, topiramat, carbamazepin eller primidon)

medicin mod diabetes (tabletter)

andre carbonanhydrasehæmmere (dvs. midler mod grøn stær)

såkaldte folinsyreantagonister (f.eks. midler mod reumatiske sygdomme og

kræft)

blodfortyndende midler

smertemedicin, der indeholder acetylsalicylsyre

hjerteglykosider (digitalis)

medicin mod for højt blodtryk.medicin mod urinvejsinfektion (metenamin)

medicin som indeholder amfetamin eller kinidin

medicin mod maniodepressiv sygdom (litium)

medicin mod reumatiske sygdomme (ciclosporin)

natriumbicarbonat.

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Diamox og Diamox kan påvirke

virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg

lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Diamox sammen med mad og drikke

Du skal tage Diamox med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Diamox. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Diamox efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diamox kan give bivirkninger f.eks. svimmelhed, døsighed, desorientering,

forbigående nærsynethed, myrekryb og forstyrrelser i koordination af

bevægelser, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DIAMOX

Tag altid Diamox nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Voksne:

Den sædvanlige dosis er 2-8 tabletter på 125 mg eller 1-4 tabletter på 250 mg (i

alt 250 – 1000 mg) fordelt på 2-4 doser.

Hvis du har taget for mange Diamox tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Diamox

tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være døsighed, prikkende, snurrende

fornemmelse eller følelsesløshed i huden, usikre bevægelser, dobbeltsyn, sløret

syn, kvalme, opkastning, forøget urinmængde, tørst, hovedpine, metabolisk

acidose (træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet), for lidt

kalk i blodet, feber, udslæt, blod i urinen, leukopeni (lavt antal hvide

blodlegemer), anæmi (blodmangel), nyresten og nyresvigt.

Hvis du har glemt at tage Diamox

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Diamox

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Diamox kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1

ud af 100 patienter).

Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I

alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter).

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Diamox 125 mg og 250 mg tabletter

Acetazolamid

Smerter, ofte anfaldsvise i siden og hen over lænden og evt. blod i urinen

pga. nyresten. Kontakt lægen.

Lammelse og muskeltrækninger.

Unormalt stor urinmængde, nyresvigt.

Unormal leverfunktion.

Hepatitis.

Gulsot, vævshenfald i leveren.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

1.000 patienter).

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til

timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt

i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Svær blodmangel med træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse

og blødninger i huden. Kontakt læge.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for

få blodplader). Kontakt straks læge.

Almen sløjhed, træthed og bleghed, tendens til betændelse (infektioner) især

halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer

eller alvorlig blodmangel). Kontakt straks læge.

Forhøjet sukkerindhold i urinen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1

ud af 100 patienter).

Svimmelhed.

Smagsforandring.

Appetitløshed.

Træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

patienter).

Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med

lægen.

Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.

Kvalme, opkastning.

Diarré, sort eller mørkfarvet afføring.

Kløe.

Rødmen.

Feber.

Kraftløshed, svaghed.

Tørst.

Hovedpine.

Irritabilitet.

Nedsat libido.

Sløvhed.

Forvirring.

Prikken/stikken i arme eller ben.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 10.000 patienter).

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt

kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og

forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Nærsynethed.

Susen for ørerne (tinnitus).

Udslæt.

Nældefeber.

Øget mandlig behåring hos kvinder.

Lysfølsomhed.

Nedsat hørelse.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Diamox kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til.

Det drejer sig om ændringer i elektrolytter (salte) og mængden af urinsyre i

blodet. Tal med lægen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så

viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og

vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Diamox utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Diamox ved almindelig temperatur.

Brug ikke Diamox efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Diamox 125 mg og 250 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Acetazolamid.

Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphatdihydrat, majsstivelse,

natriumstivelsesglycolat, polyvidon, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelse

Diamox 125 mg og 250 mg er hvide tabletter med delekærv.

Pakningsstørrelse

En pakning indeholder 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Goldshield Pharmaceuticals Limited,

NLA Tower, Croydon, Surrey, CR0 0XT

Storbritannien

Fremstiller:

Customs Pharmaceuticals Ltd.

Conway Street Hove, East Sussex, BN3 3LW

Storbritannien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2009

21504/LF/D

21505/LF/D