Devrinol 45 Fl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Devrinol 45 Fl Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 450 g/l napropamid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Devrinol 45 Fl Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 501-1
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

AgroDan

Devrinol

®

FL

Ukrudtsmiddel

Forsigtig

Vask huden efter arbejdet.

Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler

skal overholdes ved udbringningen, jf. sikkerhedsdatabladet for pro-

duktet

samt

f.eks.

informationsmateriale

Arbejdstilsynet

bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kålroer, kål, raps, sennep,

ærter og tulipanløg og ikke senere end disse afgrøders såning eller

udplantning.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt

foderstoffer.

Læs først brugsanvisning og sikkerhedsdatabladet.

Fabrikationsnr.:

Deklaration:

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendt-

gørelse om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsmiddel:

501-1.

Aktivstof:

Napropamid 41,2% w/w (450 g/l)

Indeholder:

Ethylenglycol

Type:

Flydende

Anerkendt

af Danmarks JordbrugsForskning

til bekæmpelse af fuglegræs, kamil-

le og tvetand med 1,5 l/ha i vinter-

raps, nedharvet før såning med en

såbedsharve.

- til bekæmpelse af fuglegræs,

kamille og tvetand med 1,0 l/ha i

vårraps, nedharvet før såning med

en såbedsharve.

Produceret af: United Phosphorus Ltd.

Distribueres af:

AgroDan · Gl. Postvej 11 · DK-6720 Fanø · Tlf. 76 66 03 00

Indhold: 5 liter

01-04 DK

Må kun anvendes i kålroer, kål, raps, sennep, ærter og tulipanløg

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

EEC 99/45 Classification Xi, R36

N, R51/53

AgroDan

Brugsanvisning

Devrinol

FL er et jordmiddel, som bekæmper spirende ukrudt i bl.a. vinter- og

vårraps samt ærter.

Aktivstoffet i Devrinol

FL bliver optaget af den spirende ukrudtsplante,

således bliver bekæmpet.

Undertiden kan enkelte følsomme ukrudtsplanter spire frem, men de vil normalt

være reduceret i vækst og vitaltet.

Virkemåde

Devrinol

FL har god virkning mod enårigt græsukrudt og en række tokimbla-

dede ukrudtsarter:

God virkning:

Enårig rapgræs,

alm.

rapgræs,

vindaks,

agerrævehale,

fugle-

græs, kamille, ”melde”, hanekro.

Moderat

virkning:

Rajgræs,

flyvehavre,

spildkorn,

ærenpris,

storkenæb,

pileurt.

Nogen virkning: Agersennep, agerstedmoder, forglemmigej, rød tvetand, val-

mue.

Dosering

Vinterraps:

Devrinol

FL 1,5 l/ha

Vårraps og ærter:

Devrinol

FL 1,0 l/ha

Kål, sennep,

kålroer, tulipanløg:

Devrinol

FL 1,0 l/ha

I ærter kan der være behov for opfølgning mod korsblomstret ukrudt med egnet

middel.

Sprøjteteknik

Udsprøjtes i 150-300 liter vand pr. ha. Undgå overlapning.

Nedharvning

Efter sprøjtning nedharves Devrinol

FL grundigt i de øverste 4-6 cm jord senest

24 timer efter udsprøjtning.

I bekvem jord er ét træk med en moderne såbedsharve tilstrækkeligt.

Indarbejdningen kan også ske i forbindelse med såningen med rotorharve,

harvesåmaskine eller kombisæt.

Ærter skal sås under det Devrinol

FL-behandlede jordlag.

Devrinol

FL kan udsprøjtes indtil 3 uger før såning.

Rengøring af sprøjteudstyr

Rengør sprøjten grundigt ud- og indvendigt efter brug.

Tankblanding

Devrinol

FL kan blandes med glyphosat-midler og flydende gødning.

Devrinol

®

FL

Optimale virkningsforhold

Bekvem og knoldfri, let fugtig jord.

Jorder med over 8% humus bør ikke behandles.

Regn i forbindelse med udsprøjtning er uden

betydning for virkningen.

Meget

tørre

forhold

reducerer

virkningen

Devrinol

Efterfølgende afgrøder

Omsåning

Efterårsanvendelse:

Der kan ikke sås kornaf-

grøder samme efterår.

Om foråret kan der efter en opharvning sås ærter,

vårraps,

sennep,

kålroer eller andre korsblom-

strede afgrøder eller lægges kartofler.

Efter en pløjning på mindst 20 cm med forplov

kan der sås vårhvede om foråret.

Der kan ikke sås vårbyg,

havre,

bederoer eller

græsudlæg.

Forårsanvendelse: Der kan sås korsblomstrede

afgrøder eller ærter efter en harvning.

Efterfølgende afgrøder

Efterårsanvendelse:

Frit

afgrødevalg

såfremt

der foretages en pløjning på min. 20 cm.

Forårsanvendelse: Der kan sås vintersæd, for-

udsat at der er foretaget en pløjning (min. 20 cm)

med forplov. 12 måneder efter udsprøjtning kan

alle

afgrøder

udsås

efter

forudgående

pløjning.

Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den

kommunale

modtageordning

farligt

affald.

Dog kan den tomme emballage bortskaffes til

anden kommunal affaldsordning,

hvis emballa-

gen er blevet skyllet grundigt med vand. Skylle-

vandet hældes op i sprøjtevæsken.

Opbevaring:

Frostfrit.

Distribueres af:

AgroDan · Gl. Postvej 11 · DK-6720 Fanø · Tlf. 76 66 03 00

01-03 DK

13-4-2018

Guixens Food Group Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in La Marinera Brand Dried Yellow Potatoes

Guixens Food Group Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in La Marinera Brand Dried Yellow Potatoes

Guixens Food Group, Inc., of Miami, FL, is voluntarily recalling its ten-ounce packages of La Marinera Brand Dried Yellow Potatoes because it may contain undeclared sulfites. People who have an allergy or severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-4-2018

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 of St. Augustine, FL is recalling 15-gram, 30-gram, 90-gram, 150-gram, and 454-gram pouches, and all bulk orders of "Maeng Da Red" kratom powder; and 5-count, 25-count, 50-count, 100-count, 120-count capsule, and all bulk capsule orders of “Maeng Da Red” kratom bottles; and 5-count, 20-count, 25-count, 40-count, 50-count capsule “Maeng Da Red XS” kratom bottles because they have the potential to be contaminated with Salmonella , an organism which can cause serious and sometimes fatal infections i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-8-2017

Centurion Labs Issues Voluntary Nationwide Recall of Ninjacof (Lot # 200N1601) and Ninjacof A (Lot# 201NA1601) Products Due to Potential <em>Burkholderia Cepacia</em> Contamination

Centurion Labs Issues Voluntary Nationwide Recall of Ninjacof (Lot # 200N1601) and Ninjacof A (Lot# 201NA1601) Products Due to Potential <em>Burkholderia Cepacia</em> Contamination

Centurion Labs is voluntarily recalling, as a precautionary measure, 1 lot of Ninjacof (Lot# 200N1601) and 1 lot of Ninjacof A (Lot# 201NA1601) manufactured by Vilvet (Dania Beach, FL) and distributed by Centurion Labs to the retail level due to potential contamination with Burkholderia cepacia. Centurion was notified by the FDA regarding the potential contamination as they discovered this product may have been manufactured in a Pharmatech, FDA registered facility, in Davie, FL. that was found to have a ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2017

Rugby Laboratories Issues Voluntary Nationwide Recall of Diocto Liquid and Diocto Syrup Manufactured By PharmaTech, LLC Due to Possible Product Contamination

Rugby Laboratories Issues Voluntary Nationwide Recall of Diocto Liquid and Diocto Syrup Manufactured By PharmaTech, LLC Due to Possible Product Contamination

Rugby® Laboratories of Livonia, MI is voluntarily recalling all lots within the expiry of Diocto Liquid and Diocto Syrup, (docusate sodium solutions) manufactured by PharmaTech, LLC of Davie, FL due to a risk of product contamination with Burkholderia cepacia. If a product contains B. cepacia, its use could result in infections in patients with compromised immune systems and in patients with chronic lung conditions such as cystic fibrosis. Some of these infections may be serious or even life-threatening ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2017

 DKMAnet and other IT systems up and running again

DKMAnet and other IT systems up and running again

We have now solved yesterday’s IT problems, and DKMAnet and compassionate use permits are now available again. If you have any questions, please call us on +45 44 88 95 95. The IT issues were not related to the current cyber attack.

Danish Medicines Agency

28-6-2017

 Some of our IT systems are currently unavailable

Some of our IT systems are currently unavailable

We are currently having issues with some of our IT systems. Some functions on DKMAnet are temporarily unavailable. Notifications to Medicine Prices are not affected. Users may also experience problems with compassionate use permits as well as longer assessment times. We are working to solve the issues and will inform you when the systems are up and running again. If you have any questions, please call us on +45 44 88 95 95. The problems are not related to the current cyber attack.

Danish Medicines Agency

16-6-2017

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall For 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, Neut <sup>tm</sup> (Sodium Bicarbonate 4% Additive Solution), QUELICIN <sup>tm</sup> (Succinylcholine Chloride Injection, USP) and Potassium Phosphates Injection, USP

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall For 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, Neut <sup>tm</sup> (Sodium Bicarbonate 4% Additive Solution), QUELICIN <sup>tm</sup> (Succinylcholine Chloride Injection, USP) and Potassium Phosphates Injection, USP

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 42 lots of 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, 50 mL vials, 5 lots of NeutTM (Sodium Bicarbonate 4% additive solution) 5 mL vials, 5 lots of QUELICINTM (Succinylcholine Chloride Injection, USP) 200 mg/10 mL vials and 7 lots of Potassium Phosphates Injection, USP, 45 mM vials to the hospital/retail level due to microbial growth detected during a routine simulation of the manufacturing process, which represents the potential introduction of micr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-6-2017

Global Garlic Inc. Recalls "Queso Freso/Whole Milk Cheese" Because of Possible Health Risk

Global Garlic Inc. Recalls "Queso Freso/Whole Milk Cheese" Because of Possible Health Risk

Global Garlic Inc., 11501 NW 107th ST, Miami, FL, is recalling its 16oz packages of “Queso Fresco/ Whole Milk” and (“Queso Fresco x LB(Barra)/Whole Milk Cheese” because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes, and organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, na...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-5-2017

 The Danish Medicines Agency will be closed on 26 May

The Danish Medicines Agency will be closed on 26 May

The Danish Medicines Agency will be closed on 26 May, the day after Ascension Day. Compassionate use permits However, we process urgent applications for compassionate use permits (applications for dispensing of non-marketed medicines). Physicians, dentists or veterinarians can submit applications electronically by using a NemID employee signature or via fax to +45 44 88 91 17. Please mark the application URGENT. We will be taking questions about compassionate use permits on +45 44 88 95 36 or by mail to...

Danish Medicines Agency

18-5-2017

La Nica Products, Inc. Retira Queso Por Posible Riesgo De Salud

La Nica Products, Inc. Retira Queso Por Posible Riesgo De Salud

La Nica Products, Inc. de Miami, FL está retirando seis mil libras de queso, ya que puede estar contaminada con Listeria monocytogenes, un organismo que puede causar infecciones graves y a veces fatales en niños pequeños, personas débiles o ancianas y otros con sistemas inmunológicos debilitados. Las personas sanas pueden sufrir síntomas de corto plazo como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, infección por listeria puede causar abortos espontáneos y mortinat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2017

La Nica Products, Inc. Recalls Cheese Because of Possible Health Risk

La Nica Products, Inc. Recalls Cheese Because of Possible Health Risk

La Nica Products, Inc. of Miami, FL is recalling six thousand pounds of cheese, because it has the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain and diarrhea, listeria infection can cause miscarriages and sti...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-8-2016

More clinical trials in Denmark

More clinical trials in Denmark

Last year, the Danish Medicines Agency received 329 applications for authorisation of clinical trials of medicines in humans – 45 applications more than in 2014. The figures appear from the Danish Medicines Agency’s annual report on clinical trials.

Danish Medicines Agency

5-4-2018

AVA ISA PURE UNTINTED SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

AVA ISA PURE UNTINTED SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

AVA ISA AURORA ROSE SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

AVA ISA AURORA ROSE SPF 45 (Zinc Oxide) Lotion [Cyberderm Laboratories Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

DVT (Deep Vein Thrombosis) and Pulmonary Embolism (PE) Quiz

DVT (Deep Vein Thrombosis) and Pulmonary Embolism (PE) Quiz

Title: DVT (Deep Vein Thrombosis) and Pulmonary Embolism (PE) QuizCategory: MedicineNet QuizCreated: 7/31/2014 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/12/2018 2:45:19 PM

US - MedicineNet

23-1-2018

Shingles Quiz: Symptoms, Vaccine & Pictures

Shingles Quiz: Symptoms, Vaccine & Pictures

Title: Shingles Quiz: Symptoms, Vaccine & PicturesCategory: MedicineNet QuizCreated: 6/11/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/23/2018 2:21:45 PM

US - MedicineNet

16-1-2018

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 DEEP (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 DEEP (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 LIGHT (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 LIGHT (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 MEDIUM (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 MEDIUM (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 TRANSLUCENT (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

INVINCIBLE SETTING POWDER SPF 45 TRANSLUCENT (Zinc Oxide) Powder [TAYLOR JAMES, LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

VITAL-FL (Body Fluid Balance) Liquid [Vitaltiy Works, Inc.]

VITAL-FL (Body Fluid Balance) Liquid [Vitaltiy Works, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

Bipolar Disorder (Mania) Quiz: Test Your Emotional Wellness IQ

Bipolar Disorder (Mania) Quiz: Test Your Emotional Wellness IQ

Title: Bipolar Disorder (Mania) Quiz: Test Your Emotional Wellness IQCategory: MedicineNet QuizCreated: 9/18/2012 1:28:00 PMLast Editorial Review: 10/26/2017 3:45:32 PM

US - MedicineNet

26-9-2017

News and press releases: EMA’s first public hearing: giving EU citizens a voice to help reduce the risk of valproate

News and press releases: EMA’s first public hearing: giving EU citizens a voice to help reduce the risk of valproate

Live broadcast on 26 September from 12:45 to 18:00 UK time

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-9-2017

Menopause Quiz: Symptoms & Signs

Menopause Quiz: Symptoms & Signs

Title: Menopause Quiz: Symptoms & SignsCategory: MedicineNet QuizCreated: 5/18/2010 12:00:00 AMLast Editorial Review: 9/19/2017 2:59:45 PM

US - MedicineNet

17-7-2017

Denagard 45% and associated names

Denagard 45% and associated names

Denagard 45% and associated names (Active substance: Tiamulin hydrogen fumarate) - Community Referrals - Art 34 - Commission Decision (2017)5115 of Mon, 17 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/114

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2017

Agenda: Agenda for the 96th meeting of the Management Board

Agenda: Agenda for the 96th meeting of the Management Board

Draft agenda for the 96th meeting of the Management Board Held on 14 June 2017, Room 2A (16:00 – 18:45)

Europe - EMA - European Medicines Agency