Devrinol 45 Fl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Devrinol 45 Fl Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 450 g/l napropamid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Devrinol 45 Fl Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 501-1
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

AgroDan

Devrinol

®

FL

Ukrudtsmiddel

Forsigtig

Vask huden efter arbejdet.

Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler

skal overholdes ved udbringningen, jf. sikkerhedsdatabladet for pro-

duktet

samt

f.eks.

informationsmateriale

Arbejdstilsynet

bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kålroer, kål, raps, sennep,

ærter og tulipanløg og ikke senere end disse afgrøders såning eller

udplantning.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt

foderstoffer.

Læs først brugsanvisning og sikkerhedsdatabladet.

Fabrikationsnr.:

Deklaration:

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendt-

gørelse om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsmiddel:

501-1.

Aktivstof:

Napropamid 41,2% w/w (450 g/l)

Indeholder:

Ethylenglycol

Type:

Flydende

Anerkendt

af Danmarks JordbrugsForskning

til bekæmpelse af fuglegræs, kamil-

le og tvetand med 1,5 l/ha i vinter-

raps, nedharvet før såning med en

såbedsharve.

- til bekæmpelse af fuglegræs,

kamille og tvetand med 1,0 l/ha i

vårraps, nedharvet før såning med

en såbedsharve.

Produceret af: United Phosphorus Ltd.

Distribueres af:

AgroDan · Gl. Postvej 11 · DK-6720 Fanø · Tlf. 76 66 03 00

Indhold: 5 liter

01-04 DK

Må kun anvendes i kålroer, kål, raps, sennep, ærter og tulipanløg

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

EEC 99/45 Classification Xi, R36

N, R51/53

AgroDan

Brugsanvisning

Devrinol

FL er et jordmiddel, som bekæmper spirende ukrudt i bl.a. vinter- og

vårraps samt ærter.

Aktivstoffet i Devrinol

FL bliver optaget af den spirende ukrudtsplante,

således bliver bekæmpet.

Undertiden kan enkelte følsomme ukrudtsplanter spire frem, men de vil normalt

være reduceret i vækst og vitaltet.

Virkemåde

Devrinol

FL har god virkning mod enårigt græsukrudt og en række tokimbla-

dede ukrudtsarter:

God virkning:

Enårig rapgræs,

alm.

rapgræs,

vindaks,

agerrævehale,

fugle-

græs, kamille, ”melde”, hanekro.

Moderat

virkning:

Rajgræs,

flyvehavre,

spildkorn,

ærenpris,

storkenæb,

pileurt.

Nogen virkning: Agersennep, agerstedmoder, forglemmigej, rød tvetand, val-

mue.

Dosering

Vinterraps:

Devrinol

FL 1,5 l/ha

Vårraps og ærter:

Devrinol

FL 1,0 l/ha

Kål, sennep,

kålroer, tulipanløg:

Devrinol

FL 1,0 l/ha

I ærter kan der være behov for opfølgning mod korsblomstret ukrudt med egnet

middel.

Sprøjteteknik

Udsprøjtes i 150-300 liter vand pr. ha. Undgå overlapning.

Nedharvning

Efter sprøjtning nedharves Devrinol

FL grundigt i de øverste 4-6 cm jord senest

24 timer efter udsprøjtning.

I bekvem jord er ét træk med en moderne såbedsharve tilstrækkeligt.

Indarbejdningen kan også ske i forbindelse med såningen med rotorharve,

harvesåmaskine eller kombisæt.

Ærter skal sås under det Devrinol

FL-behandlede jordlag.

Devrinol

FL kan udsprøjtes indtil 3 uger før såning.

Rengøring af sprøjteudstyr

Rengør sprøjten grundigt ud- og indvendigt efter brug.

Tankblanding

Devrinol

FL kan blandes med glyphosat-midler og flydende gødning.

Devrinol

®

FL

Optimale virkningsforhold

Bekvem og knoldfri, let fugtig jord.

Jorder med over 8% humus bør ikke behandles.

Regn i forbindelse med udsprøjtning er uden

betydning for virkningen.

Meget

tørre

forhold

reducerer

virkningen

Devrinol

Efterfølgende afgrøder

Omsåning

Efterårsanvendelse:

Der kan ikke sås kornaf-

grøder samme efterår.

Om foråret kan der efter en opharvning sås ærter,

vårraps,

sennep,

kålroer eller andre korsblom-

strede afgrøder eller lægges kartofler.

Efter en pløjning på mindst 20 cm med forplov

kan der sås vårhvede om foråret.

Der kan ikke sås vårbyg,

havre,

bederoer eller

græsudlæg.

Forårsanvendelse: Der kan sås korsblomstrede

afgrøder eller ærter efter en harvning.

Efterfølgende afgrøder

Efterårsanvendelse:

Frit

afgrødevalg

såfremt

der foretages en pløjning på min. 20 cm.

Forårsanvendelse: Der kan sås vintersæd, for-

udsat at der er foretaget en pløjning (min. 20 cm)

med forplov. 12 måneder efter udsprøjtning kan

alle

afgrøder

udsås

efter

forudgående

pløjning.

Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den

kommunale

modtageordning

farligt

affald.

Dog kan den tomme emballage bortskaffes til

anden kommunal affaldsordning,

hvis emballa-

gen er blevet skyllet grundigt med vand. Skylle-

vandet hældes op i sprøjtevæsken.

Opbevaring:

Frostfrit.

Distribueres af:

AgroDan · Gl. Postvej 11 · DK-6720 Fanø · Tlf. 76 66 03 00

01-03 DK

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-7-2018

Pseudomonas Aeruginosa Bacteria Found In Saje Splish Splash Gentle Baby Wash

Pseudomonas Aeruginosa Bacteria Found In Saje Splish Splash Gentle Baby Wash

Saje Natural Wellness is warning customers not to use Splish Splash Gentle Baby Wash, 8.5 fl. oz. and 1.7 fl. oz. (found in the Wee and Well Gentle Baby Care Kit) as it may contain the bacteria Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen that causes infection and results in bacteria in the blood, particularly in individuals with compromised immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-6-2018

ANSES Newsletter in English - N°45 - April 2018

ANSES Newsletter in English - N°45 - April 2018

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

16-5-2018

Mas Food Services Co. Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in The Peruchef Dry Potato

Mas Food Services Co. Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in The Peruchef Dry Potato

Mas Food Services Co. of Oakland Park, FL is recalling its 15 ounce packages of The Peruchef brand dry potato because it may contain undeclared sulfites. People who have an allergy or severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-4-2018

Guixens Food Group Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in La Marinera Brand Dried Yellow Potatoes

Guixens Food Group Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in La Marinera Brand Dried Yellow Potatoes

Guixens Food Group, Inc., of Miami, FL, is voluntarily recalling its ten-ounce packages of La Marinera Brand Dried Yellow Potatoes because it may contain undeclared sulfites. People who have an allergy or severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-8-2016

More clinical trials in Denmark

More clinical trials in Denmark

Last year, the Danish Medicines Agency received 329 applications for authorisation of clinical trials of medicines in humans – 45 applications more than in 2014. The figures appear from the Danish Medicines Agency’s annual report on clinical trials.

Danish Medicines Agency

11-6-2018

Genvoya (Gilead Sciences Ireland UC)

Genvoya (Gilead Sciences Ireland UC)

Genvoya (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3763 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4042/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Viekirax (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

Viekirax (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

Viekirax (Active substance: ombitasvir / paritaprevir / ritonavir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3766 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3839/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Votubia (Novartis Europharm Limited)

Votubia (Novartis Europharm Limited)

Votubia (Active substance: Everolimus) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3624 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2311/X/45

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

KEYTRUDA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

KEYTRUDA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

KEYTRUDA (Active substance: pembrolizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3003 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3820/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Oslif Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Oslif Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Oslif Breezhaler (Active substance: indacaterol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2999 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1210/T/45

Europe -DG Health and Food Safety